ایران فایل اسکان

فروش کلنگی ونک

فروش کلنگی ونک چهار روز قبل

زمین: ۶۱۴ متر قدیمی ; ونک بالاترازمیدان ونک خ نگ..

۲بر

فروش کلنگی ونک پنج روز قبل

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; ونک روبروی خ آفتاب کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی..

پهنه m۱۱۰

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی کوی امیر ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۶۱ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپو..

فروش مستغلات/کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; ونک ده ونک خ رجبی آخرین ق..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک سوئیت ۵۰متری -زیرپله ۶۰متری

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۴۷۶ متر ; ده ونک خ شهید مجیدپور تقاطع خ شهید..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)-محصور دارای اتاق

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۹۴۳ متر قدیمی ; ونک بالاتراز میدان خ عطار ن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; ونک پایین تر از جهان کودک ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ده ونک پایین تراز دانشگاه الزهرا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۹۴۰ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ بیژن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار و ت..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ صانعی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۶۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور بن بست..

قولنامه ای- بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ چهارم خ رجبی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ونک خ دامن افشا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک روبروی داروخانه نوین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجید پور پایین تراز ا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م ونک کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک ک مجید پور روبروی خوابگا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۰۶۶ متر قدیمی ; ونک خ خدامی بالاتر از ۴راه آفتاب ج..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; ونک شیراز جنوبی بالاتراز علیخانی پشت پارک سیدجمال ا..

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۴۰۰ متر ; ونک ضلع شمالی ده ونک پلاک ..

جواز ۵طبقه اداری- ۲۲۰متر تجاری-۳دانگ نیز به فروش میرسد

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی خ آفتاب کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ آفتاب کوی چهارم..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; ونک خ رجبی کوی کب..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ صابری کوی ه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۳۶۸۲ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پرد..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; ونک پایین تر از جهان کودک ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; ونک خ برادران شری..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; ونک خ برزیل شرقی خ عباس پور پلا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; ده ونک خ رجبی نرسیده به حسینیه نهاوندیان ..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی ک..

۱۵۶مترتجاری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به چهار راه کار و تجارت ج..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک روبروی داروخانه نوین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک ک مجید پور روبروی خوابگا..

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; ونک بالاترازمیدان ونک کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتر از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک بالای شیخ بهایی خ ا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور پلاک ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۱۰۶۶ متر قدیمی ; ونک خ خدامی بالاتر از ۴راه آفتاب ج..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتراز دانشگاه الزهرا خ شرافتی..

گذر۴متری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ چهارم خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی کوی ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه انتهای کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی خ ر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور بن بست..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; ونک بالاتراز م ونک خ برادران..

۲کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م خ ن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک پایین تر از جهان کودک ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۱۰۶۶ متر قدیمی ; ونک خدامی بالاترازچهارراه آفتاب جنب ساختمان سا..

دارای جواز۱۶طبقه

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۳۸۱ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ برادران شریفی پل..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همراه پلاک ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار و تجارت پلا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۹۵۰ متر قدیمی ; ونک بالاتراز میدان خ عطار نبش ک تک شمالی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی خ آفتاب ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی کوی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور بن بست..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک ک مجید پور روبروی درب خوابگ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; ونک خدامی بالاترازهتل هما چهارراه نیروی انتظامی نبش بن ب..

سندمشاع میباشد

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; ده ونک خ مجیدپور پایین تر از ام..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ده ونک پایین تراز دانشگاه الزهرا..

قولنامه ای

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک بالاتر از شیخ بهایی خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به میدان شیخ بهایی پل..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار و ت..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; ونک خ خدامی نبش خ نیروی انتظامی بن..

کاربری اداری تجاری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م خ ن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک برزیل خ نیرو وا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۳۶۸۳ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پرد..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی خ آفتاب ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی کوی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; ونک خ برزیل شرقی خ عباس پور پل..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ونک خ دامن افشا..

۲کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; ونک خدامی بالاترازهتل هما چهارراه نیروی انتظامی نبش بن ب..

سندمشاع میباشد

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور بن بست..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک پایین تراز دانشگاه الزهر..

قولنامه ای-سوئیت دارد

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک شیخ بهایی خ اوس..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۹۵۰ متر قدیمی ; ونک بالاتراز میدان خ عطار نبش ک تک شمالی..

دستور نقشه-۲بر

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۰۱۵ متر ۲۵ ساله ; ونک جنب شرکت همر..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۰۰ متر - زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م خ ن..

دو سوئیت مجزا

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; ونک کوی مجیدپور کوی کبیر پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ونک شیرازشمالی بن بست..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک برزیل خ نیر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار و ت..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۶۸۳ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پرد..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی نبش کوچه ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی خ ر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ونک خ دامن افشا..

۲کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک ک حسینیه انتهای کوچ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۴۰۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به م ونک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۴۷۱ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۸۲ متر قدیمی ; ونک م ونک خ عط..

فروش مستغلات/کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ابتدای برزیل خ نیرو وا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ده ونک بالاتر از دانشگاه الزهرا خ شهید شرافت..

از طول بر اطلاع نداشت

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک شیخ بهایی خ اوس..

بردیگر:۳۹متری-۳بر

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; ده ونک کوی حسین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ده ونک خ مجیدپور بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; ونک خ رجبی بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ صانعی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه شهید..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کوچ..

فروش کلنگی/مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی کو..

۱۶۸ متر تجاری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۳۳۹ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک پایین تر از چهار راه جهان کود..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۳۶۸۳ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پردی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کاروتجا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی خ آفتاب کوی ..

تجمیع ۲ملک۳۴۰و۵۶۰متری-ملک تودلی میباشد

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی ک..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی/ویلا ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۲۰ متر - زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی نبش کوچه و..

۲بر

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک پایین تراز دانشگاه الز..

قولنامه ای

فروش معاوضه زمین ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۵۳ متر ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ی..

امکانات: بایر

معاوضه با آپارتمان در کرج

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ونک جهان کودک خ آفریقا کوی..

پهنه M۱۶ -کاربری اداری-

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۴۷۱ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی بن بست ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به چهارراه کار و تجارت جنب شرکت همر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی ..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالا تراز سه راه ..

موقعیت اداری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; ده ونک کوی حسین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی خ ر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کارو تجارت پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; ونک خ آرارات کوی شی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک روبروی داروخانه نوین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م خ ن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کوچ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۳۶۸۲ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پردی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۵۰۰۰ متر قدیمی ; ونک شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; ونک خ برادران شری..

۲کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ابتدای برزیل خ نیرو و..

امکانات: گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک پایین تراز دانشگاه الز..

قولنامه ای

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; ونک خ آرارات کوچه ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۱۹۴۰ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ بیژن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همراه پلاک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتراز دانشگاه الزهرا خ شرافتی انتهای ک..

گذر۴متری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک ک حسینیه انتهای کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ده ونک خ مجید پور بن بست آ..

دو واحد۶۵متری بنا

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; ونک ده ونک کوی حسین..

ازطول براطلاع نداشتند

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۲۸۲ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ عط..

۳نبش

فروش مستغلات/کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۹۵ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۲۵ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; ونک خ آرارات کوی شیر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک روبروی داروخانه نوین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۹۰۰ متر ۳۰ ساله ; ونک بالای شیخ بهایی خ ..

۲ کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه شهید..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک ک مجید پور روبروی خوابگا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک پایین تراز دانشگاه الز..

قولنامه ای

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; ونک بین خ شیراز شمالی وکردستان روبروی پارک آرا..

دارای دستور نقشه M ۱۱۳

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۹۴۰ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ بیژن..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک بازارچه ده ونک کوی حسینیه انته..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتر از دانشگاه الزهرا خ شهید شراف..

امکانات: تودلی

ازطول بر بی اطلاع

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ل..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; ونک بزرگراه آفریقا نبش خ نهم ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; ونک بزرگراه آفریقا نبش خ نهم ..

امکانات: گاز

دارای واحد های ۱۱۴ متری و ۱۳۶ متری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه شهید..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۳۶۸۲ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پردیس مجتمع مسکونی شما..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک کوی مجید پور روبروی خوابگاه دانشکده ال..

فروش مستغلات/کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۶۰ متر - زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان ونک کوی..

امکانات: کولر . گازفروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی نبش کوچه و..

۲بر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات