خرید آپارتمان در پارک ساعی

خرید آپارتمان پارک ساعی ۱۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پارک ساعی ک آبشار پ..

قیمت کل: ۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی ۱۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پارک ساعی ک آبشا..

قیمت کل: ۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب هتل سیمرغ..

قیمت کل: ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی

پارک ساعی ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر مقابل پارک ساعی کوچه شهید امی..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

در کل ۱۶ واحد

پارک ساعی ۱۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی ک آب..

قیمت کل: ۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۱۳ م حیاط

خرید آپارتمان پارک ساعی ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ..

قیمت کل: ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارک ساعی ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر پارک ساعی کوی امینی ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارک ساعی ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی کوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

پارک ساعی ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ..

قیمت کل: ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی

پارک ساعی ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر پارک ساعی کوی ۲۰ کوی گلفام ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش آپارتمان پارک ساعی ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر پارک ساعی خ آبشا..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

پارک ساعی ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

پارک ساعی ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر پارک ساعی خ مردوخی پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارک ساعی ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی ک آبشار..

قیمت کل: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی ک..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید آپارتمان پارک ساعی ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

قیمت کل: ۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اسپیلت

پارک ساعی ۲۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۵ ساله

ولیعصر بالاترازپارک ساعی خ ۳۲ خ اشکانی ..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت باز سازی شده

پارک ساعی ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی ز..

قیمت کل: ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی ۱۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ولیعصر پارک ساعی ک آب..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

پارک ساعی ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر پارک ساعی ک آب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ توافقی

فروش آپارتمان پارک ساعی ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

ولیعصر پارک ساعی کوی ..

قیمت کل: ۱,۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

پارک ساعی ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

قیمت کل: ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارک ساعی ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر پارک ساعی خ ابشار پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ ط مشاعات

پارک ساعی ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی دل افروز پل..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی ۳۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی آ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۷۷ خواب: ۳

طبقه: همکف زیربنا: ۱۷۷ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۱۷۷ خواب: ۳

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید آپارتمان پارک ساعی ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر پارک ساعی خ آبشار پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در پارک ساعی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در پارک ساعی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • علوی جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴

  سلام میخواستم ببینم شما محدوده کرجم فعالیت دارید فایلینگ انجام میدید


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶

  با سلام 

  خیر در حال حاضر فقط با فایلینگ تهران در خدمتتونیم.


 • مریم باقری جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲

  باسلام آیا آپارتمان با متراژ 45 متر در محله سید خندان پیدا میشه


  محمد جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵

  باید فرم درخواست ملکو پر کنید اگه موردی باشه بهتون خبر بدم


 • دانش پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  آپارتمان 120 متری خ 12 سعادت آباد طبقه همکف دارم که 20 متر اضافه حیات خلوت مسقف داره. مناسب بیشتر شغلها.موقعیت اداری برای فروش

 • جلالی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳

  ساختمان نوساز درستارخان جهانی نسب قیمت هر متر مربع چقدر است

 • علی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵

  یک واحد اپارتمان 74 متری در بحر پنج تن واقع در سردار جنگل شمال با عمر بالای 20 سال چند می ارزه؟طبقه اول سندی و دوم رویتی باز سازی شده کامل....ممنون

 • زمانی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

  قیمت آپارتمان 45متری سید خندان در ساختمان چهار واحدی طبقه همکف بالای 20 سال لطفا قیمت حدودآ چقدر است

 • خدیجه اقرلو پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۰

  دوتا آپارتمان 55 متری طبقه اول یا دوم تا 15 سال ساخت با پارکینگ وانباری در منطقه نیرو هوایی تهران خریدارم خیابان اول نباشه تشکر


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شکیبا چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۹

  قیمت آپارتمان چند سال ساخت 80 متری دو خواب در خیابان هنگام

 • گیلاسی چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۶

  سلام متقاضی آپارتمان تمیز دو خواب حداقل 85 متر با قیمت یک میلیارد هستم موردی بود اطلاع دهید.با تشکر


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسین جعفری چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۹

  سلام وخسته نبا شی جناب ما یه خونه دیدیم توی فلکه سوم خیابان کمیل میرزازاده نبش 184 شرقی 17سال ساخت خاستم بدونم قیمتش چند ممنون می شم جوابم بدین


  فریناز چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  خرید اپارتمان با متراژ پایین و قیمت پایین


  خدیجه اقرلو پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۳

  سلام دوتا آپارتمان 55 متری حداکثر 10 ساله با پارکینگ وانباری طبقه اول یا دوم ر محله نیرو هوایی میخوام برای خرید خیابان اول نباشه ممنون

 • صبا چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۶

  دنبال یه خانه ی قدیمی خوش نقشه در شهرک غرب و یا سعادت اباد هستم،با متراژ کم تا 120 متر،اما با حیاط اختصاصی بدون دید...


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۲۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ماهور چهار شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۳

  سلام دو واحد 78متری پیروزی خ نبرد شمالی دارم معاوضه با ملک میخوام داشته باشم .


  قیمت چنده پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

  قبیمت چنده با اپارتمان در قصر دشت تهران معاوصه میکنید

 • اسدی سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶

  در شهران شمالی خیابان یکم یک آپارتمان 40 سال ساخت متری چند هست الان؟

 • جعفری سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴

  باسلام و خسته نباشید دنبال خانه قولنامه درگلاب باقیمت 500 میلیون می گردم

 • مهری قاسمی پیربلوطی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

  870 میلیون تومان پول دارم و قصد خریدیه آپارتمان داریم برای یه خانواده ی سه نفره


  مهدی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

  با توجه به نیازتون فرم درخواست ملکو پر کنید موردی بود خبر میدیم  فریدون سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴

  منطقه 18 برو

 • مریم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  سلام، با یک میلیارد و هشتصد واخد 50 متری زیر 8 سال ساخت با پارکینگ و اسانسور منطقه امیراباد یا جنت اباد جنوبی پیدا میشه؟


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسین خادم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۳

  نوساز تا 5سال ساخت برای خرید در محله محصل و 21متری دهقان

 • محمدحسین موحدی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹

  ملک در بلوار فردوس شرق در گلستان طبقه سوم شرقی 117 متر .کل بنا چهار طبقه 12 ساله با در نظر گرفتن قدرالسهم بیشتر وکولر گازی دو دستگاه. اسانسور. بسیار شیک وخوش نقشه دو خوابه ارزش ملک را خواهانم.

 • خطیبی دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸

  با9الی9.5میلیار اپارتمان میخوام خیتبانهای خوب وقتبل دسترسی دروس چندیاله طبقات بالا ویو ونور خوب وترجیحا تی وی روم جدا


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • طاهری دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

  سلام یک واحد 80 تا 100 متر، دو خوابه،آسانسور داشته باشه و حداقل 15 سال ساخت باشه میخواستم بدونم در منطقه سعادت آباد فروشی هست یا خیر و قیمتش چقدره

 • ح ا يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۳

  1800 آپارتمان حکیمیه مناسب برای مسکن یکم. دارین؟

 • رسایی يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۶

  یک واحد 56 متری 20 ساله درطبقه چهارم تک واحدی بدون انباری وپارکینگ وآسانسور واقع در خ دماوند خیابان بخشی فرد روبروی بیمارستان بوعلی درکوچه بن بست ماشین رو متری چند یا کلیدی چه مبلغی به فروش میرسد؟ باتشکر

 • نیک فر يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳

  سلام 2میلیاردو صد دارم یک احد کوچک میخواستم ترجیحا آسانسور و پارکینگ داشته باشه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۶

  سلام یک واحد 75متری طبقه5فول امکانات باپارکینگ وانباری و آسانسوروبالکن در تهرانپارس جشنواره حوالی فرهنگسرای اشراق 2/100فروشنده ام


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۴۶

  سلام جناب نیک فر،یک واحد75متری فول امکانات طبقه5 درتهرانپارس جشنواره حوالی فرهنگسرای اشراق دارم 2/100


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۵۶

  سلام با 2/100 یک واحد75 متری فول براتون دارم


  صادقی پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

  سلام با2میلیاردو صد یک واحد75متری فول طبقه5دارم

 • رحیمی يك شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱

  باسلام، قیمت آپارتمان 17ساله باتمام امکانات در ارمکان 107متر 2خواب

 • معصومه نقی شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۸

  یک میلیارد دارم اپارتمان میخوام ترجیحا غرب تهران سن بنا خیلی بالا نباشه وام هم داشت اشکال نداره میتونم پیدا کنم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  ابوالقاسم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴

  برو منطقه 18

 • بهزاد بهشتی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  اپارتمان به مبلغ 1ملیارد کوچک میخوام ایا هست


  چوبی شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹

  بله 46متر یک خوابه 8ساله کولر گازیآیفون تصویری ط دوم جنب مترو سبلان


  فرزاد سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۳

  برو منطقه 18 15 17

 • ارغوان جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵

  ی آپارتمان 50متری تقریبا 5-6سال ساخت در وحیدیه بخت تهران


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • قیامی فر جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

  ملک مورد نظر اینجانب با قیمت تقریبی 700 میلیون تومان در تهران در چه منطقه ای موجود است ملک حدودا 55 متر تمیز باشد ترجیحا اسانسور و پارکینگ داشته باشد

 • سمیعی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۹

  سلام ملک دارم در تهرانپارس 54 متری خ استخر22 ساله طبقه چهارم انباری 6 متری در سند طبقه 3 هست بسیار خوش نقشه متری 20 از صفر تا صد بازسازی شده میخوام بفروشم یک دو خوابه جمع و جور با مبلغ یک میلیارد و دویست پیدا کنم اگر امکانش هست برام پیدا کنید در تهرانپارس ممنونم

 • اکسیژن جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹

  آپارتمان‌163 متری در جنت آباد شمالی سه خواهی.تک واحدی.طبقه 3 از 4 11 سال ساخت جدیدا بازسازی شده. کف لمینت.کابینت ممبران.تی وی روم عالی.پکیج.وان جکوزی.تمام اتاقها دارای کمد های بزرگ.کمد مجزای رختخواب.سرویس ایرانی و فرنگی بسیار لوکس.آسانسور.درب ریموت.بسیار شیک و لاکچری تا چه قیمتی میشه فروخت؟


  اکسیژن شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  فراموش کردم بگم داکت اسپیلیت، کتابخونه ی مجهز و کاغذ دیواری پوستری توو اتاق خوابها داره لطفا قیمت بدین

 • کریمی جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۵۴

  سلام مبلغ 1800000000داریم 55یا 56 متری درای آسانسور و پارکینگ ودر نارمک باشد.ممنون


  فرهاد سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  سلام متری 50 میلیون اونجا اگه 55 متری بخوای 2.650 میلیارد میشه


  رضا جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۱۵

  یه واحد 57 متری هست متری 35 که مالک داده رهن الان تقریبا با مبلغ شما هم خوانی داره

 • رشیدی پنج شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۱۷

  ایا بایک میلیارد وصد وزادت رهن وام فایلی در شهران هست

 • کریمی چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲

  سلام واحد آپارتمانی 50متری حدود 100ت کجا یافت میشود؟

 • مسگین دل سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

  واحد جنوبی با اسانسور و پارکینک و انباری تا 10 سال ساخت طرف سعادت اباد ستارخان پونک باغ فیض و ... شمال شهر.... حدود 2میلیارد...خریدارم


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فاطمه سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  سلام،قیمت آپارتمان تک واحدی143متر،در جمهوری خیابان گلشن در چه محدوده ای هست؟؟

 • فرید سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳

  سلام خسته نباشید، قیمت قدرالسم میخواستم در اشرفی اصفهانی بین پل حکیم و پل همت

 • فرهنگیان سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

  سلام یه آپارتمان هفتاد تاهشتادمتری میخوایم درحدامکان وام داشته باشه بودجه یک ودویست وپنجاه سن بناتاپانزده سال باشه اشکالی ندارد ممنون


  فرزانگان سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶

  این موردارو تو فرم درخواست ملک پر کنید اگه موردی بود همکاران باهاتون تماس بگیرن  فردین سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰

  برو مناطق پایین هر پیدا میکنی مثل 15 18 17

 • افسانه اخوندی سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۵۲

  سلام اپارتمان 53 متری کامل نزدیک تیراژه در 22 یهمن پونک را بخواهم تعویض با اپارتمان در اتوبان ارتش کنم چطور میتونم؟

 • محمد دانشجو سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۲۷

  جهت مشاوره برای یافتن خانه

 • سمانه دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

  یه واحد 75 متری 17 سال ساخت بدون پارکینگ و اسانسور طبقه چهارم فردوس شرق دارم چند قیمت واقعی واحد

 • رضایی امین دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰

  اپارتمان 70 تا 80 متر جنوبی کم واحد طبقه دوم ببالا اسانسور پارکینک تا 15 سال ساخت شیراز جنوبی کردستان شیخ بهایی بودجه 2ونیم تا 3 م


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  رضایی سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

  اپارتمان 65تا 70 محدوده کردستان شیراز جنوبی کوی نصر ستارخان فول باشه طبقه دوم ببالا

 • نام علی رضا دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰

  سلام یه آپارتمان واقع در شمیرانوکوچه هفتم شرقی هشتاد متر با امکانات کولر ،آیفون تصویری،نقاشی شده یک خوابه ،طبقه چهارم چند بفروشم؟خواهشاجواب بدید.

 • مینا عزتی دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

  آپارتمان حدود 120 ده ساله در آتی ساز چمران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • وحید يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۴۷

  یک واحد 35 متری طبقه سوم 20 سال ساخت تک واحدی با 8 متر انبار و بدون پارکینگ و اسانسور در خیابان پدرًانی نارمک با چقدر میتونم بخرم. با تشکر

 • سمیه نوری يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۳

  سلام یه اپارتمان دارم تو ولیعصر خ شقایق 19سال ساخت شیک وکامل بازسازی شده قیمت متری چند میخرید طبقه اول

 • محمد يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۵

  سلام خسته نباشید خواستم بپرسم که یک واحد آپارتمان محدوده بلوار فردوس غرب . بهار شمالی 72 متر 11 سال چند هست؟ با تشکر

 • شرمین معصوم زاده يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۳۲

  خونه در تهران طاهر خانی تا 1 میلیارد

 • گرجی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۹

  سلام، وقت بخیر پنت هاوس حدود 1000 تا 1200 متر، محدوده خیابان امیر، کاشانک چه مقدار هزینه داره؟

 • فراز شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۲

  آپارتمان به متراژ 58,22 /2خوابه کف تماما سرامیک /آشپزخانه اپن / کابینت ام دی اف /هود اسپانیش /گاز رومیزی با تراس بازسازی کامل و با انباری بدون پارکینگ تک واحدی واقع در طبقه4 22ساله نما اجر سه سانت واقع در خیابان اجاره دار کوچه خمیجانی تخلیه به قیمت روز به فروش میرسد

 • خانم اکبری شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸

  یک واحد 75 متری نوساز خام باویو بدونه مشرفیت

 • محمدی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۱

  با مبلغ 1میلیارد در چه محلی در تهران می توانم ملک بخرم؟


  مولانا يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۳

  چند تا واحد تو اطراف بازار تهران دارم قیمت بسیار مناسب.


  ابوالفضل دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴

  یه واحد کوچک در منطقه 18 یا 15 یا 17 30 سال ساخت

 • جعفرمنصوری زاده شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴

  سلام مبلغ 900تا1میلیارد خریدآپارتمان اجاره مغازه برای داروهای گیاهی مبلغ پیش 150تا200 ملیون باشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید


  حامد شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴

  لطفا توی سایت فرم درخواست ملکو پر کنید تا بهتون خبر بدیم


 • جنت مکان شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۱۶

  باسلام با بودجه دومیلیاردو پانصد منطقه مرزداران واحد نقلی با نقشه خوب ترجیحا طبقه همکف یا اول نباشه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۱۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • هادی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۴

  سلام قیمت آپارتمان 50 تا 65 متری تا 15 سال ساخت در سعادت آباد چنده؟ رهن چند؟


  علی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵

  باید در حد 300 میلیون حساب کنی


  sh جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۶

  3 میلیارد منظورته دیگه??

 • ابراهیمی نیا جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۶

  در حدود یک میلیارد در منطقه گیشا خرید اپارتمان


  اکبر شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

  برو منطقه 10


  ابراهیم دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

  نه اصلا اگه بخوای یه صد متری بگیری 7 میلیارد تموم میشه

 • حافظ ساعدی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳

  ملک 100 متری محدوده سه راه حافظیه ویا بلوار طالقانی


  احمدی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸

  لطفا فرم درخواست ملکو پر کنید موردی باشه خبر میدم


 • خدیجه اقرلو جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  باسلام آپارتمان 2خوابه ترجیحا طبقه اول یا دوم 10 سال ساخت با پارکینگ حوالی مینیسیتی یا شهرک قائم خریدارم تا دو میلیارد و ششصد بودجه دارم ممنون


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی مولایی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳

  سلام و عرض ادب احتراما سه ونیم میلیارد بودجه دارم ترجیحا حداگثر 4 و یا 5 سال ساخت با تعداد واحد کم و حداقل نود متر و یک خواب لطفا در صورت امکان موردی وجود داشت اطلاع فرمایید ممنون


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

  قیمت آپارتمان 60 متری ، سردار جنگل جنوبی، بن بست بوستان ، طبقه چهارم، 21 سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ، تازه بازسازی شده چندهست ؟ ممنون


  مسکن مسکن شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  میتونی 1700 با این شرایط پیدا کنی

 • امیر جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۶:۲۶

  قیمت آپارتمان درشهرک بو علی سعادت آباد تعاونی شهرداری تهران

 • علی رضا پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  با سلام یه آپارتمان واقع درمنطقه چهار شمیرانو‌،هفتم شرقی چند بفروشم؟

 • مهرانه پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰

  قیمت خرید ملک در پونک سیمون بولیوار کوچه فاطر 15 سال به بالا طبقه دوم کل ساختمان 4 طبقه دو واحدی باسازی شده کل پنجره ها پی وی سی کف سرامیک کابینت های کلاس داری انباری وپارکینگ دو خوابه نور گیر از آشپزخانه ها و خواب ها چند می ارزه

 • شهرام پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۲۳

  شهرک غرب متری چنده بلوار درختی


  حسن شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

  سلام بلوار درختی گرون ترین جای شهرک غرب تقریبا متری 110 120 میلیون اگه میخوای خونه بخری باید خیلی خیلی بودجه داشته باشی


  شهرکی چهار شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۸

  بلوار درختی ارزون ترین جای شهرک غربه. در واقع اصلا محله شهرک غرب نیست . بلکه محله ( سپهر) محسوب میشه. دوستان توجه کنن که محله های سپهر و دریا جزو شهرک غرب و سعادت آباد نیستند برای همین خیلی ارزونتر نسبت به شهرک غرب و سعادت اباد هستند. قیمت هم که از متری 35 تا 70 متغیر هست

 • کیانی چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۶

  خریداراپارتمان نودو پنج متری دوخوابه اصف کوی حسین خانی لطفا تماس بگیرید


  علی مولایی جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

  سلام احتراما چهار میلیارد بودجه دارم امکان مذاکره وجود دارد ؟


  ابوالفضل يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

  سلام میتونی یه خونه تقریبا 80 متری تو جای معمولی تهران بخری

 • رحیمی چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

  با سلام و خسته نباشید دنبالیک واحد نقلی برا خرید تا سقف یک میلیارد و پانصد. اگه در منطقه شهران. کوهسار باشه ممنون میشم


  محب پنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳

  فرم درخواست ملکو پر کنید لطفا


 • سید چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۱۱

  با سلام خانه درفرمانیه خیابان لواسانی خیابان مهدی زاده 50 متری. قدیمی ساخت. طبقه همکف - 4 طبقه و یک واحد در هر طبقه حدود قیمتی که میشه فروختش لطفا ؟


  سلام.یک.میلیاردخریدارم چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

  سلام.یک.میلیاردخریدارم


  نوشین شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۶

  سلام. من تا 1200 میتونم بخرم.


  داریوش سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۰

  سلام 1500 خریدارم


  احسان دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸

  سلام خواستم بگم قیمتاش اینا نیست تو فرانیه اگه 30 ساله هم باشه متری 100 به بالاست بهنظر من زیر 5 میلیارد اصلا نفروش

 • غفوری چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۱

  با سلام قیمت آپارتمان با موقعیت اداری در میدان فاطمی ابتدای جویبار برج هشت طبقه قدیمی تقریبا چهل ساله متری چند است با تشکر

 • مجید خدابنده سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

  یه واحد آپارتمان نقلی تا 60 متر می خواستم حدود پولمم تا 900 میلیون می باشد ممنون می شم راهنمایی کنید مرسی


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱

  با حدو د سه ملیارد ا و اپارتمان زیر ده سال ساخت بازیر بنا 80 تا 100 متر آسانسور وپارکینگ وانباری داشته باشد رو در منطقه ای که امکان داره ومقرون به صرفه است رو معرفی کنید ممنونم


  آلفا سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۱

  شما تو سایت فرم درخواست ملکو پر کن موردی بود خبر میدم  مجید خدابنده سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

  یه آپارتمان می خواستم نقلی تا 60 متر ممنون می شم حدود پولمم تا 900 میلیون می باشد ممنون راهنمایی کنید. مرسی

 • .حیدری سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵

  سلام..خداقوت ..من با 800 تومن یه واحد نقلی در شیان میتونم بخرم ..پارگینگ مهه برام


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • کریمی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴

  یک واحد نوساز برای فروشی دارم خ 140 تهرانپارس


  سلام امیر هستم جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹

  چند متر است و ادرس کجا است قیمت ممنون

 • فراهانی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵

  با سلام یه اپارتمان120 متری دو خواب یا3خواب در مناطق 5و2و6 با بودجه دو میلیارد خریدارم اگر ممکن شمارم را ثبت فرمائید با تشکر از ایران فایل


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مهرناز دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

  با 700 تومان میشه ی آپارتمان نقلی خرید؟؟


  ابوالقاسم سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱

  بله 50 متری تو منطقه 18 میشه

 • فراهانی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۶

  یهاپارتماندوخوابه یاسه 3خوابه درمنطدرمنطقه5میخوام بااسانسور کم واحد تا دومیلیاردتومن ممنون میشم برام پیدا کنید


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمدجواد بخشایی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۲۲

  با سلام یه ملکی داخل خیابان مرتضوی کوچه خوش قدم هستش طبقه زیر همکف، پله میخوره میره پایین حیاط کوچیک داره تقریبا 47 متره و دوخوابه و قدیمی ساز. پاکینگ هم نداره. حدود قیمت چند میشه فروختش جناب؟ ممنون

 • بختیارزاده دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۶:۱۴

  سلام خانه مسکونی دو طبقه مستقل برای سکونت ترجیحا هر طبقه کمتر از 100 متر نباشد وو برای پارکینگ مشکلی نباشد محدوده طرشت .بودجه 4/5 میلیارد

 • علی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۱۲

  سلام *** فروش آپارتمان *** 50 متری ، بسیار تمیز ، خیابان گلشن ، دانشگاه جنگ ، طبقه سوم ، دو واحدی ، 16 سال ساخت . تخلیه و سند آماده انتقال، قیمت 1100000000

 • صدف شا6ی يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۸

  اپارتمان 63 متری دو خوابه میدان ملت مجیدیه شمالی دو نبش ،نورگیر عالی ،بازسازی کامل سرویس حمام و دستشوی و سنگ اشپزخانه انجلا ایتالیا طبقه 2 اسانسور انباری دارد ولی پارکینگ ندارد ساخت سال 1385 چنده قیمتش

 • فرناز فکرت يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۴

  خواهان خریداری ملکی با قدرت خرید 5 میلیارد هستم کمتر از 7 سال ساخت


  حجت الله سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸

  سلام 5 میلیارد میتونی تو اکباتی یه 110 متری تو فاز 1 بگیری یا تو شهرک نفت 5 ساله 75 متری بگیری و جاهای زیادی دیگه میشه پیدا کرد فقط تو منطقه بالا اصلا حساب نکن

 • سارا غیور يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۱

  با 500 میلیون میشه خونه خرید؟


  سعید يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴

  با سلام بله، یه 40 تا 50 متری در منطقه 18


  علی شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  بله یه خونه 30 سال ساخته شده در منطقه 18 میشه خرید فکر کنم

 • جلال يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۷

  یه واحد 128 متری دارم در هروی مکران شمالی طبقه دوم 18 ساله پارکینگ انباری تر تمیز میخواستم ببینم چه قیمت میشه فروخت؟

 • فرزانه حیدری يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴

  با عرض سلام واحد آپارتمانی هشتادمتری تمیز در نیاوران با متری سی میلیون پیدا میشه؟


  بهنام دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶

  متری 85 به بالاست


  عماد شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۴

  سلام نیاوران 30 سال ساختش متری بالای 90 میلیون نوسازش متری بالای 150 میلیون

 • مرجان اکبری شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۶

  بادرود ، من خارج از ایرانم ،خواستم ببینم با چهل هزار پوند میشه یه آپارتمان کوچیک در اطراف هفت تیر یا سهروردی یا خلاصه اون اطراف خرید ،ترجیحا طبقه بالا اگر بود با آسانسور ،و قدیمی تمیز هم مشکلی ندارم


  کفاشی يك شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۵

  صدر درصد می‌تونید یک آپارتمان تمیز تا حدود 100 متر بخرید

 • بحرینی شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  با سلام، منطقه 14، یک واحد از ساختمان 5 طبقه و هر طبقه 4 واحد (در کل 20 واحد)، خیابان شکیب سابق، نبش فائز (مجتمع سه نبش)، با انباری، پارکینگ و آسانسور سال ساخت بنا 1383 و گرمایش بخاری، متری چند میلیون می باشد؟ با تشکر

 • چلبی جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

  قصد خریدیک واحد تا 5 سال ساخت در حوالی فاطمی . زرتشت و یا یوسف آباد .56 تا 75 متر باشد.


  محبی شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۴۲

  فرم درخواست ملکو پر کن موردی باشه خبر میدم


 • محمد جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵

  با سلام خریداپارتمان 60 تا 65 متر سمت خوش،سلسبیل بودجه600 تا 700میلیون تومان دارم 10 _12سال ساخت ممنون


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۴۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسینی جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۱۵

  فروش آپارتمان 66 متر. پونک فکوری 4 شرقی. همکف با انباری و تراس . 4 تا دو واحدی. چسبیده به اشرفی اصفهانی. موقعیت عالی و دسترسی درجه یک. با نورگیر عالی


  مرجان شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱

  قیمتش چنده ،؟؟؟


  2100 شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰

  2100

 • مهدی پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹

  سلام دنبال سوییت محدوده چهارراه ولیعصر هستم

 • شگفتیان پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۳

  قصد فروش آپارتمان 42 متری با مشاعات ولی 37 متری سند منقوله دار واقع در طبقه 4 رویتی و 3 سندی بدون پارکینک و انباری ، واقع در مجیدیه جنوبی دارم .بازسازی رنگ و نقاشی 2 سال پیش ام دی اف کلیه سررویس بهداشتی بازسازی فرنگی و کف پارکت می باشد.

 • حسین جعفری چهار شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷

  فلکه سوم تهرانپارس خ.کمیل میرزازاده .پارسیان نبش 184 شرقی پلاک 74 .متری.یه کوچه به خیابان اصلی متری چنداست

 • داود چهار شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹

  اپارتمان میخام در قلهک ظفر راجیان دولتشاد تا چهار میلیارد


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  سامان سه شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام و عرض احترام خواستم بگم در قلحک ظفر نوساز و با امکاناتش متری 100 میلیون است و چند سال ساختش و کم امکانات متری 80 تومن است اگه 4 میلیارد داری فقط میتونی 50 متری چند سال ساخت و کم امکانات پیدا کنی

 • علی چهار شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۵۹

  سلام تصمیم به فروش یک واحد آپارتمان 50 متری در خ گلشن خ دانشگاه جنگ ، را دارم . سن بنا 16 سال ساخت .


  طاهره پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰

  خرید اپارتمان از شهرک غرب ویا سعادت اباد ترجیحا از حسن سیف ویا فلامک واطراف مروارید پول نقد 6میلیارد


  کریمیان پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

  سلام ببخشید قیمت متری چند ممنونم


  علی پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵

  سلام ، واقعیت قیمت ندارم . فکر کنم متری بین 21 الی 25 باشه


  سلام پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۲

  بین 22 الی 26

 • جواد سلیمی سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۳

  خرید اپارتنان در سعادت اباد 80 تا 110 متر


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • صبری سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴

  اپارتمان 100متری 20ساله زمین400متری کلا 8واحد دارای قدر السهم طبقه سوم بالاتر از فلکه سوم تهران پارس 216شرقی تقاتع تیرانداز و پارسیان قیمت متری چند?

 • مارتیا سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

  خانه 110 متری در شهرک بهشتی

 • باقری سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۴۹

  یک واحد آپارتمان دارم در منطقه تهران نو خ ارمغانی 81 متری دوسال ساخت 4طبقه جمعا 8 واحدی هست بفرمایید قیمت هر متر چقدره؟؟


  شاملو چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  قیمت.بدیدخریدارم

 • رستمی دو شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱

  خرید آپارتمان چند سال ساخت تا سقف 3میلیارد حالا 200تا300میلیون بالا پایین مهم نیست


  محمدی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹

  باعرض سلام و ادب یک واحد آپارتمان 75متری سال ساخت 90 در محدوده مترو و فرهنگسرای اشراق تهرانپارس طبقه 5 ویو دار نورگیر بالکن دارفول امکانات با پارکینگ و انباری و آسانسور موقعیت محلی عالی فروشنده هستم2/100


  صادقی دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۸

  75متری ط5فول سنددارویوباز نورگیرعالی درتهرانپارس شرقی محدوده فرهنگسرای اشراق بادسترسی عالی فروشنده هستم2/100

 • فریبا نامور دو شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۲۱

  یک آپارتمان 60 متری در یکی از میدان‌های نارمک میخواهم 1 خوابه . طبقه اول یا دوم . حدود 15 سال ساخت . قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون .


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مصطفی يك شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

  خانه حدود 90 متری با آسانسور و پارکینگ می خوام 2خواب تو خیابان باباخانلو و یا میدان سپاه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • امیر يك شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

  قیمت آپارتمان قدیمی 30 سال ساخت تمیز در خیابان سعدی شمالی خیابان هدایت کوچه عشقی متری چند هست.ممنون


  کمیل هستم سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱

  متری ده ملیون

 • میرسلیمی شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۳

  آپارتمال 40 تا 50 متری کار کرده طبقه اول یا سایر طبقات با آسانسور در محدوده نارمک


  کمیل سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  متری 20 ملیون


  شاملو چهار شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴

  مسیل.باخترلشگر50متری5,ساله.ط1باآسانسوردارم 1050قیمت


  عماد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳

  متری 25 میلیون