رهن کامل ویلا در تهران

رهن کامل ویلا فرشته دوبلکس ۴۰۰متر ۶ خوابه طبقه: درکلزمین: ۵۰۰متر

فرشته نرسیده به آقابز..

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

کمیسیون کامل- ۶ پارکینگ-قرارداد ۵ ساله

رهن کامل شیخ بهایی دوبلکس ۲۲۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۰۰متر

ونک شیخ بهائی شمالی دانشورغربی پل..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن کامل ویلا شیخ بهایی دوبلکس

رهن کامل پونک ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: زیربنازمین: ۲۱۰متر

پونک سردار جنگل ۳۵ متری گلستان سوسن اب..

ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز استخر باز سازی شده

رهن کامل جمهوری دوبلکس زمین: ۲۰۰متر

جمهوری دوازدهم فروردین پلاک..

طبقه: درکل زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل سهروردی دوبلکس ۴۵۰متر ۶ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۴۰متر

سهروردی شمالی بالاتر از آپادانا کوی آجودان..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ پارکینگ

رهن کامل ویلا یخچال تریبلکس ۲۹۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۸۰متر

یخچال خ کی نژاد بن بست کی ..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

پارکینگ در حیاط

رهن کامل دربند دوبلکس ۵۶۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۴۵متر

دربند خ طباطبائی پو..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پاسداران دوبلکس ۲۰۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۳۰متر

پاسداران سروستان پنجم کوی پ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا اسپلیت پکیج باز سازی شده

کمیسیون کامل- پارکینگ حیاط-بازدید با هماهنگی

رهن کامل تهرانپارس یک طبقه ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۰متر

تهرانپارس میدان پروین خ ۲۱۲ شرقی بین ۱ ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ

رهن کامل پیروزی دوبلکس ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۰متر

پیروزی خ پرواز کوی وا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

رهن کامل ویلا دربند دوبلکس ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۷۰متر

دربند الفت کوی نیاک پلاک ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور گرمایشی از کف

رهن کامل پیروزی دوبلکس ۱۲۰متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۵۹متر

پیروزی خ کلینی کوی علیزاده پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل شهران ۱۷۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۴۰متر

شهران بلوارکوهسار خ ادهمی خ روستائی کوی..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تهرانپارس ۱۴۵متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۵متر

بلوار پروین بین خ ۱۳۳ و ۱۳۱ ک رضا شهابی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ظفر تریبلکس ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۷۰متر

ظفر خ نونهالان دلیری خ ناز کوی شکرآبی بن بست شکرآ..

توافقی

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل ویلا نامجو تریبلکس ۱۵۰متر ۴ خوابه طبقه: درکل

نامجو خ عبداللهی پلاک ه..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل اقدسیه یک طبقه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۳۰متر

اقدسیه خ اراج خ پروین نبش کوی..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۳ پارکینگ-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن کامل ستارخان دوبلکس ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۰۰متر

ستارخان حبیب اللهی کوی ف..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

رهن کامل ستارخان دوبلکس ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: درکل

ستارخان بازارچه سنتی خ زارع ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل جردن تریبلکس ۱,۸۰۰متر ۶ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲,۰۰۰متر

جردن خ ناهید غربی پلاک ه..

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۵ پارکینگ

رهن کامل ویلا پیروزی دوبلکس ۷۱متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۴۰متر

پیروزی خ پاسدارگمنام میدان امام حسن ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل زعفرانیه دوبلکس ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۰۰متر

زعفرانیه خ ماکوئی پور شمالی خ مسجد ..

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز چیلر

رهن کامل پیروزی دوبلکس ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: درکل

پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان چهارراه نجف پور غربی کوی..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل شمیران نو یک طبقه ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۰۰متر

شمیران نو کوی هشتم غر..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل بنی هاشم یک طبقه کلنگی زمین: ۸۰متر

بنی هاشم خ رحیمی کوی آذرنیا پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا دروازه شمیران ۲۰۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۸۰متر

دروازه شمیران خ قائم کوچه ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر پکیج باز سازی شده

رهن کامل جنت آباد یک طبقه ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۱۰متر

جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کمیسیون کامل- اجاره به خانواده ۴ نفره

رهن کامل زعفرانیه یک طبقه ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۹۰متر

زعفرانیه خ آصف خ احمد ترک زبان مجتمع شهید بهشتی کوی نستر..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل نارمک دوبلکس ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۵۰متر

نارمک میدان ۸۵ ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

رهن کامل تهرانپارس دوبلکس ۱۴۵متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۵متر

تهرانپارس بلوارپروین بین خ ۱۳۳ و ۱۳۱ کوی رضاشها..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل ویلا نیاوران دوبلکس ۱۵۰متر ۱ خوابه طبقه: درکل

نیاوران خ بوکان خ کوهس..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل دربند دوبلکس ۵۶۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۴۵متر

دربند خ طباطبائی پور نبش بر..

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دارآباد یک طبقه ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۲۰متر

دارآباد خ استادهاشمی کوی اک..

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل نیروی هوایی دوبلکس ۱۰۰متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۷۰متر

نیروی هوائی خ ۳۰ متری خ بصیر مسیل منوچهری بین ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز باز سازی شده

رهن کامل میدان رسالت یک طبقه ۹۵متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۰متر

رسالت شهیدکرد کوی فلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا تهرانپارس یک طبقه ۲۷۰متر ۳ خوابه طبقه: درکل

تهرانپارس خ استخر خ بوستان سوم غربی ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

اجاره به خانواده- پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل مجیدیه یک طبقه ۲۰۷متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۶۳۰متر

مجیدیه شمالی بلوار بیژن نبش خ گلستان سوم ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

مناسب مهدکودک- دارای سوئیت ۵۰ متری

رهن کامل شیان دوبلکس ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۰۰متر

لویزان خ شیان یک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل شهرک غرب تریبلکس ۶۵۰متر ۹ خوابه طبقه: درکلزمین: ۸۵۰متر

شهرک غرب ایران زمین مهستان خ ..

ودیعه: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل ویلا شهرک غرب تریبلکس

رهن کامل نامجو دوبلکس ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۴۷متر

نامجو آقاسی اصفهانی بن بست ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل ویلا دیباجی جنوبی دوبلکس ۷۰۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱,۳۱۰متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ زاور خ گل خ روشن بن ..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

۲ بر .ازطول بر اطلاع ندارند

رهن کامل دولت دوبلکس ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۹۶متر

دولت نعمتی کیکاووسی کوی زارع نبش ک..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن کامل سهروردی تریبلکس ۳۴۰متر ۵ خوابه طبقه: درکلزمین: ۲۰۰متر

سهروردی شمالی بالاترازبهشتی کوی..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

نوسازی-پارکینگ در حیاط

رهن کامل حسین آباد دوبلکس ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: درکلزمین: ۵۰متر

پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ گلزارشرقی ک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل نامجو دوبلکس ۱۰۰متر ۴ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۰۵متر

نامجو سه راه عظیم پور خ قج..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا نارمک دوبلکس ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: درکلزمین: ۱۳۰متر

نارمک میدان ۴۱ کوی سح..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: درکلزمین: ۳۰۰متر

شهرک راه آهن نبش همت پمپ بنزین الغدیر ۱۰۰۰ متر بال..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نیاز به باسازی

رهن کامل بلوار مرزداران یک طبقه ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: درکل

مرزداران جنوبی سه راه رض..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل شمیران نو دوبلکس ۵۰متر طبقه: درکلزمین: ۶۰متر

شمیران نو خ هفتم شر..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۷۹۳۲۱۳۶

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات