خرید کاربری تجاری در تجریش

خرید مغازه تجریش ۱۱ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

تجریش میدان قدس بازارچه تجریش پاسا..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۹۰۹,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

یک دهنه -جواز کامپیوتر

مغازه تجریش ۵۳ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

تجریش جنب کاخ سعد آباد مجتمع تجاری ارگ ..

قیمت کل: ۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

- ۱۲ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده است-دارای دکوراسیون-جواز طلا جواهر و ساعت-

مغازه تجریش ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

تجریش بازار قائم..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

ساعت فروشی نقره و صرافی و جواهری

مغازه تجریش ۱۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

میدان تجریش خ جعفرآباد مرکز خ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۴,۱۱۷,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه تجریش ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

تجریش روبروی مترو نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروشگاه کریستال-از ارتفاع اطلاع نداشتند

خرید مغازه تجریش ۷۰ متر

تجریش بازار تجریش تکیه بزرگ ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه تجریش ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش بازارچه تجریش پاساژ اتح..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

سرقفلی

مغازه تجریش ۱۵ متر طبقه: دوم

تجریش بازارقائم لوازم آرایشی به..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه تجریش ۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

تجریش پاساژ قائم..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه تجریش ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش روبروی بیمارستان شهد..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

سرقفلی

فروش مغازه تجریش ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش خ مقصود بیک فروشگاه ایران..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ارتفاع ۵ متر- سرقفلی- کلا ۴۸ . ۵ متر -جواز لوازم خانگی

مغازه تجریش ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

تجریش میدان تجریش ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -کلیدی-سرقفلی

مغازه تجریش ۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش خ جعفرآبادپا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۳ متر

خرید مغازه تجریش

مغازه تجریش ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

تجریش نرسیده به میدان ق..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کلیدی

مغازه تجریش ۲۲ متر طبقه: پنجم بر: ۳ متر

تجریش بازارقائم فروشگاه آز..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه تجریش ۱۵ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

تجریش روبروی بیمارستان شهد..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

جواز پوشاک-دیوار دکور

خرید مغازه تجریش

مغازه تجریش ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش روبروی سینما آستارا جنب کوی م..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه تجریش ۱۴ متر طبقه: پنجم بر: ۳ متر

تجریش پاساژ قائم طبقه آرای..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آسانسور

مغازه تجریش ۵۰ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

تجریش پاساژارگ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

جهت ملک بی اطلاع

مغازه تجریش ۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

تجریش روبروی اداره برق پاس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز موبایل فروشی

فروش دفتر کار تجریش سند تجاری ۴۰ متر طبقه: چهارم ۴ ساله

تجریش خ شهرداری جنب بانک ملت ۱۷۱ ساختمان مه..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور اسپلیت باز سازی شده

جهت رستوران و کافی شاپ و تهیه غذا و کلیه مشاغل اداری و تجاری- ۶۰ متر تابلوخور

مغازه تجریش ۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش پاساژ البر..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز کامپیوتر

مغازه تجریش ۳۵ متر بر: ۳ متر

تجریش ابتدای ک امام زاده..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند-مفید ۵۰ متر

مغازه تجریش ۶ متر بر: ۳ متر

تجریش پاساژالبرز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

خرید مغازه تجریش

مغازه تجریش ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش خ شهرداری بازار تج..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۸۰ متر تجاری در کل

خرید مغازه تجریش ۴ متر طبقه: زیر همکف بر: ۱ متر

تجریش خ فناخسرو پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه تجریش ۱۴ متر بر: ۳ متر

تجریش پاساژ قائم پلاک هن..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه تجریش ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

تجریش بازار تجریش پاساژ میری طبقه ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

مغازه تجریش ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش خ شهرداری کوی شهرس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

تجریش ضلع جنوب غربی میدان قدس نبش ک ..

قیمت کل: ۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل رستوران - ۲۰ مترانباری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در تجریش آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در تجریش شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.