حفظ حریم شخصی و اطلاعات

اطلاعات ثبت شده توسط کاربران در سامانه تحت هیچ شرایطی در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت

حفظ حریم شخصی و اطلاعات خود کاربران و اطلاعاتی که در سامانه ثبت می کنند  برای ما اهمیت ویژه ای دارد .

ما با به کار گیری سیستم های امنیتی بروز سعی کردیم بالاترین ضریب امنیت را در سیستم داشته باشیم . هرگز اطلاعات ثبت شده توسط کاربران در اختیار فرد, افراد, موسسه یا  آژانس مسکن قرار داده نمیشود .

با تشکر ش.احسانی