انواع عقد قرارداد در قانون مدنی

مفهوم عقد مطلق و عقد مشروع و عقد معلق
انواع عقد قرارداد در قانون مدنی

به عبارت دیگر بیع مطلق آنچنان معامله است که هیچگونه شرطی از طرف فروشنده و مشتری به نفع دیگری یا شخص ثالثی قرارداده نشده باشد و بیع مشروط عکس آنست. 

مثلا من اتومبیلم را به شما می فروشم به قیمت معینی،می گویم این اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان به شرطی که شما خانه مرا نقاشی کنید.این عقد،عقدی مشروط است.

من اتومبیل را به شما می فروشم به قیمت پنج میلیون به شرطی که تا یک هفته دیگر دست من باشد یا به شرطی که دوچرخه تان هم مال من باشد.تمامی این عقود مشروط اند.

نکته قابل توجه آنست که در عقد مشروط،شرط ضمن عقد نباید فاسد باشد،دراینصورت ممکن است شرط حتی عقد را نیز باطل کند.

تفاوت عقد مشروط با عقد معلق 

عقد معلق عقدی است که ایجاد یا تکمیل عقد و به جریان افتادن آثار عقد منوط است به تحقق معلق علیه یعنی آن چیزی که به آن وابسته شده.مثلا من می گویم ماشینم را به شما فروختم در صورتی که شما معدل پایان ترمتان الف شود.این عقد عقدی معلق است،باید صبر کنیم تا پایان ترم اگر معدلتان الف شد عقد کامل می شود.پس اساسا در عقد معلق، معلق علیه به خود عقد و در خود تشکیل عقد موثر است.اما در عقد مشروط عقد در همان لحظه بوجود می آید.

مثلا من اتومبیلم را به شما می فروشم به قیمت معینی،می گویم این اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان به شرطی که شما خانه مرا نقاشی کنید.
مشروطٌ بِه تاثیری در بوجود آمدن و صحت عقد ندارد.عقد همین الآن انجام شده ولی یک عمل اضافی ویک قید اضافی در ضمن عقد گنجانده شده است.

عقد معلق اساسا در تشکیل و ایجادش باید صبر کرد.باید ببینیم که معلق علیه حاصل می شود یا حاصل نمی شود و اگر معلق علیه حاصل نشود عقد از بین می رود.

اما عقد مشروط عقد منجزی است که همین الآن واقع شده اما در ضمن این عقد منجز انجام دادن عملی یا انجام ندادن عملی اعم از حقوقی یا مادی شرط شده است.


در صورتیکه در موردمفهوم عقد مطلق عقد مشروع پیشنهادی دارید لطفا  آن را در زیر  عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشای کسی در آینده شود. با تشکر   نظر و یا پیشنهاد شما در مورد مفهوم عقد مطلق عقد مشروع

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.