خرید آپارتمان در سبلان جنوبی

خرید آپارتمان سبلان جنوبی ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

سبلان جنوبی کوچه طهانی بن بست گل داوو..

قیمت کل: ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

کلیدنخورده

سبلان جنوبی ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

سبلان جنوبی خ کیان کوچه کارون پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان جنوبی ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

سبلان جنوبی خ انصارالح..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

سبلان جنوبی ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سبلان جنوبی کوی غضنفری پلا..

قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

سبلان جنوبی کوچه سعدی پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید آپارتمان سبلان جنوبی ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

سبلان جنوبی کوی ولیعصر پ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

سبلان جنوبی کوچه باغشاهی ..

قیمت کل: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

طبقه اول همکف میباشد

سبلان جنوبی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

سبلان جنوبی خ انصارالحسین خ صبوری پ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مرحله سفیدکاری - تحویل آذر سال ۹۹

سبلان جنوبی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۷ ساله

سبلان جنوبی کوی شادم..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سبلان جنوبی جنب سینما شاهد خ بخت آزاد کوی م..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

فروش آپارتمان سبلان جنوبی ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۶ ساله

سبلان جنوبی کوچه مظلومی مقدم..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

سبلان جنوبی نرسیده به مترو کوی عطاریان ..

قیمت کل: ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سبلان جنوبی ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سبلان جنوبی نبش کوی غضنفری پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

سبلان جنوبی خ بخت آزاد کوی ح..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی مظلوم م..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید آپارتمان سبلان جنوبی ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

سبلان جنوبی کوی امینی کوی بام اف..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

سبلان جنوبی خ انصارالحسین کوی ن..

قیمت کل: ۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

سبلان جنوبی خ انصارالحسین خ کیائی بن..

قیمت کل: ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان جنوبی ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سبلان جنوبی کوچه شهسوار..

قیمت کل: ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سبلان جنوبی خ رجبی کوی رضائی نی..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش آپارتمان سبلان جنوبی ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

سبلان جنوبی کوی طهانی بن بست گل داوو..

قیمت کل: ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج دوربین مداربسته فروش با مستاجر

سبلان جنوبی ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

سبلان جنوبی خ صبوری کوچه می می..

قیمت کل: ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سبلان جنوبی خ شارق شرقی کوی قائمی پ..

قیمت کل: ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

سبلان جنوبی سه راه حافظ کوی اسکندری خ نبئیان (ارباب مهدی)نب..

قیمت کل: ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید آپارتمان سبلان جنوبی

سبلان جنوبی ۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

سبلان جنوبی ۲۰ متری انصار الحسین..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید آپارتمان سبلان جنوبی

خرید آپارتمان سبلان جنوبی ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

سبلان جنوبی خ رجبی کوی ثقفی پلا..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان جنوبی ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

سبلان جنوبی کنارگذر امام علی خ میرزا..

قیمت کل: ۱,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی شهید آق..

قیمت کل: ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

سبلان جنوبی کوی محمدباقر محمدی ..

قیمت کل: ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سبلان جنوبی خ کیائی روبروی بیمارستان بهرام..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در سبلان جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در سبلان جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • روبیک مقدم شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۲

  هر واحد 86 متر نوساز چهار طبقه چهار واحد مسکونی واقع در نارمک میدان 86 با فول امکانات پارکینگ انباری آسانسور کابینت های گلاس پکیج بالکن.... قیمت چند؟

 • پژمان شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۲

  با 680 میلیون کجا میتونم یه واحد هر چند کوچک ولی محله خوبی داشته باشه بگیرم

 • حسین جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  سلام یک واحد 72 متری با حدود 5 متر حیاط خلوت طبقه اول گیشا ، بلوچستان با فول امکانات و ده سال ساخت دارای استخر و جکوزی و سونا فعال و یک روف گاردن فوق العاده عالی به متراژ حدود 250 متر با بهترین ویو قیمت فروش چقدر هست ؟ ممنون از پاسخ‌گویی تان

 • فاتحی جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  یک واحد آپارتمان در کاشانک نیاوران با قیمت 6میلیارد تومان دو خواب حداکثر 15ساله برای خرید نیازمندم


  کاشانی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۴۱

  اگه فرم درخواستو ملکو پر کنید موردی باشه بهتون خبر میدیم


 • حبیب جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴

  سلام من در بلوار گلاب در مجتمع طبقه اول 100 متر قدیمی نیاز به باسازی کامل دارد زیر قیمت منطقه فوری برای فروش

 • Soudeh پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹

  قسمت خانه در خیابان شهید فکوری -خیابان تختی 8 ساله چقدر می‌باشد ممنون میشم اطلاع رسانی بفرمایید

 • فاطمه دیاری طاهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۱۸

  محدوده مجتمع دنیای نور

 • محمد مهدی یزدی مهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۷

  با بودجه 3تا 3.5 میلیارد یک خانه 3 خواب در کدام منطقه تهران(ترجیحا بالای ستارخان) میتوان پیدا کرد حداکثر 15 سال اما اسانسور و پارکینگ را داشته باشد

 • انوشه پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  آپارتمان 100متردوخواب محدوده دیباجی واسه خرید

 • کریمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  سلام یه آپارتمان 74متری نورگیر از سه طرف حیاط بزرگ پارکینگ اسانسور در نزدیک اتوبان امام علی خیابان دماوند امام حسین خیابان مرتجایی 13سال ساخت نما سنگ قیمت چنده ؟

 • لاله هاشمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

  سلام قیمت اپارتمان در شهرک صدف(ارتش)متطقه 22 چند هست؟

 • عباس امیدی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹

  شب بخیر آپارتمان حدود دو میلیارد با پارکینگ لطفا قصد اجاره آنرا دارم . منطقه هم فرقی نمیکند منهای جنوب تهران


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • اقای بیات سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵

  سلام یک و نیم میلیارد دارم ی خونه میخوام با اسانسوروپارکینگ ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  عبدالمالکی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

  65 متر 15 ساله 20 واحدی دارم

 • جلالى سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳

  اپارتمان 50 یا60 مترى نوساز نباشه با قیمت مناسب براى خرید نیازمندم

 • رویا سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲

  با شش میلیارد دنبال یه اپارتمان چند سال ساخت سه خواب درمنطقه جماران واطراف انجا هستم ممنون میشم بهم خبر بدین

 • اکبری سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۹

  سلام دنبال خریداپارتمان 4ملیاردی سمت اکباتان یاشهرک راه آهن هستم ترجیحاخوداکباتان


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

  برو اکباتان 85 90 متری تو فاز 1 خونه عالی و شیک پیدا کن

 • مینو سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۵

  با بودجه حدود سه و نیم الی 4 دنبال یک اپارتمان در منطقه دنج حتما ساختمان کم تراکم و در بالاترین طبقات هستم سن ساختمان کمتر از 10 سال باشد


  محبی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۶

  لطفا فرم درخواست ملکو پر کنید موردی باشه خبر بدیم


 • الهیاری سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۵۰

  یه آپارتمان 70 متری در لویزان خیابان شاهرضایی ،بازسازی کامل شده،قیمت چنده، یه خوابه جنوبی و شمالی طبقه 2متری چنده؟

 • حدادی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۸

  سلام من 1میلیارد دارم دنبال یک اپارتمان50 متری جای خوب نیرو هوایی هستم ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • خانم حقی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  موجودی من 500ملیون تومان است میتونم بااین مبلغ توخاک سفید یه واحد 60متری بگیرم قولنامه ای

 • انسیه علایی شاد دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰

  آپارتمان تک واحدی حیاط دار طبقه اول حیاط مخصوص طبقه اول 130 متری


  محمد دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۷

  فرم درخواست ملکو پر کنید موردی بود اطلاع بدم


 • ثابتى دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۳۱

  یک آپارتمان حدودا 50 مترى یا کمى بیشتر در یک منطقه امن و آرام و فضاى سبز چه در تهرانپارس یا محله هاى دیگر تو رنج 700 م اگه سراغ داشتید ممنون هستم اگر زودتر به بنده اطلاع بدید. متشکرم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • بهشتیان يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹

  اپارتمان 45 متری با اسانسور پارگینک میخوام تا 1میلیارد


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۵

  سلام داداش تو منطقه 18 15 17 میتونی پیدا کنی

 • مهدوی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  بودجه 8 تا 9 میلیاردی دارم دنبال 3 خوابه 140 150 متر هستم در فرمانیه


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  احسان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۷

  اگه 9 میلیارد بودجه داری میتونی یه 70 متری تو فرمانیه بگیری تازه چند سال ساخت الان فرمانیه 5 سال ساختش متری 130 میلیون نوسازش 150 میلیون به بالاست به نظر یه منطقه دیگرو انتخاب کن


  پیمان پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۴۸

  اقا احسان همه جای فرمانیه مثل خیابان سنبل که نیست. فرمانیه جاهای معمولی با رنج قیمت 60 و 70 هم زیاد داره . الان جناب مهدوی با 9 میلیارد راحت میتونن یه سه خوایه 140 متری 15 ساله گه شیکم باشه بخرن.

 • حسنی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  یک خونه 80 متری جلفا دارای پارکینگ و انباری و آسانسور تا 2 میلیارد میخواستم


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۴

  داداش سلام جلفا 10 سالش متری 43 میلیون نوسازش 58 میلیون اگه15 سال بگیری 80 متری میشه 3.440 میلیارد 45 متری میتونی بگیری با 2 میلیارد

 • سلیمانی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۲۱

  نظام آباد خریدار طبقه همکف آپارتمان قدیمی حیاط دار

 • سلیمانی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۱۷

  همکف آپارتمان قدیمی حیاط دار خریدارم

 • سلیمانی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸

  تا 7 تومان یه آپارتمان حداقل 130 متری میخوام


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵

  کدوم محله؟؟ اگه 130 متری میخوای 7 میلیارد میتونی جایی بگیری که متری 54 میلیون باشه میتونی پیدا کنی جا های مختلف

 • علی مرادخانی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۵

  دنبال ملک پیش خرید درچیتگر هستم


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • امیری شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۵

  شهرک محلاتی فاز 3 خیابان نور کوچه ی نور4 برج سبز (پلاک1)طبقه ی اول واحدe1 دوکله شمالی و شرقی قیمت روز برای فروش امکانات کف سرامیک در ساختمان ریموت پارکینگ ریموت آسانسور آیفون تصویری پارکینگ بسیار عالی مجزا از سایر پارکینگ ها انباری لابی قشنگ هیچ آپارتمانی مجاور واحد نیست

 • علی فیض الهی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹

  آپارتمان تا 1.300 خریدارم


  فرهاد دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۶

  سلام مناطق 18 و 15 و 17 میتونی پیدا کنی

 • مریم شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷

  خریدار آپارتمان حدود 65 متر در منطقه 5 ترجیحا پونک سردار جنگل ایران زمین و فردوس غرب هستم طبقه همکف یا روی همکف درصورت نداشتن آسانسور و کم واحد سپاس


  محبی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵

  لطفا فرم درخواست ملکو پر کنید


  حدادی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۳۵

  من دارم 61 مت روی همکف 2میلیارد و350 قیمت گذاشتم 2خوابه

 • مریم شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲

  خریدار آپارتمان حدود 65 متری در منطقه 5 تهران ترجیحا پونک هستم موجودی حدودا 2 میلیارد طبقه همکف بهتر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  احسان چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸

  سلام و عرض احترام پونک الان متری 65 میلیون و 65 متری میشه 4.225 میلیارد اگه منطقه 5 میخوای میتونی فاز 3 یا 2 اکباتان 50 متری پیدا کنی


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علوی جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴

  سلام میخواستم ببینم شما محدوده کرجم فعالیت دارید فایلینگ انجام میدید


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶

  با سلام 

  خیر در حال حاضر فقط با فایلینگ تهران در خدمتتونیم.


 • مریم باقری جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲

  باسلام آیا آپارتمان با متراژ 45 متر در محله سید خندان پیدا میشه


  محمد جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵

  باید فرم درخواست ملکو پر کنید اگه موردی باشه بهتون خبر بدم  محسن چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰

  سلام قیمت محله متری 40 تا 54 میلیون

 • دانش پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  آپارتمان 120 متری خ 12 سعادت آباد طبقه همکف دارم که 20 متر اضافه حیات خلوت مسقف داره. مناسب بیشتر شغلها.موقعیت اداری برای فروش

 • جلالی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳

  ساختمان نوساز درستارخان جهانی نسب قیمت هر متر مربع چقدر است


  علی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  45 تا 50 میلیون

 • علی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵

  یک واحد اپارتمان 74 متری در بحر پنج تن واقع در سردار جنگل شمال با عمر بالای 20 سال چند می ارزه؟طبقه اول سندی و دوم رویتی باز سازی شده کامل....ممنون

 • زمانی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

  قیمت آپارتمان 45متری سید خندان در ساختمان چهار واحدی طبقه همکف بالای 20 سال لطفا قیمت حدودآ چقدر است

 • خدیجه اقرلو پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۰

  دوتا آپارتمان 55 متری طبقه اول یا دوم تا 15 سال ساخت با پارکینگ وانباری در منطقه نیرو هوایی تهران خریدارم خیابان اول نباشه تشکر


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شکیبا چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۹

  قیمت آپارتمان چند سال ساخت 80 متری دو خواب در خیابان هنگام

 • گیلاسی چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۶

  سلام متقاضی آپارتمان تمیز دو خواب حداقل 85 متر با قیمت یک میلیارد هستم موردی بود اطلاع دهید.با تشکر


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۷

  فقط میتونی منطقه 18 85 متری 1 میلیارد پیدا کنی اونم باید 20 25 سال ساخت باشه

 • حسین جعفری چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۹

  سلام وخسته نبا شی جناب ما یه خونه دیدیم توی فلکه سوم خیابان کمیل میرزازاده نبش 184 شرقی 17سال ساخت خاستم بدونم قیمتش چند ممنون می شم جوابم بدین


  فریناز چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  خرید اپارتمان با متراژ پایین و قیمت پایین


  خدیجه اقرلو پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۳

  سلام دوتا آپارتمان 55 متری حداکثر 10 ساله با پارکینگ وانباری طبقه اول یا دوم ر محله نیرو هوایی میخوام برای خرید خیابان اول نباشه ممنون

 • صبا چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۶

  دنبال یه خانه ی قدیمی خوش نقشه در شهرک غرب و یا سعادت اباد هستم،با متراژ کم تا 120 متر،اما با حیاط اختصاصی بدون دید...


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۲۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ماهور چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۳

  سلام دو واحد 78متری پیروزی خ نبرد شمالی دارم معاوضه با ملک میخوام داشته باشم .


  قیمت چنده پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

  قبیمت چنده با اپارتمان در قصر دشت تهران معاوصه میکنید

 • اسدی سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶

  در شهران شمالی خیابان یکم یک آپارتمان 40 سال ساخت متری چند هست الان؟

 • جعفری سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴

  باسلام و خسته نباشید دنبال خانه قولنامه درگلاب باقیمت 500 میلیون می گردم

 • مهری قاسمی پیربلوطی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

  870 میلیون تومان پول دارم و قصد خریدیه آپارتمان داریم برای یه خانواده ی سه نفره


  مهدی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

  با توجه به نیازتون فرم درخواست ملکو پر کنید موردی بود خبر میدیم  علی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲

  فقط برو منطقه 18 65 متری پیدا میکنی

 • مریم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  سلام، با یک میلیارد و هشتصد واخد 50 متری زیر 8 سال ساخت با پارکینگ و اسانسور منطقه امیراباد یا جنت اباد جنوبی پیدا میشه؟


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  زندی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸

  سلام ما توی تهرانپارس میدان اشراق 85متری داریم دوسال ساخت تمییز مرتب اگر خواستید عکس براتون بفرستم

 • حسین خادم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۳

  نوساز تا 5سال ساخت برای خرید در محله محصل و 21متری دهقان

 • محمدحسین موحدی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹

  ملک در بلوار فردوس شرق در گلستان طبقه سوم شرقی 117 متر .کل بنا چهار طبقه 12 ساله با در نظر گرفتن قدرالسهم بیشتر وکولر گازی دو دستگاه. اسانسور. بسیار شیک وخوش نقشه دو خوابه ارزش ملک را خواهانم.

 • خطیبی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸

  با9الی9.5میلیار اپارتمان میخوام خیتبانهای خوب وقتبل دسترسی دروس چندیاله طبقات بالا ویو ونور خوب وترجیحا تی وی روم جدا


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷

  برو ولنجک عالی73 متری نوساز بگیری متری 130 میلیون یا 95 متری 15 سال بگیر متری 100 میلیون 15 ساله

 • طاهری دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

  سلام یک واحد 80 تا 100 متر، دو خوابه،آسانسور داشته باشه و حداقل 15 سال ساخت باشه میخواستم بدونم در منطقه سعادت آباد فروشی هست یا خیر و قیمتش چقدره


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۸

  سعادت آباد متری 80 الی 120 میلیون

 • ح ا يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۳

  1800 آپارتمان حکیمیه مناسب برای مسکن یکم. دارین؟


  علی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

  50 متری میتونی پیدا کنی


  زندی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰

  بیا به سمت جوادیه من ی 85متری دارم نوساز وام مسکن میتونید سریع انتقال بدید چون خودم کارهاشون انجام دادم سند تک برگ آماده اگر خواستید درخدمتم

 • رسایی يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۶

  یک واحد 56 متری 20 ساله درطبقه چهارم تک واحدی بدون انباری وپارکینگ وآسانسور واقع در خ دماوند خیابان بخشی فرد روبروی بیمارستان بوعلی درکوچه بن بست ماشین رو متری چند یا کلیدی چه مبلغی به فروش میرسد؟ باتشکر

 • نیک فر يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳

  سلام 2میلیاردو صد دارم یک احد کوچک میخواستم ترجیحا آسانسور و پارکینگ داشته باشه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۶

  سلام یک واحد 75متری طبقه5فول امکانات باپارکینگ وانباری و آسانسوروبالکن در تهرانپارس جشنواره حوالی فرهنگسرای اشراق 2/100فروشنده ام


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۴۶

  سلام جناب نیک فر،یک واحد75متری فول امکانات طبقه5 درتهرانپارس جشنواره حوالی فرهنگسرای اشراق دارم 2/100


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۵۶

  سلام با 2/100 یک واحد75 متری فول براتون دارم


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

  سلام با2میلیاردو صد یک واحد75متری فول طبقه5دارم

 • رحیمی يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱

  باسلام، قیمت آپارتمان 17ساله باتمام امکانات در ارمکان 107متر 2خواب

 • معصومه نقی شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۸

  یک میلیارد دارم اپارتمان میخوام ترجیحا غرب تهران سن بنا خیلی بالا نباشه وام هم داشت اشکال نداره میتونم پیدا کنم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  ابوالقاسم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴

  برو منطقه 18


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۲

  منطفه 18 فقط برو 70 متری 10 ساله پیدا میکنی

 • بهزاد بهشتی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  اپارتمان به مبلغ 1ملیارد کوچک میخوام ایا هست


  چوبی شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹

  بله 46متر یک خوابه 8ساله کولر گازیآیفون تصویری ط دوم جنب مترو سبلان


  فرزاد سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۳

  برو منطقه 18 15 17

 • ارغوان جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵

  ی آپارتمان 50متری تقریبا 5-6سال ساخت در وحیدیه بخت تهران


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • قیامی فر جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

  ملک مورد نظر اینجانب با قیمت تقریبی 700 میلیون تومان در تهران در چه منطقه ای موجود است ملک حدودا 55 متر تمیز باشد ترجیحا اسانسور و پارکینگ داشته باشد


  حسن دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰

  منطقه 18 30 سال ساخت بدون امکانات میتونی پیدا کنی

 • سمیعی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۹

  سلام ملک دارم در تهرانپارس 54 متری خ استخر22 ساله طبقه چهارم انباری 6 متری در سند طبقه 3 هست بسیار خوش نقشه متری 20 از صفر تا صد بازسازی شده میخوام بفروشم یک دو خوابه جمع و جور با مبلغ یک میلیارد و دویست پیدا کنم اگر امکانش هست برام پیدا کنید در تهرانپارس ممنونم

 • اکسیژن جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹

  آپارتمان‌163 متری در جنت آباد شمالی سه خواهی.تک واحدی.طبقه 3 از 4 11 سال ساخت جدیدا بازسازی شده. کف لمینت.کابینت ممبران.تی وی روم عالی.پکیج.وان جکوزی.تمام اتاقها دارای کمد های بزرگ.کمد مجزای رختخواب.سرویس ایرانی و فرنگی بسیار لوکس.آسانسور.درب ریموت.بسیار شیک و لاکچری تا چه قیمتی میشه فروخت؟


  اکسیژن شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  فراموش کردم بگم داکت اسپیلیت، کتابخونه ی مجهز و کاغذ دیواری پوستری توو اتاق خوابها داره لطفا قیمت بدین

 • کریمی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۵۴

  سلام مبلغ 1800000000داریم 55یا 56 متری درای آسانسور و پارکینگ ودر نارمک باشد.ممنون


  فرهاد سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  سلام متری 50 میلیون اونجا اگه 55 متری بخوای 2.650 میلیارد میشه


  رضا جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۱۵

  یه واحد 57 متری هست متری 35 که مالک داده رهن الان تقریبا با مبلغ شما هم خوانی داره


  زندی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴

  سلام من ی واحد 85متری نزدیک فرهنگ سرا اشراق دارم 1800نو ساز

 • رشیدی پنج شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۱۷

  ایا بایک میلیارد وصد وزادت رهن وام فایلی در شهران هست

 • کریمی چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲

  سلام واحد آپارتمانی 50متری حدود 100ت کجا یافت میشود؟

 • مسگین دل سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

  واحد جنوبی با اسانسور و پارکینک و انباری تا 10 سال ساخت طرف سعادت اباد ستارخان پونک باغ فیض و ... شمال شهر.... حدود 2میلیارد...خریدارم


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فاطمه سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  سلام،قیمت آپارتمان تک واحدی143متر،در جمهوری خیابان گلشن در چه محدوده ای هست؟؟

 • فرید سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳

  سلام خسته نباشید، قیمت قدرالسم میخواستم در اشرفی اصفهانی بین پل حکیم و پل همت


  متین سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۳

  متری 65 میلیون تقریبا

 • فرهنگیان سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

  سلام یه آپارتمان هفتاد تاهشتادمتری میخوایم درحدامکان وام داشته باشه بودجه یک ودویست وپنجاه سن بناتاپانزده سال باشه اشکالی ندارد ممنون


  فرزانگان سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶

  این موردارو تو فرم درخواست ملک پر کنید اگه موردی بود همکاران باهاتون تماس بگیرن  فردین سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰

  برو مناطق پایین هر پیدا میکنی مثل 15 18 17

 • افسانه اخوندی سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۵۲

  سلام اپارتمان 53 متری کامل نزدیک تیراژه در 22 یهمن پونک را بخواهم تعویض با اپارتمان در اتوبان ارتش کنم چطور میتونم؟

 • محمد دانشجو سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۲۷

  جهت مشاوره برای یافتن خانه

 • سمانه دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

  یه واحد 75 متری 17 سال ساخت بدون پارکینگ و اسانسور طبقه چهارم فردوس شرق دارم چند قیمت واقعی واحد

 • رضایی امین دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰

  اپارتمان 70 تا 80 متر جنوبی کم واحد طبقه دوم ببالا اسانسور پارکینک تا 15 سال ساخت شیراز جنوبی کردستان شیخ بهایی بودجه 2ونیم تا 3 م


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  رضایی سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

  اپارتمان 65تا 70 محدوده کردستان شیراز جنوبی کوی نصر ستارخان فول باشه طبقه دوم ببالا

 • نام علی رضا دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰

  سلام یه آپارتمان واقع در شمیرانوکوچه هفتم شرقی هشتاد متر با امکانات کولر ،آیفون تصویری،نقاشی شده یک خوابه ،طبقه چهارم چند بفروشم؟خواهشاجواب بدید.

 • مینا عزتی دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

  آپارتمان حدود 120 ده ساله در آتی ساز چمران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • وحید يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۴۷

  یک واحد 35 متری طبقه سوم 20 سال ساخت تک واحدی با 8 متر انبار و بدون پارکینگ و اسانسور در خیابان پدرًانی نارمک با چقدر میتونم بخرم. با تشکر

 • سمیه نوری يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۳

  سلام یه اپارتمان دارم تو ولیعصر خ شقایق 19سال ساخت شیک وکامل بازسازی شده قیمت متری چند میخرید طبقه اول

 • محمد يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۵

  سلام خسته نباشید خواستم بپرسم که یک واحد آپارتمان محدوده بلوار فردوس غرب . بهار شمالی 72 متر 11 سال چند هست؟ با تشکر

 • شرمین معصوم زاده يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۳۲

  خونه در تهران طاهر خانی تا 1 میلیارد

 • گرجی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۹

  سلام، وقت بخیر پنت هاوس حدود 1000 تا 1200 متر، محدوده خیابان امیر، کاشانک چه مقدار هزینه داره؟

 • فراز شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۲

  آپارتمان به متراژ 58,22 /2خوابه کف تماما سرامیک /آشپزخانه اپن / کابینت ام دی اف /هود اسپانیش /گاز رومیزی با تراس بازسازی کامل و با انباری بدون پارکینگ تک واحدی واقع در طبقه4 22ساله نما اجر سه سانت واقع در خیابان اجاره دار کوچه خمیجانی تخلیه به قیمت روز به فروش میرسد

 • خانم اکبری شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸

  یک واحد 75 متری نوساز خام باویو بدونه مشرفیت

 • محمدی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۱

  با مبلغ 1میلیارد در چه محلی در تهران می توانم ملک بخرم؟


  مولانا يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۳

  چند تا واحد تو اطراف بازار تهران دارم قیمت بسیار مناسب.


  ابوالفضل دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴

  یه واحد کوچک در منطقه 18 یا 15 یا 17 30 سال ساخت


  18 يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶

  میتونی یه 75 متری بگیری


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  منطقه 18 75 متری میتونی پیدا کنی

 • جعفرمنصوری زاده شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴

  سلام مبلغ 900تا1میلیارد خریدآپارتمان اجاره مغازه برای داروهای گیاهی مبلغ پیش 150تا200 ملیون باشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید


  حامد شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴

  لطفا توی سایت فرم درخواست ملکو پر کنید تا بهتون خبر بدیم


 • جنت مکان شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۱۶

  باسلام با بودجه دومیلیاردو پانصد منطقه مرزداران واحد نقلی با نقشه خوب ترجیحا طبقه همکف یا اول نباشه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۱۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • هادی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۴

  سلام قیمت آپارتمان 50 تا 65 متری تا 15 سال ساخت در سعادت آباد چنده؟ رهن چند؟


  علی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵

  باید در حد 300 میلیون حساب کنی


  sh جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۶

  3 میلیارد منظورته دیگه??


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲

  450 میلیون

 • ابراهیمی نیا جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۶

  در حدود یک میلیارد در منطقه گیشا خرید اپارتمان


  اکبر شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

  برو منطقه 10


  ابراهیم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

  نه اصلا اگه بخوای یه صد متری بگیری 7 میلیارد تموم میشه


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

  برو منطقه 18 75 متری 30 سال پیدا میکنی

 • حافظ ساعدی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳

  ملک 100 متری محدوده سه راه حافظیه ویا بلوار طالقانی


  احمدی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸

  لطفا فرم درخواست ملکو پر کنید موردی باشه خبر میدم


 • خدیجه اقرلو جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  باسلام آپارتمان 2خوابه ترجیحا طبقه اول یا دوم 10 سال ساخت با پارکینگ حوالی مینیسیتی یا شهرک قائم خریدارم تا دو میلیارد و ششصد بودجه دارم ممنون


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی مولایی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳

  سلام و عرض ادب احتراما سه ونیم میلیارد بودجه دارم ترجیحا حداگثر 4 و یا 5 سال ساخت با تعداد واحد کم و حداقل نود متر و یک خواب لطفا در صورت امکان موردی وجود داشت اطلاع فرمایید ممنون


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  امیر رضا دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴

  برو منطقه 5 70 متری پیدا میکنی خوب

 • محمد جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

  قیمت آپارتمان 60 متری ، سردار جنگل جنوبی، بن بست بوستان ، طبقه چهارم، 21 سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ، تازه بازسازی شده چندهست ؟ ممنون


  مسکن مسکن شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  میتونی 1700 با این شرایط پیدا کنی

 • امیر جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۶:۲۶

  قیمت آپارتمان درشهرک بو علی سعادت آباد تعاونی شهرداری تهران


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۵

  80 تا 120 میلیون

 • علی رضا پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  با سلام یه آپارتمان واقع درمنطقه چهار شمیرانو‌،هفتم شرقی چند بفروشم؟


  احسان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۶

  متری 12 الی 17

 • مهرانه پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰

  قیمت خرید ملک در پونک سیمون بولیوار کوچه فاطر 15 سال به بالا طبقه دوم کل ساختمان 4 طبقه دو واحدی باسازی شده کل پنجره ها پی وی سی کف سرامیک کابینت های کلاس داری انباری وپارکینگ دو خوابه نور گیر از آشپزخانه ها و خواب ها چند می ارزه

 • شهرام پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۲۳

  شهرک غرب متری چنده بلوار درختی


  حسن شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

  سلام بلوار درختی گرون ترین جای شهرک غرب تقریبا متری 110 120 میلیون اگه میخوای خونه بخری باید خیلی خیلی بودجه داشته باشی


  شهرکی چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۸

  بلوار درختی ارزون ترین جای شهرک غربه. در واقع اصلا محله شهرک غرب نیست . بلکه محله ( سپهر) محسوب میشه. دوستان توجه کنن که محله های سپهر و دریا جزو شهرک غرب و سعادت آباد نیستند برای همین خیلی ارزونتر نسبت به شهرک غرب و سعادت اباد هستند. قیمت هم که از متری 35 تا 70 متغیر هست


  محمد رضا دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴

  بلوار درختی متری 60 الی 90 است

 • کیانی چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۶

  خریداراپارتمان نودو پنج متری دوخوابه اصف کوی حسین خانی لطفا تماس بگیرید


  علی مولایی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

  سلام احتراما چهار میلیارد بودجه دارم امکان مذاکره وجود دارد ؟


  ابوالفضل يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

  سلام میتونی یه خونه تقریبا 80 متری تو جای معمولی تهران بخری


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹

  برو اکباتان فاز 1 نوساز عالی شیک بگیر متری 50 میلیون 80 متری بگیر جای خوبیه

 • رحیمی چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

  با سلام و خسته نباشید دنبالیک واحد نقلی برا خرید تا سقف یک میلیارد و پانصد. اگه در منطقه شهران. کوهسار باشه ممنون میشم


  محب پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳

  فرم درخواست ملکو پر کنید لطفا


 • سید چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۱۱

  با سلام خانه درفرمانیه خیابان لواسانی خیابان مهدی زاده 50 متری. قدیمی ساخت. طبقه همکف - 4 طبقه و یک واحد در هر طبقه حدود قیمتی که میشه فروختش لطفا ؟


  احسان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸

  سلام خواستم بگم قیمتاش اینا نیست تو فرانیه اگه 30 ساله هم باشه متری 100 به بالاست بهنظر من زیر 5 میلیارد اصلا نفروش

 • غفوری چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۱

  با سلام قیمت آپارتمان با موقعیت اداری در میدان فاطمی ابتدای جویبار برج هشت طبقه قدیمی تقریبا چهل ساله متری چند است با تشکر

 • مجید خدابنده سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

  یه واحد آپارتمان نقلی تا 60 متر می خواستم حدود پولمم تا 900 میلیون می باشد ممنون می شم راهنمایی کنید مرسی


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶

  سلام منطقه 18 فقط میتونی پیدا کنی