خرید کاربری تجاری در اقدسیه

خرید مغازه اقدسیه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اقدسیه بلواراوشان نرسیده به بیمارستان ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۳ نبش-کلیدنخورده

خرید مغازه اقدسیه

مغازه اقدسیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اقدسیه ارتش مرکزخر..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

قیمت کل: ۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلوارارتش سوهانک پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۳۰ متر طبقه: همکف

اقدسیه نرسیده به آجودانیه مسجدا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه اقدسیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلواراوشان روبروی بیمارستان ارتش..

قیمت کل: ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اقدسیه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اقدسیه بلواراوشان نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۳ نبش-کلیدنخورده

مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان ک کامران مجتمع تجا..

قیمت روز

مغازه اقدسیه ۱۸ متر بر: ۷ متر

اقدسیه جنب سفارت چین آوا..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اقدسیه ۱۳۲ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اقدسیه سه راه اقدسیه مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده تابلو خور آب و برق

فروش دفتر کار اقدسیه سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۱۷ ساله

اقدسیه بزرگراه ارتش شهرک قائم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بازار صدف..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۶ متربالکن درسند قید نشده است

مغازه اقدسیه ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

اقدسیه بلوار ارتش بلوار شهید مژدی خ پی..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اقدسیه ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ کامران مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۸۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

اقدسیه خ فیروزبخش خ باستان کوی کامران ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

آسپزخانه فعال- ۱۲ متر انباری

خرید مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

اقدسیه سپند خ دبستان کوی کامران مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اقدسیه جنب سفارت چین مج..

قیمت کل: ۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه اقدسیه ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اقدسیه بزرگراه ارتش شهرک قائم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز ندارد

معاوضه / فروش مغازه اقدسیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه نرسیده به پاسدارا..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوی باستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوه باستان مجتمع صاحبقرانی..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فن کوئل

دفتر کار اقدسیه سند تجاری نوساز

اقدسیه بلوار ارتش نرسیده به بیمارستان محک ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰

زیربنا: ۱۰۰

زیربنا: ۱۵۰

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: آسانسور چیلر

سینما-سالن کنسرت-شهربازی-مجموعه ورزشی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اقدسیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بلواراوشان روبروی بیمارستان ارتش..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اقدسیه ۲۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

اقدسیه نبش فیروزبخش روبروی سفارت چین مج..

قیمت کل: ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

حال حاضر طلافروشی

مغازه اقدسیه ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اقدسیه روبروی کوی یاسمن پاسا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

اقدسیه خ فیروزبخش کوه باستان مج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فن کوئل

۲۵ متر انباری که در قیمت محاسبه نشده

مغازه اقدسیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اقدسیه بازار صدف..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۵ متربالکن درسند قید نشده است

مغازه اقدسیه ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

اقدسیه شهرک قائم پا..

قیمت کل: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اقدسیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اقدسیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.