فروش کلنگی شیراز

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۶۶۹ متر قدیمی ; ونک خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی پل..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

زمین: ۷۲۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی گرمسار غ..

۱۸ متر تجاری متری --/۳۳م

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شیراز شمالی جنب زاینده ..

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار / کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۸۲ متر - زمین: ۲۷۰ متر نوساز ; ملاصدرا شیراز جنوبی کوی بهار یک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

زمین: ۷۸۵ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز جنوبی کوی ..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۷۸۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی کوی س..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۳۹۱ متر قدیمی ; شیرازجنوبی خ گرمسارشرقی پلاک..

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; شیراز جنوبی نرسیده به بزرگراه همت بن..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; ملاصدرا شیرازشمالی کوی ..

موقعیت اداری میباشد

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز شمالی بن ب..

فروش مستغلات تفکیک شده / دفتر کار سند اداری / کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۲۴ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ شهریار نبش کرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳بر-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیرازشمالی بن بس..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; شیراز شمالی ابتدای آرارات جنوبی روبروی پارک ..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; شیراز شمالی ک شهید ح..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; شیراز خ برزیل تعمیر..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; ملاصدراشیرازشمالی خ زاینده رودغربی ب..

فروش مغازه / کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی سهیل فروشگاه رنگ و ا..

۵۵متر تجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۵۳۵ متر ; شیرازجنوبی بن بست امینی پلاک..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; شیراز شمالی ک شهید ح..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شیرازشمالی خ پردی..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; شیراز شمالی ابتدای آرارات جنوبی روبروی پارک ..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; شیراز ج برزیل تعمیر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ونک ملاصدرا شیرازجنوبی کوی..

موقعیت تجاری اداری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز شمالی خ زاینده رود جنب پ..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; شیراز شمالی ابتدای آرارات جنوبی روبروی پارک ..

تودلی

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شیراز شمالی خ زاینده رود جنب پزش..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۳۹۱ متر قدیمی ; شیرازجنوبی خ گرمسارشرقی پلاک..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; شیراز شمالی ک شهید ح..

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; شیراز جنوبی وحد..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شیرازشمالی خ زاینده رود جنب پزشک..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; شیراز شمالی ک شهیدح..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ونک شیراز شمالی بن بست..

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

جواز۵طبقه

فروش زمین شیراز ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۴,۶۶۲ متر ; شیراز شمالی میدان فیروزان جنب با..

کمیسیون کامل-محصور شده-فاقد جواز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۳۹۱ متر قدیمی ; شیرازجنوبی خ گرمسارشرقی پلاک..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; شیراز شمالی ابتدای آرارات جنوبی روبروی پارک ..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۷۳۰ متر قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز خ سرو پلاک..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک رض..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز شمالی خ پرویز بن بست لاله..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی گرمسار شرقی کو..

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۵۹۵ متر قدیمی ; ونک ملاصدرا خ شیراز شمالی میدان شیراز نبش خ پر..

طرح تفضلی تجاری اداری

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار / کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۱۹۸ متر ۳۵ ساله ; شیراز جنوبی ک میث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

موقعیت اداری تجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ گرمسار غربی پلا..

تجمیع ۲ملک-موقعیت تجاری

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار / کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۹۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۳۵ ساله ; شیراز جنوبی ک میث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مشارکت کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; ملاصدراشیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

موقیعت تجاری و اداری

فروش ویلا یک طبقه / دفتر کار مناسب کار / کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۲۲۰ متر - زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ گرمسار غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

موقعیت تجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; شیراز جنوبی برزیل تعمیر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ه..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شیراز خ دانشور شرقی روبروی ایران سکنا ..

۲۲۰متر تجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ برزیل پلاک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز شمالی خ پرویز بن بست لاله..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی گرمسار شرقی ک ..

امکانات: گاز

گذر ۲۵ و ۱۲

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; شیراز شمالی خ آرارات جنوبی پلا..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ اتح..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تجاری و اداری

فروش دفتر کار مناسب کار / کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شیراز ج گرمسار غر..

امکانات: گاز

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

زمین: ۷۲۵ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز جنوبی خ گرمسار..

۱۸ متر تجاری قیمت روز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تجاری و اداری

فروش مغازه / کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ک م..

امکانات: گاز

۴۰مترتجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تجاری و اداری

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ گرمسار شرقی کوی..

فروش مغازه / کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز جنوبی جنب کاشی میبد پ..

باجواز ساخت ۵ طبقه و ۴۰۰ متر تجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ۲۰۰متری ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تجاری و اداری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; ونک خ شیراز شمالی خ آرارات جنوبی پ..

تودلی

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; ونک شیراز شمالی کوی حا..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتراز علیخانی بر هم..

امکانات: گاز

فروش مغازه / کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ک می..

امکانات: گاز

۴۰مترتجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شیراز کوی معصوم..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی ک می..

امکانات: گاز

۴۰مترتجاری

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شیراز ک معصومی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

زمین: ۹۴۰ متر قدیمی ; شیراز خ دانشور شر..

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ملاصدراشیرازجنوبی کوی م..

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; ونک شیراز شمالی کوی حا..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; شیراز جنوبی خ پردیس بن بست..

امکانات: گاز

فروش ویلا یک طبقه / کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۰۰ متر - زمین: ۲۶۲ متر ۲۵ ساله ; شیراز جنوبی ۲۰متری زرتشتیان ۲۰متری گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

گذر ۱۲متری-دارای پهنه R۱۲۲- پارکینگ حیاط - کمیسیون کامل

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شیراز کوی معصوم..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی ۲۰۰متری زرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شیراز شمالی جنب زاینده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی ۲۰۰متری زرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی بر ه..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شیراز ک معصومی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی ۲۰۰متری زرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی ۲۰۰متری زرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

زمین: ۲۱۸ متر قدیمی ; شیراز جنوبی روبروی پارک سید جمال الدین اسد آباد..

دارای دستور نقشه - تودلی بازدید با هماهنگی

فروش مغازه / کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شیراز ابتدای خ دانشور ..

امکانات: گاز

-دارای ۲۶۵متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; ونک شیراز جنوبی روبروی پارک بن ب..

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; شیراز کوی معصوم..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; شیراز جنوبی بالاتر از علیخانی پشت پارک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شیراز ابتدای خ دانشور ..

امکانات: گاز

-تجاری اداری -دارای ۲۶۵متر تجاری

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; شیراز جنوبی نرسیده به همت روبروی پارک سید جمال الدین اسد..

جوازتجاری مسکونی

فروش کلنگی باجواز شیراز ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; شیراز جنوبی نبش کوی..

دارای دستورنقشه-جواز۴طبقه

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

زمین: ۷۸۵ متر قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی..

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

زمین: ۵۴۵ متر ۱۷ ساله ; شیراز خ پردیس بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شیراز ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; شیراز جنوبی ک وح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی بدون جواز شیراز ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شیراز شمالی جنب زاینده..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

شیراز

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت