ایران فایل اسکان

فروش کلنگی سلیم

فروش کلنگی سهروردی دیروز

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی اندیشه ..

فروش کلنگی بهار شیراز دیروز

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بهار شیراز کوچه حافظ بن بس..

فروش کلنگی/مغازه سمیه دو روز قبل

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; سمیه بین مفتح و فرصت روبروی هتل..

۱۶۰متر تجاری

فروش کلنگی طالقانی دو روز قبل

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; شریعتی طالقانی روبروی بازر..

فروش کلنگی خواجه نصیر دو روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حس..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) دو روز قبل

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر ازمطهری ک ..

فروش کلنگی سهروردی دو روز قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه غ..

فروش کلنگی پیچ شمیران دو روز قبل

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه نرسیده به شریعتم..

فروش کلنگی طالقانی چهار روز قبل

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; طالقانی بهارشمالی کوی گ..

فروش کلنگی نامجو چهار روز قبل

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; نامجو خ گرگان کوی استهر..

فروش کلنگی نامجو پنج روز قبل

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوپرست کوی امیر..

فروش کلنگی خواجه نظام پنج روز قبل

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

فروش کلنگی خواجه نصیر پنج روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

فروش کلنگی/مغازه خواجه نظام پنج روز قبل

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شی..

تجاری

فروش کلنگی بهار شمالی پنج روز قبل

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بهار شمالی بین ک صارم و ..

۱۴۶متر تجاری-۷ باب تجاری سرقفلی-۳بر

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) پنج روز قبل

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی ..

فروش کلنگی نامجو پنج روز قبل

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; نامجو خ شایقی بن بست ..

فروش کلنگی خواجه نظام شش روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

فروش کلنگی سهروردی شش روز قبل

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سهروردی خ هویزه غربی چهارراه ..

فروش کلنگی سهروردی شش روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی ک مها..

فروش کلنگی خواجه نظام شش روز قبل

زمین: ۱۳۵ متر ; خواجه نظام خ علی موثق بن بست اول پ..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی مفتح جنوبی شش روز قبل

زمین: ۱۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

فروش کلنگی/مغازه طالقانی شش روز قبل

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی بین ویلا و حافظ روبروی ایستگ..

۱۰۰۰متر تجاری- ۷۰۰متر اداری

فروش کلنگی سهروردی شش روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه شرقی نبش..

فروش کلنگی پلیس شش روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پلیس خ ادیبی خ کشو..

فروش کلنگی خواجه نظام یک هفته قبل

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ مرتضی ماندگار بن بست بنی هاشمیا..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شریعتی خ قدوسی روبروی ارتش جنب بانک ملی..

فروش کلنگی نامجو یک هفته قبل

زمین: ۱۸۶۰ متر ; نامجو برخ نامجو..

۳بر

فروش معاوضه کلنگی سرباز یک هفته قبل

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; سرباز کوی خارابی..

فقط معاوضه

فروش کلنگی بهار شیراز یک هفته قبل

زمین: ۴۵۲ متر قدیمی ; بهارشیراز خ عبدالکریم شر..

دارای ۲۰ متر تجاری

فروش کلنگی خواجه نظام یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین کوی..

ملک تودلی میباشد

فروش کلنگی نامجو یک هفته قبل

زمین: ۱۱۸ متر ; نامجو نبش خ انقلاب نرسیده به ..

کاربری اداری و تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ یونسی زاد..

فروش کلنگی سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ براز..

فروش کلنگی نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی کوی حمیدمسافری کوی باقرزاد..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز بهار شیراز ک..

فروش کلنگی سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان برازند..

گذر۱۲متری

فروش کلنگی نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۱۲۰۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی مجتمع طالقانی پل..

دارای قدرالسهم

فروش کلنگی سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۴۹۴ متر قدیمی ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; طالقانی کوی مسعود پلاک ه..

۱۲۰متر تجاری

فروش کلنگی/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهار راه قصر روبروی بیمارستان..

فروش کلنگی سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابرار شرقی پل..

فروش کلنگی پیچ شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران روبروی خ ب..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی صبا ..

فروش کلنگی خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهارراه طالقانی نبش نراق..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازچهارراه قصر پلا..

۲نبش-فروش باشرایط ویژه-سند تجاری

فروش کلنگی نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ آمل چهار راه مقدم بن بست..

فروش کلنگی خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات