خرید آپارتمان در هنگام

خرید آپارتمان هنگام نوساز

هنگام میدان کاظمی کوچه...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ششم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

هنگام خ استقلال خ کوهس...

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

هنگام خ تکاوران جنوبی ک...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

هنگام دلاوران خ آزادگان ...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۱,۹۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

هنگام ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

هنگام چهارراه استقلال بلوارکوهستان...

قیمت کل: ۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

خرید آپارتمان هنگام ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

هنگام خ والائیان شمالی کوچه...

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

هنگام ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

هنگام خ کاظ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

هنگام ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هنگام ۳۵ متری استقلال خ س...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دارای قدرالسهم

هنگام ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هنگام خ ۴۹ پل...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

هنگام ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

هنگام دلاوران خ والائیان...

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

هنگام چهار راه استقلال است...

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر فاقد آسانسور باز سازی شده

هنگام ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۱ ساله

هنگام تکاوران شما...

قیمت کل: ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: فاقد آسانسور

هنگام ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

هنگام تکاوران شمالی ...

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۴۹ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۳ ساله

هنگام بلوار استقلال خ والا...

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

هنگام ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

هنگام بلوار استقلال خ گلستا...

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید آپارتمان هنگام ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

هنگام دلاوران خ آزادگان ش...

قیمت کل: ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

هنگام الغدیر خ ...

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

هنگام ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

هنگام خ دلاوران خ...

قیمت کل: ۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۹,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

هنگام خ دلاوران تکاوران ...

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

هنگام دلاوران خ سوم...

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

هنگام تکاوران ک...

قیمت کل: ۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

هنگام چهارراه استقلال...

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

هنگام ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هنگام کوچه شهید ک...

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: فاقد آسانسور

هنگام ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

هنگام چهارراه استقلال ۱۶ م...

قیمت کل: ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

هنگام خ تکاوران جنوبی کوچ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید آپارتمان هنگام ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هنگام بین الغدیر و لویزان خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

هنگام ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

هنگام خ نعمت زاده ک...

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

هنگام ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

هنگام خ آزادگان شمالی خ ۴ غرب...

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

هنگام خ طاهرخانی ...

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در هنگام آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در هنگام شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • تقی زاده چهار شنبه، ۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱

  با سلام قیمت آپارتمان یک خوابه در سال 1371 چه مبلغ بوده ممنون میشم جواب بدید

 • غلامرضا چهار شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱:۷

  قیمت اپارتمان 60 متری با اسانسور و پارکینگ و شوفاژ گاز وتلفن ثابت

 • دژکام پنج شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۸

  باسلام واحدی درپردیس دارم مسکن مهر موقعیت وطبقه عالی درشرف تحویلم به خاطر کار در تهران حاظر به تهاتر در شهرک رسالت باحدود همان قیمت دارم

 • منیژه هاشمی پور پنج شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۷:۳۰

  باسلام 7واحد اپارتمان 90متری میخوام حدودا 4یا5 سال ساخت با تمام امکانات ممنون ممنونم اگرپاسخگوباشید

 • ط جمعه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۷

  ی واحد 40 متری در پیلغوش یا آرد آیران..خریدارم..آسانسور حتما داشته باشه

 • فرح سه شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

  آپارتمان 46 متری در شاپور خ وحدت اسلامی فرهنگ طبقه ی زیر همکف قیمت چند ؟

 • اکرم صادقی دو شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۸:۵۵

  یک ملک با موقعیت اداری در هفده شهریور سمت میدان خراسان در ساختمان همشهری فک کنم بالای 15 یال سن داشته باشه و تمیز نبود آسانسور و انباری و پارکینگ هم داره چقدر می ارزه؟

 • اسماعیل رستمی شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۶

  ملک تجاری 60متری در تهرانسر بلوار یاس نبش مطهری 31 ساله قیمت چند

 • قاسم جمعه، ۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۸:۳۲

  اپارتمان چند سال ساخت منطقه 5 به بالا حدود قیمت 7 میلیارد خریدارم

 • ناصر هاشمی سه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۸:۱۲

  آپارتمان سه خوابه میخوام


  عسگری هستم سه شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹

  اپارتمان در توحید امیر لو کوچه محمدی 3 خوابه تمیز برای فروش هستش

 • مسعود جمعه، ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۵

  ملک در منطقه دو شهرارا دارم 5 طبقه تک دارم با فرشته میزنم ممنون

 • خانم محمدی شنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۷

  تا 70متر با پارسیان

 • اسیه یوسفی شنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰:۵۶

  آپارتمان 39 متری طبقه همکف با انباری میخوام

 • تهرانی يك شنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۰

  قیمت یک اپارتمان 74 متری 30ساله در فاطمی

 • خودم يك شنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۸

  چرا سولقان و کن را جزء شهران حساب میکنید؟

 • Tooran Tajmiri يك شنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۵

  سلام من یه منزل ویلایی در شهرستان قرچک دارم دوبلکس 160متر زمین. 220متر بنا با کلیه امکانات خیلی لوکس ولاکچری فروشنده هستم

 • مجید سه شنبه، ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۳

  اپارتمان نوساز 300مترحداقل با تمام امکانات روشن سند شش دنگ بهترین لوکیشن ولنجک

 • زینت سهیل شنبه، ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۰

  اپارتمان60 تا70 متر نیا یش سردار جنگل تا 6 میلیون

 • محمدرضامزیدی سه شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۸

  قیمت ملک خیابان بابایی نبش بن بست گلها یک درب مغازه زیر زمین 30 متر پشت مغازه 60 متر بالا 30 متر وبالا کن 80 متر زمین چقدر قیمت می خوره ممنون

 • سلام مختاری هستم سه شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۳

  118 متری یافت اباد خ ابوذر فتحی قیمت 2301000000 فرمایید با خانه 75 متری عوض می کند

 • علیزاده حسن جمعه، ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۷

  سلام با تشکر از شما میخواستم قیمت 52متر مسکونی ساخت 78در منطقه فاطمی کوچه بینا رو سوال کنم راهنمایی بکنید ممنون میشم

 • عفت کریمی جمعه، ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۸:۲

  خر ید آپارتمان باهر متراژی با پارکینگ و آسانسور لازم دارم

 • ابراهیم علیجانی چهار شنبه، ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۴

  سلام،270 متر زمین و3طبقه قدیمی 180 متری در ان وقدرالسهم هر واحد 90 متر میباشد، ایا میتوان با ملک نوساز در همان منطقه تعویض کرد،

 • معصوم يك شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۴

  سلام من آپارتمان کوچک یا سوییت برای خرید میخام 2نقد دارم وام هم داشته باشه بهتر بالاتر از 2 خرید کنم

 • پژمان سه شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۷

  آپارتمان یک خوابه با پارکینگ در نارمک جهت رهن واجاره

 • فاطمه مقدم دو شنبه، ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۶

  طالب اپارتمان 80 متری بین 5 تا 10 ساله درشهرارا واطرافش هستم

 • عفت کریمی دو شنبه، ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۷

  برا خرید آپارتمان متراژ خیلی پایین در منطقه شرق تهران فقط پارکینگ و آسانسور داشته باشه با حداکثر قیمت 2500 میلیارد د باشه

 • بهروز عظیم زاده دو شنبه، ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۶

  با سلام یک واحد 45 متری در خیابان آذربایجان نبش کوچه مسعود در ساختمان پزشکان دارم با یک واحد مسکونی در منطقه 22 عوض میکنم حدود 60 متر باشد

 • اربابی جمعه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۲

  خواهان خرید اپارتمان با متراژ 70 متر در اتی ساز تهران اوین می‌باشم

 • مریم بیگی پنج شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵

  سلام .خرید آپارتمان متراژ کوچک

 • مهرو پنج شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳

  واحد 45متری بااگرمتراژ بیشترشدبهتر برای خرید میخوام منطقه 7 یتاطرافش بهارستان شهدا طبقه اول تورنقشه خوب باشه نقدینگی 1600 و بارهن لخرم

 • جمیله دارستانی پنج شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۸:۳۶

  یه واحد 3خوابه اسانسور دار مخوام شهر زیبا تا ده سال ساخت تا 8 تومن


  سلام اپارتمان شما کجاست سه شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۱

  سلام اپارتمان شما. در کدام محله هستش

 • سعید خلیلی چهار شنبه، ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۶

  با درود لطفا قیمت آپارتمان در محدوده مرزداران جانبازان ترجیحا 15 ساله دو خوابه چند هست ممنون میشم پاسخ بدید

 • سیاوش رحیمی دو شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

  فروشنده یک قعطه زمین 820 متر مربع دارای 4 واحدساختمان 112 متر مربع در 2 دو طبقه با کلیه امکانات با بر 16 خ ملاصدرا خ خوارزمی میلادفروش می باشد


  سعید قربانی جمعه، ۳ فروردين ۱۴۰۳ - ۱:۳۰

  130 متر

 • فرزان پنج شنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۳

  سلام اپارتمان در حد 3000000000 میخوام حد اکثر 6 سال ساخت انباری و بالکن اسانسور داشته باشه

 • مریم غلامی همدانی چهار شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۹

  آپارتمان متراژ 60الی 65-سال ساخت 15سال ب بالا -قیمت کل 3میلیارد


  کاکتوس?? شنبه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۹:۴۷

  سلام برای فروش دارین؟؟

 • گیتی يك شنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۰:۷

  سلام ، آپارتمانی در حدود 60 متر یک اتاق خوابه در فاز 6 شهرک میخواهم، با آسانسور و طبقات بالا حدود قیمت چه قدر هست/ متشکر میشم پاسخ بگیرم.

 • سلیمان زنگباری پنج شنبه، ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴

  سلام. یک واحد 60 الی 70 متر درمحدوه شهرک غرب و سعادت آباد و یا پاسداران ویا ازپروژه آتی ساز تا10 سال ساخت برای خرید نیاز دارم


  علی کوچکی شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱:۱۰

  نتیجه

 • فریدونی چهار شنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

  دنبال به واحد کوچک برای خرید تا یک میلیارد خرید و اجاره و ذهن داذن هستم محدوده دهکده المپیک

 • مهرو جمعه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۵

  سلام یک واحداپارتمان از50تا60مترروی همکف اول یادوم منطقه 7بهتر یا شهدا ایران میدان سپاه طالقانی بهار

 • جاوید يك شنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۹

  500متر زمین در روستایی زان آبسردسند شواریی معارضه با یک آپارتمان 50متری درتهران منطقه 5 باشد بهتراست یا با یک ماشین2/5 میلیارد به بالا

 • جاوید يك شنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۰

  500متر زمین در روستایی زان آبسردسند شواریی معارضه با یک آپارتمان 50متری درتهران منطقه 5 باشد بهتراست یا با یک ماشین2/5 میلیارد به بالا

 • خانم امیری پنج شنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۱

  شب شما به خیر و شادی ، من دنبال آپارتمان 60 تا 65 متری در منطقه نوبنیاد گلزار هستم.

 • هاشمی جمعه، ۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۳

  4طبق اپارتمان 40 تا 50متر یکجا حدود 20 ساله وهر جای تهران حدود سرباز نطام اباد وغیره

 • بیگی جمعه، ۲۹ دي ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۴

  اپارتمان 60 یا 70 ور شریعتی نهایت قیمت 5 میلیلرد


  کلوندی چهار شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۴

  میدان فاطمی میدان گلها مناسب سرمایه گذاری پنج میلیارد و پانصد قدیمی در شرف عقد قرار داد مشارکت در ساخت


  سهیل شنبه، ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۷

  چندمتر زمین فروشی است

 • فرنوش چهار شنبه، ۲۰ دي ۱۴۰۲ - ۱۵:۸

  با سلام فروشنده اپارتمان 56 متر 22 سال ساخت درنارمک فرجام یک دقیقه راه تا ایستگاه مترو سرسبز آسانسور وپارکینگ ندارد انباری دارد حاضر به معاوضه با اپارتمان 70 تا 80 متری با 12 سال ساخت هستم


  سلام قیمت؟ جمعه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۵

  سلام قیمت چند؟


  سلام بند جاوید هستم يك شنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۳

  500متر زمین در روستایی زان آبسرد دارم هردو طرف زمین ساخته شده مایلم با یک آپارتمان کوچک عوض کنم

 • محمودی چهار شنبه، ۱۳ دي ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۴

  باسلام من زمینی به متراژ 150 متر در روستای خوش اب وهوا دارم اگر کسی در شهر های بزرگ تمایل به تعویض اپارتمان نقلی دارد لطفا تماس بگیرید ولی جاش عالیه ممنون

 • حسینی چهار شنبه، ۱۳ دي ۱۴۰۲ - ۸:۴۱

  موجودی پولم 1700و رهن میخوام بدم متراژ پایین که بتونم واگه بود طبقه دوم باشه


  صفاری سه شنبه، ۱۹ دي ۱۴۰۲ - ۱۱:۳

  من یک واحد آپارتمان دارم در طبقه دوم 4 طبقه تک واحدی در خیابان مدائن قصد دارم رهن و اجاره بدم حاضرم به این مبلغ رهن بدم خواستید با این شماره ******* تماس بگیرید

 • ابراهیم پور شنبه، ۹ دي ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۶

  خریدار آپارتمان در برج آسمانه در ناهید شرقی هستم

 • عرب سه شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶

  باغچه ویلایی نقلی در آجین دوجین کوهسار البرز حدود 500متر با امکانات آب چاه وتانک هوایی برق وگاز استخر باربیکیو بنای حود 100متری کامل ملک سه بر دارای درختان گردو وسایر درختان چندین ساله مثمر جای پارک انحصاری مناسب آمادگی تهاتر با آپارتمان مناسب 120متری به بالا در مناطق 2و5 تهران طبق عرف بازار


  حاجی بابا پنج شنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۲

  درودبرشما نمیدونم اجین دوجین کوهسارالبرز کجاست با ارز خارجی معامله میکنید؟ شماره تماس لطف کنید مزاحم میشم بانشکر

 • خوانساری دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۱

  خریداری اپارتمان در اجودانیه .نیاوران کاشانک شمال کاخ در وس پاسدارن ترجیحا نوساز یا حداکثر زیر 10 سال واقعی و حداقل 120 متر در مجتمع های کمتر از 10 واحد ترجیحا تک واحدی

 • شهری دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۷:۴۳

  سلام با تشکر از سایت ایران فایل. قیمت هر متر آپارتمان اوقافی در جنت آباد شمالی کوروش غربی کوچه شهید ساسانی چه مبلغی است ؟ آیا امکان معاوضه ی ملک 102 متری در همین آدرس با دو واحد کوچک در تهران وجود دارد ؟ ممنون میشم پاسخ دهید.


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۳

  سلام وقت بخیر ، جهت مشاهده قیمت ها ، وارد صفحه جستجو شوید و  با پرکردن فیلد منطقه و جستجو کردن ، فایل های منطقه را مشاهده کنید و از قیمت ها مطلع شوید


 • عبدالحسین سعدی الکثیر جمعه، ۱ دي ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۷

  بلوار فردوس غرباپارتمان سپیدار


  جعفرپور سه شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۳

  زمین مورد نظر بامتداد 240متر وساخت ده طبقه

 • جعفرپور دو شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۷

  معاوضه ملک تهران با زمین بابلسر


  هوشنگ مجدی دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۳

  واحد آپارتمان در بابلسر نزدیک دریا صد متری دارم نوساز و تکواحدی طبقه اول معاوضه با آپارتمان در تهران


  قیمت؟ پنج شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۴

  مسخصات اپارتمان شما وقیمت لطفا

 • نادیا دهپوری جمعه، ۲۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۶

  راجع به آپارتمان شهید عراقی سوال داشتم

 • شهرزاد ش شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۷:۵۸

  سلام ببخشیدقیمت اپارتمان 50متری تا سه میلیارد در حکیمیه موجود هست


  بهروز پنج شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۴

  سلام در تهرانپارس فلکه اول نوساز با همین قیمت واست دارم با پارکینگ و اسانسور ***** شماره من هست اگر خواستی زنگ بزن

 • علی بیزرفان سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۲

  یک ساختمان سه طبقه متراژ هر طبقه 85 متر

 • حسین يك شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲

  لطفا بفرمایید قیمت آپارتمان نوساز در بلوار فردوس شرق- ابراهیمی جنوبی کوچه شهید حیدری چقدر است

 • سرابی يك شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰:۴۵

  اپارتمان قدیمی برای خرید میخواهم ترجیحا باز سازی نشده باشد فقط طبقه اخر باشد فقط تور جنوب راداسته باشد بربلوار یا خیابان یا اتوبان باشد


  سلام تو میدان های خوب نارمک میخواهید؟ دو شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۸

  میدان 19


  هیبت يك شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۴

  سلامنطقه5 بر 20 متری 110متر

 • علی شکری دو شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۳

  سلام وعرض ادب یک خونه ویلایی در شمال .. مازندران فریدونکنار و یکی از روستاهای زیبا فاصله با دریا 9کیلومتر .. تهرانی نشین هم هست یه روستای کوچک که کلا 55 تا خونه ویلایی دارد و تا الان حدود 7 یا 8 نفری از تهران اومدن خرید کردن و مالک شدن من دختر تنها فرزندم تهران زندگی میکنه میخوام کنارش باشم .‌ برای هنین گفتم معاوضه کنم .. یه خونه ویلایی حدود 110 متر بنا بازسازی شده دوسال قبل خوشگل و زیبا با حدود 460 متر زمین با درختانی از پرتغال نارنگی سیب انجیر انار گردو نارنج ازگیل ووو... دارد .‌ با یک آپارتمان ترجیحا تهرانپارس یا شهر ری ... معاوضه کنم یه آپارتمانی که نصف قیمت خونه من باشه و بقیه رو پول بگیرم .. ملک من رو ببنید عاشقش میشید ..


  قیمت جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

  قیمت


  سلام قیمت و تلفن سه شنبه، ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۲

  هنوز موجودهست

 • محمد يك شنبه، ۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۷

  باسلام حدود قیمت آپارتمان در بوستان نهم پاسداران حدوداً 18 تا 22 سال ساخت رو لطف می فرمایید. باسپاس

 • ارشادی چهار شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱:۶

  سوال من قیمت اپارتمان تک واحد 40 متری درخ سمنگان فرعی خلیلی بازسازی شده چند است


  سعید يك شنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

  قیمت فروش در هفت حوض نارمک 50متری

 • ضحی تهرانی سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۷:۴۹

  درکدام قسمت وچگونه درخواست ملک مورد نظرم را انجام بدهم لطفا راهنمایی فرمایید


  پشتیبانی2 سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۲۸

  سلام ،  بر روی لینک زیر کلیک کنید و مشخصات درخواست خود را تکمیل کنید : 

  https://iranfile.net/applicant


 • زهره رضایی يك شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۸

  آپارتمان 70متری در ازگل با آسانسور و پارکینگ و انباری و بالکن با بودجه هشت میلیارد و پانصد دارید ؟

 • منصور مینوسپهر شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

  خرید آپارتمان در برج های حکیمیه افق

 • علی سجادی چهار شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۹

  سلام اگر تعداد واحد یک ساختمان کم باشد آیا در قیمت واحدها تأثیر دارد.


  پشتیبانی2 شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳

  سلام ، بله تاثیر مثبت دارد 

 • میرسلیمی دو شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸

  با سلام یک واحد 40 متری بر میدان 69 نارمک فرجام تک واحدی ط سوم 20 سال ساخت پکیج کابینت ام دی اف کف سنگ فاقد اسانسور و پارکینگ متری چند هست؟

 • بختیاری نصر دو شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲:۳۳

  یک واحد 100 متری 2 خ ‌آ سانسور .انباری پارکینگ دوربین مدار بسته سرایدار 20 واحدی ط3 روبرویopGحدودا12 سال ساخت متری چند به فروش میرسد

 • رحمانی پنج شنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰

  اپارتمان 8 ساله کلید نخورده سعادت اباد کوچه یکم متری چنده؟

 • اشرف سلیمی دو شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۴

  سلام یک واحد آپارتمان طبقه چهارم تک واحدی 75 متر دو خوابه با کولر پکیج انباری و پارکینگ 12 سال ساخت قیمتش چند مناسبه؟

 • اعظم اصغری پنج شنبه، ۳۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

  با سلام نحوه ثبت ملک برای فروش را راهنمایی بفرمایید متشکرم

 • سمانه رضایی سه شنبه، ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۲

  یک اپارتمان متراژ دویست سی وچهار متر خبابان ولیعصر بالاتر از زرتشت کوچه پزشکپور می خوام بفروشم قدیمی هست بدون اسانسور وپارکنیک قیمت می خوام بدونم متری چند هست


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • بهرامی چهار شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

  یه واحد 55 متری، نوساز .کف سرامیک یا سنگ تک واحدی با پارکینگ 4 تا 4و نیم میلیارد


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • احمدی جمعه، ۱۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۷

  یه ملک 90متری حیاط دار یک طبقه منطقه پنج تهاتر با یک باغ ویلا شهریار که داخل مجموعه نباشه باضافه پانصد تا یه تومن نقد

 • محمود نوذری شنبه، ۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۹:۳۱

  با سلام و احترام. یه آپارتمان نقلی زیر 50 متر میخام واسه پسرم (دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هست) . ترجیحا نزدیک به دانشگاه باشه . یا حدااکثر با یه کورس ماشین به دانشگاه برسه. ممنونار لطف شما جهت پاسخگویی


  ایران فایل اسکان شنبه، ۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۹:۴۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سیمین سه شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۰

  آپارتمان در طبقه چهارم جردن خیابان یزدان پناه دارم تک واحدی 220 متر 70 متر تراس پارکینگ و آسانسور ندارد سن ملک بالای 30 سال


  ضحی امکان گذاشتن اسانسور دارد دو شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۴

  قیمت حدود چقدر هست

 • محمد شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۴

  یخونه دو طبقه جدید ساخت قیمت دوونیم تا س تومن خریدارم


  هیوا شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۶:۵

  مگه ی همچین چیزی هم هست؟!!!لطفا اگه پیدا کردین ما رو هم خبر کنید چون اگه باشه منم میخوام.

 • صوفی چهار شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

  یک واحداپارتمان بالای بیست سال ساخت طبقه چهارم دارم به متراژ125 مترخواستم قیمت بگیرم تا بفروشم

 • جانی چهار شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

  قیمت ملک 72 متری 40 ساد ساخت بازسازی شده واقع در سبلان شمالی .خ مطلب نژاد کوچه مجد آبادی

 • داریوش شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۳

  قیمت‌یک واحد 60 متری درفرجام حیدرخانی‌کوچه‌وحدت‌20 سال ساخت پارکینگ انباری دارد آسانسور ندارد چندهست

 • مجیدی جمعه، ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۲

  آپارتمان بالای 90 متر ترجیحا تک واحدی طبقه 3 به بالا آسانسور دار بین پیچ شمیران تا ملک مورد نیاز است


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۸:۳۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خانم حسینی جمعه، ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۱:۳۹

  من یک آپارتمان 30 متری خریداری خریدار هستم تا حدود 700 اگر داشتید با شمارم تماس بگیرید ممنون مرسی سپاسگزارم

 • فریبا مهرانی يك شنبه، ۲۵ تير ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۷

  یک آپارتمان شصد و هفتاد متری دو خوابه یا یه خوابه تک واحدی چنده تو منطقه ده


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۰:۵۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فروزان چهار شنبه، ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۱

  سلام خواستار یه واحد بالا 170 متر در خ اکرمی یا خسرو 27.25..تک واحد.

 • علی. اکبری جمعه، ۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۴

  خرید آپارتمان ده تا یازده میلون


  محمد دولتی سه شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ - ۱:۱۱

  من یه آپارتمان 120 متری به قیمت 11 دارم


  شهنواز دو شنبه، ۲۵ دي ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۶

  اگر 3 خواب هست مشخصات ‌کامل ملک را بفرمائید داشتن آسانسور مهم است

 • گنجعلی دو شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۳

  یک واحد خریدارم درمجتمع اسکان خیابان باهنر اشرفی اصفهانی

 • نوشین رفعتی جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰

  اپارتمان 78 متری طبقه چهارم بدون پارکین و آسانسور کوچه دوم دویست دستگاه خیابان ایت اله کاشانی دارم تمایل به فروش یا تعویض دارم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • پوراشرف جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۸

  خریدار سوییت بیست متری میباشم

 • توکلی جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۸:۲۴

  سلام یک آپارتمان 96متری سمت پیروزی محصل دارم میخوام بفروشم و یک آپارتمان 60-70متری سمت شمال شرق سوهانک بخرم به نظرتون گیرم میاد؟


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • میرزایی دو شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۳

  سلام تهرانپارس خ رشید و فلکه اول و تهرانپارس خیابانهای غربی،یکدستگاه اپارتمان تک واحدی از اول تا سوم ،، ملک دوکله ، 200 متری،تا 18 سال ساخت برای خرید مورد نیاز هست


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۹:۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • توکلی دو شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱:۱۵

  خانه ویلایی شهرجدید امیرکبیر در 35 کیلومتری اراک بامتراژ 279 متر بنای ساختمان 100 متر کف سرامیک پکیج دو خوابه نوساز تعویض با آپارتمان در نارمک تهران


  سلام.. جمعه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۱

  قیمت چند است امیرکبیر

 • مهدی چهار شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۹

  قیمت خونه میدان ولیعصر چند

 • ماهانی چهار شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۶:۱۱

  سلام یک واحد حداکثر 75‌متری چند ساله پارکنیک انباری میثاق شریعتی، بهارشمالی و بهرار شیراز


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مهران پنج شنبه، ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴

  ممنون میشم قیمت اپارتمان دوبلکس سه خوابه بامتراژحدودیکصد وشصت مترمربع واقع در فاز دو اکباتان راهنمائی بفرمائید.


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی نژاد چهار شنبه، ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۷

  خرید آپارتمان کد 7839372 گلبرک 42متری جهت بازدید


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سیما ضیایی يك شنبه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۶

  سلام وعرض ادب جسارتایک اپارتمان بامتراژ 65. 70 مترنورگیر و تمیز باامکانات ب مبلغ یک ملیارد و خرده دراکباتان یااپادانا0 میخاستم اطلاعات بگیرم میتونه پیداشه یاسخته 0 ؟ لطفا پیامک کنید جواب رو 0باتشکر 0

 • برهان آزاد جمعه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۶

  قیمت اجاره آپارتمان خ ندا ساقدوش افشاری

 • حمیدشهبازی چهار شنبه، ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۰

  خرید یک واحد اپارتمان دوخواب با امکانات سند.پارکینگ. انباری و اسانسور سقف و بودجه 5.5میلیارد


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • قاضیها سه شنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۶

  خرید آپارتمان نقلی در آتی ساز اوین


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ابراهیم جمعه، ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۷

  سلام و خدا قوت ملکی به قیمت یک میلیارد الی یک میلیارد و صد با متراژ 80 متر همراه آسانسور و پارکینگ در بهار خواهانم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۸:۲۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی محمدی چهار شنبه، ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۷:۳۲

  آپارتمان 80 متری 2 خواب در خیابان لر زاده چند است؟