راهنما و آموزش کاربری سامانه

به منظور سهولت در استفاده از سامانه و بهره بری بهینه از امکانات آن مطالبی در قالب متن به همراه تصویر و ویدیوی آموزشی تهیه و در زیر قرار داده شده است. امید می رود مطالعه و مشاهده آنها برایتان مفید واقع گردد.

آموزش جستجوی ملک: خرید آپارتمان با قمیت و منطقه مشخص