فعال‌کردن بازار مسکن سریع‌ترین راه برای خروج از رکود

تاریخ: 1393/05/12


 در شرایط فعلی سریع‌ترین و فراگیرترین راه سیاست صحیح برای خروج از رکود این است که بازار عرضه و تقاضای مسکن فعال شود بنابراین همکاری و همراهی بانک‌ها در این بخش لازم است.

حسن فرازمند - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌ خوزستان اظهار کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست در زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌، تعیین نرخ‌ها و بهره‌های بانکی، نحوه ارتباط با اقتصاد خارج از کشور، رابطه کارگر و کارفرما، نحوه دخالت در تولید و توزیع پیش از هر اقدامی اعتماد جامعه را جلب کند.

وی افزود: این اعتماد باید تداوم داشته باشد در غیر این صورت بی‌ثباتی به‌طور مستمر اقتصاد را از رکود خارج نخواهد کرد.

وی افزود:‌ ‌مرحله نخست اجرای سیاست‌های مقابله با رکود باید به طور موازی با باورپذیری جامعه حرکت کند. به نظر می‌رسد با توجه به رکود حاکم در کشور که در جامعه خیلی عمیق شده و بیش از هر چند در بیکاری بیشتر نمایان است، دولت باید انتظارات جامعه را در اتخاذ هر تصمیمی مورد توجه قرار دهد.

فرازمند تصریح‌کرد:‌ با وجود مشکلات فراوان و پی‌درپی در چند سال اخیر، جامعه برای مشاهده تحرک اقتصادی در کشور کم حوصله شده است و انتظار دارد هرچه سریع‌تر اقدامات دولت در این راستا را ببیند و احساس کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: بخش مسکن یکی از منابعی است که اگر فعال شود به صورت تقریبی 480 شغل در خود ایجاد می‌کند و جامعه از سودآوری مناسبی برخوردار خواهد شد و در کوتاه‌مدت می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند.

فرازمند اظهارکرد: ‌به طور نمونه از مواد مورد نیاز در بخش مسکن فولاد است. دولت اگر به بخش‌های مورد نیاز مسکن از جمله فولاد، سیمان و سایر موارد مورد نیاز این بخش توجه کند از یک سو موجب گسترش مسکن می‌شود.از سوی دیگر در بخش‌های وابسته به آن را فعال کرده است.