ایران فایل اسکان

فروش کلنگی خالد اسلامبولی

فروش کلنگی انقلاب دیروز

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; انقلاب وصال پلاک هن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کریمخان ایران شهر شمالی نبش ک..

امکانات: گاز

۱۹۰ متر تجاری - سرقفلی واگذار می شود

فروش کلنگی/مغازه مطهری دیروز

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری نرسیده به سهرور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر تجاری -دارای واحد های ۲۷۵ متری ۲ خواب - قیمت با مالک

فروش کلنگی یوسف آباد دو روز قبل

زمین: ۴۸۸ متر قدیمی ; یوسف آباد مدبر خ۳۴غ..

گذر۱۸متری-معاوضه با اپارتمان

فروش کلنگی کارگر شمالی دو روز قبل

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین شهریور ..

فروش کلنگی بلوار کشاورز دو روز قبل

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان اما..

فروش کلنگی فاطمی دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فاطمی خ گلها خ مرداب خ شاهرخ غربی پ..

سندی:(۳/۶۰۰میلیارد)

فروش کلنگی بلوار کشاورز دو روز قبل

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; بلوار کشاورز تقاطع کارگر و ..

فروش کلنگی انقلاب دو روز قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; انقلاب خ کرمی نو..

فروش کلنگی/مغازه فاطمی دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر ; فاطمی بین کاج و وزارت کشور پلا..

۵۶مترتجاری

فروش کلنگی مطهری دو روز قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; مطهری خ لارستان کوی..

فروش کلنگی انقلاب چهار روز قبل

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; انقلاب بین فخر رازی و دانشگاه کوی اسلام..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) چهار روز قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش ا..

فروش کلنگی میرزای شیرازی پنج روز قبل

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; بهشتی خ میرزای شیرازی کوی میرزاحسنی ..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) پنج روز قبل

زمین: ۱۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر پایین تراز میدان ونک روبروی ب..

فروش کلنگی انقلاب پنج روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ لبافی نژاد خ منیری جاوید پ..

فروش کلنگی حافظ شش روز قبل

زمین: ۱۱۰۷ متر قدیمی ; حافظ خ کامران صالح خ عباس شاط..

فروش کلنگی فاطمی شش روز قبل

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; فاطمی میدان فاطمی خ جویبار کوی ..

دارای دستورنقشه-جواز۵طبقه ۲ واحدی-۱۹پارکینگ

فروش کلنگی امیر آباد شش روز قبل

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; امیر آباد شمالی خ ۷ بن..

فروش کلنگی کارگر شمالی شش روز قبل

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی کوی دانشگاه پل..

فروش کلنگی کارگر شمالی شش روز قبل

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ شهریو..

فروش کلنگی انقلاب یک هفته قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ کوی آرژ..

فروش کلنگی مطهری یک هفته قبل

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; مطهری خ جم خ نظری خ دل..

۱۲۵۰متر بنای مفید

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) یک هفته قبل

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی سینما قدس کوی شقایق پ..

فروش کلنگی یوسف آباد یک هفته قبل

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; یوسف آباد خ ششم..

فروش مشارکت کلنگی انقلاب یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; انقلاب تقاطع ویلا ضلع شمال غربی پل..

- ۲بر- بردوم:(۳۳متر)

فروش کلنگی میرزای شیرازی یک هفته قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; میرزای شیرازی شمالی بالاتر از مطهری ..

فروش کلنگی انقلاب یک هفته قبل

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به پل چوبی بن ب..

فروش کلنگی انقلاب یک هفته قبل

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; انقلاب ابتدای جمال زاده جنوبی رشتچی ..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) یک هفته قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به بیمارستان مهرگا..

فروش کلنگی پارک ساعی یک هفته قبل

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی مردوخی ..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به ط..

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; جمهوری خ ابوریحان پلاک ه..

فروش مشارکت کلنگی فاطمی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; فاطمی جنب مترو جه..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; کریمخان نجات اللهی نبش خ..

کاربری ادرای تجاری مسکونی

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر نبش زرتشت پلاک ه..

از طول بر اطلاع نداشتند- S۱۲۲

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب روبروی نجات اللهی کوی ..

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; جمهوری پشت باغ سپهسالار کوی مر..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۳۲۶ متر قدیمی ; گاندی خ ۱۵ ..

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۹۴ متر قدیمی ; جمهوری بین باستان واسکندری خ نفر پ..

ت.ت/

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمهوری خ باغ سپه سالار (صف) کوی مهندس ا..

باجواز ۵طبقه

فروش کلنگی کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب فروشگاه اتکا نامجو خ علی مص..

ت.ت/

فروش مشارکت کلنگی/مغازه هفت تیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; هفت تیرقائم مقام خ مشاهیر کوی..

تجاری دارد

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; بلوارکشاورز محمدغریب نرسیده خ نصرت کوی اولیا..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; گاندی خ سوم ..

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی فاطمی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; فاطمی سیندخت شمالی کوی وحید پلا..

فروش مشارکت کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر نبش..

مشارکت-مرحله فیش عوارض ساخت-جواز ساخت ۵ طبقه دو واحدی

فروش مشارکت کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بهارجنوبی نبش بن بست..

جهت مشارکت-نیاز به سازنده-تجاری و اداری

فروش مشارکت کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; انقلاب خ نورمحمد..

سنداداری-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی هفت تیر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۲۳۶ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی جنب ک مانی روبروی..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; یوسف آباد میدان سلماس ..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; انقلاب بین م فردوسی و خ ..

فروش کلنگی پارک ساعی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۷۰۳ متر قدیمی ; ولیعصر پارک ساعی خ آبشا..

۳نبش

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; گاندی بین خ ۱۱و۱..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۳۴۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک جنب بانک رفاه پشت ا..

فروش کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۸۴۰ متر قدیمی ; آرژانتین خ الوند ک سی..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد نبش خ ۶۶ پلاک ..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین وار..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; یوسف آباد م فرهنگ نبش ..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک کوی ..

فروش کلنگی سپهبدقرنی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; کریم خان سپهبدقرنی نرسیده به طالقا..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۶۳۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی بین کوی ۳۴و۳۶..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری کو..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی وامام حسین خ کرمی نور..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاترازمنیریه کوی ..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; گاندی کوی۱۹..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه جنب انتشارات نیلوفر بن..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

فروش مستغلات/کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; کریمخان سپهبدقرنی نرسیده به خ کلانتری جنب..

۱۲۰متر واحدها-تجاری۲۸۰متر -م اداری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریم خان خ آبان جنوبی پلاک..

فروش کلنگی/مغازه جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; جمهوری بین کارگر و جمالزا..

دارای جواز ساخت ۴۰متر تجاری و ۷۰۰متر اداری-هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; وزراء خ ششم کوی دل اف..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مطهری خ ترکمنستان بن بست..

دو نبش

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۲۱۹ متر قدیمی ; بلوارکشاورز بن بست مریم بین کشاورز و خ ایتال..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۳۳۰ متر ; مطهری نرسیده به شریعتی بن بس..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مشارکت زمین ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۸۹ متر ; ولیعصر جنوبی خ مختاری غربی کوی رودکی بن..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; مطهری خ میرزای شیرازی ضلع شمال غر..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; یوسف آباد جهان آرا نب..

فروش ۳دانگ

فروش کلنگی/ویلا/دفتر کار گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۰۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; گاندی نبش کوی شش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; مطهری فجر کوی نظری بن بست دلف..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش کلنگی مفتح شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; مفتح شمالی خ زهر..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; ولیعصر میدان ولیعصرکوی نصر قواره د..

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۴۶۲ متر قدیمی ; وزراء خ هفت..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نجات اللهی بین سپند و ورشو کوی هشتم ..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۱۷۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به ونک جنب داروخانه فخرایی و ایستگاه ا..

فروش کلنگی/مغازه میرزای شیرازی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; کریمخان خ میرزای شیرازی جنب طباخی ..

۴۸متر تجاری-۲بر-

فروش کلنگی/مغازه میرزای شیرازی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرزای شیرازی کوی دوم تالار پذیرایی شقایق..

۳۲۶متر تجاری

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد کوی ا..

فروش کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۳۱۶ متر قدیمی ; آرژانتین بلوار بیهقی نبش کوی ۱۶شرقی ..

۲بر-بردیگر ۱۶متر

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۸۹۰ متر قدیمی ; گاندی جنوبی بالاتر از همت..

فروش کلنگی سپهبدقرنی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; سپهبدقرنی خ ۲۰متری فلا..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی خ حق..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نجات الهی نبش ک سلمان پاک پ..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; گاندی کوی سوم پلاک هن..

فروش کلنگی کردستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کردستان خ ۲۶..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی کوی آقا..

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; بهارستان خ جمهوری کوی محسن ..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; نجات الهی شمالی بعد از هتل هویزه پ..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به پل امیربهادر کوی کارگشا..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ ۶ پ..

فروش کلنگی جمهوری ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۸۲۰ متر قدیمی ; جمهوری نرسیده به بهارستان خ ملت کو..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; ولیعصر جنب هتل شایان پلاک ..

فروش با مستاجر

فروش آپارتمان/کلنگی کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۸ نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر

۲۰۰متر قدرالسهم-۳ دانگ از شش دانگ

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; انقلاب خ جمالزاده جنوبی خ کاج پل..

موقعیت تجاری و مسکونی

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری خ پارسا نبش نقدی پلاک..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; چهارراه ولیعصر خ رازی ضلع شمالی پارک دانشجو جنب سفارت ار..

۲کله

فروش کلنگی فلسطین ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فلسطین جنوبی خ شهدای ژاند..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۴۶۰ متر قدیمی ; گاندی نرسیده به کوی د..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۲۶ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی پشت بازارچه طلا ..

۱۰۲متر تجاری

فروش کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۹۰ متر قدیمی ; آرژانتین خ زاگرس پلاک ه..

۲بر- باجواز (۲۷۰متر تجاری - ۶طبقه ۲۲۰متری اداری-۴طبقه منفی)

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

۲۲۰متر تجاری بصورت جداگانه محاسبه می شود

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; گاندی خ یازدهم..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نجات الهی روبروی اراک ..

فروش کلنگی کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ ..

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه فاطمی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۲۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فاطمی نرسیده به میدان فاطمی پلا..

۵۶مترتجاری

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

فروش کلنگی توانیر ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; ونک خ توانیر کوی مردو..

گذر۱۲متری

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد خ ۴۰..

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; وزراء خ ۲۰ ک گلپ..

فروش معاوضه کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; ولیعصرنرسیده به م ونک ساخت..

معاوضه -سند تجاری

فروش زمین ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۸۴۷ متر ; ولیعصر بالاترازخ امام خمینی نرسیده به جمهور..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مطهری خ کوه نو..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۵۹ متر قدیمی ; مطهری نبش تقاطع میرزای شیرازی پل..

۲۴۰متر تجاری-یک درصد کمیسیون کامل-۱۰۰ میلیون شیرینی مشاور

فروش کلنگی قائم مقام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; قائم مقام بالاتر از شعاع پلا..

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; وزراء خ ششم کوی فرز..

فروش مستغلات/کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی خ بهار جنب کوی نفیسی پ..

۷۲۰متر زیربنا

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بزرگمهر خ صبای شمالی بن ب..

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; بلوار کشاورز غربی قطع..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۱۷۵ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی جنب مر..

فروش کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; آرژانتین خ الوند کوی ..

فروش زمین ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر بین شهید بهشتی و مطهری نبش ..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; ولیعصر چهارراه ولیعصر بعد از پارک دانشجو نبش خ ر..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۸۷ متر قدیمی ; مطهری بالاتر از مفتح خ م..

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; وزراء خ ششم خ دل اف..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به ولیعصر پلاک..

دستورنقشه ۹طبقه-۲طبقه تجاری و ۷طبقه اداری

فروش زمین انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۶۲ متر قدیمی ; انقلاب بالاتر از م فردوسی خ شهید براتی ..

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; بلوار کشاورز بین خ قدس و ..

فروش کلنگی فاطمی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فاطمی خ دائمی نبش کوی خورشید پل..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مطهری نرسیده به شریعتی بن بس..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; یوسف آباد خ اسدآبادی خ ۶۲ کو..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به م ولیعصر..

فروش کلنگی هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ مشاهیر نبش کوی سام..

فروش کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; آرژانتین بخارست کوچه ..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; نجات اللهی خ سپهبدقرنی بین خ دژن و اراک..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; مطهری خ پارسا کوی شادان کوی شمشیرپناه..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۲۵۹ متر قدیمی ; مطهری چهارراه میرزای شیرازی ج..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ ۲۱ پلاک هنگ..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی بیمارست..

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به پیچ شمیران روبروی..

۸۷مترتجاری-۱۸۰متر کارگاه تجاری

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نظری بین ابوریحان و دانشگاه نبش..

فروش مستغلات/کلنگی هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ سلیمان خاطر خ عیس..

امکانات: گاز

از نما اطلاع نداشتند

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; یوسف آباد میدان فرهنگ نبش..

۲نبش

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۸۳۰ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی سه راه فاطمی کوی عبده ..

فروش مشارکت زمین ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۸۱۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک پلا..

۲کله-۵۰درصد نقد

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۴۶۴ متر قدیمی ; گاندی نرسیده به کوی د..

فروش کلنگی بخارست ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; بخارست کوی۱۲..

فروش کلنگی هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهار جنوبی نرسیده به سمیه و انقلاب..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب روبروی نجات الهی خ ابیورد پ..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه شمالی بن بست پ..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; گاندی کوی۹ ..

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آرا کو..

۲واحد۶۵ متری مسکونی-تجاری

فروش کلنگی فلسطین ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; انقلاب فلسطین جنوبی چهارراه امیر اکرم خ لبافی نژاد نرسیده به ..

۳بر-موقعیت تجاری اداری

فروش کلنگی فاطمی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; فاطمی خ مصیری ..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; گاندی کوی ششم ..

فروش کلنگی کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی جنب پمپ بنزین کوی شهیدا..

فروش کلنگی کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کو..

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۴۵۱ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به منیریه پلاک..

دارای دستورنقشه ۶طبقه اداری تجاری

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی نبش احتشام ..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد جنب پمپ بنزین خ ۵۸ ..

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; یوسف آبادخ جهان آرا ..

فروش کلنگی/مغازه حافظ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; حافظ خ شاپور بالاتر از چهارراه ابوسعی..

۶۰۰مترتجاری---دارای۳۳۶ مترانبارتجاری

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; یوسف آباد جهان آراء خ ۵۹ بن ب..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

سند اداری

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری نرسیده به سهرور..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر کوی جمشید با..

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه خ وحید ..

فروش کلنگی گاندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ هفتم پلاک هن..

فروش مشارکت کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; بلوار کشاورز تقاطع امیرآباد به سمت جمال..

۵۰درصد مشارکت

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; بلوار کشاورز نصرت شرقی بین ۱۶ آذر ..

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; وزراء خ ششم کوی دل اف..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; طالقانی خ نجات اللهی ابتدای خ ا..

۲کله-موقعیت تجاری اداری

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۴۳۸ متر قدیمی ; وزراء کوی چهار..

فروش کلنگی بلوار کشاورز ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ رستاک ..

فروش کلنگی مطهری ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; مطهری میرعماد خ ۵ پلاک ه..

فروش کلنگی فاطمی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۱۲ متر قدیمی ; فاطمی خ حجاب نبش کوی ..

فروش کلنگی نجات اللهی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; نجات الهی بالاتر از طالقانی بن بست دوم ..

۲۱۰متر اداری

فروش کلنگی وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; وزرا کوی ششم جنب کوی ف..

موقعیت مسکونی -اداری

فروش کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; یوسف آباد خ دوم اسدآبادی پلاک..

فروش کلنگی/مغازه میرزای شیرازی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۴۴۶ متر قدیمی ; میرزای شیرازی جنوبی نبش اعراب..

۱۲۰متر تجاری سرقفلی واگذار شده

فروش کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲فروردین و اردی..

فروش مستغلات/کلنگی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۸۴۰ متر قدیمی ; آرژانتین خ الوند ک سی..

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۱۷۰ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوبی م ونک جنب ایستگاه اتوبوس و دار..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

گذر ۲۰متری-موقعیت اداری

فروش مشارکت کلنگی انقلاب ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; انقلاب فرصت شیرازی بین اسکندری ..

فقط مشارکت-سنداداری

فروش مستغلات/کلنگی یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۳۰۰ متر - زمین: ۶۶۶ متر قدیمی ; یوسف آباد مدبر نبش خ ۴۰پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مشارکت کلنگی توانیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; توانیر روبروی بیمارستان مهر..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات