رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۱۸

طبقه چهارم ۱ ساله ; طالقانی خ ملک الشعرای ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; طالقانی خ شهید طاهریان (آمل) کوی شهردا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۱۶۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

طبقه پنجم قدیمی ; طالقانی خ حافظ روبروی دانشگاه امیرکبیر کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۳۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۳۰

طبقه زیرهمکف ۴۰ ساله ; طالقانی خ بهار شمالی کوی وارسته..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۵

طبقه اول ۴ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

مورد تکواحدی

۵۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

طبقه اول ۱۰ ساله ; طالقانی خ ضرابی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

طبقه ششم نوساز ; شریعتی طالقانی خ آمل پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۱

طبقه چهارم ۲۲ ساله ; طالقانی خ بهار شمالی کوی یزدان نیا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

طبقه سوم ۸ ساله ; طالقانی خ فریمان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ طالقانی کوی حسینی نژاد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی طالقانی روبروی بانک صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

طبقه همکف ۱۸ ساله ; طالقانی خ بهار خ حمید صدیق پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۱۷۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

طبقه چهارم ۲۷ ساله ; ۴راه طالقانی ک رحیم ز..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۱۲

طبقه چهارم ۱۶ ساله ; طالقانی بشار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۱۲

طبقه چهارم قدیمی ; طالقانی خ حقوقی بن بست پورزند پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۹

طبقه اول قدیمی ; طالقانی خ بهار خ ایثار غ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۹

طبقه سوم ۱۶ ساله ; طالقانی بشارت..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۸

طبقه دوم ۶ ساله ; طالقانی خ رامسر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۲ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۹

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی تقاطع طالقانی جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

طبقه سوم ۴ ساله ; طالقانی بهارجنوبی کوی حمید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

طبقه پنجم ۱۱ ساله ; طالقانی چهارراه طالقانی ک رحیم زاد..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۹/۱۹

طبقه سوم ۷ ساله ; طالقانی کوچه طباطبایی مقدم بن بست تابست..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

طبقه سوم ۱۲ ساله ; ولیصر نرسیده به طالقانی کوی رحیم زاده ..

شوفاژ . کولر

۱۸ متر انباری

۱۰۲ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طبقه چهارم ۴۰ ساله ; طالقانی سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب بان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طبقه چهارم ۱۲ ساله ; طالقانی خ طاهریان بن بست پوپک پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طبقه سوم ۲۳ ساله ; طالقانی نرسیده به میدان عشرت آباد کوی مستقیم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی بین سپهبدقرنی و نجات اللهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی خ فریمان کوی زندی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

طبقه دوم نوساز ; طالقانی بهارجنوبی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طالقانی خ آمل کوی فرزان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۵مترانباری-چهارم سندی

۸۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۷/۰۵

طبقه دوم نوساز ; طالقانی بعد از چهار ره بهار نبش بانک ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

طبقه سوم ۱۳ ساله ; ولیعصر خ طالقانی کوی غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن اجاره آپارتمان

۶۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

طبقه سوم ۸ ساله ; طالقانی خ فریمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

طبقه اول ۱۴ ساله ; طالقانی خ حقوقی کوی مقدم پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷مترانباری-کمیسیون یکطرفه

۷۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی بهار شمالی خ جهان بن بست ر..

شوفاژ . کولر

۷۷ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

طبقه چهارم ۹ ساله ; طالقانی بین ولیعصر و حافظ ک غفارزاده بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۴/۲۸

طبقه دوم ۸ ساله ; طالقانی خ وصال شیرازی خ طالقانی ساختمان صدف ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; طالقانی بین حافظ و ولیعصر کوی غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۳/۲۷

طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; طالقانی بین بهار و مفتح خ ملک الشعرا جنوبی روبروی برج س..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پائین

۷۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۰۲/۱۸

طبقه پنجم ۱۲ ساله ; طالقانی خ آمل کوی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۲/۱۷

طبقه دوم نوساز ; طالقانی بین بهار و شریعتی جنب بانک ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

همکف تجاری

۵۲ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۰۱/۱۸

طبقه اول ۱۳ ساله ; طالقانی بالاترازچهارراه شریعتی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر خ طالقانی روبروی هتل انقلاب کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

طبقه دوم ۳۰ ساله ; طالقانی بین ولیعصر وحافظ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

طبقه سوم ۲۵ ساله ; طالقانی خ سپهبدقرنی ونجات اللهی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

طبقه اول ۱۴ ساله ; طالقانی ایرانشهر کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; طالقانی خ نقدی پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸پله به پایین

۷۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۰/۱۱

طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ میثاق سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۱۰/۰۲

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۹/۱۲

طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی ضلع جنوبی خ مفتح کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۹/۰۹

طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصرنرسیده به طالقانی خ رشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۷/۲۷

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی کوی هتل جهان کوی رحیم زاده یک رحی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

طبقه ششم قدیمی ; ولیعصر خ طالقانی ساختمان۵۳۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

طبقه اول ۲۰ ساله ; طالقانی نرسیده به وصال خ فریمان کو..

کولر . گاز

۱۰متربالکن

۸۱ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی غربی بین وصال و میدان فلسطین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

طبقه زیرهمکف قدیمی ; طالقانی خ شهیدبرادران مظفر نرسیده به سینما فلس..

شوفاژ . کولر . گاز . نیمه مبله

۱۵پله به پائین-به ۲آقامجرد نیزاجاره داده میشود

۱۸۱ متر ۳ خوابه

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

طبقه اول ۳۰ ساله ; طالقانی بین میدان فلسطین و وصال کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۴/۳۱

طبقه چهارم ۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۲ متر ۳ خوابه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹

طبقه دوم ۲ ساله ; شریعتی طالقانی خ طاهریان خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

طبقه اول ۸ ساله ; طالقانی نرسیده به شریعتی کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

طبقه دوم قدیمی ; طالقانی بهارشمالی کوی یزدا..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اپارتمان

طالقانی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران

قیمت