ایران فایل اسکان

معاوضه کلنگی تهرانپارس

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ تیرانداز روبروی برج سام ۱۲ م..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از چهارراه جنب بر..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۳۸شرقی و پرو..

۵۰ متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی تقاطع ۱۳..

معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم ۱۹۰شرقی بین پارسیا..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ امین میدان رهبر ضلع جنوبی..

۱۵متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۰شرقی خ ۱۲۳(..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع شمال شرقی تقاطع پروین و رسالت ..

معاوضه

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ درختی شهرک فلیپس..

معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه بابایی نرسیده به آتش نشان..

۵۰درصد معاوضه

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر کوی جها..

فاقد سند

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۳۵۰۰ متر ; تهرانپارس ضلع جنوب غربی سه راه استخر ..

۱۰۰۰متر سرقفلی- قابل معاوضه نیز میباشد

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ سازمان گوشت ک..

معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار نبش ۱۱۳ پلاک..

۱۷۰متر تجاری موجودومجوز ۵۰۰متر فضای تجاری جدید با مجوز --/۱۴میلیارد-معاوضه با ملک

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس رشید خ ۱۶۶ غر..

قابل معاوضه -فروش ۳ دانگ از۶ دانگ

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۳۸۰ متر ; تهرانپارس بزرگراه یاسینی روبروی حکیمیه پارک جنگلی سرخ حصار..

امکانات: محصور شده

معاوضه باآپارتمان یااتومبیل

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۹۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۳ و ..

معاوضه با ۴واحد آپارتمان-فقط معاوضه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین اردیبهش..

۶۲/۵تجاری باپایان کار--معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; فلکه سه تهرانپارس خ ۱۹۴ شرقی ..

موقعیت اداری وتجاری

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۶۰ متر ; تهرانپارس اتوبان شهید بابایی جنب پارک علم و فناو..

از جهت و طول بر اطلاع نداشتند--دارای کاربری مسکونی

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادار شرقی بین ۱۳۳و ۱..

۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم تهرانپارس نبش ..

۲۲متر تجاری-معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی بین گیو و کادوس ..

%۳۰ معاوضه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس رشید جنوبی خ ۱۶۸غربی..

امکانات: گاز

۳۰ متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۸شرقی بین ۱۳۵..

قابل معاوضه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس رشیدجنوبی خ ۱۶۸غربی..

امکانات: گاز

۳۰ متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار نبش ۱۱۳ پلاک..

۱۷۰متر تجاری موجودومجوز ۵۰۰متر فضای تجاری جدید با مجوز --/۱۴میلیارد-معاوضه با ملک

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳ کو..

قابل معاوضه

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۶ شرق..

معاوضه با آپارتمان شمال شهر

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادار شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: گاز

۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادار شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: گاز

۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

زمین: ۲۰۰۰ متر ; تهرانپارس جشنواره بلوارناهیدی شهیدرضا میوه نبش صب..

تجمیع ۲قطعه ۱۰۰۰متری-بصورت جداگانه نیزبفروش میرسد-بردیگر۲۰متر

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخروفادار شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: گاز

قابل -۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادار شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: گاز

۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنوار..

امکانات: گاز

۲۵متر تجاری-

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۴۸ش..

امکانات: گاز

- متری ۱۰/۵۰۰ نقد

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر خ وفادار ایستگ..

۱۵۰متر تجاری معاوضه با اپارتمان

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جشنواره تجریش بعد از ۴ راه سید ..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری-

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادار شرقی بین ۱۳..

امکانات: گاز

۱۵۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جشنواره تجریش بعد از ۴ راه سید..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر کوی ۲۲۶ ..

مغازه ۱۱ متری معاوضه با ملک در همان منطقه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جشنواره بعد از ۴ راه سید ا..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جشنواره بعد از ۴ راه سید ا..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری-

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

زمین: ۴۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین فلکه ۳ و ۴ خ ۲۱۰ غربی (..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جشنواره بعد از ۴ راه سید ا..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری-

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۸۰/۱غربی بین عادل ..

امکانات: گاز

جواز ۴طبقه - با آپارتمان منطقه۱

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حد فاصل خ آیت و حید..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۴شرقی بین گیو و..

معاوضه با آپارتمان

فروش معاوضه کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۲۲۵ متر ۲۲ ساله ; جشنواره بعد از ۴ راه سید ا..

امکانات: کولر . گاز

۴۰متر تجاری( ملک و سرقفلی )

فروش معاوضه مستغلات/کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۲۵۵ متر - زمین: ۸۴ متر ۲۵ ساله ; جشنواره خ امین میدان رهبر ضلع جنوبی پا..

امکانات: گاز

۱۵متر مغازه که سندتجاری ندارد

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات