بانک مرکزی پرمتقاضی‌ترین خانه‌های تهران در ماه گذشته را اعلام کرد

تاریخ: 1394/07/22


 به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بنابر اعلام بانک مرکزی ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال 1394 حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی «25 الی 30 میلیون ریال» به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.

1 و 12.4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه 28.6 درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.

توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که در حدود61.7 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (39.1 میلیون ریال) معامله شده اند