بانک مرکزی با پیشنهاد وام 80 میلیون تومانی مسکن موافقت کرد

تاریخ: 1394/02/28


 اقتصاد نیوز کسب اطلاع کرد؛ بانک مرکزی با پیشنهاد وام 80 میلیون تومانی مسکن موافقت کرد

به گزارش اقتصاد نیوز، وزارت راه و شهرسازی که برای افزایش مبلغ وام مسکن از ماهها قبل در حال مذاکره با بانک مرکزی بود، سرانجام موفق شد تا موافقت سیاست گذار پولی را جلب کند.

براین اساس، سرانجام بانک مرکزی با افزایش وام مسکن تا سقف 80 میلیون تومان موافقت کرد.این توافق پس از آن صورت گرفت که وزیر راه وشهرسازی توانست دولت و بانک مرکزی را برای تأمین منابع این تسهیلات متقاعد کند.

این درحالی بود در این مدت پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بر افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده بود. اما در نهایت مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حل مشکل رکود بازار مسکن می تواند به خروج از رکود اقتصادی کمک کند با مبلغ پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی یعنی وام 80 میلیون تومانی مسکن موافقت کرد.

بر اساس شنیده های اقتصاد نیوز، بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی این هفته قرار است خبر این توافق را به صورت رسمی اعلام کنند.

در این راستا به زعم برخی کارشناسان بخش مسکن افزایش وام مسکن می تواند منجر به خروج بازار مسکن ازرکود