ایران فایل اسکان

مشارکت کلنگی اکباتان

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل دو روز قبل

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; سردارجنگل خ غروی غر..

موقعیت اداری و تجاری

فروش مشارکت مستغلات/کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۴۴۰۰ متر ۱۶ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان نبش ایران زمین جنوبی روبروی دیوان عدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در ۱۲بلوک-کلا۹۶واحد --سند عرصه و عیان می باشد

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۹۰ متر ; بلوارفردوس شرق خ عقیل پلاک..

۵۰درصد مشارکت

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۹۸۰ متر قدیمی ; سردارجنگل بهارغربی بالاترازمیدان استاندارد کوی..

گذر۱۴ متری-هرواحد دارای ۳۵متر قدرالسهم-قابل تجمیع ۳ملک همجوار -جمعا ۲۸ واحد

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; پونک عدل شمالی خ فرزانه شرقی جنب خ ف..

فروش ۳دانگ-۳دانگ مشارکت

فروش مشارکت مستغلات/کلنگی پونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۹۰۸ متر قدیمی ; پونک ۳۵متری گلستان مخبری (بن ب..

مشارکت

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارستان ..

قابل تجمیع-۱۵۰مترمشارکت

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بین اباذر و ..

فروش مشارکت معاوضه کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۲۳۱ متر ; سردارجنگل خ لادن پلاک ه..

امکانات: محصور شده

معاوضه ومشارکت نیزانجام میشود

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۱۹۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی ۲۰متری چمران ضلع شرقی دبیرس..

دستور نقشه-مشارکت نیز انجام میشود

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۶۱۰ متر قدیمی ; شهران آبشناسان پلاک ه..

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۲۷۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بولیوار خ الو..

۳بر- فقط مشارکت- اطلاع دقیق نداشتند

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۶۱۰ متر قدیمی ; شهران خ کوهسار تقاطع آبشناسان پل..

امکانات: کولر . گاز

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی نرسیده به بان..

موقعیت اداری تجاری و مسکونی

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب ورزی جنوبی خ..

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; سردار جنگل خ فرزانه غربی خ..

فروش مشارکت کلنگی میدان نور ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۹۳۷ متر قدیمی ; ستاری شمالی خ زیت..

فروش مشارکت زمین شهران ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸۶ متر ; شهران میدان شورایاری ضلع شمال شرقی میدان جنب زمین ..

دارای جوازخیریه و درمانی

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بهنام مق..

مشارکت

فروش مشارکت کلنگی باغ فیض ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۶۳۵ متر قدیمی ; پونک باغ فیض ۲۲بهمن خ سیداحمدی کوی گلستان..

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شهرزیبا میدان الغدیر خ شهران جنوبی خ ۱۲م..

۳دانگ از ۶دانگ فروخته میشود

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; پونک بلوارعدل بن بست ح..

۵۰درصدمشارکت

فروش مشارکت زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۷۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی روبروی برج هامون نبش باغ فی..

امکانات: محصور شده

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۲۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بلوار شقایق جنوبی ..

%۷۰ مشارکت ۳۰% فروش

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی گلهای یکم۱ ک..

متری --۱/۸۰۰م بلا عوض

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی سن..

۵۰درصد فروش ۵۰درصد مشارکت

فروش مشارکت آپارتمان/کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی گلهای یک ..

فروش مشارکت معاوضه کلنگی میدان نور ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ستاری پیامبر شرقی جنب پارک نی..

کاربری تجاری و اداری

فروش مشارکت زمین بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۰۰۰ متر ; بلوارفردوس غرب باکری جنوب نبش خ بهار ضلع شمالی هایپر..

امکانات: محصور شده

دارای مجوز ساخت ۱۲طبقه-بردیگر۳۴متر-بردیگر:۱۸متر

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ نیرو بن ب..

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

زمین: ۴۷ متر قدیمی ; شهران کوهسار خ حاج ملاحسین خ زینعلی جنوبی کوی جان..

قابل تجمیع

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر ..

امکانات: گاز

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سردارجنگل بالاترازایرانپارس خ لادن خ واحد..

مشارکت ۶۰به ۴۰

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سردارجنگل خ شهید حیدری مقدم غربی بن ..

۲۸۰متر مشارکت + ۱۴۰مترقدرالسهم فروش

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق نرسیده به ابراهیمی..

فقط مشارکت

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ اقاقیا نسترن یکم خ یاس بلو..

دارای جواز ۵طبقه-تجمیع ۲ملک ۱۰۱و۱۴۹متری

فروش مشارکت کلنگی ایران پارس ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ایرانپارس ستاری شمالی خ طور شمالی ..

۶۰ به ۴۰ (۶۰۰/۰۰۰م بلاعوض)

فروش مشارکت کلنگی میدان نور ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; ستاری شمالی خ خلیل آبادی خ هجرت خ ش..

۲واحد برای فروش و یک واحد برای مشارکت

فروش مشارکت کلنگی اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی چمران ..

۳دانگ مشارکت یا معاوضه ۳دانگ فروش- جواز ۷طبقه

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; شهران جنوبی خ سمیه غر..

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; پونک ستاری خ طورشمالی پلاک..

فقط مشارکت-۶۰به ۴۰و---/۲۵۰م بلاعوض

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب خ بهار شمالی خ منوچهری ..

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی کوی اص..

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; بلوارفردوس غرب خ شقایق جنوبی پل..

۳بر-موقعیت تجاری

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شهران تقاطع آبشناسان و کوهسار پل..

آماده مشارکت .تجمیع شده

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۲۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس سازمان برنامه جنوبی بین فر..

امکانات: گاز

دارای دستور نقشه

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ گلهای یکم نبش خ..

بر دیگر ۳۰متر

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی خ ۳۵ متری گلستان ایران زمین جنوبی خ ف..

سه دانگ مشارکت

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۱۹۰۰ متر ; جنت آباد خ شاهین شمالی خ چمران جن..

کمیسیون کامل-پیشنهاد شرایط با سازنده

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان ایران زمین جنوبی خ فرز..

۳دانگ مشارکت و ۳دانگ فروش

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه نرسیده به..

باکمیسیون کامل

فروش مشارکت کلنگی میدان نور ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

زمین: ۱۳۱۸ متر قدیمی ; میدان نور ستاری شمالی نیایش غرب جنب پل ..

جوازساخت ۷طبقه روی پیلوت ---/۲میلیارد بلاعوض

فروش مشارکت کلنگی میدان نور ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

زمین: ۱۱۲۰ متر قدیمی ; ستاری بین آیت الله کاشانی و فردوس پ..

۲بر-بردیگر:(۲۴متر)-مشارکت ۵۰ به ۵۰-متری ۱/۲۰۰م بلاعوض

فروش مشارکت کلنگی ایران پارس ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۱۲۰۳ متر قدیمی ; سردارجنگل خ ایرانپارس خ نش..

تودلی

فروش مشارکت کلنگی اشرفی اصفهانی ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی تیراژه خ طالقانی خ آغشته خ بها..

فقط مشارکت

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۳۶۰۰۰ متر ; جنت آباد بزرگراه نیایش اول آبشناسان پ..

امکانات: گاز

دارای ۵پلاک ثبتی ---/۲میلیاردشیرینی مشاور

فروش مشارکت معاوضه کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۶۳۰ متر ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی شاهین جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۶۵۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار جنوبی وحی..

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; پونک خ نفت پلاک هن..

فروش مشارکت زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

زمین: ۳۷۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی بین بهنام و ابوذر..

امکانات: محصور شده

۵۵ به نفع سازنده

فروش مشارکت کلنگی جنت آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد چهارراه ایرانپارس ابتدای شهرک مب..

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

زمین: ۲۵۹ متر قدیمی ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کوی..

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

زمین: ۱۲۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس بلوار شقایق جنوبی خ شا..

مشارکت نیزانجام میشود

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان خ ایران زمین جنوبی نبش..

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

زمین: ۳۰۳ متر ; جنت آباد نرسیده به کوی دهم جنب ب..

جهت مشارکت نیز میباشد

فروش مشارکت کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; سردارجنگل ۳۵متری مخبری بالاتر از اتوبان ستاری..

گذر ۱۲متری-دارای دستورنقشه ۶طبقه مسکونی

فروش مشارکت زمین بلوار فردوس غرب ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

زمین: ۲۴۳ متر ; بلوار فردوس غرب بعد از شهید باکری بعد از خ منوچهری روبروی پا..

محصورنشده-پهنه S۲۱۴-پهنه تجاری اداری و خدماتی

فروش مشارکت معاوضه زمین شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر ; شهرزیبا انتهای شهر زیبانرسیده به بلوار دهکد..

جواز دردست اقدام سند اداری و تجاری

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بر کاشانی به پم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

مشارکت

فروش مشارکت کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس نرسیده به سازمان برنامه ..

امکانات: گاز

مشارکت میکند -موقعیت تجاری

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی زیرگذر غربی پل شهیدباکری جنب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بلوار فردوس غرب ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

زمین: ۶۵۹ متر قدیمی ; بلوارفردوس غرب نبش خ..

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; پونک خ گلزار یکم بعد از بلوار عدل کوی گ..

ملک تودلی میباشد-جهت مشارکت نیز میباشد

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

زمین: ۴۰۰۰ متر ; پونک خ میرزابابائی چهارراه عدل نبش گلبرگ ..

زمین بایر

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی زیرگذر غربی پل شهیدباکری جنب..

امکانات: کولر . گاز

فقط مشارکت - موقیعت تجاری-اداری

فروش مشارکت کلنگی شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

زمین: ۱۲۵۰ متر قدیمی ; شهرزیبا م الغدیر پ..

فروش مشارکت کلنگی اشرفی اصفهانی ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

زمین: ۳۵۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری نبش خ محمد ابراهیم مقا..

۳بر

فروش مشارکت کلنگی ایران پارس ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

زمین: ۳۹۴ متر قدیمی ; ایرانپارس نرسیده به جنت آباد خ شقایق خ..

۲نبش-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-۳دانگ جهت مشارکت میباشد

فروش مشارکت کلنگی شهران ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کوهسار بعدزا پاسگاه خ شعبانعلی ..

امکانات: گاز

فقط مشارکت-سند قولنامه ای

فروش مشارکت کلنگی اشرفی اصفهانی ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی خ گل..

تجمیع ۲ملک ۱۹۰متری همجوار هم

فروش مشارکت کلنگی آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم آیت الله کاشانی نرسیده به میدان نور خ ابراهی..

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ شهید عسگری خ خرداد خ ..

قابلیت تجمیع دارد

فروش مشارکت کلنگی پونک ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

زمین: ۵۰۰۰ متر قدیمی ; پونک بهارشرقی بین عدل و اشرفی مجتمع م..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات