خرید کلنگی در منطقه پنج شهرداری

خرید کلنگی میدان نور بدون جواز زمین: ۹۰۰متر

ستاری جنوب خ لاله غربی بین مجاهد و شاهی..

قیمت کل: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق قابل سکونت زمین: ۵۷۰متر

بلوار فردوس شرق بر فردوس روبروی خ آی..

قیمت کل: ۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میدان نور زمین: ۲۰۰متر

ستاری خ طور شمالی کوی فاطر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت اداری

مشارکت / فروش کلنگی پونک بدون جواز زمین: ۱۲,۷۰۰متر

پونک خ ایران زمین شمالی خ گلزار..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک بدون جواز زمین: ۷۸۲متر

پونک خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری ..

قیمت کل: ۴۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی پونک بدون جواز زمین: ۲۰۰متر

پونک خ ۳۵ متری طالقانی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۳۴متر

بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی ت..

قیمت کل: ۱۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاعات ندادند

شهر زیبا بدون جواز زمین: ۹,۳۶۵متر

شهرزیبا تعاون بلوار آلاله خ سرو کوی نیلو..

قیمت روز

آیت الله کاشانی دارای مغازه زمین: ۱۰۸متر

آیت الله کاشانی نبش خ سازمان برنامه..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۳ باب مغازه درکل ۱۰۸ متری باملکیت- ۳ نبش

شهر زیبا بدون جواز زمین: ۲۳۰متر

شهر زیبا احمد کاشانی نبش پل همت کوی..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی شهر زیبا زمین: ۳۳۳متر

بلوار آسیا خ شربیانی شرقی بین نیلوفر و بهارا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۴۶ متر تجاری

آپارتمان پونک مستغلات تفکیک شده زمین: ۱۲,۴۲۶متر

پونک ۳۵ متری گلستان نبش ایران زمین ..

قیمت کل: ۳۳۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۱۶ مترانباری- ۱۴۲ مترقدرالسهم- ۱۱ بلوک ۸ واحدی- مناسب سرمایه گذاری -چاه آب-سند تک برگ

پونک بدون جواز زمین: ۲۲۵متر

پونک خ اردیبهشت شرقی بن بس..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک زمین: ۲۲۵متر

پونک بلوار کمالی خ بهار..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۲ متری

بلوار فردوس غرب بدون جواز زمین: ۱۰,۵۰۰متر

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری..

قیمت کل: ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شهران زمین: ۱۰۰متر

شهران کن کوی قائم بن بست ۴ پلا..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

پشت قواره

مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار مسکونی اداری زمین: ۲۱۰متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش ب..

متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحدها یکجا

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۱۲ متر و ۸۸ متر تجاری متری ۱۰۰ م

شهران زمین: ۴,۶۴۰متر

شهران بلوار کوهسار ابتدای ک دانش پ..

قیمت کل: ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

سردار جنگل بدون جواز زمین: ۴,۴۰۰متر

سردارجنگل ۳۵ متری گلستان نبش ایران زمین جنوبی روبروی دیوان عدا..

قیمت کل: ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

در ۱۲ بلوک-کلا ۹۶ واحد --سند عرصه و عیان می باشد- ۴۶ متر قدالسهم

شهر زیبا زمین: ۳۹۶متر

شهر زیبا بلوار تعاون روبروی سرو پل..

قیمت کل: ۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی پونک بدون جواز زمین: ۳۱۲متر

پونک خ مراد ابادی کوی یاس..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق زمین: ۴۸۰متر

بلوار فردوس گلستان جنوبی بنفش..

قیمت کل: ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

باغ فیض بدون جواز زمین: ۴۳متر

پونک باغ فیض روبروی امامزاده حمیده خاتون ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی باغ فیض بدون جواز

باغ فیض بدون جواز زمین: ۱,۲۸۰متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض ۲۲ بهمن کوی ابراهیم پو..

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

آیت الله کاشانی بدون جواز زمین: ۳۲۰متر

آیت الله کاشانی خ نجف زاده فروتن..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بدون جواز و دستور نقشه

خرید کلنگی بلوار فردوس غرب دارای مغازه زمین: ۱۶۰متر

بلوار فردوس غرب وفا آذر جنوبی..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۸ متر تجاری ملکیت سرقفلی

آیت الله کاشانی بدون جواز زمین: ۱,۳۸۰متر

آیت الله کاشانی بلوار ابوذر ..

قیمت روز

امکانات: گاز

پونک زمین: ۱۵۰متر

پونک بلوار کمالی خ طال..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اشرفی اصفهانی باجواز زمین: ۱۴۴متر

اشرفی اصفهانی بالاتراز م پونک..

قیمت روز

امکانات: گاز

جواز ساخت ۴ ط

اشرفی اصفهانی زمین: ۴۱۰متر

اشرفی اصفهانی خ باهن..

قیمت کل: ۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی شهر زیبا زمین: ۴۸۰متر

شهر زیبا بلوارتعاون خ مق..

متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شهر زیبا

شهران بدون جواز زمین: ۳۷۱متر

شهران تقاطع آبشناسان و کوهسار پل..

قیمت کل: ۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق باجواز دارای مغازه زمین: ۶۴۳متر

بلوار فردوس شرق ۲۰ متری ول..

قیمت کل: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۱۷ متر تجاری- جواز ۸ طبقه

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۰۰متر

بلوار فردوس شرق خ اعتمادیان جنب مترو صادقی..

قیمت روز

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۹۰متر

بلوار فردوس شرق خ اعتمادیان پلا..

قیمت روز

خرید کلنگی آیت الله کاشانی زمین: ۲,۴۰۰متر

آیت الله کاشانی نبش بوستان یکم پل..

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۴۰۰ مترتجاری

بلوار فردوس غرب بدون جواز زمین: ۲۴۰متر

بلوارفردوس غرب پروانه شمالی ک..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۲۰ متری

معاوضه / فروش کلنگی جنت آباد زمین: ۲۰۰متر

جنت آباد شمالی بلوار حصارک خ کشاورز ک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان

میدان نور بدون جواز زمین: ۶۸۲متر

ستاری شمالی خ خلیل آبادی خ امیر ابراهیم کوی ..

قیمت کل: ۲۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک زمین: ۱۸۰متر

پونک خ معین ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند قولنامه ای

فروش کلنگی باغ فیض زمین: ۲۰۰متر

باغ فیض مهستان ک..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

جنت آباد زمین: ۳۶۴متر

جنت آباد جنوبی جنب لاله غربی حدیث پنجم ..

قیمت کل: ۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی بلوار فردوس غرب زمین: ۱,۵۳۰متر

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ هلال احمر ب..

قیمت کل: ۶۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۰۸متر

بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

قیمت کل: ۱۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک بدون جواز زمین: ۲۰۰متر

پونک خ فکوری خ چمران نبش ارغوان پ..

قیمت روز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات