سپردن ملک به ایران فایل اسکان

لطفا" جهت سپردن ملک خود بمنظور فروش یا اجاره و معرفی آن به مشاورین املاک و قرار گرفتن آن در سامانه ایران فایل اسکان با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
۰۲۱ - ۲۲۳۲۳۶۰۱