خرید آپارتمان در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

وایعصر بالاتراز پارک ساعی روبروی توانیر بن بست..

قیمت کل: ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

حدودا ۱۰۰ متر قدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ پناه پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی تختی ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاترازبهشتی کوی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی ..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

درکل ۴۲ واحد

خرید آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از بیمارستان دی خ نیلو ک شش..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی ک ..

قیمت کل: ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی کوی شهید امینی..

قیمت کل: ۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۸ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ آبشار پل..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی خ مردوخ..

قیمت کل: ۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی آ..

قیمت کل: ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی روبروی توانیر..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

حدودا ۱۰۰ متر قدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی بن ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۴۵ متر ح یاط مستقل

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتراز بیمارستان دی خ نیلو کوچه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

۸ پله به پائین

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به بیمارستان دی..

قیمت کل: ۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه شهی..

قیمت کل: ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۶۲ مترقدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۶ ساله

ولیعصر تقاطع بهشتی خ دل آرا پلا..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۱ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۴ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه امینی پ..

قیمت کل: ۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۰ پله به پائین-قدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ه..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش ۴ دانگ از ۶ دانگ

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

ولیعصر بالاترازهمت بن بست سید..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی ک اب..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی روبروی توانیر..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

حدودا ۱۰۰ متر قدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده درب ضد سرقت اعلام حریق اطفاء حریق

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به بیمارستان دی..

قیمت کل: ۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

قیمت کل: ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی

خرید آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی روبروی توانیر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

حدودا ۱۰۰ متر قدرالسهم-قیمت بنا

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی خ دل..

قیمت کل: ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۶۷ مترقدرالسهم

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی ک ..

قیمت کل: ۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۶ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحد در طبقه منفی یک واقع میباشد

ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر پائین تر از سه راه دکتر بهشتی کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

۶۰ متر قدرالسهم-کنتورهای جداگانه- ۱۴ متر انباری دارد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فرزاد سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰

  سلام با سایت شما تازه آشنا شدم سایت خوبیه موفق باشین . به آپارتمان 170 متری تو اراک محله خوب کلید نخورده با فول امکانات تک واحد ط 5 دارم میخوام به یک واحد در تهران معاوضه کنم

 • مرادی سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷

  خواهان ملک به متراژ چهل و پنج متری با همه امکانات در مجیدیه شانزده متری هستم

 • پوپک روشنی تبربزی سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰

  خواهان اپارتمانی 40 متر یا 35 متر یا 30 متر در سبلان شماا جنب متروی سبلان هستم دد حدود 500 یا 600 میلیون تومن


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • خانم دشتی سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲

  سلام و عرض احترام. واحدی در توانیر شمالی یا جنوبی میخواهم. اگر جنوبی شد، در بن بست نظامی گنجوی. متراژ و سن بالا، سه خوابه، یک خواب مستر باشد. بازسازی شده و قابل سکونت باشد. بالکن برای گلهای فراوان لازم دارم. سند تکبرگ. لطفا بفرمایید این تا چه مبلغی قابل خرید است آیا تا سه میلیارد و دویست میشود؟

 • شیرازی سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰

  واحدی در طبقه همکف 43 متری در بلوار فردوس غرب بهار شمالی بفروش می رسد

 • ابوالقاسم سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۳

  خرید خانه با یک میلیارد ین بنا 10 تا 15 سال باامکانات

 • رضا کاویانی دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۵

  سلام احتیاج به یک آپارتمان 2 خوابه، طبقه همکف، کم واحد، ترجیحابا انباری و پارکینگ در میدان گرگان واطراف دارم.


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آریان يك شنبه، ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۳

  خونه پایین جشنواره میخوام تو خیابان اسفندانی محمدی و... بغیر خیابان درختی و زارع یا پایین 4راه سیدالشهدا 1 تا 1200 نقدی دارم باتشکر


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • قلندری يك شنبه، ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹

  من یک واحد آپارتمان در 18 شرقی از ساختمانهای ونک پارک دارم طبقه دوم جنوبی 100 متر بازسازی شده نابروان هنوز سند دریافت نکردم سند آماده است قصد فروش دارم لطفا در اینمورد راهنمایی فرمائید

 • جعفری يك شنبه، ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱

  سلام مغازه 32 متری 25متر بالکن سرویس بهداشتی کولر 24هزار 5 عدد دوربین مداربسته HD واقع در شهرستان ملارد صفادشت روستای امیر آباد خیان حضرت ابولفضل شماره تلفن 09356572153

 • قاسمی يك شنبه، ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

  سلام دنبال یه اپارتمان چند سال ساخت 2 خواب و با پارکینگ میگردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.محدوده قیمت900 تا 980 میلیون

 • رجبی شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹

  با سلام یک آپترتمان حدود35 ال40 مت میخواستم مبلغم300و ماباقی در رهن بزارید با تشکر محدوده کمیل سال ساخت ده بالاتر نباشه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروغ دانشمند شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴

  آپارتمان در محدوده دربند یا بزرگراه ارتش بجز شهرک محلاتی از 86 متر کمتر نباشه حداکثر 8 سال ساخت تا مبلغ 3200000000 تومان


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • علی سلیمی شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۳۵

  سلام وقت بخیر آپارتمانی 3 خواب می خواستم 130 الی 140 متر در حدود قیمتی 2 میلیارد ممنون میشم اگر موردی هست معرفی کنید سپاس در صورت موجود بودن با شماره 09171874875 سلیمی تماس بگیرید


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲:۱۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شادی جمعه، ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۴

  با‌مبلغ 3میلیارد و400 تو گیشا میشه خونه 95متری تهیه کرد؟


  سارا سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵

  نه

 • محمدی جمعه، ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷

  خرید آپارتمان در میدان هروی نزدیک پارک صدف نیاز داریم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فرهاد جمعه، ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹

  سلام وقت بخیر لطفا پیش فروش مطمئن یک واحد 85 متری در منطقه ی چیتگر معرفی بفرمایید با تشکر پیش پرداخت 600 میلیو ن اقساط ماهی 10 میلیون قادر به پرداخت هستم

 • ف پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۴

  در فرح زاد با بودجه یک وچهارصد میشه اپارتمان خرید

 • بنی اسدی پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵

  آپارتمان مستقل 4واحد به بالا در منطقه یک

 • مسعود کاظم زاده پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

  سلام؛ خسته نباشید یک واحد250 متری واقع درآخرین طبقه برج A2 پروژه مروارید غرب با کلیه امکانات و ویوی بینظیر سه خوابه دوبلکس زمان تحویل بهمن ماه امسال دارای پارکینگ وانباری با 4 بالکن (بعلت دوبلکس شامل دوطبقه 17 و18 می باشد) قیمت هر مترمربع 35 میلیون فقط تا 10 مهر قیمت اعتبار دارد.

 • ج پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۶

  با سرمایه یک وپونصد میتوم واحدی درستارخان بخرم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فولادی چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۲

  خریدار اپارتمان با قیمت دوونیم تا سه میلیارد 02خوابه 0پارکینگ انباری و اسانسور وطبقات بالا


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰:۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • موسوی چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴

  سلام آپارتمان 45 الی 60 متری محدوده نارمک.یا تسلیحات با پارکینگ زیر 10 سال ساخت حداکثر قیمت 900 میلیون تومان


  اتا پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰:۴

  شما باید فرم درخواست ملکو پر کنید اگه موردی بود خبردار بشید.  مهدی مرادی دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

  یک واحد80متراطراف بازار یاگلوبندک با700میلیون

 • احمد چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴

  یک آپارتمان 120 متری نوساز کلید نخورده در میدان ساحل (دریاچه چیتگر )دارم قصد تعویض با ملک کوچکتر 3 _4 سال ساخت در سعادت آباد را دارم . راهنمایی یا مشاور میفرمایید

 • ف چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸

  اپارتمان کوچک‌با قیمت یک ونیم در پونک‌یا ولنجک‌گیر میاد


  بارسلونا پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۳:۴۹

  در پونک شاید 40 متری 10 ساله گیر بیاد اما تو ولجنک فکر نکنم


  اپارتمان 66 متر و در پونک فکوری شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳

  66 متر همکف با تراس و انباری و پاسیو .کلا 8 واحد در پونک فکوری دارم قیمت 1900 در خدمتم


  عباسی دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹

  سلام میشه واحد رو دید یا عکس بزارین

 • زینب چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷

  باسلام وخسته نباشین شهرک محلاتی شهرک صدف با 3 میلیارد میشه آپارتمان چند ساله خرید

 • نیکدار نوشیان سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  سلام میتونم با 800 میلیون یه خونه 50 متری بگیرم؟

 • هادی مقدم سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴

  یک آپارتمان 66متری تک واحد طبقه سوم نقاشی شده کف سرامیک نور گیر عالی انباری بالکن دو خواب هر دوتا خواب کمد دیواری دارد جفت اتاق خواب پرده خور نور گیر عالی در حال حاضر مستاجر توش هست 80میلیون رهن کامل ،،متری 15میلیون برای فروش گذاشتم


  حبیب پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۶

  لوکیشن؟


  هادی مقدم پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

  خیابان 17شهریور نرسیده به چهار راه صفا کوچه حکیم الهی پلاک 11طبقه سوم

 • سیدباقر ساجدی سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۰

  برای خرید با هفتصد م +پول رهن - لطفا معرفی کنید0


  معتمدی سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۴

  لطفا فرم درخواستو درون سایت پر کنید 


 • فریده سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰

  بایک میلیارد وپانصد تومان میشه در مرزداران اپارتمان خرید


  محمدی چهار شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵

  الان که بعید می دونم قیمت ها خیلی بالا رفته 


 • سیدی سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  با سلام یک دستگاه اپارتمان واقع در شهرک شهید بهشتی برج اسمان شرقی دارم تقریبا متری چند فی میخوره .چون شهرستانی هستم از قیمتها اطلاع دقیق ندارم .سپاسگذارم


  اتا سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید  سلام متری 28 میلیون من در شهپریان واحد دارم پنج شنبه، ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۸

  متری 28 میلیون

 • ندا دو شنبه، ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۴۸

  لطفا بفرمایی قیمت مترى براى اپارتمان در شهرک غرب خیابان شفق براى 25 ساله ساختمان چند است؟

 • حسین بهجتی يك شنبه، ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۳

  سلام بنده قصد ثبت نام در پروژه مسکونی در حال ساخت را دارم بودجه الانم 700 ملیون و 700 تومان هم برای برج 12 میتونم بدم و یا قسط بندی هم باشه میتونم قسط تا ماهی 30 تومن هم بدم


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • جانان يك شنبه، ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۴:۱۲

  خریدار یکدستگاه آپارتمان در منطقه بلوار پروین هستم 80 متری دو خواب بدون پارکینگ و آسانسور و طبقه اول تا یک‌میلیارد و هفتصد


  علی سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  من یه واحد 81 متری فول دارم 2100 اگه بتونی رهن بدی و وام بگیری غرب بلوار


  مهدوی دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۶

  سلام یک آپارتمان ابتدای خ زهدی دارم پشت فرهنگسرای اشراق 75متر یک خوابه باپارکینگ و انباری و آسانسور طبقه پنجم 1/800 فروشنده هستم تخفیف پای معامله باتشکر

 • محمد يك شنبه، ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۴:۱۱

  سلام یک واحد 153 متری توی یک اپارتمان پنج طبقه 9 واحدی دارم که طبقه اول و تک واحدی است در شهران جنوبی کوچه مهسا 17 ساله بازسازی شده می خواستم ببینم چند برای فروش بزارم؟

 • سهیلا شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷

  خریدملک دراطراف فرهنگسرااشراق


  مهدوی دو شنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

  پشت فرهنگسرای اشراق ابتدای زهدی سرکوچه گلها75متری طبقه پنجم نورگیر ویو دار یک خوابه قابلیت دوخواب براحتی با آسانسورباپارکینک و انباری فروشنده هستم

 • محبی شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۵

  سلام خریدار آپارتمان در لنگری صنایع ویا گلچین واقدسیه هستم تا مبلغ4میلیا ردممنون ازشما


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۴۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مرادی شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹

  خریدار اپارتمان چندسال ساخت با قیمت دو میایارد در شهران،لطفا راهنمایی کنید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • بهزاد مرادی شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۳۵

  سلام.آپارتمان دوخوابه،وام دار،بادو میلیارد در شهران نیازمندیم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۷:۵۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • سید مسعود جمعه، ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۹

  قیمت یک واحد آپارتمان واقع در اسلام اباد افسریه پایین تر از پارک فجر طبقه چهارم دو واحدی بدون آسانسور و پارکینگ 50 متر و تک خواب

 • مسعود عمادی جمعه، ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶

  دو باب آپارتمان نوساز در تهرانسر با متراژ 110 تا115 متر در یک ساختمان

 • زندی جمعه، ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹

  اپارتمان78 متری 6 سال ساخت با کلیه امکانات را برای فروش چند؟

 • عباس پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸

  آپارتمانی واقع در خ بختیاری ( سامان) با متراژ 81 متر / چهار ساله بدون پارکینگ / با اسانسور/ با انباری طبقه اول / دوازده متر حیاط خلوت / پشت قواره ای قیمتش حدود چنده؟

 • عباس پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

  آپارتمانی واقع در خ بختیاری ( سامان) با متراژ 81 متر / چهار ساله بدون پارکینگ / با اسانسور/ با انباری طبقه اول / دوازده متر حیاط خلوت / پشت قواره ای قیمتش حدود چنده؟

 • حسن شمسیان پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۶:۱۲

  محدوده دامپزشکی ،بعد از یادگار امام ،زیر 50 متر ،برای خرید و حتی اجاره


  مصلح پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹

  فرم داخل سایت و پر کنی موردی باشه خبردارت میکنن.


 • عباسی چهار شنبه، ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵

  سلام اپارتمان تا قیمت یک و نیم میلیارد تومان در محدوده بلوار کشاورز


  محمد چهار شنبه، ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲

  فرم داخلو سایتو پر کن موردس پیدابشه خبردار بشی


 • رضوان فاتحی سه شنبه، ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۷:۱۸

  با سلام به نظر شما با 1100 میشه ی آپارتمان چند سال ساخت خرید نزدیک مترو سرسبز

 • طلایه حمیدیا دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۱۱

  دنبال خونه 1 یا 2 خوابه در محله محمودیه ترجیحاً شمال خیابان مقدس اردبیلی، یا کوچه‌های الف، ب یا ج (جمشید مشایخی) تا سقف 5 میلیارد تومان هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • احمدپناهی جمعه، ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳

  اپارتمان درحدود 90متری ترجیحا پیشفروشی لازم دارم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • بهزاد حضرتی جمعه، ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

  آپارتمان در جردن متری 35 الی 40 تومان

 • مریدی پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲

  سلام .درخواست خرید آپارتمان با امکانات با مبلغ 750 امکان پذیر هست

 • جهان پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵

  قیمت 82 متری شهرک بام تهران برج سامان 2 سعاداباد متری چنده ؟ سند تعاونی، انباری ششمتری ، پارکینگ و برج 11 طبقه هر طبقه 4 واحد ، ممنون


  متری 30 میلیون دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰:۳۶

  با سلام متری 30 میلیون

 • محمدی چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۹

  سلام و عرض ادب درخواست آپارتمان با آسانسور و پارکینگ حداکثر 10 سال ساخت متراژ حدود 45 تا 70 متری نهایت قیمت 750 میلیون تومان


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • احمد روازژیان چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

  آپارتمان 80متری بدون پارکینگ وسند در منطقه جنت آباد شمالی میلاد سه چقدر قیمت دارد

 • نیک نژاد چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۵۷

  با سلام .کل زمین 900 متر مربع.10 واحد هستیم. 8 واحد قصد ساخت و ساز و 2 واحد قصد فروش با سهم حق السهم خودشان میباشند. لطفا بفرمایید قیمت فروش 2 واحد با متراژ مساوی در منطقه شهید عراقی با حق السهم شان چقدر می شود؟


  ادرسشو لطف میکنید يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۹

  ادرسشو لطف میکنید من خریدارم

 • نصیری سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶

  210 متر آپارتمان قدیمی در تهران نو منطقه 8 ، ایستگاه پل ، کوچه توانا پسند دارم 40 سال ساخت ، 90 درصد باز سازی شده 3طبقه ، تک واحدی ، طبقه اول ، بالکن بزرگ ، حیاط خلوت بزرگ ، انباری بزرگ ، پاسیو ، حیاط ، 2 پارینگ ، ورودی از دو کوچه ، 448 متر زمین ، قدرالسهم زمین برای هر طبقه 150متر چند قیمت بذارم ، چنین واحدی با این مشخصات و متراژ و قدرالسهم در تهران نو در سایتها نیست ، کمک کنید لطفا


  مهدی سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۸

  بده استفاده کنند ، حالا دو سه میلیون هم بگیر ثواب داره بابا یه کم رحم

 • محمد.ق سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶

  در کجای تهران میتونم یک واحدبخرم که قیمت مناسب و برای سرمایه گذاری بهتره.تاسقف 1.5م./وظرف چند سال اینده رشد خیلی خوبی داشته باشه؟


  مهدی سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹

  در شوش


  عبد سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱

  سلام توی بورس سرمایه گذاری کنید اونهم سهم خوب مثلا گروه فلزات ،کامودتیوها، و سهم های مثل شلرد و کبافق و قثایت و ...شهریور 99 موفق باشید


  محمد پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳

  جیحون طوس و بهنود هم منطقه خوب و شیکیه هم قیمتش فعلا مناسبتره نوساز بهنود متری 28 تومنه

 • امیر سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴

  سلام و عرض تشکر قیمت پیش خرید آپارتمان از پروژه در حال ساخت در مرحله دریافت مجوز از شهرداری و کف زمین به آدرس خ گوی آبادی بالاتر از بلوار آرش متری چند خوبه ؟ با تشکر


  امیر سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۶

  باید موارد مشابه تو قسمت جستجو سرچ کنی قیمت دستت بیاد.


 • سپیده سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۳

  سلام یه واحد اپارتمان 51متری در خیابان هاشمی 5سال ساخت نورگیر اسانسور پکیج و... بجز پارکینگ چند قیمت بذاریم برای فروش ؟


  اتا سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  برای اینکه قیمت حدودی دستتون بیاد باید قیمت ملکهای مشابه اون منطقه رو تو سایت ببینید .  محمود پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶

  متری24 و 25 تومن نوساز و فول امکاناتشه میتونی شصت تومن از پارکینگ کم کنی

 • علی دو شنبه، ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲

  با سلام و خسته نباشید ، مشخصات واحد : 84 متر دو خوابه ، با پارکینگ سندی و انباری و تراس ، طبقه سوم رویتی دوم سندی ، مجموعا 4طبقه 2واحدی ، 15ساله ، واحد و مشاع هم تقریبا تمیز هست ، در جنت آباد مرکزی ، کمی بالاتر از همت ، چه حدودی برا فروش بزارم مناسب هست؟ ممنون از شما


  علوی دو شنبه، ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳

  باید قیمت ملکهای مشابه اون منطقه رو چک کنی تا قیمت حدودی دستت بیاد


 • محمد يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸

  یه آپارتمان 65 متری طبقه سوم خیابان مطهری خ نظری بر اتوبان مدرس پایان کار 97 کلیدنخورده ویو رو به مدرس دو خوابه کف سرامیک نما سنگ بدون کانال کشی اسپیلت بدون پکیج و سینک و هود ، دارای پارکینگ و اسانسور متری چند بخرم خوبه؟

 • محمدپور يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳

  سلام خسته نباشی منزل پل اول بلوار ابوذر 90 متری خوش نقشه آسانسور انباری دارد پارکینگ ندارد قیمت چند بزارم

 • سعید سعیدی يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴

  سلام من ی واخد 158 متری دارم که طبقه چهارم و تک واحدی و 16 ساله است لطفا بمن قیمت بدید برای فروش


  نجفی دو شنبه، ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۰

  کجاست؟خیابان جردن هست یا نازی آباده؟

 • زنجانی يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱

  با سلام من هم مشابه ملک خودم را پیدا نکردم74 متر است تهران پارس نبش خیابان 105پنج طبقه دو واحدی طبقه چهارم آسانسور ایفون تصویری انباری پارکینگ پکیج و شومینه تازه رنگ و نقاشی شده من برای فروش متری چند باید اعلام کنم ؟

 • زهرا يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۴۴

  اپارتمان 110 متری نما سنگ ایفون تصویری توالت فرنگی ایرانی انباری پارکینگ ریموت سه خواب شوفاژ ده ساله بین بلوار اردیبهشت واتوبان باقری 180/1 اجاره پارسال صد میلیون ودیعه ماهانه دومیلیون پانصد هزار تومان اجاره امسال چند میشود با تشکر


  جهان يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۶

  اجاره موردهای مشابه منطقه رو بررسی کنید حدودش دستتون میاد


 • هلیا شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۰

  باسلام واحترام من مشابه ملک خودم پیدا نکردم که قیمتش رو بدونم لطفا شما راهنمایی کنید اپارتمان 10 ساله 83 متر طبقه اول روی پارکینگ 5 طبقه 4 واحدی دارای اسانسور وانباری و پارکینگ و حیاط خلوت وسیستم گرمایش پکیج و شوفاژ نمای ساختمان سنگ بلوارتعاون خ گل داوری بن بست گلاره لطفا اعلام کنید متری چند برای فروش اعلام کنم؟


  فرهاد شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵

  با سلام شما واحد تون رو متری 30 میلیون بگذارید


  مهرداد يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴

  شما طبقه اول هستید 28 تا 30 میلیون البته اگر پارکینگ اختصاصی دارید

 • هلیا شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۴۴

  میشه بگین اپارتمانم رو به چه قیمتی میتونم بفروشم؟ بلوارتعاون انتهای سرو خ گل داوری 5 طبقه 4 واحده کلا 20 واحد طبقه اول روی پارکینگ 3 خوابه 83 متر دارای پکیج کولر،اسانسور انباری یک پارکینگ تراس 10 ساله پشت بام تازه ایزوگام شده


  مطیعی شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰

  قیمت موارد مشابه ملکتونو چک کنید


 • هلیا شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  چرا با اینهمه گرون شدن یکی از اپارتمانهای فایل شده شما در سازمان برنامه به قیمت 12میلیون میباشد حتی نوساز است میشه علتش رو بگین؟


  فرهاد شنبه، ۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳

  دوست عزیز توی سازمان برنامه شمالی نوساز متری 55 تا 60 میلیون قیمت آپارتمان هست

 • Harmik جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۶:۳۹

  من پنج میلیارد دارم آیا میشه تو باغ فردوس خونه گرفت


  مجیدی جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱

  اون منطقه رو باید توی سایت جستجو کنی اگر موردی بود میبینی


 • حسن حسنی جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۵۸

  با سلام و تشکر از سایت با مبلغ 500میلیون آپارتمان می خواستم بخرم در منطقه پیروزی


  ایران فایل اسکان جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • حسین باقری جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰:۴۴

  سلام من یک واحد آپارتمان 41متری طبقه سوم سندی در پیروزی خ زینتی افخم کوچه اقتداری با پارکینگ و انباری سندی ده سال ساخت دارم می تونن 650میلیون بفروشم؟

 • احمد پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱

  بنده 700 میلیون دارم خانه خوب میتونم بخرم


  علیرضا يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۳:۴۶

  با سلام با 900میلیون کجای تهران میتونم اپارتمان بخرم لطفا"راهنمایی فرمایید


  سوگل سه شنبه، ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۸

  اندیشه فاز 4

 • امیر پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲:۴۹

  با یک ونیم میلیارداپارتمان تو مزرداران پیدا میسه


  محمدی پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۵

  پولت کمه ولی تو سایت مرزدارانو جستجو کن ببین موردی پیدا میکنی


 • داریوش پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱:۴

  سلام و ارادت و سپاس از سایت خوبتون.میخواستم بپرسم ایا شما میدونید داراباد کوچه سبکرو میانگین قیمت متری چنده؟


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۴

  با سلام و درود و تشکر از لطفتون 

  اگر در سایت ملکهای اون منطقه رو جستجو کنید یه میانگین قیمت از ملکتونو بدست میارید . 


 • حمید رضا پنج شنبه، ۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  سلام یه خونه کلنگی با سند تک برگ عرصه بر 9 و گذر 10 متر عمر بنا 123 ساله کاملا قاجاری و حیاط دار ویلایی، نصف پول نصف آپارتمان هم میپذیرم متری 34 میلیون ترجیحا یکی از آپارتمان ها باشد بهتر است؟


  مدیر جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴

  سلام آدرس ملک کجاست؟


  حمید جمعه، ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۲

  ده ونک خیابان بازارچه کوچه حسینیه کوچه دوم پلاک 2

 • زهره چهار شنبه، ۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶

  آپارتمان برای خرید تا یک میلیارد و دویست

 • محمداقامحسنی سه شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۷

  بایک میلیاردتومن چه خونه ای نوسازدرحکیمیه میتوان خرید؟

 • مراد خورشیدی سه شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲

  این اپارتمان از پروژه حکیم مربوط بشهرداری میباشد ساختمان تکمیل است

 • بهرامی 09124223927 سه شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۷

  سلام آیا من با یک میلیارد میتوانم یک آپارتمان 60 متری در خ طالقانی خریداری کنم


  امیر سه شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴

  موردهایی که به بودجه ات میخوره تو اون  منطقه رو تو سایت جستجو کن 


 • مهدیه دو شنبه، ۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۳

  خرید خونه 70متری یا 75 متری در خیابان فلاح


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۳۶

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • حسینی پنج شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۳۲

  درخواست اشتراک و خرید ملک تا قیمت 500میلیون تومان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

  با سلام و احترام

  جهت کسب اطلاعات راجب ملک می بایست با مالک آن تماس بگیرید، اطلاعات  تماس مالک بعد از خرید اشتراک  نمایش داده می شود. بمنظور خرید اشتراک ابتدا در سامان ثبت نام کنید سپس به صفحه خرید اشتراک مراجعه کنید و با توجه به نیازتان اشتراک خریداری کنید . بعد از پرداخت اشتراک شما فعال می شود و به اطلاعات کامل دسترسی خواهید داشت.

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • مصطفی فراشیانی چهار شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲

  آپارتمان 75 متری نارمک دارم رجب بلوکات


  آتنا جمعه، ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۹:۱۱

  سلام میشه مشخصات بیشتری بدین و قیمت چند؟

 • یزدی چهار شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  با سلام. یک واحد آپارتمان 120 متری 9 ساله، بدون سند دارم، انتهای فرهنگستان دوم، نبش فرهنگستان. خودم 9 ساله ساکن هستم و با قولنامه خریدم. بخوام با قولنامه بفروشم، چند قیمت میخوره؟

 • فرزین چهار شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۵۴

  خانه های توی تهران با قیمت 600 ملیون رو معرفی کن

 • قلیزادا چهار شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۰

  خرید منزل مناسب با شرایط

 • مریم سه شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶

  با 2میلیارد کدوم محله ی منطقه 5 میتونم اپارتمان بخرم لطفا به من پیامک بشه چون سایتها راخیلی چک نمی کنم

 • میرزایی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۴۱

  خرید یک واحد آپارتمان 100 متری یا کمتر و بیشتر با 3میلیارد امکانش هست در منطقه جغرافیا شما مرسی

 • سیما يك شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹

  سلام وقت بخیر با 1.200 میلیارد کجای تهران میتونم خونه بخرم، مثلا توی پونک گیرم میاد؟


  علی چهار شنبه، ۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸

  شهر ری و نازی آباد

 • علیزاده شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  یک ملک تجاری بر خیابان ولیعصر بر 20 متر مساحت 200 متر مربع ح. لطفا نظر شما متر مربعی چند بفرو شیم خب است.

 • ارش شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۵

  سلام خواستم پیشنهاد بدم امکان معاوضه ملک هم تو سایت داشته باشین مثلا من یه اپارتمان کوچک دارم دنبال متراژ بالاتر یا نوساز میگردم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

  با سلام و احترام
  بله حتما ممنون از پیشنهادتون . حتما برسی و پیاده سازی میشه


 • سلیمان زنگباری جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶

  من با 5الی 5/5 میلیارد یک آپارتمان 175 متر ی میتونم در نقطه خوب دروس بخرم؟

 • شقایق چهار شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۴:۱۳

  سلام،در منطقه نارمک بلوار برادران ضعیف جنوبى اپارتمان 29مترى با پارکینگ و حیاط 30مترى(غیرسندى) سنت ک برگ طبقه همکف بدون پله سوییت بیست سال ساخت، چه قیمتى مناسبه؟


  مینا يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۳

  سلام من می خوام خونمو بفروشم بیام نارمک کوچه بالایی برادران ضعیف هستم. قصد فروش دارین قیمت بگید. ممنون

 • علی نوروزی سه شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸

  نه صدمیلیون تومان دارم دو خواب 75مترمی خوام


  محمدی سه شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۱

  موردهایی که با بودجه تون میخوره رو چک کنید  عباسی شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

  سلام در نواب کامل بازسازی شده کامل هشتاد سه متر با این بودجه شما ملک داریم

 • باقری دو شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰

  یک واحد اپارتمان در تهران پارس شرقی خیابان 214 بین 133 و 135 فول امکانات ، اسانسور، پارکینگ ، انباری یازده ساله 80 متری قیمتش چندِ؟

 • ذوالفقاری يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵

  سلام منم یک واحد میخوام متراژ 66تا 70باشه بودجه ام 800میلیونه ساله ساختش بالا باشه مهم نیست تو منطقه محلاتی باشه( میثم)


  مولایی دو شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰

  باید موردهایی که به بودجه ات میخوره رو تو سایت جستجو کنی. 


 • فاتح يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷

  سلام،آپارتمان 3 خواب نوساز یا زیر 10 سال ساخت دارین؟کف و سقف قیمت و مشخصات لطفا??

 • رضایی يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۶

  سلام با سه میلیارد در منطقه 3 میتوان خانه مناسب 100 متری بالکن دار و خوش نوربا ویوی خوب خرید?


  یک دوست پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴

  همکف یا نهایتا طبقه اول در زرگنده یا سیدخندان(جلفا) میتونید بخرید.

 • مریم نظری يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۴:۹

  سلام ببخشید خانه 50 متری با وام گیرم میاد توی تهران البته مبلغ 450 میلیون نقد دارم ممنون از پاسخ گویی


  حسین چهار شنبه، ۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹

  این پول رهن یه خونه 50 متری هستش متاسفانه

 • فتحی شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴

  یک واحد آپارتمان 18 سال ساخت 77متری دوخوابه انبار پارکینگ شمس آباد میدان بهشتی داخل ریحانی قیمت چنده برا ی فروش


  محمد شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹

  قیمت مورد مشابه رو چک کنید.


 • گیتا فتحی شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰

  سلام خواستم ببینم خیابان ریحانی داخل مجدیه شمالی آپارتمان 77 متری 18 سال ساخت طبقه اول دو خوابه انبار پارکینگ قیمت چنده


  فتحی شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۲

  جوابمو ندادین

 • ب شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۵:۵۹

  سلام وقت به خیر امکانش هست بامبلغ یک میلیاردودویست+مبلغ رهن در منطقه سه صاحب ملک شد


  نامی شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۱۰

  موردهای فروش منطقه 3 و جستجو کنید موردی به بودجه تون بخوره میبینید.--%>