خرید آپارتمان در منطقه چهارده شهرداری

پیروزی ۷۵ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه دوم ۲ ساله ; پیروزی نبردشمالی پاسدارگمنام پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پیروزی ۴۷ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ وحدت بوستان ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

پیروزی ۱۳۰ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۲ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ بهشتی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد تکواحدی

پیروزی ۶۱ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه چهارم ۱ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی بالاتر از پل ۱۷شهریور خ ادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بدون پارکینگ:(----/۵۶۰م)

پیروزی ۵۸ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱۳ ساله ; پیروزی شکوفه درودیان کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

--/۲۵م وام

پیروزی ۹۳ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه دوم نوساز ; پیروزی بالاتر از پل آهنگ کوی وفائی برومند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۴۸ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ مخبر شمالی بن بست حاج طا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۴۷ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۷ ساله ; پیروزی خ پرستار خ نادراسد بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۱۲۵ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی جوا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پیروزی ۱۲۰ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه پنجم ۴ ساله ; پیروزی خ پرستار خ یاس نبش خ مین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

پیروزی ۸۵ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه اول قدیمی ; پیروزی شکوفه خ کرمان کوی رهنما کو..

کولر . گاز

پیروزی ۵۴ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ صفری کوی ..

کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۹

پیروزی ۶۸ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ علامه شمالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

پیروزی ۸۳ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر جنوبی پل پنجم ۲۰متری وحدت بوست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

پیروزی ۶۱ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم ۷ ساله ; پیروزی خ شاه آبادی تقاطع ارج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

پیروزی ۴۵ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۲۰ ساله ; پیروزی میدان بروجردی کوی ۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۱۲۵ متر ۳ خوابه

دو روز قبل

نوساز ; پیروزی خ افراسیابی کوی قاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پیروزی ۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ نبردجنوبی خ میثم کوی شهید رض..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۸۰ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان سرآسیاب دولاب خ شیوا کوی مهاجر کوی پن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پیروزی ۱۳۰ متر ۳ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم نوساز ; پیروزی پرستارجنوبی بالاتر از چهارراه ائمه اطهار نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . جاروبرقی مرکزی

در ۲ بلوک

پیروزی ۵۵ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۴ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ مسلم جنوبی کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

واحد ۵۵متری دارای ۱۱متر پاسیو- قیمت پارکینگ:(----/۴۰م)

پیروزی ۸۶ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۲۱ ساله ; پیروزی خ شکوفه کوی بهرام محمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی..

کولر . آیفون تصویری

پیروزی ۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی خ نجارمحمودی کوی اسکندر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۴۰ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی خدادادی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۱۱۷ متر ۳ خوابه

سه روز قبل

طبقه ششم نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی کوی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

پیروزی پیش فروش ۱۱۷ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه اول نوساز ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم کوی یکم شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله آماده سازی طبقه پنجم-تحویل ۵ ماه آینده

پیروزی ۴۱ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی خزائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

پیروزی ۴۸ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر مسلم شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جای پارک ۳ماشین

پیروزی ۵۳ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی شهداء بزرگراه محلاتی خ عارف شمالی خ ت..

کولر . گاز

پیروزی ۱۵۵ متر ۳ خوابه

سه روز قبل

نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خ بوستان یاز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . دوربین مداربسته

هر واحد ۲ پارکینگ

پیروزی ۷۰ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ ربذه شمالی کو..

کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۶۴ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ شهید محلاتی خ عارف شمال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۵۰ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ روبروی ورزشگاه سعیدی کوی آ..

کولر . گاز

پیروزی ۹۰ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم نوساز ; پیروزی نبرد کوی مرتضو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه:--/۵۰م

پیروزی ۴۳ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ مخبرشمالی کوی حاج ط..

کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۶۲ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بالاترازپل پنجم مسلم شمالی کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۳۹ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ ارجمندی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ موتور

پیروزی ۶۸ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل پنجم و ششم خ وحدت نبش بوست..

کولر . پکیج

پیروزی ۵۲ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ شریفی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۱۲۵ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه پنجم نوساز ; پیروزی نبردشمالی کوی نان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

پیروزی ۵۶ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ صالحی خ عبد..

کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۱۰۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی خ مقداد کوی کلاله جو پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۵۹ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ نبرد کوی نجارمحمودی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

پیروزی ۹۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۸ ساله ; پیروزی ائمه اطهار کوی با..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

----/۳۰م پارکینگ

پیروزی ۹۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی خ شیوا میدان امام حسن مجتبی خ ملا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۴۲ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی آهنگ خ تکیه اکبرآبادی جنوبی ..

کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۶۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه اول ۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل سوم کوی یاری کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پیروزی ۵۱ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ خ شکیب کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه / فروش پیروزی ۵۹ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ قوامی کوی غلامرضائ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با خودرو

پیروزی ۵۴ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه پنجم ۱۷ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین نرسیده به میدان تفح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۷۳ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه پنجم ۱۱ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ علامه کوی ترک زا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۵۸ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی خ مقانلو کوی روحی پور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پیروزی ۸۱ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیروزی مقداد بالاتر از فلکه سوم نبش عادل حسن ..

کولر . گاز

طبقه دوم سندی

پیروزی ۵۰ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی درودیان دریابا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۷۱ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ بقائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پیروزی ۵۵ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی آهنگ خ اکبرآبادی جنوبی کوی ها..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پیروزی ۹۲ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه پنجم نوساز ; پیروزی خ لرستان کوی ها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پیروزی ۸۵ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه چهارم ۸ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ تاجری خ پورعبدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲انباری

پیروزی ۶۲ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه سوم ۱۱ ساله ; پیروزی خ درودیان کوی محمودی آشتیانی کوی آق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

پیروزی ۵۸ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ عارف جنوبی کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۵۰ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه اول ۲ ساله ; پیروزی خ ۱۰ فروردین خ تاجری خ پور عبدی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

---/۸۰م وام

پیروزی ۴۷ متر ۱ خوابه

یک هفته قبل

طبقه اول ۱۷ ساله ; پیروزی خ نبرد کوی قرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیروزی ۶۰ متر ۱ خوابه

یک هفته قبل

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم خ بوستان خ بوستان..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اپارتمان

منطقه 14 شهرداری

چهارده شهرداری تهران

قیمت