ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان نیروی هوایی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ کوکاکولا خ دهقان کوی چهارم ( ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم خ رستگار صولتی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی شهیدامیری نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۵..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی روبروی خ سوم کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ دوم کوی ۲/۳۵ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهران نو نیروی هوائی خ نهم فرع..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۰/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی تاجری ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم۵/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین ۶/۳۴ و ..

امکانات: کولر . گاز

دارای حیاط فقط به مجرد آقا میدهد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ اول کوی فرعی یکم ۱/۳..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ نهم روبروی نا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۵/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۹/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ یکم بین خ ۳۵ و ۳۶ پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۳/..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵/۳۵ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پیروزی خ اول نیروی هوائی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ آقاجانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم نبش ۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ دوم میدان مادر ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/۲..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به خانواده محجبه ۲ الی ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ احمدزاده خ بصیر کوی طالق..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم روبروی پارک پیروزی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نیروی هوائی کوی شهید رحیمی نژاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین ۶/۳۵و..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نیروی هوائی بالاتر از فلکه دوم خ ۵/۳۷ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم خ مظلومی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۳/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی جنب خ ششم خ براری بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ شورا خ ۷/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی مسیل منوچهری خ معلمی نژا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اناری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر خ مهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۱/۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی۵/۳۸ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی بالاتر از شورا کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم کوی ۳/۳۳ کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶/۲۱ خ براری ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول فرعی ۱/۳۲ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۳۸ ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ یکم کوی جعفری پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی کوی سلطا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروهوایی خیابان سوم کوچه ۳/۲۲..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ حاجی فر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات