مسکن‌اجتماعی یکجا ساخته نمی‌شود

تاریخ: 1392/09/16


مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در همایشی که با موضوع مسکن در استان قزوین برگزار شد، درباره مسکن‌اجتماعی گفت: این طرح در یک نقطه خاص و به صورت یکجا اجرا نمی‌شود بلکه واحدهای مسکونی در این طرح به صورت پراکنده در شهرها احداث خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، حسین عبده‌تبریزی با اشاره به سیاست‌های آینده وزارت راه‌وشهرسازی بیان کرد: وزارت راه‌وشهرسازی به برنامه قدیمی توسعه مسکن بازگشته است و سعی دارد بدون مراجعه به بانک دو میلیون مسکن مهر نیمه‌تمام را تکمیل کرده و واگذار کند.
این مسوول با بیان اینکه پس از تکمیل مسکن مهر وزارت راه‌و‌شهرسازی به سمت برنامه مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد برمی‌گردد، عنوان کرد: ‌مسکن اجتماعی برای افرادی است که توان پس‌انداز نداشته و نیاز است که دولت برای تامین مسکن به آنان کمک کند.
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه دولت، شهرداری‌ها و انجمن‌های خیریه تامین کننده منابع مالی این نوع از مسکن‌ها هستند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مسکن اجتماعی جزو تعهدات دولت است، سعی دارد منابع مالی مناسبی برای آن پیدا کند تا در آینده با مسکلی در این زمینه روبه‌رو نشود.
وی ادامه داد: در گذشته تعداد مسکن اجتماعی ?? هزار واحد بود که در سیاست جدید دولت یازدهم به ??? هزار واحد افزایش می‌یابد و در یک فضای محدود ساخته نمی‌شود؛ بلکه برحسب نیازسنجی‌های صورت گرفته در قسمت‌های مختلف شهرها ساخته می‌شود. این مسوول با اشاره به مسکن حمایتی، گفت: عمده مردم جامعه طبقات متوسط به پایین و اقشار شاغل جامعه به شمار می‌روند و مسکن را از پس‌انداز آینده خود خریداری می‌کنند. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی کشور ابراز کرد: میلیاردها نفر در سطح جهان به این روش مسکن مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و از این طریق صاحب خانه می‌شوند.
عبده تبریزی اضافه کرد: برای تحقق این مهم باید نظام مالی داشته باشیم تا از این طریق امکانات مالی مورد نیاز برای خرید مسکن را در اختیار افراد شاغل جامعه که قادر به پرداخت اقساط هستند، قرار دهیم. وی عنوان کرد: مسکن آزاد مسکنی است که دولت در آن اختیار ندارد و فقط با بازار سفته‌بازی در این حوزه مخالفت دارد.
وی با اشاره به رشد اجاره‌نشینی در کشور بیان کرد: اجاره‌نشینی در کشور به ?? درصد رسیده که برای انبوه‌سازان رقم بسیار مهمی است، چراکه نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در سطح کشور در حال توسعه است. این مسوول ادامه داد: این روند علاوه بر آثار مالی در نحوه بازاریابی انبوه‌سازان نیز تاثیر زیادی داشته و موجب می‌شود در حوزه‌های مختلف بازار ساختمان با وضعیت متفاوتی روبه‌رو شویم.