اخبار و مقالات

تاریخ: 1393/10/23


سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن همچنان گرفتار رکود در بازار معاملات هستند. تقاضای سوداگرایانه برای خرید مسکن و آپارتمان به حداقل ممکن رسیده است و مراجعه به شهرداری‌های ایران برای گرفتن مجوز ساخت‌وساز هم افتی ۵۰درصدی در بهار امسال داشته است.

تقاضای سوداگرایانه برای خرید مسکن و آپارتمان به حداقل ممکن رسیده است و مراجعه به شهرداری‌های ایران برای گرفتن مجوز ساخت‌وساز هم افتی 50درصدی در بهار امسال داشته است. پاییز ساخت‌وساز در بهار 93و تداوم کاهش قیمت مسکن هم باعث شده تا انگیزه احتکار خانه‌های ساخته‌شده به حداقل برسد و این خریداران واقعی و البته دارای سرمایه کافی هستند که می‌توانند تعیین‌کننده قیمت باشند.

مشاوران املاک از تلنبار فایل‌های فروش و انتظار کاهش قیمت بیشتر توسط خریداران خبر می‌دهند و البته از کسادی کسب و کارشان.
به گزارش همشهری، هرچند این روزها را می‌توان روزهای خوشحال‌کننده برای مصرف‌کنندگان واقعی قلمداد کرد، اما آمارهای رسمی نگران‌کننده و هشداردهنده است؛ چرا که تقاضا برای مسکن همچنان رو به افزایش است و سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن رو به کاهش و شکاف بین عرضه و تقاضا همچنان در حال عمیق‌تر شدن است؛

شکافی که می‌تواند یک دام قیمتی هم برای دولت، هم سرمایه‌گذاران بخش مسکن و هم مصرف‌کنندگان باشد. آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که تنها 34هزار و 237پروانه ساختمانی در بهار امسال صادر شده که نسبت به بهار پارسال 4/38درصد و نسبت به زمستان سال گذشته هم45.5درصد افت کرده است.

مهم‌تر اینکه در بهار 93تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای ساخت در پروانه‌های صادرشده ساختمانی اندکی بیش از 100هزار واحد بوده که نسبت به زمستان پارسال45.9درصد و نسبت به بهار پارسال 48.2 درصد ریزش را نشان می‌دهد. اوضاع ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم هشداردهنده است و تنها 3522پروانه ساختمانی در بهار گذشته صادر شده که نسبت به زمستان پارسال 2.9درصد و نسبت به بهار 92حدود 50.5درصد افت به ثبت رسیده است. اطلاعات مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بهار امسال نشان می‌دهد که حداکثر 26هزار و 493واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته و نسبت به زمستان پارسال این تعداد 3.2درصد و نسبت به بهار پارسال53.3درصد کمتر شده است.