رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه

۱۰۰ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه سازمان آب بین خسرو و ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه گلنازجنوبی خ سیار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه

یک هفته قبل

طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه بلوارشهداء کوی پانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۲۱

طبقه دوم ۷ ساله ; صادقیه خ ستارخان خ خسرو جنوبی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; صادقیه خ اسدی شمالی خ پانزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۱۹

طبقه سوم ۲۸ ساله ; صادقیه بین فلکه اول ودوم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۷ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۱۸

طبقه دوم نوساز ; صادقیه گلنازجنوبی خ ۲۵ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۱۸

طبقه دوم ۹ ساله ; صادقیه بلوارگلاب نرسیده به میدان خبرنگار کوی ..

شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اول سندی-قابل تبدیل تا--/۱۵۰م

۸۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۷

طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ طاهریان خ احسانگر ۱۲متری دوم جنب پارک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۷

طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه خ گلناز جنوبی کوی سیاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

طبقه دوم ۸ ساله ; صادقیه فلکه دوم بزرگراه محمدعلی جناح خ شهید طاهریان کوی شهید احسانگر (۱۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۳/۰۱

طبقه چهارم ۵ ساله ; صادقهی خ کاشانی بلوار بهنام خ سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه شهید گلاب شهید حسینی سی متری صفاری..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طبقه اول ۹ ساله ; صادقیه فلکه دوم بوستان اول گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-پاسیو مسقف

۱۲۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۵

طبقه اول ۱ ساله ; صادقیه خسرو جنوبی خ۲۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

طبقه دوم نوساز ; صادقیه بلوار شهدای صادقیه بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

طبقه سوم ۸ ساله ; صادقیه خ جهانی نسب کوی آبگون پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . هواساز

اجاره حداکثر به ۴ نفر

۱۱۳ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۹

طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ باغ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۷

طبقه دوم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم بلوار شهید گلاب خ ۳۰متری گلها خ ه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۸ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

طبقه سوم ۲ ساله ; صادقیه خ طاهریان نبش صفوی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۱۱

طبقه پنجم ۱۷ ساله ; صادقیه فلکه اول ضلع شرقی میدان خ سازمان آب خ هشتم شمالی نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره به خانواده موجه

۸۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوارشهداء نبش بلوارگلاب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

طبقه دوم ۲۸ ساله ; صادقیه خسرو جنوبی ک ۲..

شوفاژ . کولر

بازسازی شده - قابل تبدیل

۹۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ هفد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ کسر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۳

طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ پیامبر مرکزی خ مطهری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۱۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۲/۰۲

طبقه پنجم ۸ ساله ; صادقیه پیامبرشرقی خ شاهد گلستان سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

طبقه اول ۶ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ترجیحا افراد مذهبی-نصب ماهواره ممنوع میباشد

۸۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار شهید گلاب خ حسینی ۱۰متری اول..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

طبقه اول ۵ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسین مردی خ طاهری کوی ۷۰ بن بست زا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

طبقه چهارم ۷ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ ولیعصر ۱۲متری هفت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

طبقه چهارم قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ کسرا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ صلاحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۲

طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول ۳۰متری گلها(صف..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۲۰

طبقه چهارم ۱۹ ساله ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

طبقه چهارم ۳۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب نرسیده به میدان خبرنگار خ حسین مردی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

طبقه دوم ۱۷ ساله ; صادقیه خ مرودشت پلاک ه..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۲۵

طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ بهنام خ مقداد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۲۵

طبقه سوم قدیمی ; صادقیه بلوارشهدای شمالی کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۲۰

طبقه دوم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنازجنوبی کوی ناصر سیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۱۹

طبقه اول ۹ ساله ; صادقیه میدان خبرنگارگلاب خ حسین مردی طاهری کوی حساس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

طبقه دوم ۱۰ ساله ; صادقیه خ جهاداکبر کوی نهم پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ---/۱۷۰م رهن کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

طبقه اول قدیمی ; صادقیه فلکه دوم کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۰۹

طبقه ششم ۱۲ ساله ; صادقیه خ گلناز شمالی کوی پانزدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۰۹

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; صادقیه خ محمدعلی جناح خ آزادگان مجت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

طبقه چهارم ۳ ساله ; صادقیه فلکه دوم کوی احسانگر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طبقه اول ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول کوی سیار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۵

طبقه اول ۱۶ ساله ; صادقیه فلکه اول گلنازجنوبی کوی ۲۹غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

طبقه سوم ۲۵ ساله ; صادقیه خ گلنازجنوبی خ اسدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب زوج

۷۵ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

طبقه دوم ۷ ساله ; صادقیه فلکه اول خ سازمان آب خ هشتم شمالی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم ابتدای محمدعلی جناح خ طاهریان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنار جنوبی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن اجاره آپارتمان

۱۴۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

طبقه دوم ۲۸ ساله ; صادقیه خسرو جنوبی ک ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازسازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

طبقه دوم قدیمی ; صادقیه بین فلکه اول و دوم خ نوزدهم (ناصر سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم ابتدای اشرفی خ امیرکبیر کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۱۴

طبقه دوم ۱۶ ساله ; صادقیه بلوار شهدای صاد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۹

طبقه چهارم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۳

طبقه اول ۱۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم جنب مترو طرشت خ حسینی کوی ۱۰م..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۲

طبقه اول ۱۸ ساله ; صادقیه گلناز جنوبی خ ناصر سیار..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

طبقه سوم ۳ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ صل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۹

طبقه دوم ۱۱ ساله ; فلکه دوم صادقیه خ اعتمادیان شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۶

طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسین مردی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۶

طبقه پنجم ۳ ساله ; صادقیه بلوارگلاب کوی حسین مردی کوی مسجد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن اجاره آپارتمان

۹۰ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

طبقه دوم ۱۴ ساله ; صادقیه خ ارمکان د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

طبقه دوم نوساز ; صادقیه فلکه اول کوی نوزد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۵۴ متر ۱ خوابه

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

طبقه پنجم ۳ ساله ; صادقیه بلوار گلاب ک حسین مردی ک مسجد ا..

کولر . آسانسور . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اپارتمان

صادقیه

منطقه 2

دو شهرداری تهران

قیمت