ارکان مهم یک قرارداد

در هر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و فاقد اعتبار است.
ارکان مهم یک قرارداد

موارد ضروری در زمـان عقد قـرارداد :                                

 1. زمان انعقاد قرارداد
 2. مکان انعقاد
 3. مشخصات کامل طرفین
 4. موضوع قرارداد
 5. محل اجرای قرارداد
 6. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 7. مدت قرارداد
 8. تعهدات طرفین
 9. جرائم دیرکرد
 10. تضمینات در صورت نیاز
 11. موارد فسخ
 12. فورس ماژور یا قوه قهریه در صورت لزوم
 13. قانون حاکم
 14. روشهای حل اختلاف
 15. نحوه اخطارها و ابلاغها
 16. تعداد نسخ قرارداد
 17. ضمائم در صورت نیاز

از موارد دیگری که در  زمان عقد هر قرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... باید بررسی شود،موارد ذیل می باشد:

 مورد معامله مستحق الغیر نباشد: بدان معنا که،شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، هیچ مالکیتی در آنچه معامله میشود، نداشته باشند. مثلا سند مالکیت در نهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سابقه  وقف نداشته باشد، یا درمواردی که در سند مالکیت قید گردیده "تمامی ششدانگ عرصه ملک به مساحت ..." میبایستی اطمینان حاصل نمود برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره ،متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همینطور دقت شود مورد معامله بعنوان وثیقه در هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.

هویت مورد معامله دقیقا شناسایی گردد: بدان معنا که اگر مورد معامله و اسناد ذیربط به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله در دست متعامل قرار خواهد گرفت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک باشد).

وضعیت و توان مالک برای انجام معامله را به دقت بررسی نمائید: منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری می باشد. منظور از تـوان مالک، امکان انجام معامله توسط وی می باشد. (توصیه می گردد، عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگانهای دولتی احراز گردد سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد).

وجود و امضای دو  شاهد در تمامی برگ های قرار داد، به آن رسمت داده و اصطلاحا آن را محکمه پسند می کند .

به نظر ما بعد از داشتن ارکان بالا یه قرار داد خوب می بایست : ساده، شفاف  و قابل فهم باشد.


در صورتی که  مورد مهمی در بالا نیامده لطفا آن را در قسمت نظرات ذکر فرمایید تا دیگران از آن در قرار داد های خود استفاده کنند  . با تشکر


   نظر و یا پیشنهاد شما در مورد ارکان مهم یک قرارداد

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین هاشمی حسین آبادی چهار شنبه، ۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۹

  بررسی اسنادمالکیت مبنی برجعلی ویامعارض نبودن آن بخصوص دراسنادمالکیت المثنی

 • زهرا يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳

  اگر بعد از قرداد مشخص شد که مورد معامله صاحب مشخصی ندارد وضعیت معامله چگونه هست