سپردن ملک و درج آگهی در سامانه ایران فایل اسکان

لطفا" جهت سپردن ملک خود بمنظور فروش یا اجاره و معرفی آن به مشاورین املاک و قرار گرفتن آن در سامانه ایران فایل اسکان با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
۰۲۱ - ۲۲۳۲۳۶۰۱

توجه : ثبت ملک رایگان می باشد، فقط در صورت تمایل می توانید بعد از ثبت آن را با پرداخت هزینه بصورت ویژه در آورید.