خرید کاربری تجاری در اقدسیه

خرید مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ کامران مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اقدسیه ارتش مرکزخر..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مشارکت / فروش مغازه اقدسیه ۲۳۰ متر بر: ۱۰ متر

اقدسیه بلواراوشان خ بهار نبش کوچه شقایق..

قیمت روز

امکانات: گاز

کلیدنخورده- ۲ بر-بردیگر ۱۷ متر

مغازه اقدسیه ۱۵ متر

اقدسیه جنب بیمارستان محک مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوی باستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اقدسیه ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

قیمت کل: ۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلوارارتش سوهانک پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اقدسیه بزرگراه ارتش شهرک قائم..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز ندارد

مغازه اقدسیه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اقدسیه نرسیده به پاسداران پاساژ صاحبقرانی..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مغازه اقدسیه ۵۰ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان کوی کامران..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان ک کامران مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه اقدسیه ۳۰ متر طبقه: همکف

اقدسیه نرسیده به آجودانیه مسجدا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

اقدسیه بلوار ارتش بلوار شهید مژدی خ پی..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اقدسیه ۱۳۲ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اقدسیه سه راه اقدسیه مجتمع تج..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده تابلو خور آب و برق

مغازه اقدسیه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اقدسیه بلواراوشان نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳ نبش-کلیدنخورده

خرید مغازه اقدسیه ۱۸ متر بر: ۷ متر

اقدسیه جنب سفارت چین آوا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار اقدسیه سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۱۷ ساله

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اقدسیه نرسیده به پاسداران پاساژ صاحبقرانی..

قیمت کل: ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه نرسیده به پاسدارا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوه باستان مجتمع صاحبقرانی..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

سرقفلی

فروش مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بازار صدف..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۶ متربالکن درسند قید نشده است

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ سپند خ دبستان کوی کامران مجتمع تجار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۳ بر

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان ک کامران مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان ک کامران مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه اقدسیه ۱۸ متر بر: ۷ متر

اقدسیه جنب سفارت چین آوا..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلوارارتش سوهانک پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۱۳۲ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اقدسیه سه راه اقدسیه مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده تابلو خور آب و برق

مغازه اقدسیه ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

قیمت کل: ۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوی باستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

اقدسیه سپند خ دبستان کوی کامران مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اقدسیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اقدسیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.