ایران فایل اسکان

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) دیروز

زمین: ۱۸۷۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پمپ بنزین تجریش ک..

۲کله-r۲۵۱

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) دیروز

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپمپ بنزین نرسیده به تجریش ..

دارای جواز۴۲واحدبرج باغ-۲۴۵۰متربنای مفید-۵۴۰۰متر کل تراکم

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) یک هفته قبل

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی ..

۲بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش ک..

دو بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش مشارکت کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ شهید واعظی نبش خ خیا..

۳دانگ فروش ۳دانگ مشارکت

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و می..

۲۹متر تجاری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی محمودی بن بست ..

ملک تودلی میباشد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

امکانات: تودلی

دو بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ سیم..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی کوی ار..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاو..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی خ پار..

دستورنقشه ۴طبقه-گذر ۸متری

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب اداره پست نرسیده به صدر خ کشانی..

۱۲مترتجاری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی پ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۴۰۹ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی الهیه ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی ثابتی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بین پل رومی وتجریش پلا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۲۰۸۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی و..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رف..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاوش..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی ..

گذر۱۴متری- دو کله

فروش کلنگی/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس خ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت کوی بهار..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید د..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲ بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس پلا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت..

امکانات: تودلی

از طول بر بی اطلاع

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شریعتی نبش ایستگاه مترو قیطریه بلوار صبا کوی حس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

وقف خاص

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲بر ۳۷ بر دیگر -سند وقف خاص میباشد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید..

۲کله

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۸۵۰ متر ; تجریش میدان قدس روبروی شهرداری پل..

دارای موقعیت صددرصد تجاری اداری و سابقه اسنادی بیش ازیک قرن--۴بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند کوی صا..

امکانات: گاز

با جواز ۷ طبقه مسکونی ۲طبقه پارکینگ و ۱طبقه پیلوت

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کو..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بین میرداماد و ظف..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بست ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی (اسدی) نبش کوی خی..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نبش ظفر کوی ا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت..

از طول بر اطلاع نداشتند- تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; دو راهی قلهک کوی ص..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

فروش مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۲۲۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل صدر کوی داد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲بر-بردیگر۲۱متر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; شریعتی خ قلهک کوی شهید بهمنی کوی پروانه..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر کوی داد کوی..

۲بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل رومی کوی خوش..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت جنب تات ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۳۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر پلاک..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند انتهای ک ..

امکانات: گاز

با جواز ۷ ط

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; شریعتی اتوبان صدر بعد از ۴راه رسول خ فتح شهید رزم ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۳۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

۳۰متر تجاری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی سیمیاری ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

۲بر-گذر ۱۰متری و ۱۶متری-دارای پهنه R۱۲۲

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند انتهای ک ..

امکانات: گاز

جواز ۷ ط

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

زمین: ۶۰۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی ط..

جواز ۷طبقه (۵طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ)

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی ضلع شمالی باشگاه تفریحی ورزشی چمران (عبد..

سندتجاری-پهنه M۱۱۱ - مناسب ساخت و ساز-۲نبش-برشریعتی ۳۲متر و ۱۹متر برشمالی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ کشانی کوی ..

گذر ۸ متری

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی خ بوعلی پل..

دارای ۹۵ متر تجاری متری:(---/۵۰م)

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ واعظی نبش ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر شهید ستار کشانی ش..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی واعظی کوی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ می..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر شهید کشانی کوچه..

گذر ۶ متر -

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بین موسیوند و واعظی خ ..

گذر ۱۵ متری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی کوی موسیوند کوی صاحبی ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ کشانی خ ..

پشت قواره-طرح بافت فرسوده

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید یوسف کلاهدوز خ شهید اصغر نعمتی ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; شریعتی خ واعظی کوی فرهنگ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۱۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس جنب پمپ ب..

باکمیسیون کامل-۳بر-قواره دوم شریعتی- بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی داد کو..

۲کله-بصورت مستطیل (طول ۴۸متر)

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; شریعتی روبروی دو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل رومی پلاک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی پروین کو..

عرصه اوقافی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ک حم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی خ یخچال کوی بانک تجارت ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

زمین: ۳۷۰۰ متر قدیمی ; شریعتی میدان قدس پشت دانشگاه پل..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی حمید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از بیمارستان ایرانمهر ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

زمین: ۴۲۵ متر ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۴۴۶ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک خ حمید صدیق مطهری جنوبی..

دستور نقشه ۴طبقه

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی۵ بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

-۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۴۵ متر ۳۰ ساله ; شریعتی پایین تر از پل صدر پشت سفارت انگلیس جنب پا..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس قبل از پمپ بنزین کوی پروین کوی ا..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

-۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک جوان پل..

امکانات: گاز

دارای موقعیت اداری و تجاری میباشد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ک خیام بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ایستگاه متروی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاد..

امکانات: گاز

-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۱۷۴۰ متر قدیمی ; شریعتی ضلع شمال غربی میدان قدس پل..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی خ اسدی ک خیام بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بین موسیوند و واعظی خ و..

امکانات: گاز

- دارای واحد های ۱۲۰ متری ۳ خوابه و ۸۵ متر ی۲ خوابه - بر بی اطلاع

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۷۸۷ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز ازصدر روبروی سفارت انگل..

جواز ۸ طبقه

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; شریعتی خ بهمن محمودی خ شهید خواجه نور..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک کوی پ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی خ اسدی ک خیام بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ ستار کشانی ک شهید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; م قدس ابتدای شریعتی بهمن محمودی جنب بیمه خواجه ..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به ظفر کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . دو کله

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۴۶۳ متر ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی داد ..

۲بر - بر دیگر: ۲۳متر - فاقد جواز ساخت

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ خواج..

امکانات: گاز

با۲ سند ۶ دانگ- گذر۸متری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی اسدی حکمت سلطا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ک خیام بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی۵ صدر جنب منطقه ۱۹ پستی خ شه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز صدر بلوار صبا نبش ک حسینی نبش خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۸۷۲ متر - زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز صدر بلوار صبا نبش ک حسینی نبش خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ایستگاه متروی قیطر..

دارای ۳۸ متر تجاری سرقفلی مغازه واگذار شده

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

زمین: ۴۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی قدس خ شهیدواعظی(اسدی)نبش خ خیام ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی بعد از سینما فرهنگ شهید خاقانی (زرگنده)بعد از ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

زمین: ۴۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی قدس خ شهیدواعظی(اسدی)نبش خ خیام ..

امکانات: گاز

-اوقافی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی بعد از سینما فرهنگ سه راهی زرگنده (خاقانی) بعد ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی ک موسیوند ک صاحبی ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ ستار کشانی ک شهید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

ت.ت/-

فروش کلنگی/ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۸۴ متر - زمین: ۴۲ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ واعظی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

زمین: ۴۶۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; شریعتی تقاطع ظفر کوی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تر از پمپ بنزین خ ..

امکانات: گاز

- جواز ۴ طبقه- طبق دستور نقشه-

فروش مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۹۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر ۳۰ ساله ; شریعتی خ بهمن محمودی خ شهید خواجه نو..

ت.ت/

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

زمین: ۲۷۱ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی علیپور مشکاتی کوی سح..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

زمین: ۳۹۲ متر قدیمی ; شریعتی اتوبان صدر خ آن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; شریعتی خ خاقانی خ عطار مقدم خ حیدری ک قربا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی د..

دارای جواز ساخت قدیمی

فروش مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۴۰۰ متر - زمین: ۱۷۷ متر قدیمی ; شریعتی پائین تر از پل رومی نبش سحر اسپرت ..

امکانات: کولر . گاز

پهنه N۱۱۱-دارای جواز ۸۵۰متر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی د..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی اسدی حکمت سلطا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

زمین: ۱۷۷ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل رومی..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند جنب خ ج..

۷۰متر تجاری-دارای دستور نقشه و جواز ۴طبقه

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ظفر کوی ا..

پهنه R۱۲۲

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۶۸۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید ..

امکانات: گاز

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۲۵۰ متر ; شریعتی بالاتر از ظفر کوی صادقیان پ..

دارای جواز ۵طبقه مسکونی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند چهارراه موسیوند خ صاحبی کو..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند کوی طوبائی بن بست نا..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ظفر ک ا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; شریعتی خ رودبار شرقی ک ا..

دستور نقشه ۵ط دارد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل رومی جنب موسسه مالی نور بن ..

دستورنقشه ۷ طبقه

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی سیمیار..

کمیسیون کامل

فروش معاوضه کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; شریعتی واعظی روبرو با..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مشارکت کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهروزاده بن بست رفع..

امکانات: گاز

مشارکت در ساخت

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

زمین: ۵۶ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی پور م..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

زمین: ۶۱ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ م..

جوازساخت ۳طبقه-۴۶متر تجاری در ۲ باب

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; شریعتی ورودی اتوبان صدر به سمت قیطریه ک..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات