مشارکت کلنگی دیباجی شمالی

فروش مشارکت کلنگی زعفرانیه سه روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ پسیان خ پرزین ب..

۵۰ % مشارکت

فروش مشارکت کلنگی اقدسیه چهار روز قبل

زمین: ۱,۰۸۰ متر قدیمی ; اقدسیه خ گلزار بن بست گ..

۲کله-دارای دستورنقشه ۱۲طبقه-مشارکت

فروش مشارکت معاوضه کلنگی فرشته ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۵۲۴ متر قدیمی ; فرشته خ مهدیه خ ظرو..

%۵۰ درصد معاوضه-کمیسیون کامل-۲کله

فروش مشارکت کلنگی تجریش ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; تجریش پشت پاساژ صامعی ک خواجه ..

فروش مشارکت کلنگی باجواز فرمانیه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۶,۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی خ ریح..

جواز ۳۰۰۰۰متر-۲ دانگ فروش -۴ دانگ مشارکت

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز دربند ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; دربند گلابدره امامزاده قاسم میدان شناسا ..

امکانات: تودلی

پشت قواره-تودلی-فقط مشارکت در ساخت

فروش مشارکت کلنگی ولنجک ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۸۴۶ متر قدیمی ; ولنجک بلوار دانشجو البر..

فروش مشارکت کلنگی جمشیدیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

زمین: ۱,۵۰۰ متر قدیمی ; نیاوران جمشیدیه خ تهر..

کمیسیون کامل

فروش مشارکت کلنگی اقدسیه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

زمین: ۵,۰۰۰ متر قدیمی ; اقدسیه میدان صیا..

جهت مشارکت میباشد

فروش مشارکت زمین دربند ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

زمین: ۱,۴۰۰ متر ; دربند جنب سازمان آب پلاک ..

امکانات: بایر

مشارکت انجام میشود-فاقدجواز

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز فرمانیه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۳,۳۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نبش امیرنوری پ..

-۲بر-فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی قیطریه ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۸۹۱ متر قدیمی ; قیطریه خ بهرام شمالی بن بست ..

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی اقدسیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۷۷۰ متر قدیمی ; اقدسیه فیروزبخش خ منج..

فروش مشارکت کلنگی اقدسیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اقدسیه روبروی تالارصدف کوی ..

۲بر-فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱,۳۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش خ گلچین ..

فروش مشارکت زمین فرمانیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲,۰۱۴ متر ; فرمانیه چهارراه فرمانیه روبروی برج آسمان..

دارای جواز ۲طبقه تجاری ۷طبقه مسکونی اداری-گودبرداری شده-جوازپرداخت شده

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

تودلی

فروش مشارکت کلنگی زعفرانیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۵,۰۰۰ متر قدیمی ; زعفرانیه پسیان..

۲بر --۳دانگ مشارکت انجام میشود

فروش مشارکت زمین اقدسیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۹,۰۰۰ متر ; اقدسیه نرسیده به میدان تره بار پل..

مشارکت-کاربری مسکونی-۲۰میلیارد بلاعوض

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۸۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی گلستان سوم خیابان مهتاب بن..

تجمیع ۴ملک همجوارهم

فروش مشارکت زمین جمشیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۱,۵۰۰ متر ; نیاوران خ جمشیدیه خ س..

فروش مشارکت کلنگی قیطریه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; قیطریه بلوار کاوه اخلاقی شرقی خ ..

امکانات: گاز

بر ۱۶.۵ -فقط مشارکت

فروش مشارکت زمین ولنجک ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۲,۵۵۰ متر ; ولنجک بلوار دانشجو خ امیرآبادی کوی ۲۶ ..

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی نیاوران ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۱,۸۳۰ متر قدیمی ; نیاوران بالاتر از کاخ پلاک..

فقط مشارکت- ۶۰ به ۴۰-مبلغ ---/۴میلیارد بلاعوض به صاحب ملک پرداخت میشود

فروش مشارکت کلنگی زعفرانیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱,۵۰۰ متر ۲۵ ساله ; زعفرانیه خ پرزین بغدا..

باکمیسیون کامل-۵۰درصدمشارکت

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز ولنجک ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۸۴۰ متر قدیمی ; ولنجک خ ۲۰ خ بوستان سوم روبروی گل..

فقط مشارکت

فروش مشارکت معاوضه کلنگی قیطریه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; قیطریه خ رحمانی کوی دل..

از طول بر اطلاع نداشتند-جهت مشارکت یا معاوضه

فروش مشارکت کلنگی ولنجک ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۸۳۲ متر قدیمی ; ولنجک خ ۱۸گلستان سوم بوستان دوم ک..

مشارکت با سازنده های منطقه یک

فروش مشارکت کلنگی فرمانیه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۳,۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه نبش لادن پلاک ه..

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز قیطریه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; قیطریه بین پارک قیطریه و کاوه پل..

فروش مشارکت کلنگی دربند ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۷۱۵ متر قدیمی ; دربند بین میدان دربند و سر..

۲۰۰۰مترجواز مفید-درمرحله خاکبرداری-مشارکت ۶۰به ۴۰-۱/۵۰۰میلیارد بلاعوض--/۱میلیارد هزینه جواز

فروش مشارکت کلنگی نیاوران ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; نیاوران باهنر کوی آثار کوی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مشارکت معاوضه کلنگی باجواز قیطریه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; قیطریه خ حکمت خ کریمی جنوبی خ صا..

دارای جواز۲۱۴۱متر بنا در ۷طبقه مسکونی

فروش مشارکت کلنگی اقدسیه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; اقدسیه بلوار اوشان شهرک دانشگاه کوی ی..

فروش مشارکت زمین الهیه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۲,۸۰۳ متر ; الهیه نبش خ دشتی پلاک ه..

جواز۱۴۵۰۰متربنای کل-۸۳۴۰متربنای مفیدمسکونی در۱۶طبقه-مشارکت۶۵به ۳۵+۲میلیارد بلاعوض

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

فروش مشارکت کلنگی فرمانیه ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲,۰۱۵ متر قدیمی ; فرمانیه نبش چهارراه فرمانیه پلا..

جواز ساخت ۹ طبقه اداری و مسکونی - ۲ طبقه تجاری - ۷ طبقه پارکینگ

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز نیاوران ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; نیاوران باهنر کوی آثار کوی..

گذر ۸/۵ متری

فروش مشارکت زمین نیاوران ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۱,۰۷۰ متر ; نیاوران خ بوکان خ کوهسار پلاک..

مشارکت هم انجام میشود

فروش مشارکت معاوضه کلنگی الهیه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۷,۱۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی قو..

کمیسیون کامل-دستور نقشه برج باغ-مشارکت -معاوضه (تجمیعی)-

فروش مشارکت کلنگی فرشته ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

زمین: ۲,۹۶۶ متر قدیمی ; فرشته خ کامران شرقی پلاک ..

۲بر

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز فرمانیه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

زمین: ۸۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه نارنجستان ش..

موقعیت اداری

فروش مشارکت کلنگی فرمانیه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

زمین: ۵,۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی خ ریح..

کمیسیون کامل-۲دانگ فروش ۴دانگ مشارکت-۳۰هزار متر جواز پرداخت شده است

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز محمودیه ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

زمین: ۵۰۶ متر قدیمی ; محمودیه خ شادآور بن بست ن..

امکانات: تودلی

فروش مشارکت کلنگی زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; زعفرانیه امیر ثوری بن بست آفت..

امکانات: گاز

فروش مشارکت زمین ازگل ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

زمین: ۲,۳۵۴ متر ; ازگل ۱۲متری قائم روبروی مدرسه زرین تاج ناصری نبش گلستا..

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; زعفرانیه امیر ثوری بن بست آفت..

امکانات: گاز

فروش مشارکت کلنگی باجواز مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

زمین: ۱,۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک محلاتی خ آزادگان پ..

جواز ساخت ۵طبقه-آماده مشارکت و تخریب

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز ولنجک ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۸۰۸ متر قدیمی ; ولنجک خ۱۴..

فروش مشارکت زمین نیاوران ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

زمین: ۷۰۰ متر ; نیاوران سه راه یاسر بوکان خ دهکده روبروی ..

کمیسیون کامل-محصورشده-۲کله-جهت مشارکت نیز میباشد

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز ازگل ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۴۷۵ متر ۳۰ ساله ; نوبنیاد خ شهید لنگری کوی ۱۷ شهری..

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز نیاوران ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; نیاوران خ بوکان پلاک ه..

ساعت بازدید ۶بعدازظهر به بعد - بازدید با هماهنگی

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۱,۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش خ ا..

کمیسیون کامل

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش خ ای..

باکمیسیون کامل

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۱,۶۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش خ ا..

کمیسیون کامل-۳بر-بردیگر:(۳۰ و ۱۵متر)

فروش مشارکت کلنگی دزاشیب ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; دزاشیب خ مهرناز پلاک ه..

دارای دستورنقشه

فروش مشارکت کلنگی فرمانیه ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۵,۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ ثروتی خ حسینی ..

کمیسیون کامل-دارای ۳۰هزار متر جواز پرداخت شده است

فروش مشارکت زمین الهیه ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۲,۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی بالاتر از برج..

۲کله-- کمیسیون کامل-جهت مسکونی--گذر۱۲ --دارای پهنهr۲۵۱ --

فروش مشارکت کلنگی باجواز نیاوران ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; نیاوران جمال آباد ح ص..

۲کله-بردیگر:۱۲متر-مشارکت ۶۰به ۴۰ بلاعوض ۱/۲۰۰میلیارد-/۶۰۰م هزینه جواز

فروش مشارکت زمین مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۶۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترا..

۲قواره۳۳۰متری دارای سند مجزا-از برملک وجهت اطلاع نداشتند-زمین بایر

فروش مشارکت کلنگی باجواز دربند ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

زمین: ۸۱۶ متر قدیمی ; دربند خ قادری پلاک هن..

درمرحله سقف سوم-دارای جواز ۶ طبقه-۳بر

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز ولنجک ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

زمین: ۹۶۵ متر قدیمی ; ولنجک خ ساسان بین ۲۱ و ۲۳ بن بست ..

۵۰%فروش ۵۰% مشارکت

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز نیاوران ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; نیاوران خ بوکان پلاک ه..

--۳/۲۰۰میلیارد بلاعوض

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بدون جواز دارآباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; دارآباد خ اسماعیل هاشمی ..

کمیسیون کامل-گذر۱۶متری

فروش مشارکت زمین الهیه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

زمین: ۲,۴۰۰ متر ; الهیه آقا بزرگی بالاتراز برج ..

کمیسون کامل - جهت مسکونی -برج

فروش مشارکت کلنگی ولنجک ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

زمین: ۱,۶۸۰ متر قدیمی ; ولنجک خ دهم ..

۲بر - مشارکت انجام میشود

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز نیاوران ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

زمین: ۸۱۲ متر قدیمی ; نیاوران کوی منصو..

فروش مشارکت معاوضه کلنگی دربند ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; دربند خ گلابدره خ سعیدی خ چو..

جهت مشارکت و معاوضه نیز میباشد

فروش مشارکت کلنگی صاحبقرانیه ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

زمین: ۱,۸۴۰ متر قدیمی ; صاحبقرانیه خ عسگری بن بست رز..

فروش مشارکت کلنگی باجواز ولنجک ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

زمین: ۲,۴۰۰ متر قدیمی ; ولنجک خ دانشجو..

مشارکت-دارای جوازساخت ۱۱طبقه ۹۶ واحدی

مشارکت کلنگی دربند ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; دربند بالاتر از م دربند کوی..

فروش مشارکت کلنگی مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

زمین: ۱,۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک محلاتی پلاک..

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز قیطریه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

زمین: ۴۳۸ متر قدیمی ; قیطریه خ حکمت کوی ف..

گذر ۱۲ متری

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز قیطریه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; قیطریه میدان کتابی جنب مخابرات غریبی..

دارای دستورنقشه

فروش مشارکت زمین قیطریه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

زمین: ۹۰۵ متر ; قیطریه بالاتر از مترو صدر خ ق..

دارای مجوز با امتیازات-جهت مشارکت نیز میباشد

فروش مشارکت کلنگی ولنجک ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بلوار دانشجو خ گلبه..

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز چیذر ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

زمین: ۱۴۹ متر قدیمی ; چیذر خ معصومی کوی ک..

گذر ۸متری - ---/۳۵۰ م بلاعوض مشارکت ۵۰/۵۰ ماده ۱۴۷

فروش مشارکت کلنگی کامرانیه جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

زمین: ۲۱۷ متر قدیمی ; کامرانیه خ شهید برادران جوزی جنب نمایندگی تویتا ک..

امکانات: گاز

مشارکت -گذر۱۲ متری

مشارکت مستغلات / کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۷۰ متر - زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی آذر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل-دارای گذر۶ متری-جواز۵طبقه مسکونی-شرایط۶۰به۴۰+۱۰۰م بلاعوض-تجمیع۲ملک ۱۳۲متری بابر۶

فروش مشارکت کلنگی نیاوران ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

زمین: ۸۰۰ متر ۲۱ ساله ; نیاوران خ پورابتهاج خ محمدی خ نصیر آبادی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز کامرانیه جنوبی ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی معصومی نب..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

مشارکت

دیباجی شمالی

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت