ایران فایل اسکان

فروش کلنگی کریم خان

فروش مشارکت کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر نبش..

مشارکت-مرحله فیش عوارض ساخت-جواز ساخت ۵ طبقه دو واحدی

فروش مستغلات/کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; کریمخان سپهبدقرنی نرسیده به خ کلانتری جنب..

۱۲۰متر واحدها-تجاری۲۸۰متر -م اداری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریم خان خ آبان جنوبی پلاک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۲۶ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی پشت بازارچه طلا ..

۱۰۲متر تجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به ولیعصر پلاک..

دستورنقشه ۹طبقه-۲طبقه تجاری و ۷طبقه اداری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به م ولیعصر..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر کوی جمشید با..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر نبش کوی شاه..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ول..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

دارای ۲۴۰ متر بنا

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیعصر..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; کریمخان خ سنائی کوی ه..

درحال حاضر ۳طبقه ۱۲۵متری میباشد

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; کریمخان خ سنایی کوی..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیعصر نبش کوی شاهد..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر..

۱۰ متر تجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر نبش کوی شاه..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۶۷ متر ; کریمخان خ فراهانی پور خ ماگنولیا پ..

موقعیت اداری-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; کریمخان سپهبدقرنی نرسیده به طالقان..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریمخان بین قرنی و ایران..

۶۰متر تجاری در دو باب مغازه قیمت هر باب ۱/۵۰۰ میلیارد

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر کوی جمشید با..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان بین ایرانشهر و قرنی پلا..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریمخان پاساژ اداری تجاری ک..

۲ باب مغازه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۸۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سپهبدقرنی نرسیده به طالقانی ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۲۹۸ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی نرسیده به رستوران لئون..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریم خان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی م سن..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریم خان خ خردمند جنوبی خ ..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریم خان پاساژ اداری تجاری ک..

۳۰متر تجاری ۲ باب هر باب ۱/۵۰۰میلیارد

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر ع..

فروش کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

۸۵۰مترتجاری-دستور نقشه ۷طبقه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان میدان سنایی ضلع شرقی میدا..

امکانات: گاز

۵۵ متر تجاری - ۹۰ متر کارگاهی - مسکونی

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریم خان خ خردمند جنوبی خ ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریم خان پاساژ اداری تجاری ک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان کوی عارف اد..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریم خان خ آبان جنوبی بالاتر از خ ورشو ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

۵۵مترتجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیذه به مطهری بین سنایی و ق..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریم خان شمالی نرسیده به میدان ولیعص..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی بالاتر از خ ورشو ..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

۵۵متر تجاری-۹۰متر کارگاه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قائ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ایرانشهر شمالی کوی جمشید ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; کریمخان نجات الهی خ و..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به همت ک عار..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; کریمخان حافظ نورچهره..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; کریمخان نجات الهی خ و..

امکانات: گاز

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان نجات الهی بالاتر از طالقانی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی بالاتر از خ ورشو ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریم خان خ خردمند جنوبی خ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی کوی ..

پهنه M۱۱۶

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان سنائی نبش کوی دوازده..

۲بر-بردیگر:(۲۵متر)- ۶۵متر تجاری با ملکیت + ۵۵متر انباری تجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی شهید احمد لباف پ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی بالاتر از خ ورشو ب..

دارای دستور نقشه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

۸۵۰مترتجاری-دستور نقشه ۷طبقه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; کریمخان کوی عارف اد..

فروش کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهر ..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا خ لباف کوی معلم شهید بن ..

معاوضه باآپارتمان نوساز درهمین منطقه یا شمال یا مرکز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

زمین: ۲۷۶ متر قدیمی ; کریم خان خ ویلا خ اراک غربی ک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

زمین: ۲۸۲ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی کوی..

جواز ساخت ۴طبقه روی پیلوت-از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریم خان کوی شاهد روبروی ایستگ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; کریمخان خ حافظ خ حاجی خ پاریس(محمدبیک) کوی..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; کریم خان خردمند شمالی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; کریمخان خردمندجنوبی کوی عاصم ترابی نبش کوی بی..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ شاداب..

گذر ۲۰متری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان پ..

امکانات: گاز

۳واحد۲۲۰متری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی کوی هشتم(عز..

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۳۲۰ متر - زمین: ۳۱۲ متر ۲۵ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر نبش ..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریم خان جنب ک ماهشه..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان بین خردمند و ماه..

پهنه ۱۲۲ s

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیع..

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی -دارای ۱۵۰متر تجاری ـ ۱ متری اصلاحی

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی پارک ایرانشهر بین..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی خ ..

گذر ۱۶متری-جواز ۵طبقه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; ولیعصر کریمخان کوی شا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیع..

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی -دارای ۱۵۰متر تجاری ـ ۱ متری اصلاحی

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; کریم خان خردمند شمالی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی پارک ایرانشهر بین ک اردلان و ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کریم خان زند خیابان شهید استاد نجات اللهی (ویلا) جنوبی روبروی ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مطهری کریمخان ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا ک چل..

امکانات: گاز

گذر ۶ متری

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیع..

امکانات: گاز

دارای ۱۵۰متر تجاری ـ ۱ متری اصلاحی

فروش مشارکت کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی کوی ر..

دارای دستورنقشه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی روبروی چلوکبابی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; کریم خان خ استاد نجات الهی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۶۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان ایرانشهر کوچه..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی پارک ایرانشهر بین ک اردلان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

زمین: ۲۷۴ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیعصر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کریمخان آبان جنو..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

زمین: ۲۸۱ متر قدیمی ; کریمخان بین میرزاشیرا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

زمین: ۳۴۴ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر جنب ایست..

۳بر-دارای دستورنقشه

فروش مشارکت کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر ۳۰ ساله ; کریمخان ایرانشهر ک مه..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; کریم خان نرسیده به میدان و..

۱۰۰مترتجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر ک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

زمین: ۲۱۱۵ متر قدیمی ; کریمخان ویلا جنوبی نبش ۴راه شاداب ضلع جنوب ش..

امکانات: گاز

فروش مستغلات/کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۱۱۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۳۰ ساله ; کریمخان خ حسینی نبش کوی اعرابی غربی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

زمین: ۳۸۵ متر ۳۰ ساله ; کریمخان خ سنایی ک ۷ ن..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

زمین: ۳۴۱ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی خ ص..

۲بر-دارای دستورنقشه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; کریمخان سنایی ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; کریمخان ابتدای حاف..

دارای ۱۳۵ متر تجاری با ملکیت و سر قفلی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات