جرم با مجازات در تخلفات ساختمانی برابر می‌شود

تاریخ: 1392/11/06


 مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران از تغییر روند برخورد با تخلفات ساختمانی از این پس خبر داد و گفت: برقراری تساوی بین جرم و مجازات در تخلفات ساختمانی و همچنین تاکید بر شناسایی متخلفان دو اولویت کاری کمیسیون در این دوره خواهد بود.

به گفته محمدموسوی مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 به هیچ عنوان نباید از متخلفان ساختمانی چشمپوشی کرد، چرا که  گاهی توجه نکردن به تخلفی کوچک، آنقدر آن را بزرگ می‌کند که ناخواسته ارگان‌های مختلف برای برخورد با آن تخلف درگیر می‌شوند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این در حالی است که پیش از این میان میزان بزرگی یک تخلف ساختمانی با نوع مجازات درنظر گرفته شده برای آن تناسبی دیده نمی‌شد. پیش از این در مواردی از تخلفات فقط به اخذ جریمه از متخلف ساختمانی کفایت می‌شد.