خرید کاربری تجاری در تجریش

خرید مغازه تجریش ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

تجریش روبروی بیمارستان شهدا پاس..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز پارچه فروشی

مغازه تجریش ۱۸ متر طبقه: پنجم بر: ۳ متر

تجریش روبروی سینما آستار..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آسانسور

جواز لواز آرایشی و لباس-

مغازه تجریش ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش روبروی سینما آستارا جنب کوی م..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه تجریش ۱۶ متر

تجریش پاساژ قائم طبقه ط..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه تجریش ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش جنب بانک ملت کوی دکتر ب..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دو باب ۸۵ متری و ۱۵ متری در ۲ سند

خرید مغازه تجریش ۱۲ متر

تجریش بازار تجریش پا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه تجریش ۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش خ جعفرآباد مرکز..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش خ شهرداری کوی شهرس..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

تجریش خ جعفرآباد پاساژ ت..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۲۲۹ متر طبقه: درکل بر: ۶ متر

تجریش میدان قدس ضلع جنوبی بر میدان روبروی دا..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار تجریش سند تجاری ۳۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

تجریش میدان قدس خ شهرداری کوی مهر پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۱۹۰ متر بر: ۱۷ متر

تجریش فناخسرو جنب ادار..

قیمت کل: ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز استخر

مغازه تجریش ۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش خ جعفرآبادپا..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۳ متر

مغازه تجریش ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش میدان دربند نرسیده به کوی ک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ گاز برق 3 فاز آب و برق

یک دهنه

مغازه تجریش ۶۵ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

تجریش خ ملکی پ..

قیمت کل: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دکور-پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت و سرقفلی

خرید مغازه تجریش ۹۸ متر بر: ۲ متر

تجریش نرسیده به میدان قدس سا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه تجریش ۱۲ متر بر: ۳ متر

تجریش بازار تجریش پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

جوازطلاسازی

مغازه تجریش ۲۳ متر طبقه: پنجم بر: ۳ متر

تجریش پاساژ قائم ط ۳ موبایل..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز موبایل

مغازه تجریش ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

تجریش میدان تجریش ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -کلیدی-سرقفلی

مغازه تجریش ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع کامپیوتر و ..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

شیرینی مشاور

فروش مغازه تجریش ۴۲ متر بر: ۵ متر

تجریش خ شهرداری نرسیده به میدان قدس ک حدادی ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ باب تجاری همکف ۲۴ متر ۱۸ متر زیرهمکف

مغازه تجریش ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

تجریش خ غلام جعفری پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش مغازه تجریش ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

تجریش بازارقدیم پاساژ نوروزی پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه تجریش ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تجریش روبروی بیمارستان شهدا پلا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه تجریش ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش بازار قائم..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۷,۱۴۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

ساعت فروشی نقره و صرافی و جواهری

خرید مغازه تجریش ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

تجریش بالاتر از آتش نشانی خ شهید کریمی لبنیا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه تجریش ۱۴ متر طبقه: پنجم بر: ۳ متر

تجریش پاساژ قائم طبقه آرای..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۲,۸۵۷,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آسانسور

مغازه تجریش ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش خ شهرداری پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشودکلا ۳۰ متر

مغازه تجریش ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

تجریش روبروی سینما آستارا کوی ش..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه تجریش ۱۲۵ متر طبقه: سوم بر: ۹ متر

تجریش ابتدای پل روبروی پاساژ قائ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در تجریش آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در تجریش شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>