فروش کلنگی مفتح جنوبی

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی کوی طهمو..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

۳بر

فروش زمین مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲,۸۰۰ متر ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ شیرودی پل..

دارای جواز-محصورشده-۲۲هزار متر بنای مفید-۳۹هزار متر بنای کلی-۱۵طبقه مسکونی ۱۸۰واحد

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی طه..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک ..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

۳بر

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; جنوبی خ ورزنده خ ملک ا..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشع..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۱,۲۴۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده ملک الشعر..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشعرای بهار ..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱,۲۴۲ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ملک ال..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشعرای بهار..

۵۳۰ متر بنای مفید

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

۲۸۰متر مغازه

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱,۲۴۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده ملک الشعر..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ملک الشعراء بها..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱,۲۴۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده ملک الشعر..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشع..

فروش کلنگی قابل سکونت مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

۲۷۰متر تجاری

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱,۲۴۲ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ملک ال..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی گوهر در..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۶۰۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ و..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; مفتح جنوبی طالقانی کوی م..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی روبروی تربیت معلم خ فرید کریمی بن بست ..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

زمین: ۳۳۶ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی گوهرد..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی ..

باموقعیت اداری

فروش زمین مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

زمین: ۳۲۰ متر ; مفتح جنوبی خ سمیه بین مفتح و ..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی ورزشگاه شیرودی خ ورزنده خ ملک الشعرای به..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۲۹۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی نرسیده به میدان هفت تیر بن بست..

دارای دستور نقشه ۵طبقه

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی کوی گوهر درخشان جنب پ..

۲بر

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بالاترازچهارراه طالقانی کوی..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

زمین: ۲۷۹ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خیابان تور بن بست..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی ن..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی جنب ورزشگاه شیرودی خ ورزنده خ ملک الشع..

قابلیت تجمیع را نیز دارد

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

زمین: ۲۷۹ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خیابان تور بن بست..

امکانات: کولر . گاز

فروش مشارکت کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

زمین: ۱,۱۴۲ متر ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مشارکت

فروش مستغلات / کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۲۷۰ متر - زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بالاترازچهارراه سمیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری مفتح جنوبی جنب پمپ بنزین ک..

دارای ۸۰۰مترباپایان کاراداری

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

زمین: ۱,۷۰۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی پایین تر از سمیه نبش ..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

زمین: ۶۰۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزند..

فروش کلنگی بدون جواز مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی بن بس..

ت.ت/

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

مفتح جنوبی

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت