خرید آپارتمان در آیت الله کاشانی

خرید آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

آیت الله کاشانی اباذر خ شهاب مجتم..

قیمت کل: ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ ۲۰۰ دستگاه خ منوچهری ..

قیمت کل: ۵,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ شفاه..

قیمت کل: ۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش کو..

قیمت کل: ۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ بالکن

آیت الله کاشانی ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی خ حکیم سازمان برنامه شمالی خ..

قیمت کل: ۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ گلستان شمالی خ نسترن شرق..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۷۵ مترقدرالسهم

آیت الله کاشانی پیش فروش ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

آیت الله کاشانی خ وفاآذرشمالی جنب مج..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج سالن اجتماعات

تحویل ۵ ماه آینده- مرحله نازک کاری- مهدکودک - کتابخانه- سالن بیوتی

آیت الله کاشانی ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

آیت الله کاشانی خ کیهان نرسیده به منوچهری ر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۴۴۱,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر بنفشه ی..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ الهی پلاک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی خ اباذر کوی شریفی پ..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تحویل ۳ ماه آینده

آیت الله کاشانی ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام سوم ساختم..

قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلیدنخورده

آیت الله کاشانی ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

ایت الله کاشانی کوی مهران خ فهیمی خ قیا..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی ۱۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه کوی کیهان ۵ کوی گن..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ اسکندرزاد..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید آپارتمان آیت الله کاشانی ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ مقدا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳۴ متر قدرالسهم -فقط فروش قدرالسهم

آیت الله کاشانی ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی پیامبر هجرت انتهای شقای..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

آیت الله کاشانی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر مقد..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آیت الله کاشانی ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی خ پیامبر شرقی خ سلمان فارسی..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۲۰ م وام

آیت الله کاشانی ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیمی خ قیام کوی مهرگان(مهتا..

قیمت کل: ۷,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش آپارتمان آیت الله کاشانی ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

آیت الله کاشانی خ اباذر بلوار مقدا..

قیمت کل: ۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

آیت الله کاشانی ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام کوچه سازمان آب تقاطع مطهری کوچه ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

آیت الله کاشانی ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی کوجه..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

قدرالسهم دارد

آیت الله کاشانی ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

آیت الله کاشانی شقایق شمالی کوی اول پرو..

قیمت کل: ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

آیت الله کاشانی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ شالی خ تاجیک بن ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی خ محرابی پلاک..

قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

آیت الله کاشانی ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی خ تراکمه نبش خ گلستان سوم..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ براتلو خ گل..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی برج ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام کوی ش..

قیمت کل: ۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا جکوزی اسپلیت روف گاردن باربیکیو لابی

آیت الله کاشانی ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی خ تراکمه گلستان ..

قیمت کل: ۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • علی جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۲۳

  سلام .من یک آپارتمان 3خوابه متراژبیشتراز130مترطبقه 2وبالاتر نوساز یا حداکثرتا5سال ساخت درمنطقه بلوارابوذر و نبرد میخوام . قدرت خرید حداکثربا رهن دادن3میلیارد

 • فرج اللهی پنج شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸

  یک آپارتمان 175متری دارم در خیابان ارجمند میدان 62 نارمک که قدرالسهم آن 105 متر می باشد کلا سه طبقه سه واحد است و قدیمی باز سازی شده حاضرم با آپارتمانی 140 الی 150 متری حداکثر 3 سال ساخت در نارمک معاوضه کنم ویا به قیمت حق السهم زمین به قیمت روز بفروشم

 • شیما جعفری پنج شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱:۵

  آپارتمان با قیمت مناسب میخوام که بتونم از سندش وام بگیرم نهایت 8 سال ساخت باشه

 • پریمی چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱

  سلام.من ی اپارتمان 70 متری در سی متری جی دارم میخواستم بدونم با فروشش میتونم ی اپارتمان تو همین متارژ یا پاینتر بالای ازادی مثل طرشت یا اریاشهر بخرم

 • عامری چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۶

  یک واحد اپارتمان 50 متری با اسانسور و پارکینگ تمیز در منطقه غرب تهران با حداکثر قیمت 1 میلیارد تومان نیازمندم یا معاوضه با یک اپارتمان 103 متری واقع در کیانمهر شهرک نور در کرج با سند تک برگ 2 خواب پارکینگ اسانسور کف سرامیک ام دی اف ایفون تصویری شوفاژ کولر ابی طبقه 4 بسیار نورگیر و پنجره های دو جداره


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ارشدزاده چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۳

  معاوضه آپارتمان واقع در قشم با تهران یک واحد آپارتمان 92 متری - طبقه 2 - 2 خواب در بهترین محله جزیره قشم ( سام و زال ) با پاکینگ و انباری دارم میخواهم با یک واحد آپارتمان در تهران ترجیحا در محدوده خیابان آزادی -امیر آباد - فاطمی تعویض کنم

 • بیگدلی سه شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۹

  قمت خانه کلنگی در خ حاجی پور کوچه فیروزه جنوبی 300 متر ، متری چقدر است؟ ممنون

 • جعفری دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲

  یک واحد آپارتمان60 متری تعویض با یک خانه ی ویلایی کوچک

 • علی دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

  من دنبال یک کارگاه با متراژ حدود 50 متر برای خرید در منطقه 22 برای راه‌اندازی کارگاه نجاری می‌گردم...فکر می‌کنید چقدر باید هزینه کنم؟

 • طالبی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۲

  قیمت فروش اپارتمان کاشانی گلهای دو 16 ساله با کلیه امکانات

 • مهدی طلوعی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

  ,واحد مسکونی در منطقه فردوس غرب 97 تا 100متر برای خرید یا معاوضه با واحد 60 متری


  خانم مشکوری دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۵۲

  سلام لطفا لوکیشن ملک وامکانته ملک وقیمته گذاشته شده دو برام بفرستین

 • اسماعیلی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۳:۳۲

  آپارتمان درخیابان توحیدواقع درتهرانپارس غربی جهت فروش دارم نوساز103متری منطقه بسیارآرام وبآامکانات عالی متری 42تومان

 • قاسمی شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷

  با پنج تومن آپارتمان قدیمی تو منطقه3میشه پیدا کرد

 • حسین شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۴

  نیاز به خرید آپارتمان در مجتمع فرهنگیان واقع در کوچه کوهستان خ ولدخانی بلوارصالحی دارم لطفا

 • سینا سرلک چهار شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۰

  سلام وقت بخیر با 1میلیارد و 500 میتونم توی تکاوران خونه بخرم میخوام اجاره بدم حداقل 85متری


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸

  قیمت محله تقریبا متری 24 میلیون با 1.5 میلیارد 62 متری پیدا میکنی

 • سبری سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  خریدار یک مسافرخانه یا مهمان پذیر متوسط در مرکز شهرتهران هستم تقریبا ازپانزده میلیارد بیشتر نباشد لطفا راهنمایی فرمایید

 • سلماس کریمی دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

  الهیه ِفرشته. ولنجک .زعفرانیه آپارتمان 80 الی 100 متر دوخواب


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  پرسپولیس شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  سلام این جزو گرانترین مناطق تهران هستند الهیه از متری 120 میلیون تا 160 میلیون است فرشته از متری 140 میلیون تا 200 میلیون است ولنجک از متری 100 میلیون تا 140 میلیون است زعفرانیه هم از متری 120 میلیون تا 170 میلیون است در ضمن حدود 90 درصد خونه هاش متراژ بالای 200 متر است

 • haniye kasebi دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۸

  با 1/200 کدوم منطقه میتوانم ی خانه 40 یا 45 متری بخرم؟؟


  ما پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱

  40 متری طبقه سوم تک واحدی واقع در بزرگراه رسالت 16 متری دوم مجیدیه جهت شمالی نورگیر عالی 15 سال ساخت یکخوابه بدون آسانسور ولی انباری دارد

 • سعید دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷

  من یک اپارتمان میخوام تا 3میلیادر


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  صادقی سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹

  یک آپارتمان براتون دارم 75 متری فول امکانات طبقه5 تهرانپارس جشنواره محدوده مترو فرهنگسرا موقعیت از هرنظر عالی 2/250

 • غفاری دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

  با سلام قیمت یک طبقه آپارتمان 110متری همکف مشرف به 40 متر حیاط اختصاصی در خیابان وصال شیرازی_ بازسازی شده _حدودا چقدر هست؟ ممنون میشم پاسخ بدین

 • پژمان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲:۵۳

  سلام خونه 18 سال ساختی که تو خیابان رضوان باشه باز سازی کامل شده باشه طبقه اول چقدره متری ؟؟؟؟

 • سلطانی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۱

  سلام یه خونه دارم و حدود یک میلیارد پول ایا در سهروردی شمال 80 مترنوساز میتونم بخرم و اپارتمانم عوض کنم یا حوالی ولی عصر شمالی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۳۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مهدیه نوروزیان شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵

  آپارتمان دو خواب نهایتا 70 متری میخوام که با رهن خریداری کنم

 • شهرزاد طیبی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲

  سلام با هفت میلیارد کجا می تونم واحدنوساز خریداری کنم.ممنون می شم جواب رو برام ارسال کنید


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴

  سلام با 7 میلیارد مناطق بالا میتونی بدی اما نوساز نه اگه نوساز میخوای برو سمت منطقه 2 به جز شهرک غرب و سعادت آباد میتونی نوساز در حد 80 الی 100 متر پیدا کنی

 • خداکرمی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

  آپارتمان 68 متری دو خوابه 16 سال ساخت دارم شهرزیبا اندیشه جنوبی پارکینگ سندی انباری بالکن بازسازی شده در سال 93 طبقه بالای همکف کلا 12واحد در 4 طبقه مایل به معاوضه با آپارتمان در جنت آباد ، 300 م هم پرداخت میکنم

 • سارا شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰

  سلام با 2 میلیارد میدونم یه آپارتمان 60 متری پونک بخرم ممنون


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

  سلام پونک گرون ازمتری 55 الی 80 متغیر است


  فروشنده دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

  با 2600 اپارتمان 70متری پارکینگ در ریموت دار کاغذدیواری شده تراس طبقه 3 سندی قدرالسهم دارایفون تصویری

 • بهجت جاریانی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱

  باسلام تا3میلیون و300پول دارم می خواهم درلویزان اپارتمان بخرم مدت ساخت ده سال به پایین باشه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد مهدی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶

  با چه مبلغی می شود آپارتمان 75 متری 25 ساله پارکینگ انباری بالکندار در فلکه اول صادقیه گلنار شمالی خرید؟

 • احمد شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۰

  با سلام، با مبلغ 1.5 میلیارد کدام مناطق تهران میشه یک آپارتمان خوب با متراژ حدود 90 متر با پارکینک خرید کرد؟

 • رضا جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰

  ی اپارتمان با قیمت یک میلیارد وچهارصد خریدارم

 • کبودوند علی جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶

  سلام اپارتمان 50 تا 60 متر پاسداران بهستان 15 تا 20 چند در میاد لطفا راهنمایی بفرمایید


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مهدی‌ جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۳

  باسه میلیارد جمالزاده شمالی بالای بلوار میتونم اپارتمان بخرم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • کورش پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹

  فروش یک واحد حدود 36 متر 3طبقه تک واحدی در سمنگان شمالی بالکن دارد یک اتاق خوابه دسترسی عالی مترو ودیگر ما یحتاج مبلغ متری 35 تومان فوری فروشی

 • رضا پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۲

  سلام چقدر باید پول داشته باشیم که یک خونه چهل متری وام دار بخرم تو رو خدا راهنمایمون کنید ممنون


  زینب شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴

  سلام با 800تومن 42متر 4سال ساخت دهم فروردین

 • جعفری پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱

  سلام . وقتتون به خیر . یه مغازه خارج تهران در محدوده سیاه سنگ داریم برای فروش با بالکن 100 متر برق سه فاز نوساز درب برقی نسق دار علمک گاز در محل. . فضایی مناسب برای کار مبل سازی قیمت 1 میلیارد و تمایل به معاوضه با آپارتمان یا مغازه با مبلغ کمی بالاتر یا برابر

 • کبودوند علی پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴

  اپارتمان 50 تا 60 متر

 • نیارکی پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

  بلوار مرزداران مجتمع شقایق


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • لادن نیزاری سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴

  خریدار آپارتمان چند سال ساخت. خ جهان آرا. طبقه آخر. مبلغ جهت خرید تا 7 میلیارد.

 • سینا دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

  سلام با 2میلیارد پول تو منطقه خوب کجا میتونم بخرم؟


  آریا سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۰

  سلام خواستید پیروزی نبرد شمالی من ملک دارم 81 متر نو ساز سند تک برگ


  رامین سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  رباط کریم؛ اسلامشهر


  صادقی چهار شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

  تهرانپارس محدوده فرهنگسرای اشراق یه 75متری فول طبقه5 دارم


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷

  آریا شهر 60 متری 10 ساله ساخت می تونید پیدا کنید

 • کارخانه دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

  سلام آپارتمان تا قیمت 650میلیون میخواستم ممنونم

 • یوسفی دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰

  یه خونه 150 متری سه خوابه در شهرک هما با ویوی درختان و روشن میخواهم فقط به شکل معاوضه ای با 3خوابه ی خودم در ستارخان بالاهای کوکب


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سارا دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴

  سلام خونه درحد دومیلیارد توی منطقه 2 بنظرتون میتونم بخرم


  امیرعلی سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

  خیر ولی با این مبلغ و ماهی 30 الی 40 میلیون اجاره میتونید یک واحد خوب توی نیاوران و حومه پیدا کنید


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵

  منطقه دو بعد از منطقه 1 و منطقه 3 سومین منطقه گرون تهران و با 2 میلیارد تو آریا شهر 60 متری 10 ساله ساخت می تونید پیدا کنید

 • قدم پور دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۳۷

  باسلام ،یه خونه 50متری با انباری، میخوام و تقریبا 1تومن پول دارم،تو محله نارمک یا پونک میخام آیا امکان خرید رارم؟

 • نگار بیدگلی يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۱

  سلام من میتونم با یک میلیارد در دبستان اپارتمان بخرم؟ تشکر

 • خسروی يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

  اقا من میتونم با یک میلیاردتومن تو قیطریه اپارتمان خوب بخرم امکاناتش فول باشد لطفا منو راهنمایی کنید


  میرزایی دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۹

  سلام قیطریه از متری 80 به بالاست اگه 50 متری هم بخوابم بگیرین کمترین حالت که متری 80 میلیون میشه 4 میلیارد بودجه شما فقط می تونید مناطق پایین مانند 18 19 و .... بگیرید تازه با متراژ پایین


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

  سلام قیطریه منطقه گرونیه الان از متری 80 تا 110 میلیون متغیر است

 • امیر شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۲

  با سلام 140 الی 150 متر ط همکف یا اول سه خواب با حیاط در اختیار ،پارکینگ وانباری حداقل 9 متر در یوسف آباد برای خرید


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فرزانه شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱

  با سلام ، بسیار بسیار ممنون از پاسخ جامع و کاملتون و موفق و سلامت باشید .

 • باقری شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲:۵۷

  74متر سال ساخت 85 طبقه ی اول یه خواب اسانسورانباری فاقد پارکینک دارای 15 متر پاسیو میباشد

 • باقری شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  سلام یه واحد میخوام بخرم محدوده پیامبر غربی 15 سال ساخت باشه اشکالی نداره چه قیمت هست ?

 • ماجدی جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

  سلام.قیمت آپارتمان نوساز در اختیاریه شمالی خیابان دوقوز متری چنده؟فول امکان باشه

 • اسکندری جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹

  آپارتمان با پارکینگ و آسانسور 70 متری چند سال ساخت با مبلغ یک میلیارد و پانصد


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸

  سلام میخواستم بدونم آپارتمان 5 سال ساخت اریافر گلدیس 9 شمالی پارکینگ - آسانسور- انباری زیر 80 متر - متری چنده؟ ممنون


  آریافر يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵

  54متر مبلغ کل1میلیاردودویست وپنجاه

 • محمد امین مهاجرانی جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶

  سلام.یک واحد 65 متری از پروژه بام پونک قوه قضائیه دارم...چقدر میتونم بفروشم؟تحویل 1400

 • محمد پنج شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۳

  با عرض سلام و تشکر از سایت خوب شما از انگلیس بنده یک واحد از آپارتمان چهار طبقه را از فامیل خریداری کردم که94 متر است و 40 ساله در نارمک و کل زمین آپارتمان 200 متر است و طبقات دیگر فروشنده نیستن ولی فامیل بنده سه ماه پیش که قیمت متری 17 بود به قیمت 50 متر قدرالسهم متری 45 به من فروختن که چون ایران نیستم هنوز بنام نزدن آیا باید قیمت متری 17 میفروختن یا 45 قدرالسهم وقتی کسی از سه واحد دیگر فروشنده نیستن با تشکر از انگلیس


  ایلیا جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰

  ربطی به قدرالسهم نداره، باید پول متراژ رو بدین. ما که قدرالسهمی خریدیم. فقط پول متراژ آپارتمان رو که 97متر بود به نرخ روز دادیم.

 • حسین تقی زاده چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

  خرید120متری پونک همیلا فوری فوری خرید تا سقف 6 میلیارد کن واحد


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شریف‌زاده چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۲

  قیمت‌ملک‌درنارمک‌میدان‌پانزدهم‌کوچه‌کریمی‌متر‌ی‌چند‌می‌باشد

 • فرزانه چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵

  سلام ممنون از پاسختون لطف کردید . پس قیمت آپارتمان هشتاد متری در آتی ساز اوین ساخت قدیم چند است ؟ ممنون از پاسختون


  محسن جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵

  سلام فرزانه خانم . اتى ساز 3 فاز داره . قدیمى ترین فاز که فاز 1 باشه ، همانطور که قبلاً عرض شد کوچکترین واحد ها80 مترى هستند. البته فاز 2 و فاز 3 ، 75 مترى هم دارند . به طور کلى تفاوت انچنانى بین ساخت قدیم و جدید در اتى ساز وجود نداره . قیمتها از طبقه ى همکف که مترى 60 میلیون تومان باشه شروع میشه و تا مترى 70 میلیون در طبقات بالا ادامه داره . البته 70 مترى هایى که تراس هاى خیلى بزرگ 50 مترى دارند تا مترى 80 میلیون هم قیمت گذارى شدن که واقعاً دیگه خیلى گرونه و از بحث ما خارج هستند. به طور کلى در حال حاضر کمترین بودجه لازم براى یک واحد 75 مترى در اتى ساز در که طبقات پایینى باشند ، 4 میلیارد و پانصد میلیون تومان است . امیدوارم تونسته باشم پاسخ شما رو بدم . براتون ارزوى موفقیت دارم

 • محمد چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۸

  باسلام یک واحد سوئیت دانشجویی برای دانشجوی جهت معاوضه با ماشین نیازمندم

 • اسمعیل چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۴۶

  درود بر شما یک دستگاه آپارتمان واقع در زعفرانیه آصف خیابان زنبق با قدرالسهم 60-65 مترمربع فول امکانات استخر سوتا جکوزی در واحد پارکینگ روف گاردن متری مربع چند است


  رضا چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۸

  باسلام محله تهران شرق یا به قولی ایستگاه داریوش در تهران نو آپارتمان 100 متری 9 یا 10 سال ساخت حدودا متری چند است؟

 • جهان سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

  سلام آپارتمان دارم خداوردی اواسط آراسته حدود چهار ماه دیگه آماده میشه مساحت 150 متر و طبقه چهارم در مجتمع 12 واحدی فول امکانات .. چه قیمتی میتونم پیشنهاد بدم ؟؟

 • حبیب سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۹

  قیمت اپارتمان در مجتمع گلستان در بلوار گلاب

 • تقی پور سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۰

  قیمت آپارتمان 15 سال ساخت در خیابان شیخ هادی چند است؟

 • انوشه سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  سه واحد آپارتمان100متری نوسازدرخ دیباجی جنوبی ترجیحاً کم واحدخریدارم

 • مسعود سالمی دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱

  قیمت آپارتمان طبقه چهارم بدون آسانسور درخیابان ابرار غربی سهروردی جنوبی متری چنده

 • جعفری دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵

  فروش آپارتمان 72 متری، شهیدعراقی، شهید کشوری

 • کامران يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

  سلام.آپارتمان 6 سال ساخت در منطقه تجریش خیابان موسیوند حدودا متری چند قیمت میخوره؟

 • کامران يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

  سلام.آپارتمان 6 سال ساخت در منطقه تجریش خیابان موسیوند حدودا متری چند قیمت میخوره؟

 • فرزانه يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۷

  با سلام قیمت یک‌واحد سوییت در اتی ساز بزرگراه چنران چند است ؟


  محسن سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۹

  اتی ساز اصلا سوییت نداره . کمترین متراژ 80 متریه

 • محمد خانمحمدی يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

  باسلام یک سوئیت کوچک دانشجویی معاوضه با ماشین در حوالی ونزدیکی نزدیک دانشگاه آزاد پاسدارن نیازمندم.لطفا موردی بود در خدمتم


  بانو يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹

  من یک واحد 40 متری 15 سال ساخت شمالی خوش نقشه طبقه سوم (بدون آسانسور ولی انباری دارد) تک واحدی سراغ دارم در بزرگرا رسالت، 16 متری دوم

 • عباسی يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۳۳

  یک آپارتمان 50متری در منطقه رسالت با حداقل پول یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست حداقل 20سال ساخت نیازمندیم باتشکر


  علی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵

  سلام از متری 33 تا 45 میلیون متغیر است

 • موسوی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵

  حداقل پولی که باید داشته باشم تا یه واحد نوساز دوخوابه بخرم چقدره قبل از شانزدهم هم شد عیبی نداره

 • الموتی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام یک واحد 61 متری در مجتمع 11 واحدی طبقه سوم سندی و سه و نیم واقعی دو خواب . انباری . بالکن . بیش از بیست سال . اشپزخانه اپن . نورگیر از دو طرف تازه کاغذ دیواری و رنگ در خیابان جرجانی بن بست جهانی جهت فروش موجود است چه قیمتی جهت فروش مناسب است ؟

 • روبیک مقدم شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۲

  هر واحد 86 متر نوساز چهار طبقه چهار واحد مسکونی واقع در نارمک میدان 86 با فول امکانات پارکینگ انباری آسانسور کابینت های گلاس پکیج بالکن.... قیمت چند؟

 • پژمان شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۲

  با 680 میلیون کجا میتونم یه واحد هر چند کوچک ولی محله خوبی داشته باشه بگیرم


  میرزایی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰

  سلام 45 متری تو منطقه 18 فقط و فقط میشه پیدا کرد


  رضا يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۴

  سلام بودجت خیلی کمه 40 متری تو منطقه 18 پیدا میکنی فقط فقط

 • حسین جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  سلام یک واحد 72 متری با حدود 5 متر حیاط خلوت طبقه اول گیشا ، بلوچستان با فول امکانات و ده سال ساخت دارای استخر و جکوزی و سونا فعال و یک روف گاردن فوق العاده عالی به متراژ حدود 250 متر با بهترین ویو قیمت فروش چقدر هست ؟ ممنون از پاسخ‌گویی تان

 • فاتحی جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  یک واحد آپارتمان در کاشانک نیاوران با قیمت 6میلیارد تومان دو خواب حداکثر 15ساله برای خرید نیازمندم


  کاشانی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۴۱

  اگه فرم درخواستو ملکو پر کنید موردی باشه بهتون خبر میدیم  همایون دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۳۵

  سلام 60 متری شاید 30 ساله پیدا بشه نیاوران خیلییییی گرون خیلی


  نیاورانی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  همایون خان کاشانک با نیاوران فرق داره و خیلی ارزونتره .

 • حبیب جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴

  سلام من در بلوار گلاب در مجتمع طبقه اول 100 متر قدیمی نیاز به باسازی کامل دارد زیر قیمت منطقه فوری برای فروش

 • Soudeh پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹

  قسمت خانه در خیابان شهید فکوری -خیابان تختی 8 ساله چقدر می‌باشد ممنون میشم اطلاع رسانی بفرمایید

 • فاطمه دیاری طاهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۱۸

  محدوده مجتمع دنیای نور

 • محمد مهدی یزدی مهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۷

  با بودجه 3تا 3.5 میلیارد یک خانه 3 خواب در کدام منطقه تهران(ترجیحا بالای ستارخان) میتوان پیدا کرد حداکثر 15 سال اما اسانسور و پارکینگ را داشته باشد

 • انوشه پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  آپارتمان 100متردوخواب محدوده دیباجی واسه خرید

 • کریمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  سلام یه آپارتمان 74متری نورگیر از سه طرف حیاط بزرگ پارکینگ اسانسور در نزدیک اتوبان امام علی خیابان دماوند امام حسین خیابان مرتجایی 13سال ساخت نما سنگ قیمت چنده ؟

 • لاله هاشمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

  سلام قیمت اپارتمان در شهرک صدف(ارتش)متطقه 22 چند هست؟

 • عباس امیدی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹

  شب بخیر آپارتمان حدود دو میلیارد با پارکینگ لطفا قصد اجاره آنرا دارم . منطقه هم فرقی نمیکند منهای جنوب تهران


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  ..... شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵

  من خانه در نظام اباد دارم 83متر با انباری و پارکینگ در ریموتی با اسانسور با انباری نقشه کشی زیبا خانه کاغذ دیواری شده شوفاژ هم دارد کولر 6هزار با تمام امکانات 2میلیارد میخوام بفروشم

 • اقای بیات سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵

  سلام یک و نیم میلیارد دارم ی خونه میخوام با اسانسوروپارکینگ ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  عبدالمالکی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

  65 متر 15 ساله 20 واحدی دارم

 • جلالى سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳

  اپارتمان 50 یا60 مترى نوساز نباشه با قیمت مناسب براى خرید نیازمندم

 • رویا سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲

  با شش میلیارد دنبال یه اپارتمان چند سال ساخت سه خواب درمنطقه جماران واطراف انجا هستم ممنون میشم بهم خبر بدین

 • اکبری سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۹

  سلام دنبال خریداپارتمان 4ملیاردی سمت اکباتان یاشهرک راه آهن هستم ترجیحاخوداکباتان


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

  برو اکباتان 85 90 متری تو فاز 1 خونه عالی و شیک پیدا کن


  اکباتانی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

  همچین متراژی در فازهای 1 و 2 و 3 اکباتان وجود ندارد


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰

  سلام اکباتان فاز 1 تقریبا متری 50 میلیون می تونید راحت توی فاز 1 اکباتان یه واحد 80 متری بگیرید

 • مینو سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۵

  با بودجه حدود سه و نیم الی 4 دنبال یک اپارتمان در منطقه دنج حتما ساختمان کم تراکم و در بالاترین طبقات هستم سن ساختمان کمتر از 10 سال باشد


  محبی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۶

  لطفا فرم درخواست ملکو پر کنید موردی باشه خبر بدیم


 • الهیاری سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۵۰

  یه آپارتمان 70 متری در لویزان خیابان شاهرضایی ،بازسازی کامل شده،قیمت چنده، یه خوابه جنوبی و شمالی طبقه 2متری چنده؟

 • حدادی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۸

  سلام من 1میلیارد دارم دنبال یک اپارتمان50 متری جای خوب نیرو هوایی هستم ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • خانم حقی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  موجودی من 500ملیون تومان است میتونم بااین مبلغ توخاک سفید یه واحد 60متری بگیرم قولنامه ای


  علی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  سلام الان ارزون ترین جای تهران منطق 18 است که بدترین محلش 14 15 میلیون متری هست اگه 32 متری باشه پیدا میکنی

 • انسیه علایی شاد دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰

  آپارتمان تک واحدی حیاط دار طبقه اول حیاط مخصوص طبقه اول 130 متری


  محمد دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۷

  فرم درخواست ملکو پر کنید موردی بود اطلاع بدم


 • ثابتى دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۳۱

  یک آپارتمان حدودا 50 مترى یا کمى بیشتر در یک منطقه امن و آرام و فضاى سبز چه در تهرانپارس یا محله هاى دیگر تو رنج 700 م اگه سراغ داشتید ممنون هستم اگر زودتر به بنده اطلاع بدید. متشکرم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • بهشتیان يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹

  اپارتمان 45 متری با اسانسور پارگینک میخوام تا 1میلیارد


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۵

  سلام داداش تو منطقه 18 15 17 میتونی پیدا کنی

 • مهدوی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  بودجه 8 تا 9 میلیاردی دارم دنبال 3 خوابه 140 150 متر هستم در فرمانیه


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  احسان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۷

  اگه 9 میلیارد بودجه داری میتونی یه 70 متری تو فرمانیه بگیری تازه چند سال ساخت الان فرمانیه 5 سال ساختش متری 130 میلیون نوسازش 150 میلیون به بالاست به نظر یه منطقه دیگرو انتخاب کن


  پیمان پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۴۸

  اقا احسان همه جای فرمانیه مثل خیابان سنبل که نیست. فرمانیه جاهای معمولی با رنج قیمت 60 و 70 هم زیاد داره . الان جناب مهدوی با 9 میلیارد راحت میتونن یه سه خوایه 140 متری 15 ساله گه شیکم باشه بخرن.

 • حسنی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  یک خونه 80 متری جلفا دارای پارکینگ و انباری و آسانسور تا 2 میلیارد میخواستم


  علی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۴

  داداش سلام جلفا 10 سالش متری 43 میلیون نوسازش 58 میلیون اگه15 سال بگیری 80 متری میشه 3.440 میلیارد 45 متری میتونی بگیری با 2 میلیارد


  جلفایی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴

  جلفا خیلی کمتر از این قیمتهاست.

 • سلیمانی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۲۱

  نظام آباد خریدار طبقه همکف آپارتمان قدیمی حیاط دار

 • سلیمانی يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۱۷

  همکف آپارتمان قدیمی حیاط دار خریدارم

 • سلیمانی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸

  تا 7 تومان یه آپارتمان حداقل 130 متری میخوام


  علی دو شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵

  کدوم محله؟؟ اگه 130 متری میخوای 7 میلیارد میتونی جایی بگیری که متری 54 میلیون باشه میتونی پیدا کنی جا های مختلف

 • علی مرادخانی شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۵

  دنبال ملک پیش خرید درچیتگر هستم


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  نگهبان پنج شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۵۹

  آپارتمان پیش فروش موجود است 100متر در برج مرجان نیروی دریایی