فروش کلنگی تهرانپارس

فروش کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از م رهبر خ وف..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس دیروز

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; تهرانپارس اشراق خ ناهیدی خ زهدی ۱۵..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۳۰غربی بین تقاطع رشی..

معاوضه باآپارتمان متری:--/۲۵م

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ تیرانداز روبروی برج سام ۱۲ م..

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۰۵ متر ۲۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ امین ۲۰ متری همای غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

با ۹۶ متر مغازه ۱۰۵ متر کارگاه

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوارپروین ۱۹۶شرقی خ ۱۳۵جنوبی ۲۰ متری ول..

گذر۲۰متری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر بوستان ۸..

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۵۱۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۰۷ خ ۱۱..

فروش کلنگی تهرانپارس پنج روز قبل

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین ۱۳۳ و..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۴غربی پلاک ..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین فتاحی و اسفن..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره بلوار احسان خ ..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوارپروین ۱۳۱شرقی کوی۲۲۰شرقی (نا..

۱۵مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی کوی م..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر روشن شرقی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر ۲۰متری ام..

موقعیت تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۴۶شرق..

۳۰۰متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی پلاک ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۱,۳۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار تقاطع ۱۱۱ پلا..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۵۳ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوارشاهد بوستان ۱۲خ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۱,۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس اتوبان زین الدین شرقی خروجی باقری جنوبی ..

دستور نقشه

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۹۶غربی بین عادل و..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶غربی بین باقری ..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی دوراهی رهبر خ..

۲۲مترتجاری

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر ; تهرانپارس میدان استخر ۲۴۶شرقی پل..

معاوضه با خودرو-دارای وام بانکی--/۱میلیارد-باتعهد جواز

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ پانزدهم..

۴۷متری تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز خ ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ابتدای اتوبان باقری از خ دماوند خ..

قابل تجیمع

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان ۱۹۶شرقی خ شریعتی..

فروش کلنگی باجواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۸۰/۱غربی بین عادل ..

جواز ۴طبقه

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی جنب مدر..

۵۷مترتجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی بین ۱۳..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس انتهای ۱۹۶ شرقی خ شریعتی بین خ ..

۶۵متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ عادل نرسیده به ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادارغربی نبش ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ موسیوند بن ب..

پشت قواره

فروش مشارکت کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۵۴ شرقی کوی د..

سه بر-۲کله-بازدید از ساعت ۱۹

فروش کلنگی باجواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه رسالت خ شاهد خ ..

جواز ۵طبقه

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین تقاطع ۱۳۳ و ۱..

۲سند ۶دانگ

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین م رهبر خ آورزم..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بهار خ۱۱۳ خ۱۳۸ ..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین ۱۳۱و..

۱۲مترتجاری

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; تهرانپارس سجده ای جنوبی نبش رئ..

۱۴مترتجاری-ازطول براطلاع نداشتند

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زمین: ۱۶۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره پلاک ه..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ عادل بین ۱..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر کوی..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۳,۷۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ در..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ اسفندانی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۶۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تیرا..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۴۳۳ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ قهاری پلا..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ رضامیوه جنب دادسرا رسال..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۱,۶۶۰ متر ; تهرانپاس شرقی خ هشتم شرقی پلا..

۳بر-بردیگر:۳۵متر-جواز ۹طبقه مسکونی با ۲ طبقه تجاری

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس شهرک گلستان کوچه نرگس پل..

با دستور نقشه

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶ غربی بین عادل..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ بهشت شرقی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳۲غربی بین رشید ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۳۰,۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه بابائی ق..

کمیسیون کامل

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۲۲شرقی بین خیری و..

گذر ۲۰متری

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; تهرانپارس خ جشنواره جنب قالیشوئی تهرانپار..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خاک سفید خ احسان کوی ۲۰متر..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱,۶۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین خ پروین پل..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنو..

۲۲مترتجاری

فروش کلنگی باجواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۲۸ پلاک..

دارای جواز۴طبقه ۶۴متری تک واحدی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم جشنواره م اشراق خ اسفندانی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر بر وفادار پ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ پانزدهم شرقی پ..

در شرف سند

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۳۲۳ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع غربی میدان پروین پل..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ بختیاری بین ۲..

۳۰مترتجاری

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۶۶۰ متر ; تهرانپارس جشنواره درخ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع جنوب شرقی سه راه تهرانپارس جنب برج ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول خ گلبرگ بین ۱۱۳و رشی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادارشرقی بین ۱۳۳و ۱..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۶۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۸۰ غربی بین عادل ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین باقری و اردیبهشت خ ..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری بالاتر از ایستگاه آتش نشان..

قابلیت دریافت جواز ۱۴۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; تهرانپارس۲۱۰شرقی بین خیری و مظفری پ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۱,۸۱۴ متر قدیمی ; تهرانپارس مترو فرهنگسرا جنب قالیشویی ..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۳,۸۰۰ متر ; تهرانپارس خ اتحاد نبش خ دوم شرقی پ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی کوی ۱۲متری گلشن بین ۱..

تجمیع ۲ملک

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار غربی بین اردیبهشت و باقری ک احمدی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۰..

دارای تجاری

فروش مستغلات / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۷۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۰۸ بین ۱۳۷ و..

امکانات: کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند

فروش مستغلات / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۳۵ متر - زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم بر خ عادل بین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ ز..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز نبش خ ۱۵۶ ..

فروش مستغلات / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۴۲ متر - زمین: ۵۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس وفادارشرقی خ الله اکبر بن بست..

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۳۸ متر - زمین: ۳۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۹ و خ الله ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۳۸متر تجاری در همکف

فروش کلنگی زمین با جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۶شرقی نرسیده به..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زمین: ۴۹۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۲۴ بین ۱۰۵ و..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; تهرانپارس ۴۵متری رسالت غربی نرسیده به چهار راه تیر ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; نهرانپارس خ جشنواره خ امین نبش گلها ..

دارای دستور نقشه - ۲بر-موقعیت تجاری ومسکونی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار اردیبهشت تقاطع ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۷۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از سه راه تهران پارس خ اتحاد و جشن..

انبار صنعتی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر روبروی باشگاه دارائ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱..

۳۴متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ ملکی کو..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ ۲۳۴..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ ا..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی میدان رهبر خ قدس ..

فروش معاوضه کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸غربی بین رشید و تیراند..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین کوی..

فروش معاوضه کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۶۵۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خیابان ۱۶۰شرقی خیابان ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۱,۴۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۴..

امکانات: گاز

بردیگر۴۰

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادارشرقی بالاترازال..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; جشنواره خ امین کوی مرت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴شرقی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۲۱۷ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره پلاک ه..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

زمین: ۱۶۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۲۱۶..

امکانات: کولر . گاز

۶۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

زمین: ۲۸۵ متر ۲۵ ساله ; تهرانپارس نرسیده به مترو بین تیراندا..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع شمال شرقی تقاطع پروین و رسالت ..

معاوضه با آپارتمان( ۴ واحد)

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر کوچه ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار دوراهی رهبر کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی بین ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین ۱۳۵..

امکانات: گاز

موقعیت تجاری/ ۲کله

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم تهرانپارس روبروی فرو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خیابان امین کوی شهید..

قولنامه ای

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ احسان ک اب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین ۱۳۵ جنوبی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۲۲ بین ۱۳۷و ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; تهرانپارس مترو باقری گلس..

امکانات: گاز

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی گلستا..

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان ۸متری ابو..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم ۱۷۴ شرقی تابش ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ ایزدپناه نب..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

زمین: ۴,۸۳۰ متر ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی پلا..

امکانات: بایر

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ سازمان گوشت کوی چهارم ش..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی جنب..

۱۸مترتجاری-موقعیت تجاری اداری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

زمین: ۱۲۷ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳و ۱..

۲۲ متر تجاری

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶ شرقی چهارراه ۱۳۳ شمالی کوی ۲..

۱۵ متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم ابتدای فرجام شرقی ..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳ش..

۱۶متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسانبین خ۱۲و ۱۳ پل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین ضلع جنوبی میدان ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۹۶شرقی بین۱۳۳..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۳۸ شرقی و پروین ا..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری - باجواز ساخت ۹ ط

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره نرسیده به ه..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۶۲۸ متر قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به چهارراه تیرانداز ن..

بر دیگر : ۲۴متر

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۰۲شرقی بین ۱۳۵ و ۱..

فروش مغازه / ویلا / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۹۰ متر - زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱..

امکانات: کولر . گاز

۳۴مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۵۲۵ متر ; تهرانپارس خ ۱۴۲گلبرگ غربی بین ۱۱۳ ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین خ ۱۳۵و ۱۳۷کوی ۲..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر بین ۲۴۲ و..

۹۶متر مغازه تجاری -دستورنقشه۵طبقه -پهنه M۱۱۱

فروش معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۳,۵۰۰ متر ; تهرانپارس ضلع جنوب غربی سه راه استخر ..

۱۰۰۰متر سرقفلی- قابل معاوضه نیز میباشد

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی گودرزی پل..

فروش دفتر کار مناسب کار / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۶شرقی (خرم ..

مشاعات با زمین کناری تفکیک نشده

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار غربی نبش..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ پانزدهم شرقی پ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین: ۵۰۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ فرجام بین عادل و فلکه..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; تهرانپارس خ دماوند بین زرین و رشی..

۱۵مترتجاری

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

زمین: ۱۶۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ فرهنگسرا پل..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی خ مطهری نبش بهزاد..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهران نو خ شورا کوی نسل سهراب پل..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ پلاک..

۲باب مغازه ۳۲ متری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۴۵متری جنب مترو ..

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۲۳ نبش ۱..

۱۸مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

زمین: ۵۵۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ احسان خ زمرد ۴۵متری شریع..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی سه راه ..

امکانات: گاز

۱۸متر تجاری

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ ۱۳۹ پل..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

زمین: ۱۷۷ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۲۴۴شر..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ احسان ک اب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار بین خ۱۳۵ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; بلوار پروین ۱۳۵جنوبی ک ف..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۸شرقی بعد از ۴ راه تیرانداز ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۰۷ خ ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; وفادار شرقی خ نهضت خ کس..

امکانات: گاز

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ سلطانی(۱۳۷) خ..

۲۰مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۲۲ بین ۱۳۷ و ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۳۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی پشت باشگاه گلشن کوی م..

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ ۲۴۴شرقی خ رجائی خ صاح..

۱۷مترتجاری-ورثه ای میباشد

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۴۵۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ..

تجمیع شده با ملک مجاور

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین ۲۱۶ شرقی بین ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۲۸شرقی پلاک ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی بوستا..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۳۱۳ متر ; تهرانپارس سازمان آب خ پنجم شیدائی شرقی نبش بابائ..

امکانات: بایر

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳و۱۳۵ ک..

۱۱مترتجاری

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

زمین: ۲۶۰ متر ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس ده ترکمن بالاتراز امام زاده رو..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر خ آل ..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

زمین: ۴۴۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز و رشید..

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی نبش کو..

۳۰متر تجاری -۱۰۰مترمغازه

فروش کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین آهنی آمینه..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۳۵متری استقلال خ صاحب الزمان شمالی خ گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تجمیع با ملک همجاور-مشارکت در ساخت

فروش مشارکت معاوضه زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; تهرانپارس زین الدین نبش کوی لاله پ..

امکانات: محصور شده

کاربری تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۹۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ ا..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; تهرانپارس بزرگراه یاسینی روبروی حکیمیه پارک جنگلی سرخه حصار ..

پلاک ثبتی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار اردیبهشت نبش ..

با آپارتمان ۵۰ و ۶۰ متری همان محدوده

فروش مغازه / کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری خ ۲۰۰غربی بین اردیبهش..

۲۰مترمغازه

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۲۰ بین ۱۳۵ و ..

۱۷مترمغازه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم ۱۷۴ شرقی تابش ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ کمیل میرزازاد..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

زمین: ۵۷۱ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۶غربی نبش اخوت و آقابزرگی..

۲نبش -بر دیگر ۳۵

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

زمین: ۲۱۶ متر ; تهرانپارس خ ۱۶۴ غرب..

۳ دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ ۲۴۰..

هزینه تراکم جداگانه محاسبه میشود

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی شهید ب..

دارای ۳۲متر مغازه

فروش کلنگی باجواز تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۱۳ خ ۱۴۸..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

تهرانپارس

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت