خرید آپارتمان در سئول

خرید آپارتمان سئول ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سئول خ نیایش مجتمع مسکونی ..

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

سئول ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سئول نیایش شهرک فجر فجر..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازسازی شده

سئول ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک فجر پ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

سئول ۱۳۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سئول روبروی مجموعه انقلاب شهرک فج..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سئول ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک مسک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

پارکینگ در محوطه

خرید آپارتمان سئول ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک فجر فجریازدهم..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سئول ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سئول نیایش شهرک فجر فجر ۱۲ ورودی ۱ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

سئول ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سئول نیایش شهرک فجر فجر ۱۲ ورودی ۱ پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

سئول ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک مسک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ در محوطه

سئول ۱۱۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سئول فجر ۱۵ پلاک هن..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید آپارتمان سئول

فروش آپارتمان سئول ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

سئول شمالی خ ۸ شرقی روبروی بیم..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۴۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی-تجاری اداری ۵۸ متر قدرالسهم ۶۰ متر حیاط مستقل

سئول ۱۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سئول آرارات نبش مهتا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۱۷۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

سئول نوساز

شیخ بهائی خ سئول خ ماهتاب پلا..

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

سئول ۲۵ ساله

سئول نیایش شهرک فجر فجر ۱۲ و..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سئول نوساز

ونک سئول خ ماهتاب کوی بانک گردشگری پ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر

۲ بالکن

خرید آپارتمان سئول ۱۳۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شیخ بهائی شمالی ابتدای سئول پلا..

قیمت کل: ۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سئول ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

سئول روبه روی باشگاه انق..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سئول ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

سئول جنوبی ۱۲ متری اول پل..

قیمت کل: ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

خرید آپارتمان سئول

سئول ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سئول روبروی مجموعه ورزشی انقلاب مجتم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

سئول ۲ ساله

سئول کوی امید ب..

زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی هواساز

فروش آپارتمان سئول ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۲ ساله

ونک سئول شهرک نو..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سئول ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سئول نیایش شهرک فجر فجر ۱۲ ورو..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سئول ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سئول تقاطع نیایش مجتمع..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سئول ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سئول تقاطع نیایش مجتمع..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سئول ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

سئول شهرک سئول خ سوم ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

خرید آپارتمان سئول ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سئول شهرک سئول کوی ششم ..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سوم رویتی- بازدید با هماهنگی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش آپارتمان در سئول آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید آپارتمان در سئول شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ث سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱

  ممنون سلام میشود بفرماید برای معاوضه با آپارتمان در حال تحویل در منطقه فرودگاه امام 84 متری با واحد کوچکتر در مناطق بالاتر مثل اریا شهر و بلوار فردوس و اشرفی اصفهانی و منطقه 5 را خواهانم لطفا بفرماید اگر امکانش هست همینطور منطقه 22 چیتگر را نوساز و سند دار و احیانا وام دار باشد ممنونم خدانگهدارتون لطفا اطلاع بدهید


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۴۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکبخت دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵

  سلام من ی تکواحدی در شهرک دولت اباد با پارکینگ واسانسور و نوساز با متراژ70 متر مبلغ1/300 میتونم بخرم میخوام تو فلکه اول ودوم وسوم باشه .

 • مریم دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸

  با یک میلیارد و 800 میتونم یه آپارتمان حوالی پونک ترجیحا طبقه اول بخرم؟


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۵۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • طاهری دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲

  با 800میلیون تومن می توانم یک واحد 60 و70 متری بخرم


  عبادی سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

  اپارتمان 57متری منطقه17 خ رمضانی کوچه شادی پلاک26 طبقه 2تک واحدی سال ساخت90 خالی میباشد تک خواب شخصی ساز ملک جنوبی مناسب برای مصرف کنده دسری اسان سند تک برگ اماده باتشکر

 • جابر دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹

  با بودجه 2میلیارد تومان میتونم خانه مستقلاتی در خیابان میمنت (شهیدان) خریداری کنم؟

 • رضای دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲

  قیمت آپارتمان میدان توحید خ امیر لو خ طوسی 20 قدم مانده به خ توحید زمین 120 متر ط همکف جنوبی 95 متر در سه طبقه تک واحدی 40 ساله چند است

 • شهاب يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۸

  با سلام و احترام یک واحد اپارتمان 140 متری3خوابه در بهترین میدان نارمک طبقه 4 و دو واحدی با کلیه امکانات استخر سونا و جکوزی سالن اجتماعات و لابی و دوربین مداربسته فول امکانات با بهترین مصالح ساخت و بنامترین سازنده و نور گیر عالی و بدون کوچکترین پرتی و فوق العاده شیک 7 ساله جهت معاوضه با اپارتمان در منطقه پاسداران با متراژ 110متر به بالا نیاز دارم لطفا فقط دوستانی که قصد معاوضه دارند تماس حاصل نمایند

 • بهرام يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵

  بنده خریدار ملک در برجهای نوساز با ویوی دریاچه در حد 3 تا 3/5 میلیاردم در صورت معاوضه با اتومبیل صفرشاسی بلند ایکس تریل هستم

 • مرتضایی يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴

  یک آپارتمان 69متر ی واقع در پونک خیابان نفت قیمتش چقدر است

 • بهاری يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۳:۱۳

  سلام.یه واحد50.60 متری قدیمی در نارمک میخواستم با بودجه 1میلیاردو100


  س.ک دو شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۴۸

  در محله تهران نو ایستگاه سبلان آپارتمان ط2 با پارکینگ دارم

 • مختاری شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱

  بودجه 5 میلیارد حداکتر ده ساله کم واحد بدون ریشه اوقاف نباشه محدوده زینعلی. خداوردی امیر صبوری


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • غلامی شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱:۵۶

  سلام اگه میشه راهنماییم کنید که با2500میلیارد کجای تهران که خیلی جنوب تهران هم نباشه میشه خرید البته اگه وام بشه 200تومنگرفت هم مبلغمون 2700میلیارد میشه باتشکر

 • مهاجرانی جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱

  سلام و عرض احترام یک واحد 65 متری از پروژه قوه قضائیه در بام پونک دارم.تحویل 1400 هست.چقدر میتونم بفروشم؟ ممنونم

 • علی جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۲۳

  سلام .من یک آپارتمان 3خوابه متراژبیشتراز130مترطبقه 2وبالاتر نوساز یا حداکثرتا5سال ساخت درمنطقه بلوارابوذر و نبرد میخوام . قدرت خرید حداکثربا رهن دادن3میلیارد

 • فرج اللهی پنج شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸

  یک آپارتمان 175متری دارم در خیابان ارجمند میدان 62 نارمک که قدرالسهم آن 105 متر می باشد کلا سه طبقه سه واحد است و قدیمی باز سازی شده حاضرم با آپارتمانی 140 الی 150 متری حداکثر 3 سال ساخت در نارمک معاوضه کنم ویا به قیمت حق السهم زمین به قیمت روز بفروشم

 • شیما جعفری پنج شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱:۵

  آپارتمان با قیمت مناسب میخوام که بتونم از سندش وام بگیرم نهایت 8 سال ساخت باشه

 • پریمی چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱

  سلام.من ی اپارتمان 70 متری در سی متری جی دارم میخواستم بدونم با فروشش میتونم ی اپارتمان تو همین متارژ یا پاینتر بالای ازادی مثل طرشت یا اریاشهر بخرم

 • عامری چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۶

  یک واحد اپارتمان 50 متری با اسانسور و پارکینگ تمیز در منطقه غرب تهران با حداکثر قیمت 1 میلیارد تومان نیازمندم یا معاوضه با یک اپارتمان 103 متری واقع در کیانمهر شهرک نور در کرج با سند تک برگ 2 خواب پارکینگ اسانسور کف سرامیک ام دی اف ایفون تصویری شوفاژ کولر ابی طبقه 4 بسیار نورگیر و پنجره های دو جداره


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ارشدزاده چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۳

  معاوضه آپارتمان واقع در قشم با تهران یک واحد آپارتمان 92 متری - طبقه 2 - 2 خواب در بهترین محله جزیره قشم ( سام و زال ) با پاکینگ و انباری دارم میخواهم با یک واحد آپارتمان در تهران ترجیحا در محدوده خیابان آزادی -امیر آباد - فاطمی تعویض کنم

 • بیگدلی سه شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۹

  قمت خانه کلنگی در خ حاجی پور کوچه فیروزه جنوبی 300 متر ، متری چقدر است؟ ممنون

 • جعفری دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲

  یک واحد آپارتمان60 متری تعویض با یک خانه ی ویلایی کوچک

 • علی دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

  من دنبال یک کارگاه با متراژ حدود 50 متر برای خرید در منطقه 22 برای راه‌اندازی کارگاه نجاری می‌گردم...فکر می‌کنید چقدر باید هزینه کنم؟

 • طالبی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۲

  قیمت فروش اپارتمان کاشانی گلهای دو 16 ساله با کلیه امکانات

 • مهدی طلوعی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

  ,واحد مسکونی در منطقه فردوس غرب 97 تا 100متر برای خرید یا معاوضه با واحد 60 متری


  خانم مشکوری دو شنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۵۲

  سلام لطفا لوکیشن ملک وامکانته ملک وقیمته گذاشته شده دو برام بفرستین

 • اسماعیلی يك شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۳:۳۲

  آپارتمان درخیابان توحیدواقع درتهرانپارس غربی جهت فروش دارم نوساز103متری منطقه بسیارآرام وبآامکانات عالی متری 42تومان

 • قاسمی شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷

  با پنج تومن آپارتمان قدیمی تو منطقه3میشه پیدا کرد

 • حسین شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۴

  نیاز به خرید آپارتمان در مجتمع فرهنگیان واقع در کوچه کوهستان خ ولدخانی بلوارصالحی دارم لطفا

 • سینا سرلک چهار شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۰

  سلام وقت بخیر با 1میلیارد و 500 میتونم توی تکاوران خونه بخرم میخوام اجاره بدم حداقل 85متری


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸

  قیمت محله تقریبا متری 24 میلیون با 1.5 میلیارد 62 متری پیدا میکنی

 • سبری سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  خریدار یک مسافرخانه یا مهمان پذیر متوسط در مرکز شهرتهران هستم تقریبا ازپانزده میلیارد بیشتر نباشد لطفا راهنمایی فرمایید

 • سلماس کریمی دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

  الهیه ِفرشته. ولنجک .زعفرانیه آپارتمان 80 الی 100 متر دوخواب


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  پرسپولیس شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  سلام این جزو گرانترین مناطق تهران هستند الهیه از متری 120 میلیون تا 160 میلیون است فرشته از متری 140 میلیون تا 200 میلیون است ولنجک از متری 100 میلیون تا 140 میلیون است زعفرانیه هم از متری 120 میلیون تا 170 میلیون است در ضمن حدود 90 درصد خونه هاش متراژ بالای 200 متر است

 • haniye kasebi دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۸

  با 1/200 کدوم منطقه میتوانم ی خانه 40 یا 45 متری بخرم؟؟


  ما پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱

  40 متری طبقه سوم تک واحدی واقع در بزرگراه رسالت 16 متری دوم مجیدیه جهت شمالی نورگیر عالی 15 سال ساخت یکخوابه بدون آسانسور ولی انباری دارد

 • سعید دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷

  من یک اپارتمان میخوام تا 3میلیادر


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  صادقی سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹

  یک آپارتمان براتون دارم 75 متری فول امکانات طبقه5 تهرانپارس جشنواره محدوده مترو فرهنگسرا موقعیت از هرنظر عالی 2/250

 • غفاری دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

  با سلام قیمت یک طبقه آپارتمان 110متری همکف مشرف به 40 متر حیاط اختصاصی در خیابان وصال شیرازی_ بازسازی شده _حدودا چقدر هست؟ ممنون میشم پاسخ بدین

 • پژمان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲:۵۳

  سلام خونه 18 سال ساختی که تو خیابان رضوان باشه باز سازی کامل شده باشه طبقه اول چقدره متری ؟؟؟؟

 • سلطانی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۱

  سلام یه خونه دارم و حدود یک میلیارد پول ایا در سهروردی شمال 80 مترنوساز میتونم بخرم و اپارتمانم عوض کنم یا حوالی ولی عصر شمالی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۳۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مهدیه نوروزیان شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵

  آپارتمان دو خواب نهایتا 70 متری میخوام که با رهن خریداری کنم

 • شهرزاد طیبی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲

  سلام با هفت میلیارد کجا می تونم واحدنوساز خریداری کنم.ممنون می شم جواب رو برام ارسال کنید


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴

  سلام با 7 میلیارد مناطق بالا میتونی بدی اما نوساز نه اگه نوساز میخوای برو سمت منطقه 2 به جز شهرک غرب و سعادت آباد میتونی نوساز در حد 80 الی 100 متر پیدا کنی

 • خداکرمی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

  آپارتمان 68 متری دو خوابه 16 سال ساخت دارم شهرزیبا اندیشه جنوبی پارکینگ سندی انباری بالکن بازسازی شده در سال 93 طبقه بالای همکف کلا 12واحد در 4 طبقه مایل به معاوضه با آپارتمان در جنت آباد ، 300 م هم پرداخت میکنم

 • سارا شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰

  سلام با 2 میلیارد میدونم یه آپارتمان 60 متری پونک بخرم ممنون


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

  سلام پونک گرون ازمتری 55 الی 80 متغیر است


  فروشنده دو شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

  با 2600 اپارتمان 70متری پارکینگ در ریموت دار کاغذدیواری شده تراس طبقه 3 سندی قدرالسهم دارایفون تصویری

 • بهجت جاریانی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱

  باسلام تا3میلیون و300پول دارم می خواهم درلویزان اپارتمان بخرم مدت ساخت ده سال به پایین باشه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد مهدی شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶

  با چه مبلغی می شود آپارتمان 75 متری 25 ساله پارکینگ انباری بالکندار در فلکه اول صادقیه گلنار شمالی خرید؟

 • احمد شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۰

  با سلام، با مبلغ 1.5 میلیارد کدام مناطق تهران میشه یک آپارتمان خوب با متراژ حدود 90 متر با پارکینک خرید کرد؟


  هستم يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲

  شوش و مولوی

 • رضا جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰

  ی اپارتمان با قیمت یک میلیارد وچهارصد خریدارم


  مجید جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹

  62 متری یک خوابه 9 ساله طبقه اول در سبلان شمالی خیابان محسن آزادی داریم متری 23

 • کبودوند علی جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶

  سلام اپارتمان 50 تا 60 متر پاسداران بهستان 15 تا 20 چند در میاد لطفا راهنمایی بفرمایید


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مهدی‌ جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۱۳

  باسه میلیارد جمالزاده شمالی بالای بلوار میتونم اپارتمان بخرم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • کورش پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹

  فروش یک واحد حدود 36 متر 3طبقه تک واحدی در سمنگان شمالی بالکن دارد یک اتاق خوابه دسترسی عالی مترو ودیگر ما یحتاج مبلغ متری 35 تومان فوری فروشی

 • رضا پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۲

  سلام چقدر باید پول داشته باشیم که یک خونه چهل متری وام دار بخرم تو رو خدا راهنمایمون کنید ممنون


  زینب شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴

  سلام با 800تومن 42متر 4سال ساخت دهم فروردین

 • جعفری پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱

  سلام . وقتتون به خیر . یه مغازه خارج تهران در محدوده سیاه سنگ داریم برای فروش با بالکن 100 متر برق سه فاز نوساز درب برقی نسق دار علمک گاز در محل. . فضایی مناسب برای کار مبل سازی قیمت 1 میلیارد و تمایل به معاوضه با آپارتمان یا مغازه با مبلغ کمی بالاتر یا برابر

 • کبودوند علی پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴

  اپارتمان 50 تا 60 متر

 • نیارکی پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

  بلوار مرزداران مجتمع شقایق


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • لادن نیزاری سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴

  خریدار آپارتمان چند سال ساخت. خ جهان آرا. طبقه آخر. مبلغ جهت خرید تا 7 میلیارد.

 • سینا دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

  سلام با 2میلیارد پول تو منطقه خوب کجا میتونم بخرم؟


  آریا سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۰

  سلام خواستید پیروزی نبرد شمالی من ملک دارم 81 متر نو ساز سند تک برگ


  رامین سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  رباط کریم؛ اسلامشهر


  صادقی چهار شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

  تهرانپارس محدوده فرهنگسرای اشراق یه 75متری فول طبقه5 دارم


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷

  آریا شهر 60 متری 10 ساله ساخت می تونید پیدا کنید

 • کارخانه دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

  سلام آپارتمان تا قیمت 650میلیون میخواستم ممنونم

 • یوسفی دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰

  یه خونه 150 متری سه خوابه در شهرک هما با ویوی درختان و روشن میخواهم فقط به شکل معاوضه ای با 3خوابه ی خودم در ستارخان بالاهای کوکب


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سارا دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴

  سلام خونه درحد دومیلیارد توی منطقه 2 بنظرتون میتونم بخرم


  امیرعلی سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

  خیر ولی با این مبلغ و ماهی 30 الی 40 میلیون اجاره میتونید یک واحد خوب توی نیاوران و حومه پیدا کنید


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵

  منطقه دو بعد از منطقه 1 و منطقه 3 سومین منطقه گرون تهران و با 2 میلیارد تو آریا شهر 60 متری 10 ساله ساخت می تونید پیدا کنید

 • قدم پور دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۳۷

  باسلام ،یه خونه 50متری با انباری، میخوام و تقریبا 1تومن پول دارم،تو محله نارمک یا پونک میخام آیا امکان خرید رارم؟

 • نگار بیدگلی يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۱

  سلام من میتونم با یک میلیارد در دبستان اپارتمان بخرم؟ تشکر

 • خسروی يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

  اقا من میتونم با یک میلیاردتومن تو قیطریه اپارتمان خوب بخرم امکاناتش فول باشد لطفا منو راهنمایی کنید


  میرزایی دو شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۹

  سلام قیطریه از متری 80 به بالاست اگه 50 متری هم بخوابم بگیرین کمترین حالت که متری 80 میلیون میشه 4 میلیارد بودجه شما فقط می تونید مناطق پایین مانند 18 19 و .... بگیرید تازه با متراژ پایین


  علی يك شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

  سلام قیطریه منطقه گرونیه الان از متری 80 تا 110 میلیون متغیر است

 • امیر شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۲

  با سلام 140 الی 150 متر ط همکف یا اول سه خواب با حیاط در اختیار ،پارکینگ وانباری حداقل 9 متر در یوسف آباد برای خرید


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فرزانه شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱

  با سلام ، بسیار بسیار ممنون از پاسخ جامع و کاملتون و موفق و سلامت باشید .

 • باقری شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲:۵۷

  74متر سال ساخت 85 طبقه ی اول یه خواب اسانسورانباری فاقد پارکینک دارای 15 متر پاسیو میباشد

 • باقری شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  سلام یه واحد میخوام بخرم محدوده پیامبر غربی 15 سال ساخت باشه اشکالی نداره چه قیمت هست ?

 • ماجدی جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

  سلام.قیمت آپارتمان نوساز در اختیاریه شمالی خیابان دوقوز متری چنده؟فول امکان باشه

 • اسکندری جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹

  آپارتمان با پارکینگ و آسانسور 70 متری چند سال ساخت با مبلغ یک میلیارد و پانصد


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۲۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸

  سلام میخواستم بدونم آپارتمان 5 سال ساخت اریافر گلدیس 9 شمالی پارکینگ - آسانسور- انباری زیر 80 متر - متری چنده؟ ممنون


  آریافر يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵

  54متر مبلغ کل1میلیاردودویست وپنجاه

 • محمد امین مهاجرانی جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶

  سلام.یک واحد 65 متری از پروژه بام پونک قوه قضائیه دارم...چقدر میتونم بفروشم؟تحویل 1400

 • محمد پنج شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۳

  با عرض سلام و تشکر از سایت خوب شما از انگلیس بنده یک واحد از آپارتمان چهار طبقه را از فامیل خریداری کردم که94 متر است و 40 ساله در نارمک و کل زمین آپارتمان 200 متر است و طبقات دیگر فروشنده نیستن ولی فامیل بنده سه ماه پیش که قیمت متری 17 بود به قیمت 50 متر قدرالسهم متری 45 به من فروختن که چون ایران نیستم هنوز بنام نزدن آیا باید قیمت متری 17 میفروختن یا 45 قدرالسهم وقتی کسی از سه واحد دیگر فروشنده نیستن با تشکر از انگلیس


  ایلیا جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰

  ربطی به قدرالسهم نداره، باید پول متراژ رو بدین. ما که قدرالسهمی خریدیم. فقط پول متراژ آپارتمان رو که 97متر بود به نرخ روز دادیم.

 • حسین تقی زاده چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

  خرید120متری پونک همیلا فوری فوری خرید تا سقف 6 میلیارد کن واحد


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شریف‌زاده چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۲

  قیمت‌ملک‌درنارمک‌میدان‌پانزدهم‌کوچه‌کریمی‌متر‌ی‌چند‌می‌باشد

 • فرزانه چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵

  سلام ممنون از پاسختون لطف کردید . پس قیمت آپارتمان هشتاد متری در آتی ساز اوین ساخت قدیم چند است ؟ ممنون از پاسختون


  محسن جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵

  سلام فرزانه خانم . اتى ساز 3 فاز داره . قدیمى ترین فاز که فاز 1 باشه ، همانطور که قبلاً عرض شد کوچکترین واحد ها80 مترى هستند. البته فاز 2 و فاز 3 ، 75 مترى هم دارند . به طور کلى تفاوت انچنانى بین ساخت قدیم و جدید در اتى ساز وجود نداره . قیمتها از طبقه ى همکف که مترى 60 میلیون تومان باشه شروع میشه و تا مترى 70 میلیون در طبقات بالا ادامه داره . البته 70 مترى هایى که تراس هاى خیلى بزرگ 50 مترى دارند تا مترى 80 میلیون هم قیمت گذارى شدن که واقعاً دیگه خیلى گرونه و از بحث ما خارج هستند. به طور کلى در حال حاضر کمترین بودجه لازم براى یک واحد 75 مترى در اتى ساز در که طبقات پایینى باشند ، 4 میلیارد و پانصد میلیون تومان است . امیدوارم تونسته باشم پاسخ شما رو بدم . براتون ارزوى موفقیت دارم

 • محمد چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۸

  باسلام یک واحد سوئیت دانشجویی برای دانشجوی جهت معاوضه با ماشین نیازمندم

 • اسمعیل چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۴۶

  درود بر شما یک دستگاه آپارتمان واقع در زعفرانیه آصف خیابان زنبق با قدرالسهم 60-65 مترمربع فول امکانات استخر سوتا جکوزی در واحد پارکینگ روف گاردن متری مربع چند است


  رضا چهار شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۸

  باسلام محله تهران شرق یا به قولی ایستگاه داریوش در تهران نو آپارتمان 100 متری 9 یا 10 سال ساخت حدودا متری چند است؟

 • جهان سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

  سلام آپارتمان دارم خداوردی اواسط آراسته حدود چهار ماه دیگه آماده میشه مساحت 150 متر و طبقه چهارم در مجتمع 12 واحدی فول امکانات .. چه قیمتی میتونم پیشنهاد بدم ؟؟

 • حبیب سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۹

  قیمت اپارتمان در مجتمع گلستان در بلوار گلاب

 • تقی پور سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۰

  قیمت آپارتمان 15 سال ساخت در خیابان شیخ هادی چند است؟

 • انوشه سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  سه واحد آپارتمان100متری نوسازدرخ دیباجی جنوبی ترجیحاً کم واحدخریدارم

 • مسعود سالمی دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱

  قیمت آپارتمان طبقه چهارم بدون آسانسور درخیابان ابرار غربی سهروردی جنوبی متری چنده

 • جعفری دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵

  فروش آپارتمان 72 متری، شهیدعراقی، شهید کشوری

 • کامران يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

  سلام.آپارتمان 6 سال ساخت در منطقه تجریش خیابان موسیوند حدودا متری چند قیمت میخوره؟

 • کامران يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

  سلام.آپارتمان 6 سال ساخت در منطقه تجریش خیابان موسیوند حدودا متری چند قیمت میخوره؟

 • فرزانه يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۷

  با سلام قیمت یک‌واحد سوییت در اتی ساز بزرگراه چنران چند است ؟


  محسن سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۹

  اتی ساز اصلا سوییت نداره . کمترین متراژ 80 متریه

 • محمد خانمحمدی يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

  باسلام یک سوئیت کوچک دانشجویی معاوضه با ماشین در حوالی ونزدیکی نزدیک دانشگاه آزاد پاسدارن نیازمندم.لطفا موردی بود در خدمتم


  بانو يك شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹

  من یک واحد 40 متری 15 سال ساخت شمالی خوش نقشه طبقه سوم (بدون آسانسور ولی انباری دارد) تک واحدی سراغ دارم در بزرگرا رسالت، 16 متری دوم

 • عباسی يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۳۳

  یک آپارتمان 50متری در منطقه رسالت با حداقل پول یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست حداقل 20سال ساخت نیازمندیم باتشکر


  علی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵

  سلام از متری 33 تا 45 میلیون متغیر است

 • موسوی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵

  حداقل پولی که باید داشته باشم تا یه واحد نوساز دوخوابه بخرم چقدره قبل از شانزدهم هم شد عیبی نداره

 • الموتی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام یک واحد 61 متری در مجتمع 11 واحدی طبقه سوم سندی و سه و نیم واقعی دو خواب . انباری . بالکن . بیش از بیست سال . اشپزخانه اپن . نورگیر از دو طرف تازه کاغذ دیواری و رنگ در خیابان جرجانی بن بست جهانی جهت فروش موجود است چه قیمتی جهت فروش مناسب است ؟

 • روبیک مقدم شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۲

  هر واحد 86 متر نوساز چهار طبقه چهار واحد مسکونی واقع در نارمک میدان 86 با فول امکانات پارکینگ انباری آسانسور کابینت های گلاس پکیج بالکن.... قیمت چند؟

 • پژمان شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۲

  با 680 میلیون کجا میتونم یه واحد هر چند کوچک ولی محله خوبی داشته باشه بگیرم


  میرزایی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰

  سلام 45 متری تو منطقه 18 فقط و فقط میشه پیدا کرد


  رضا يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۲۴

  سلام بودجت خیلی کمه 40 متری تو منطقه 18 پیدا میکنی فقط فقط

 • حسین جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  سلام یک واحد 72 متری با حدود 5 متر حیاط خلوت طبقه اول گیشا ، بلوچستان با فول امکانات و ده سال ساخت دارای استخر و جکوزی و سونا فعال و یک روف گاردن فوق العاده عالی به متراژ حدود 250 متر با بهترین ویو قیمت فروش چقدر هست ؟ ممنون از پاسخ‌گویی تان

 • فاتحی جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۹

  یک واحد آپارتمان در کاشانک نیاوران با قیمت 6میلیارد تومان دو خواب حداکثر 15ساله برای خرید نیازمندم


  کاشانی شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۴۱

  اگه فرم درخواستو ملکو پر کنید موردی باشه بهتون خبر میدیم  همایون دو شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۳۵

  سلام 60 متری شاید 30 ساله پیدا بشه نیاوران خیلییییی گرون خیلی


  نیاورانی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

  همایون خان کاشانک با نیاوران فرق داره و خیلی ارزونتره .

 • حبیب جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴

  سلام من در بلوار گلاب در مجتمع طبقه اول 100 متر قدیمی نیاز به باسازی کامل دارد زیر قیمت منطقه فوری برای فروش

 • Soudeh پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹

  قسمت خانه در خیابان شهید فکوری -خیابان تختی 8 ساله چقدر می‌باشد ممنون میشم اطلاع رسانی بفرمایید

 • فاطمه دیاری طاهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۱۸

  محدوده مجتمع دنیای نور

 • محمد مهدی یزدی مهر پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۷

  با بودجه 3تا 3.5 میلیارد یک خانه 3 خواب در کدام منطقه تهران(ترجیحا بالای ستارخان) میتوان پیدا کرد حداکثر 15 سال اما اسانسور و پارکینگ را داشته باشد


  مرادی يك شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹

  در چیتگر 80 متری

 • انوشه پنج شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۲۰

  آپارتمان 100متردوخواب محدوده دیباجی واسه خرید

 • کریمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

  سلام یه آپارتمان 74متری نورگیر از سه طرف حیاط بزرگ پارکینگ اسانسور در نزدیک اتوبان امام علی خیابان دماوند امام حسین خیابان مرتجایی 13سال ساخت نما سنگ قیمت چنده ؟

 • لاله هاشمی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

  سلام قیمت اپارتمان در شهرک صدف(ارتش)متطقه 22 چند هست؟

 • عباس امیدی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹

  شب بخیر آپارتمان حدود دو میلیارد با پارکینگ لطفا قصد اجاره آنرا دارم . منطقه هم فرقی نمیکند منهای جنوب تهران


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  ..... شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵

  من خانه در نظام اباد دارم 83متر با انباری و پارکینگ در ریموتی با اسانسور با انباری نقشه کشی زیبا خانه کاغذ دیواری شده شوفاژ هم دارد کولر 6هزار با تمام امکانات 2میلیارد میخوام بفروشم

 • اقای بیات سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵

  سلام یک و نیم میلیارد دارم ی خونه میخوام با اسانسوروپارکینگ ممنون میشم کمکم کنید


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  عبدالمالکی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

  65 متر 15 ساله 20 واحدی دارم

 • جلالى سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳

  اپارتمان 50 یا60 مترى نوساز نباشه با قیمت مناسب براى خرید نیازمندم

 • رویا سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲

  با شش میلیارد دنبال یه اپارتمان چند سال ساخت سه خواب درمنطقه جماران واطراف انجا هستم ممنون میشم بهم خبر بدین

 • اکبری سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۹

  سلام دنبال خریداپارتمان 4ملیاردی سمت اکباتان یاشهرک راه آهن هستم ترجیحاخوداکباتان


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست


  علی چهار شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

  برو اکباتان 85 90 متری تو فاز 1 خونه عالی و شیک پیدا کن


  اکباتانی سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

  همچین متراژی در فازهای 1 و 2 و 3 اکباتان وجود ندارد


  احسان پنج شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰

  سلام اکباتان فاز 1 تقریبا متری 50 میلیون می تونید راحت توی فاز 1 اکباتان یه واحد 80 متری بگیرید