یک میلیون تومان متوسط اجاره بهای یک خانه 50 متری

تاریخ: 1393/04/23


 با شروع فصل جابجایی و داغ شدن بازار اجاره، میانگین اجاره بهای واحدهای 50 تا 60 متری در کلان‌شهر تهران ماهانه حدود یک میلیون تومان شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) افزایش جمعیت، مهاجرت، کاهش قدرت خرید مردم در کنار آن افزایش قیمت خانه باعث شده تقاضا برای اجاره نشینی در بازار مسکن روند صعودی به خود بگیرد و کماکان هم ادامه یابد.

بازار مسکن بهار امسال به پشواز تابستان رفت و بازار اجاره‌ را گرم کرد چراکه میزان اجاره نشینی در سه ماه آغازین امسال 11 درصد نسبت به زمستان پارسال افزایش یافت و با آغاز فصل تابستان که از آن به عنوان فصل جابجایی مستاجران یاد می‌شود قاعدتا این روند در پیش گرفته خواهد شد.

با شروع فصل جابجایی و داغ شدن بازار اجاره، میانگین اجاره بهای واحدهای 50 تا 60 متری در کلان‌شهر تهران ماهانه حدود یک میلیون تومان شده است. عمر این واحدها که با میانگین سنی کمتر از 10 سال در نقاط مختلف تهران در نظر گرفته شده در پایین‌ترین میزان، ماهانه 850 هزار تومان اجاره بها دارد.

قیمت اجاره بهای واحدهای 50 تا 60 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در نقاط مختلف تهران به شرح زیر است:

- یک واحد 55 متری واقع در شهرک غرب یک خوابه همراه با‌ آسانسور 10 میلیون پول پیش و یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است که معادل پرداختی ماهانه آن با در نظر گرفتن 30 هزار تومان برای هر یک میلیون تومان ودیعه در بازار مسکن حدود یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.

- یک واحد 51 متری واقع در پونک، حصارک به قیمت 25 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که معادل پرداختی ماهانه 750 هزار تومان است.

- یک واحد 55 متری واقع در خیابان کارگر جنوبی یک خوابه همراه با انباری به قیمت 35 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 50 هزار تومان است.

- یک واحد 51 متری واقع در خیابان پیروزی همراه با انباری به قیمت 10 میلیون تومان پول پیش و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 100 هزار تومان است.

- یک واحد 53 متری واقع در خیابان شریعتی، معلم همراه با پارکینگ و انباری 40 میلیون رهن کامل در نظر گرفته شده که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان است.

- یک واحد 55 متری واقع در خیابان تهرانپارس همراه با پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت 40 میلیون تومان برای اجاره به بازار معرفی شده که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان است.

- یک واحد 55 متری واقع در چهارراه لشکر همراه با بالکن به قیمت 30 میلیون تومان پول پیش و 150 هزار تومان اجاره که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 50 هزار تومان است.

- یک واحد 53 متری واقع در خیابان انقلاب یک خوابه همراه با پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت 30 میلیون تومان پول پیش و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 700 هزار تومان است.

-یک واحد 55 متری واقع در خیابان قزوین یک خوابه همراه با انباری به قیمت 25 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که معادل پرداختی ماهانه 750 هزار تومان است.

- یک واحد 55 متری واقع درخیابان ولیعصر، ابتدای خیابان امیریه همراه با آسانسور به قیمت 30 میلیون تومان پول پیش و 200 هزار تومان اجاره داده می‌شود که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 100 هزار تومان است.

- یک واحد 53 متری واقع در خیابان تجریش همراه با آسانسور و پارکنیگ به قیمت 10 میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و 400 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 700 هزار تومان است.

- یک واحد 52 متری واقع در خیابان شهران همراه با آسانسور، پارکینگ و انباری به قیمت 48 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که معادل پرداختی ماهانه یک میلیون و 440 هزار تومان است.

قیمت اجاره بهای واحدهای 50 تا 60 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در نقاط مختلف تهران در قالب جدول:

متراژ(متر) منطقه امکانات قیمت (معادل پرداختی ماهانه)
55 شهرک غرب آسانسور یک میلیون و 800 هزار تومان
51 پونک، خیابان حصارک - 750 هزار تومان
55 کارگر جنوبی انباری یک میلیون و 50 هزار تومان
51 پیروزی انباری 800 هزار تومان
53 شریعتی، معلم پارکینگ و انباری یک میلیون و 200 هزار تومان
55 تهرانپارس پارکینگ،‌انباری، آسانسور یک میلیون و 200 هزار تومان
55 چهارراه لشکر بالکن یک میلیون و 50 هزار تومان
53 انقلاب پارکینگ‌، انباری و آسانسور یک میلیون و 700 هزار تومان
55 خیابان قزوین انباری 750 هزار تومان
55 ولیعصر، ابتدای امیریه آسانسور یک میلیون و 100 هزار تومان
53 تجریش آسانسور و پارکینگ یک میلیون و 700 هزار تومان
52 شهران آسانسور، پارکینگ و انباری یک میلیون و 440 هزار تومان