ایران فایل اسکان

فروش کلنگی عباس آباد

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ دریای ن..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; عباس آباد اندیشه ک شک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ بهشتی نرسیده به میرزای..

دارای ۳۰۰ متر سند اداری +۲۲۰ متر تجاری ملک و سرقفلی +۱۲۰بالکن +۱۱۵ متر زیرزمین تجاری - قیمت زمین و تجاری با هم

فروش کلنگی/دفتر کار عباس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۷۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; عباس آباد ۴راه اندیشه..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۶۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; عباس آباد بین سهروردی و میدان تختی خ ک..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه اصلی ان..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ سرافراز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی چهارراه ..

موقیعت اداری و تجاری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; عباس آباد انتهای خ بهشتی خ..

امکانات: گاز

-دارای ۴ واحد۱۰۰متری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

زمین: ۱۳۵۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ مهناز هویزه غربی مجت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; عباس آباد انتهای خ بهشتی خ..

امکانات: گاز

-دارای ۴ واحد۱۰۰متری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; عباس آباد انتهای خ بهشتی خ..

امکانات: گاز

-دارای ۴ واحد۱۰۰متری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی ۴ راه م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; عباس آباد خ پاکستان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; عباس آباد ..

امکانات: گاز

گذر ۲۰

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

زمین: ۱۳۵۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ مهناز هویزه غربی مجت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; عباس آباد ..

امکانات: گاز

گذر ۲۰

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه ۵غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی ۴ راه م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

زمین: ۱۳۵۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ مهناز هویزه غربی مجت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

زمین: ۱۳۳۱ متر قدیمی ; عباس آباد خ هویزه غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; عباس آباد عباس آباد خ اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; عباس آباد پاکستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی ۴ راه م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

زمین: ۱۳۵۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ مهناز هویزه غربی مجت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه ۵غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; عباس آباد پاکستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی ۴ راه م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

زمین: ۳۴۸ متر قدیمی ; عباس آباد شهر تاش پ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه ۵غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد هویزه غربی ۴ راه م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

زمین: ۱۳۵۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ مهناز هویزه غربی مجت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

زمین: ۳۴۸ متر قدیمی ; عباس آباد شهر تاش پ ..

امکانات: گاز

تماس از ماه آینده

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; عباس آباد پاکستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه ۵غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

زمین: ۲۴۰ متر ۲۵ ساله ; میرزای شیرازی ک ۲ تالار پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

زمین: ۳۸۵ متر ۲۵ ساله ; عباس آباد خ کوه نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر ۳۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ششم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

زمین: ۱۴۲ متر ۲۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه کوی شکرابی کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

زمین: ۲۷۵ متر ۲۰ ساله ; عباس آباد خ اندی..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

زمین: ۱۹۲ متر ۲۵ ساله ; میرزای شیرازی خ کامک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

زمین: ۱۴۴۰ متر ۳۰ ساله ; میرزای شیرازی ک ۱۶ پلاک ..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

زمین: ۳۰۰ متر ۲۵ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوی..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; عباس آباد خرمشهر پلاک ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; عباس آباد پایین تر از تقاطع دکتر بهشتی نبش کوی دلارام روبر..

۳۶۶متر تجاری با سرقفلی و ملکیت ۲ بر

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; عباس آباد خ سهند ک شهر..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

زمین: ۳۷۷ متر قدیمی ; عباس آباد بعد از تقاطع سهر..

فروش مستغلات/کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; عباس آباد سورنا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; عباس آباد اندیشه ۸ پلاک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه ک ان..

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; عباس آباد اندیشه ک ۷ش..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; عباس آباد اندیشه ۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۲/۰۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; عباس آباد مهناز ..

امکانات: شوفاژ

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

زمین: ۶۷۳ متر قدیمی ; عباس آباد سه راه عباس آباد جنب مخابرات رو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی عباس آباد ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; عباس آباد اندیشه اصلی بن بست ..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات