رهن کامل کاربری اداری در منطقه شش شهرداری

رهن کامل دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم

انقلاب چهارراه ولیعصر پل کالج پل..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

کارگرشمالی بالاترازتقاطع ج..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل دفتر کار کارگر شمالی سند اداری

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری ۱۶۴متر ۳ خوابه طبقه: ۹

مطهری خ سرافراز برج ..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۶۰متر طبقه: سوم

نجات الهی جنب بانک ملی پلاک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی- اسپیلت

رهن کامل دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نجات الهی خ پورموسی نبش کوی ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی زیربنای کل: ۱,۲۰۰م

مطهری نرسیده به سهروردی پلاک..

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مشارکت درساخت

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری ۱۵۴متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

مطهری خ فجر روبروی بیمارست..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بلوار کشاورز بین خ قدس و..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور چیلر

رهن کامل دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

قائم مقام فراهانی ک میرز..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۸متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

کریمخان نبش میرزای شیر..

ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازسازی

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱,۰۰۰متر طبقه: اول

ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

ودیعه: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل فلت

۱۲ پارکینک

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۸۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف

ولیعصر تقاطع بهشتی خ عبادی کو..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری

ولیعصر نرسیده به سه راه توانیر پل..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰

زیربنا: ۱۲۵

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۱۲۵متری)

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۴ طبقه تجاری- ۱۰۰ متری:(----/ ۶۰۰ م رهن کامل)

رهن کامل دفتر کار فاطمی سند اداری ۷۵متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف

فاطمی غربی روبروی سفارت پا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار بخارست سند اداری

بخارست خ دوزاده..

طبقه: درکل زیربنا: ۲۶۴

زیربنا: ۲۶۴

ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

رهن کامل دفتر کار دانشگاه تهران سند اداری ۱۲متر طبقه: دوم

هفت تیر ابتدای مفتح نبش کوی جار پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فلت

رهن کامل دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

کارگر شمالی خ فکوری جنب پمپ بنزی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار گاندی سند اداری ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: اول

گاندی خ ۲۳ ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار حافظ سند اداری ۲۵متر طبقه: دوم

حافظ نبش ک بورت..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک اتاق از واحد ۲۰۰ متری

رهن کامل دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران نبش..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نجات الهی جنوبی ک م..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۰۰متر ۶ خوابه طبقه: سوم

انقلاب ابتدای نجات ال..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار دانشگاه تهران سند اداری ۱۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

هفت تیر ابتدای بزرگراه ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

بازسازی شده- اسپیلت -

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری ۱,۱۲۰متر ۱۲ خوابه طبقه: درکل

مطهری نرسیده به چهارراه سه..

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۴ طبقه ۲۸۰ متری ۳ خواب

رهن کامل دفتر کار فاطمی سند اداری

فاطمی خ بیستون نبش کوی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۲واحدباهم)

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

هرواحد ۲ پارکینگ- بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود:(----/ ۵۰۰ م رهن کامل)

رهن کامل مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری

کارگرشمالی بعد از چهارراه فاطمی کو..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دارای یک سوئیت ۴۵ متری در همکف میباشد

رهن کامل دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران نبش ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و پل کالج ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

ولیعصر تقاطع طالقانی مجتمع نور ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری ۱۵۴متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

مطهری خ فجر روبروی بیمارست..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سند اداری

رهن کامل دفتر کار گاندی سند اداری

گاندی خ هفدهم ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ ودیعه: ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ ودیعه: ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج لابی

رهن کامل دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

انقلاب جمالزاده جنوبی روبروی هتل پ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

رهن کامل دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۶۲متر طبقه: سوم

نجات اللهی طبقه فوقانی بانک ملی پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده فلت

رهن کامل دفتر کار گاندی سند اداری ۵۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم

گاندی نبش خ دوم ساختمان پاریندخت روبر..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار میرعماد سند اداری ۵۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مطهری خ میرعماد کوی دوم ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۸۵متر ۳ خوابه طبقه: اول

ولیعصر بالاترازپارک ساعی مجتمع تجاری..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار گاندی سند اداری ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

گاندی نبش دوم ساختما..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور پکیج

رهن کامل دفتر کار آرژانتین سند اداری ۷۵متر طبقه: همکف

آرژانتین خ الوند روبروی بیمارست..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

رهن کامل دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۰۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف

میرزای شیرازی شمالی بالاتر از مطهری نرسیده به به..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

۲۰ مترتابلوخور- ۲۰ مترانباری- موقعیت تجاری

رهن کامل مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی زیربنای کل: ۱۷۰م

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

رهن کامل دفتر کار قائم مقام سند اداری ۷۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

قائم مقام خ دهم پلاک..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت مبله دوربین مداربسته

۲ پارکینگ

رهن کامل دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

کارگر شمالی خ فکوری جنب پمپ بنزی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار کارگر شمالی سند اداری

رهن کامل دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مطهری نرسیده به شری..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پارتیشن

رهن کامل دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

ولیعصر چهار راه ولیعصر جنب بان..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات