ایران فایل اسکان

فروش کلنگی جمال زاده

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری کو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی کوی آقا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; انقلاب خ جمالزاده جنوبی خ کاج پل..

موقعیت تجاری و مسکونی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

گذر ۲۰متری-موقعیت اداری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمال زاده شمالی نصرت ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۵۵۳ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی کوی رشتچی ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمال زاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوی نیل..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; انقلاب جمالزاده کوی بیوکی پلا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوی نیلو..

گذر ۲ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوی نیلو..

گذر ۲ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت غربی کوی بهشت ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

گذر۲۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از چهار راه فرصت..

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد کوی هما..

معاوضه با آپارتمان ۷۰ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۳۵۸ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی بالاتر از تقاطع جمهوری و کارگ..

گذر ۱۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت غربی کوی بهشت ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; انقلاب جمالزاده شمالی خ ..

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; جلال ال احمد بلوار شقای..

با اپارتمان

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت غربی کوی بهشت ب..

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۶۰ متر - زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; جمالزاده دکتر قریب خ نصرت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بر

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی خ ولیعصر ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوارکشاورز کوی نیلو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی نوفلاح کوی ف..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاورز..

تجمیع شده با ملک کناری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به فاطمی ..

گذر۱۰ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی خ ولیعصر ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۳۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاورز ..

دو ملک درکنار هم ۱۶۰متری بابر ۶.۳۰و ملک دیگر ۱۸۴متر با بر ۷.۳۰

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی ب..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی شیر..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی خ ولیعصرک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی ن..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاورز..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی بز..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز چهارراه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲۹۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاترازچهارراه فرصت کوی پروین ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; جمالزاده خ نصرت نرسیده به دکتر قریب ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده خ نصرت شیرازی خ ایزدی مقدم ب..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از چهارراه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی بهزادی پلا..

هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به فاطمی کو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جمالزاده نرسیده به بلوار خ قد..

گذر۱۵ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به فاطمی خ ب..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی قدر غر..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از بلوار کشاورز..

۱۳۴مترقدرالسهم

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از چهارراه فرص..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از بلوار کشاورز ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; جمال زاده خ دکتر قریب ک ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک دع..

امکانات: گاز

۲ ملک تجمیع شده مجاور هم به متراژ ۲۷۵ م ۲۹۰ متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۳۹۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده ک پروین..

امکانات: گاز

۳ طبقه ۱۵۰ متری قابل سکونت-موقعیت اداری هم دارد - قیمت زمین

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی دع..

ازتجمیع ۲ملک۲۷۵و۲۹۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاترازچهارراه نصرت کو..

تجمیع شده ۲ملک ۲۹۵و۲۸۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت کوی امینیان بن..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت کو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی شیر..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده خ فرصت شیرازی خ ایزدی مقدم ب..

فروش مشارکت کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت پلاک..

مشارکت نیز انجام میشود

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت غربی کوی ..

ت.ت/

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت کوی ف..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت نصرت ..

امکانات: گاز

جواز ۷ ط

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری-۴واحد۵۷متری ۱خ

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک اخوان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ قدر غر..

دارای جواز قدیمی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۳۱۷ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی فرصت شیرازی پلا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; جمالزاده خ نصرت شیرازی خ ایزدی مقدم ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک اخوان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده خ کلهر..

دارای ۱۵متر تجاری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک اخوان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی فرصت ک پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاترازنصرت کو..

جواز ساخت ۴ طبقه مسکونی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت شر..

۲کله-دارای جوازساخت ۷طبقه(۵طبقه مسکونی+۲طبقه پارکینگ) جواز متری ---/۴م

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

زمین: ۳۱۵ متر ۲۵ ساله ; جمالزاده خ فرصت بین قریب و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری-۴واحد۵۷متری ۱خ

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی فرصت ک پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

زمین: ۳۳۱ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی معین پلاک..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طو..

بازدید با هماهنگی-دارای موقعیت اداری و تجاری-دارای دستورنقشه

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی سام آخرین قواره شمالی..

فروش مستغلات/کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۲۰۰ متر - زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی خ چنگیزی خ زرین قدم کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت نصرت ..

امکانات: گاز

جواز ۷ ط- دارای ۵۰ سانت اصلاحی -

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

زمین: ۲۷۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به پادگان امام ۸متری عبا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۱۲/۲۷

زمین: ۲۶۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی نیلوفر آخر..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ قریبپ ابتدای ..

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ فرصت خ والعصر پل..

قابل معاوضه

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک معین پ..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی قدر غر..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

زمین: ۳۳۱ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک مع..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۰۹/۰۳

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بین نصرت و فرصت خ غلام..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بر نصرت خ ..

جواز ۷ ط

فروش کلنگی/مغازه جمال زاده ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده ابتدای خ کله..

۱۵متر تجاری با ملکیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات