ایران فایل اسکان

فروش کلنگی میرداماد

فروش کلنگی میرداماد امروز

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

پروانه ۶۷۰ متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد دو روز قبل

زمین: ۶۱۶ متر قدیمی ; میرداماد نبش کجور پلاک ه..

۱۰۰۰متر سند اداری

فروش کلنگی میرداماد سه روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; میرداماد تبریزیان کوی نامی پلا..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; میرداماد بلوارنیکنام پلاک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد جنب مترو خ پگاه کو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; میرداماد خ البرز قبادیان شرقی قواره ..

دارای جواز اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد غربی نرسیده به ج..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی شاه نظری میدان کاظمی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میردامادبین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ شهید ک..

درحال ساخت -جواز دارد

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد نبش مازیار و ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی مترو شریعتی ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غربی کوی ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی دامن افشار جنب بانک ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی هاکوپ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار کوی ..

پهنهm۱۱۶

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به میدان مادر رودبار غ..

امکانات: گاز

ادرای و مسکونی-گذر ۸متری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; میرداماد بین بزرگراه مدرس و آ..

دارای پروانه ساخت ۳۶۰ متر تجاری و ۶۷۰ متر اداری -بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارشر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نفت شمالی خ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ شهید ک..

۲۹۰۰ متر مفید-۴۷۰۰متربنای کل در۶ طبقه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۹۷۰ متر قدیمی ; میردامادخ دامن افش..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد نبش مازیار وکا..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; شریعتی میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲بر- بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ شاه نظری میدان کاظم..

قابلیت اداری-تجاری

فروش زمین میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۰۰۰ متر ; میرداماد نبش میرداماد کوی دفینه پل..

طرح تفصیلی S۱۲۲-دارای جواز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی دامن افشار جنب بانک پ..

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی هاکوپیان پلاک ۱..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد زیرپل میردام..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نساء خ زرن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارشر..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبای..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به میدان مادر رودبار غر..

امکانات: گاز

ادرای - مسکونی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میرداماد کوی فلس..

فروش مشارکت کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز نبش کوی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۷۷۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; بلوار میرداماد جنب برج ..

فروش مشارکت کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت شمالی شمس تبریزی نب..

۱۶ مالک که ۵ نفر فروشنده و ما بقی مشارکت انجام میدهند ---/۱۰۰م بلاعوض

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; میرداماد میدان جوانان خ کوشا نب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارغربی کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارشر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی د..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از میدان محسنی کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد بلوار میرداماد جنب ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; میرداماد میدان جوانان خ کوشا نب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی متروشریعتی کو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲۳۲متربنا-موقعیت اداری تجاری مسکونی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ رودبار شرقی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد جنب بانک مرکزی خ پگاه ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فقط بصورت نقدی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز نبش ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد زیر پل میردام..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از میدان محسنی کوی پ..

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۷۲۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد بلوارمیرداماد جنب بر..

دارای ۶۸مترتجاری-دارای موقعیت اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی البرز کوی قبادیان شرقی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۴۶۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد رودبارشرق..

از طوی بر بی اطلاع

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲۳۲متربنا-موقعیت اداری تجاری مسکونی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد جنب بانک مرکزی پگاه جنوبی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ شاه نظری خ شهید کا..

فروش مستغلات/کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ بهروز نبش ک..

بردیگر ۲۵متر

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; میرداماد رودبار شرقی بن بس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میردامادکوی فلسف..

امکانات: گاز

قیمت با مالک

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نساء خ زرن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ رودبار شرقی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد پایین تر از رودبار شرقی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفر..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد جنب مترو خ پگاه کو..

گذر ۱۲متر

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ بهروز بن ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی د..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; میرداماد ضلع جنوبی میدان مادر خ کاظم..

۲کله

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غربی کوی ..

فروش مستغلات/کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبار شرقی جنوبی بن ب..

امکانات: کولر . گاز

انباری در زیرزمین-کلا یک پارکینگ

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تراز م محسنی کوی پی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

۳۷۰متر پروانه تجاری و۶۷۰متر اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ بهروز بن ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ رودبار غربی ..

۲کله

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میردامادم کاظمی نبش ما..

۲بر

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خ رودباری خ ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; میرداماد ضلع جنوبی م مادر خ کاظمی ..

۲ کله

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میر داماد م محسنی خ شاه نظری خ شهید کا..

جواز دارد پول جواز جداگانه محاسبه می شود-۲۸۲۰ متر بنای مفید

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت شمالی پلاک ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۵۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ اطلسی خ پانزدهم پلا..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد م کاظمی نبش ما..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد بالاتر از میرداماد خ..

امکانات: گاز

پایان کار اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقابرج می..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میردامادم محسنی خ بهروز بن ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارخ ش..

گذر ۱۲متری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میرداماد بین میرداماد و شریعتی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۶۷۰متر اداری --۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; میرداماد بالاترازمیدان روبروی برج آرین ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

موقعیت اداری و تجاری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ بهروز بن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خ رودباری خ ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; میرداماد ضلع جنوبی میدان مادر خ کاظمی..

۲کله

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; میرداماد شمس تبریزی پلاک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز..

موقعیت اداری

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ رودبار شرقی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ شهید کا..

گذر ۱۲ متری - دستور نقشه ۶ طبقه مسکونی - هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد پایینتر از رودبار شرق..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

۳۷۰متر پروانه تجاری و۶۷۰متر اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

زمین: ۵۰۸ متر قدیمی ; میرداماد نفت شما..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خیابان رودبار شرقی جنوبی خی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میردامادمیدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

زمین: ۵۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ نفت شمالی خ ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد میرداماد خ رودبار ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی هاکوپیان پ ۱۹..

امکانات: گاز

طرح تفضیلی s۱۲۲

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ک..

۲کله

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفر..

۳۷۰ مترپروانه تجاری و۶۷۰متر پروانه اداری

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; میرداماد روبروی مسجدالغ..

۸۰مترتجاری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۶۷۰متر جواز اداری ۳۶۰ مترجواز تجاری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت شمالی خ پنجم جنب خشکشویی ..

۸۵ متر تجاری سرقفلی ----/۲۰م متری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و نفت جنوبی خ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان جوانان پلاک..

۳۰۰متربنا

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ تبریزیان کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی روبروی هاکو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد شمس تبریزی شمالی خ ن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; میرداماد پیرزاد..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

زمین: ۵۵۲ متر قدیمی ; میرداماد خ نفت میدان نیلوفر بلو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۲۷۷ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به میدان کتابی خ پاکروان..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد جنب برج آرین نرسیده به شمس تبریز..

۲کله-پهنهm

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ قدوسی بین کوی۱۲بهمن و ۲۲بهمن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز میدان مینا خ ۱۰/۱ پ..

فروش زمین میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۶۰۰ متر ; میرداماد نفت جنوبی خ ۱۲بهمن پلا..

امکانات: بایر

جواز ساخت

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۸۴۰ متر قدیمی ; میرداماد زیر پل میرداما..

امکانات: گاز

- ۱۶ واحد ۱۶۱ متری ۳ خواب میباشد

فروش معاوضه کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی رودبار غربی ..

با جواز ساخت ۵ط ۲واحدی - معاوضه با ملک در زعفرانیه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۷۶۰ متر - زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ وزی..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۳ طبقه ۲۰۰ متری ۱طبقه ۱۴۰ متری سوئیت -

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

زمین: ۵۵۲ متر قدیمی ; میرداماد نفت بلوار می..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد ضلع جنوبی خ رودبار غربی بن..

پهنه M۱۱۶

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت ۹ بین تبریزیان و..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

زمین: ۸۴۰ متر قدیمی ; میرداماد زیر پل میرداما..

امکانات: گاز

- ۱۶ واحد ۱۶۱ متری ۳ خواب میباشد

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; میرداماد خ تاجبخ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد پایین تر از رودبار شرقی ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت ۹ بین تبریزیان و..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر ار م محسنی ..

امکانات: گاز

اصلاحی ندارد

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبار خ ش..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نفت کوی ن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد میداماد خ وزیری پور پایین تر ار م محسن..

امکانات: گاز

اصلاحی ندارد

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۹۷۰ متر قدیمی ; میرداماد خ دامن افش..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۱۴۱۴ متر قدیمی ; میرداماد میرداماد بلوار ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نفت خ نهم بین کازرون و سهی..

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۵/۰۱/۰۷

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; میرداماد روبروی مسجدالغدیر پلا..

۷۷ متر تجاری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۱۴۱۴ متر قدیمی ; میرداماد بلوار می..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ اطلسی ک نا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

زمین: ۶۳۰ متر قدیمی ; میرداماد شمس تبریزی جنوبی نبش غفا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میرداماد بین میرداماد و شریعتی ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; میرداماد خ حصاری نبش کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر ار م محسنی ..

امکانات: گاز

اصلاحی ندارد

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; میرداماد خ تاج بخ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبار شرقی جنوبی خیاب..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۶۱۰ متر قدیمی ; شریعتی خ میرداماد روبروی مترو پل..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; میرداماد پیرزاد..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

زمین: ۵۵۲ متر قدیمی ; میرداماد نفت بلوار می..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز میدان مینا خ ۱۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; میرداماد بین جردن و ولیعصر جنب بانک مرکزی پاسار..

بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات