خرید آپارتمان در پیروزی

۱۳۰ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۲ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ بهشتی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد تکواحدی

۱۲۵ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی جوا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱۳ ساله ; پیروزی شکوفه درودیان کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

--/۲۵م وام

۶۸ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ علامه شمالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه دوم ۲ ساله ; پیروزی نبردشمالی پاسدارگمنام پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ صفری کوی ..

کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۹

۹۳ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه دوم نوساز ; پیروزی بالاتر از پل آهنگ کوی وفائی برومند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۷ ساله ; پیروزی خ پرستار خ نادراسد بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه اول قدیمی ; پیروزی شکوفه خ کرمان کوی رهنما کو..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه چهارم ۱ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی بالاتر از پل ۱۷شهریور خ ادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بدون پارکینگ:(----/۵۶۰م)

۸۳ متر ۲ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر جنوبی پل پنجم ۲۰متری وحدت بوست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۴۷ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ وحدت بوستان ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه

دیروز

طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ مخبر شمالی بن بست حاج طا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه

دیروز

طبقه پنجم ۴ ساله ; پیروزی خ پرستار خ یاس نبش خ مین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی..

کولر . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم ۷ ساله ; پیروزی خ شاه آبادی تقاطع ارج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی خ نجارمحمودی کوی اسکندر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه

دو روز قبل

نوساز ; پیروزی خ افراسیابی کوی قاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی خدادادی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۲۱ ساله ; پیروزی خ شکوفه کوی بهرام محمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان سرآسیاب دولاب خ شیوا کوی مهاجر کوی پن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه

دو روز قبل

طبقه سوم نوساز ; پیروزی پرستارجنوبی بالاتر از چهارراه ائمه اطهار نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . جاروبرقی مرکزی

در ۲ بلوک

۴۵ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۲۰ ساله ; پیروزی میدان بروجردی کوی ۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

دو روز قبل

طبقه اول ۴ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ مسلم جنوبی کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

واحد ۵۵متری دارای ۱۱متر پاسیو- قیمت پارکینگ:(----/۴۰م)

۶۳ متر ۲ خوابه

دو روز قبل

طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ نبردجنوبی خ میثم کوی شهید رض..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر مسلم شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جای پارک ۳ماشین

۵۳ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی شهداء بزرگراه محلاتی خ عارف شمالی خ ت..

کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بالاترازپل پنجم مسلم شمالی کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ مخبرشمالی کوی حاج ط..

کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ صالحی خ عبد..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی کوی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۵۰ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ روبروی ورزشگاه سعیدی کوی آ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ ربذه شمالی کو..

کولر . گاز . آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی خزائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۹ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ ارجمندی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ موتور

۵۲ متر ۱ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ شریفی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پیش فروش ۱۱۷ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه پنجم نوساز ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم کوی یکم شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله آماده سازی طبقه پنجم-تحویل ۵ ماه آینده

۱۲۵ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه پنجم نوساز ; پیروزی نبردشمالی کوی نان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۸ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل پنجم و ششم خ وحدت نبش بوست..

کولر . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه چهارم نوساز ; پیروزی نبرد کوی مرتضو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه:--/۵۰م

۶۴ متر ۲ خوابه

سه روز قبل

طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ شهید محلاتی خ عارف شمال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه

سه روز قبل

نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خ بوستان یاز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . دوربین مداربسته

هر واحد ۲ پارکینگ

۵۴ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه پنجم ۱۷ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین نرسیده به میدان تفح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی خ مقداد کوی کلاله جو پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ خ شکیب کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه اول ۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل سوم کوی یاری کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی خ مقانلو کوی روحی پور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه پنجم ۱۱ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ علامه کوی ترک زا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه / فروش ۵۹ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ قوامی کوی غلامرضائ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با خودرو

۹۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۸ ساله ; پیروزی ائمه اطهار کوی با..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

----/۳۰م پارکینگ

۸۱ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیروزی مقداد بالاتر از فلکه سوم نبش عادل حسن ..

کولر . گاز

طبقه دوم سندی

۵۰ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی درودیان دریابا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۹ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ نبرد کوی نجارمحمودی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه

چهار روز قبل

طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی خ شیوا میدان امام حسن مجتبی خ ملا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه

چهار روز قبل

طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی آهنگ خ تکیه اکبرآبادی جنوبی ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه پنجم نوساز ; پیروزی خ لرستان کوی ها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه سوم ۱۱ ساله ; پیروزی خ درودیان کوی محمودی آشتیانی کوی آق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۵۵ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی آهنگ خ اکبرآبادی جنوبی کوی ها..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه چهارم ۸ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ تاجری خ پورعبدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲انباری

۵۰ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه اول ۲ ساله ; پیروزی خ ۱۰ فروردین خ تاجری خ پور عبدی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

---/۸۰م وام

۵۸ متر ۱ خوابه

شش روز قبل

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ عارف جنوبی کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه

شش روز قبل

طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ بقائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه

یک هفته قبل

طبقه اول ۱۷ ساله ; پیروزی خ نبرد کوی قرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه / فروش ۴۸ متر ۱ خوابه

یک هفته قبل

طبقه چهارم نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی بلوار نبی اکرم ۱۰متری اصلاحی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اپارتمان

پیروزی

منطقه 14

چهارده شهرداری تهران

قیمت