قیمت مسکن در کشور؛ متری 4/1 میلیون

تاریخ: 1392/12/20


مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن در کل کشور در نیمه‌اول امسال را مترمربعی یک میلیون و 450 هزار تومان اعلام کرد.


براساس گزارش مرکز آمار، ارزش آپارتمان‌های مسکونی در سراسر کشور طی نیمه‌اول امسال 3/51 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که قیمت نسبت به نیم‌سال قبل از آن –نیمه‌دوم سال91- 8/17درصد رشد کرده است.
مرکز آمار همچنین متوسط اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان در کشور طی نیمه‌اول سال92 را مترمربعی 6700 تومان اعلام کرده و از افزایش 8/26درصدی اجاره‌بهای مسکن در این مدت نسبت به نیمه‌اول سال91 خبر داده است.
به این ترتیب شتاب رشد اجاره‌بها در شهرها نصف شتاب رشد قیمت مسکن ارزیابی می‌شود.
مشابه همین وضعیت در شهر تهران نیز برقرار است؛ طوری که در تهران نیز مقدار رشد اجاره‌بها کمتر از نرخ رشد قیمت مسکن است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در تهران نیمه‌اول امسال میانگین قیمت مسکن به مترمربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان رسید و 58درصد نسبت به نیمه‌اول سال91 افزایش یافت. اجاره‌بها نیز در همین مدت با 25درصد افزایش به حدود مترمربعی 18 هزار تومان رسید.
ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران 8/2 برابر ارزش آپارتمان‌های سایر شهرها است. نسبت بزرگی اجاره‌بها نیز 7/2 برابر ارزیابی می‌شود.