خرید کاربری تجاری در اقدسیه

خرید مغازه اقدسیه ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه شهرک قائم پا..

قیمت کل: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دفتر کار اقدسیه سند تجاری نوساز

اقدسیه بلوار ارتش نرسیده به بیمارستان محک ..

زیربنا: ۱۵۰

زیربنا: ۱۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: آسانسور چیلر

سینما-سالن کنسرت-شهربازی-مجموعه ورزشی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

اقدسیه سپند خ دستان کوی کامران مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۵۰ متر طبقه: همکف

اقدسیه خ فیروزبخش باستان خ کامران محجتمع مسک..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه اقدسیه ۳۵ متر طبقه: هشتم بر: ۱۷ متر

اقدسیه بلوار اوشان نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه اقدسیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلواراوشان روبروی بیمارستان ارتش..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اقدسیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه خ موحد دانش سه راه اقد..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلوارارتش سوهانک پ..

قیمت کل: ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ کامران مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۸۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان کوی کامران..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با جواز آژانس هواپیمائی- ملک و سرقفلی- ۱۲ متر انباری

فروش مغازه اقدسیه ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

اقدسیه بلوار ارتش بلوار شهید مژدی خ پی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه نرسیده به پاسدارا..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوی باستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان خ کامران مجتم..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ بر

مغازه اقدسیه ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اقدسیه بزرگراه ارتش شهرک قائم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز ندارد

خرید مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

اقدسیه سپند خ دستان کوی کامران مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

اقدسیه نبش خ فیروز بخش مج..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۱,۱۱۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بازار صدف..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۵ متربالکن درسند قید نشده است

مغازه اقدسیه ۱۹ متر بر: ۱۱ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوه باستان مج..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

سرقفلی - ارتفاع ۳ متر - ۲۵ متر انباری که در قیمت محاسبه نشده

مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان خ کامران مجتم..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ بر

فروش مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان خ کامران مجتم..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اسپیلت

مغازه اقدسیه ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

قیمت کل: ۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

اقدسیه نبش خ فیروزبخش پاساژ آواسنتر ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور فروش با مستاجر

مغازه اقدسیه ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه شهرک قائم پاس..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

چندپله به پائین

خرید مغازه اقدسیه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اقدسیه بلواراوشان نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۳ نبش-کلیدنخورده

خرید مغازه اقدسیه

مغازه اقدسیه ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اقدسیه بزرگراه ارتش شهرک قائم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز ندارد

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوی باستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اقدسیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اقدسیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>