ایران فایل اسکان

فروش کلنگی شمس آباد

فروش کلنگی شمس آباد دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرت..

فروش معاوضه کلنگی شمس آباد دو روز قبل

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

۳نبش-۳گذر ۲۰متری با جواز ۵طبقه مسکونی تجاری و ۳طبقه پارکینگ-معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی شمس آباد یک هفته قبل

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از میدان شریفی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

دو دانگ نیز به فروش میرسد۲۸۰مترتجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۸۱ متر - زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی صاحب الزمان بن بست ..

زیرزمین۶۰مترقابل سکونت

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد صفر رنجبر ک طالقانی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت امیرکیانوش بلوارحسین شهید کرد صاحب ا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت خ امیر نیا کوی صاحب الزمان بن ب..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی طال..

گذر۱۲متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی ک شریعتی ..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار مولوی پلاک ..

۳دانگ از ۶دانگ-بردیگر:(۶/۵متر)- ۲۰متر تجاری متری:(---/۲۳م)

فروش مشارکت کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۴۵۸ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن خ مولوی بن بست اسحا..

۵۰درصد مشارکت ۵۰درصد فروش

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

۳ گذر ۲۰متر-۴۰متر تجاری-۸۰متر انباری تجاری -جواز ساخت ۵ طبقه مسکونی و تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; شمس آباد بلواربیژن خ کمالی بن بس..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرت..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; شمس آباد خ نادرزندی طالقانی خ ..

فروش زمین شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۲۱۰۰ متر ; شمس آباد جنب پارک ارکیده پلاک..

۳بر

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۴۰ متر ; شمس آباد ذاکری نبش شف..

۲۵مترتجاری-۳نبش-فیش جواز۵طبقه ۱۷۰متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۱۹۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد ضلع جنوب شرقی میدان بهشتی ..

پهنهM۱۱۳-دارای دستور نقشه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش ا..

موقعیت تجاری- ۲ بر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ ا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

با جواز ساخت

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرت..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استاد حسن بنا خ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوا..

بازدید با هماهنگی آ.حقگو۰۹۱۲۱۳۲۳۴۰۰

فروش مشارکت کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۲۱۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان مریم ضلع شمالی پارک ارکیده..

دارای ۸ باب مغازه که سرقفلی جداگانه محاسبه میشود -۳بر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد ولی زاده خ نهاندست پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن میدان بهشتی خ ..

دارای ۴۵۰۰ متر جواز در ۱۰ طبقه و ۱۲۰۰متر تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۳۶۶ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوا..

پهنهA۱۳۱

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; شمس آباد بین شهید کرد و کمالی خ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نهاندست پلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان بهشتی بلواربیژن گلس..

۲۲۰مترتجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ ا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابو..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نهان..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۷۵۰ متر ; شمس آباد ح ریحانی نبش کوی ارس پل..

مسکونی تجاری میباشد

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۱۷۵۵ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت بین کوی ممتاز و ن..

۳ نبش - کاربری تجاری- ۶۰۰متر تجاری در ۱۱باب مغازه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

۱۲۰مترتجاری-۸۰درصد نقد ۲۰درصد معاوضه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استاد حسن بنا خ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی ک شریعتی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از م شریفی ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد م ملت نبش میرزاعلی و..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش بلوار حسین شهید کوی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش مستغلات/کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۵۰ متر - زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهیدکرد کوی ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از م ملت کوی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد ولی زاده خ نهاندست پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آبادم ملت امیرکیانوش بلوار حسین شهید کرد بن بست صاحب..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ گلزار خ زندی شرقی کو..

۱۴مترتجاری-جواز۴طبقه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استادحسن بناشمالی خ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله اب..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار سامان یا توکل بن بس..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از م شریفی ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی ک شریعتی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ اف..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی شهید کرد خ خانع..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ نهاند..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش بلوار حسین شهید کوی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد ولی زاده خ نهاندست پلا..

گذر ۲۰ متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از م ملت کوی..

قدرالسهم- ۳ دانگ از شش دانگ

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از میدان شریفی ک..

موقعیت تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

امکان واگذاری ۲ دانگ را دارد

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی ک شریعتی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از م شریفی ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; شمس آباد بین شهید کرد و کمالی خ..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

دارای ۳ باب مغازه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی رنجبریان پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد بلواربیژن کوی مقدم پلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از م ملت کوی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش زمین شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۰۰ متر ; شمس آباد خ امیرنیا خ افخمی پلا..

زمین بایر

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ رنجبر کوی طالقانی..

۳۰مترتجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی مسعود..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; شمس آباد مبارک آباد خ افتخاریان ک تورج نبش..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی صاحب الزمان بن بست ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی ک شریعتی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد خ ابوالحسنی پلاک ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ولی زاده پلاک ..

گذر ۲۰متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت کوی ق..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ کرد بین کرد و کمالی پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی خ ولی ز..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کو..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش ارس پلاک..

موقعیت تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

جواز ساخت -۵۰۰متر انباری تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرت..

گذر۸متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی کوی شریعت..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی خ نهان..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی جنوبی مسعو..

/

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آباد م ملت امیرکیانوش بلوار حسین شهید کرد صاحب ال..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد جنب پارک ارکیده کوی ر..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آبادمیدان ملت نبش میرزاعلی ..

دارای ۲۸۰ متر تجاری که سرقفلی واگذارشده-امکان واگذاری ۲دانگ

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۱۹۸۰ متر قدیمی ; شمس آبادضلع شرقی دور ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آباد ملت امیر کیانوش بلوار حسین شهیدکوی صاحب ال..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش خ ارس پلا..

موقعیت تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد صفر رنجبر پلاک ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شمس آباد بلواربیژن نبش گلستان چهارم ..

بردیگر۳۶متر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; شمس آباد شهد کرد کوی اسلامی پلا..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شمس آبادمیدان هروی کوی نادرزندی کوی ادیب کو..

۱۰متر مغازه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

قابلیت تجمیع باملک همجوار

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۱۹۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد ضلع شرقی میدان بهشتی پل..

۳بر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۱۹۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد ضلع شرقی مید..

کمیسیون کامل-۳بر-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد کوی اسلامی پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ باقری پلاک ه..

فروش معاوضه کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۷۹۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست نبش ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

گذر۱۲ متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ نادر زندی خ شهید سلگی پ..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوالحسنی..

۵۰متر تجاری متری۲۰م-موقعیت تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

زمین: ۳۴۴ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار سامان کوی توحید پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; شمس آباد ضابطی کوی سن..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; شمس آباد شهیدکرد خ مظ..

۲کله

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد بلواربیژن خ باقی ..

فروش معاوضه کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت جنب پل گلزار امیرنیا..

پهنه M۱۱۲- معاوضه ۵۰درصد

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا خ قادری بهارس..

فروش مشارکت کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد برادران ابوالحسنی ۲۰متری صالحی نرسیده به..

۵۰مترتجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد کوی ذاکر..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستا..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

۳۰۰متر تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی صباح شرقی بلوارتوک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کو..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

۴۶۵ متر بنای تجاری +۸۰مترانباری

فروش معاوضه کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرکیانوش خ امیرنیا ک..

معاوضه باآپارتمان

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

زمین: ۵۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ کمالی کوی حسی..

جواز ساخت ۳طبقه - بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی پلاک..

جواز ۵طبقه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد نادر زندی خ طالقانی کوی شه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آباد ضلع غربی میدان ملت پل..

۲بر

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ علیدوس..

۴۵متر تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن گلست..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلواربیژن خ ابراهیم..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; شهید کرد کوی طالقانی پلاک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۳۶۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن گلست..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از م ملت ک عل..

امکانات: گاز

۴۵ متر تجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; میدان ملت خ امیر نیا ک صاحب الزمان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; میدان بهشتی خ ولی ز..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان دو..

دستور نقشه ۵طبقه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ گل..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد بالاترازپل همت کوی رنجبر کوی ابوذ..

امکانات: گاز

دارای گذر۱۲متری--

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ مو..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; میدان بهشتی خ ریحان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; میدان ملت خ امیر نیا ک صاحب الزمان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن گلست..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; شمس آباد خ محمد مولوی کوی ..

%۶۰ + ۵ متر پیشروی

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شمس آباد گلستان۵ (فلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی غف..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ خا..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری + ۴۰ متر زیرزمین

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ م..

کمیسیون کامل

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی ص..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

زمین: ۱۹۸۰ متر ; شمس آباد ضلع جنوب شرقی میدان بهشتی پ..

۳بر-دارای پهنهm۱۱۳تجاری اداری مسکونی

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; پاسداران خ گلستان پنجم تپه شمس آباد روبروی قنادی سلدو..

۲کله

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۲۱۷ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت پلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: دو کله

جوازساخت ۵طبقه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ علی..

گذر۱۸متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان بهشتی ک..

فروش معاوضه کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی کوی آ..

معاوضه با کلنگی ۱۵۰متری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد بلوار بیژن گلست..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

جواز ۵طبقه-مبلغ ---/۲۱۰م هزینه جواز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی عبدی پلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت کوی ..

دستور نقشه ۵طبقه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ خا..

امکانات: کولر . گاز

دارای جواز ۴ طبقه -در مرحله پرداخت فیش -قیمت جواز جداگانه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ رنج..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

زمین: ۵۲۰ متر ۳۰ ساله ; شمس آباد ک کا..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ گلزار خ نادر زندی کوی ش..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۲۳۴ متر ۲۵ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله ک شهریار ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

زمین: ۱۱۵ متر ۳۰ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد خ خا..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات