قانون تملک آپارتمانها در مورد تقسیم قبوض مشترک

باگران شدن نرخ حامل های انرژی اختلافات در مورد تقسیم هزینه های مشترک در آپارتمان ها شدت گرفته چرا که هنوز افراد نتوانسته اند در این زمینه به توافق برسند.
قانون تملک آپارتمانها در مورد تقسیم قبوض مشترک

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز بین طبقات آپارتمان:

هزینه های مشترک را باید پرداخت، قانون نیز هیچ عذر و بهانه ای را برای امتناع از پرداخت این هزینه ها نمی پذیرد، اما در آپارتمان ها این موضوع گاهی موجب ایجاد تنش و اختلاف می شود. هزینه های مشترک عبارت است از هزینه های لازم برای استفاده ، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران .

هزینه های مشترک از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر نیز متغیر است به طوری که بعضی ساختمان ها تنها قبوض مشترک و هزینه نظافت راه پله ها را دارند و بعضی آپارتمان ها هزینه هایی چون هزینه های چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنترل ها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار، آسانسور، چاه های فاضلاب، گذرگاه های شوت زباله، زنگ اخبار و شیرهای آتش نشانی.اما امکانات مشترک یک ساختمان هر اندازه که باشد تفاوتی در نحوه پرداخت و لزوم آن ندارد بلکه فقط باید از قبل وظیفه مالکان، مستاجران و مدیر ساختمان معین شده باشد.

 مطابق ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها،شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف می‌شود، مشارکت کنند. همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان، به جز هزینه هایی که به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد یا اینکه مالکان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی کرده باشند و مسئولیت تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیران ساختمان است.

هزینه گاز، آب، برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می‌شود و پرداخت آن به عهده از جمله «مالکان یا استفاده کنندگان(مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد)» است. البته این یک اصل کلی است و ساکنان یک آپارتمان می‌توانند روش‌های دیگری را برای محاسبه این هزینه‌ها در نظر بگیرند.

آیا واحدهای خالی از سکنه هم ملزم به پرداخت شارژ ساختمان هستند؟
پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد ، الزامی است

اگر هریک از ساکنان واحدهای مسکونی شارژ ساختمان را پرداخت نکنند، چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
در صورت امتناع مالک از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود ، نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد ، این رأی قطعی است .


در صورتی که در مورد نحوه تقسیم هزینه های  آب، برق، گاز بین طبقات آپارتمان نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد نحوه تقسیم هزینه های آب، برق، گاز بین طبقات آپارتمان

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.