ایران فایل اسکان

فروش کلنگی تهرانپارس

فروش کلنگی تهرانپارس امروز

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳جنوبی ..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس امروز

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین ۱۳۱و..

۱۲مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر ک ۲..

فروش زمین تهرانپارس دیروز

زمین: ۵۰۰۰ متر ; تهرانپارس خ احسان پلاک ه..

از طول بر اطلاع نداشتند-محصور نشده

فروش کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ موسیوند بن ب..

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۰۲غربی بین اخوت و..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ امین کوی ۱۰متر..

۴۰متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بهار خ۱۱۳ خ۱۳۸ ..

فروش معاوضه زمین تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۳۸۰ متر ; تهرانپارس بزرگراه یاسینی روبروی حکیمیه پارک جنگلی سرخ حصار..

امکانات: محصور شده

معاوضه باآپارتمان یااتومبیل

فروش زمین تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه ابتدای اتوبان روبروی حکیمیه درب دوم پار..

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین اتوبان باقری و..

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین خ ۱۳۵و ۱۳۷کوی ۲..

فروش کلنگی تهرانپارس پنج روز قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ احسان ک اب..

امکانات: گاز

فروش زمین تهرانپارس پنج روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس بزرگراه یاسری..

دارای جواز ساخت

فروش کلنگی تهرانپارس پنج روز قبل

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین کوی..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس پنج روز قبل

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۲۲شرق..

۲۰متر مغازه

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

۸۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; تهنرانپارس خ امین کوی امام جع..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره نرسیده به ه..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی جنب..

۱۸مترتجاری-موقعیت تجاری اداری

فروش معاوضه زمین تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۳۵۰۰ متر ; تهرانپارس ضلع جنوب غربی سه راه استخر ..

۱۰۰۰متر سرقفلی- قابل معاوضه نیز میباشد

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه چهارم خ وفادارشرقی شهرک باه..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به فلکه دوم بین عاد..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول خ گلبرگ بین ۱۱۳و رشی..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ احسان کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع جنوب شرقی سه راه تهرانپارس جنب برج ..

فروش کلنگی تهرانپارس شش روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار بین رشیدو..

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶ غربی نبش با..

۲۳۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خاک سفید خ احسان کوی ۲۰متر..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان پروین خ خیری پل..

۶۰متر پشت قواره- معاوضه با ملک

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۳۰۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه بابائی ق..

کمیسیون کامل

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۶شرقی (خرم ..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس ضلع شمال شرقی تقاطع پروین و رسالت ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۲۱۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین چهارراه تپه ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۱۳ خ ۱۴۸..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی شهید ب..

دارای ۳۲متر مغازه

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵..

۲باب تجاری ۳۰ و ۲۷متری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره جنب پرورشگاه..

۲بر-بردیگر:(۴۰متر)

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ ۲۴۰..

هزینه تراکم جداگانه محاسبه میشود

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر ; تهرانپارس جنگل سرخه حصار..

از طول بر اطلاع نداشتند- زمین بایر

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم ابتدای فرجام شرقی ..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳ش..

۱۶متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان پروین ۲۱۶شرقی بین ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به فلکه دوم بین تیرانداز و عا..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶ شرقی چهارراه ۱۳۳ شمالی کوی ۲..

۱۵ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادارغربی نبش ..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس انتهای ۱۹۶ شرقی خ شریعتی بین خ ..

۶۵متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار اردیبهشت تقاطع ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۵۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ انقلاب شمالی گلست..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۲۲شرقی بین خیری و..

گذر ۲۰متری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۱۶۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ فرهنگسرا پل..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ کوی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ سازمان گوش..

امکانات: باز سازی شده

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین باقری و اردیبهش..

مشارکت انجام میشود

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ ملکی کو..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; تهرانپارس بین عادل و تیرا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار غربی نبش..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۵۰۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ فرجام بین عادل و فلکه..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از م رهبر خ وف..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۳۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ بهار تقاطع ۱۱۱ پلا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۰ شرقی خ ۱۲۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۶غرب..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; تهرانپارس شرق بلوارپروین خ ۱۳۹ کوی..

دارای جواز ساخت

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۹۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ ا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۱۱۶ بین ۱۰۵ و..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین گیو و کادوس خ ۲۰۲ شرقی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ بهار آزادی خ لا..

جواز دوطبقه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۶۲۸ متر قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به چهارراه تیرانداز ن..

بر دیگر : ۲۴متر

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر بر وفادار پ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ ا..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر بین ۲۴۲ و..

۹۶متر مغازه تجاری -دستورنقشه۵طبقه -پهنه M۱۱۱

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۵۲۵ متر ; تهرانپارس خ ۱۴۲گلبرگ غربی بین ۱۱۳ ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۶۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۸۰ غربی بین عادل ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۸۰۲ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه باقری خ ۱۹۶غربی خ ..

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۷ الی ۱۸

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۲۲ بین رز یکم و ..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری بالاتر از ایستگاه آتش نشان..

قابلیت دریافت جواز ۱۴۰ متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۴۰۰ متر ; تهرانپارس وفادارشرقی بین استخر و ۱۳۳ ..

۶۵مترتجاری

فروش کلنگی/ویلا/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۹۰ متر - زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱..

امکانات: کولر . گاز

۳۴مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادارشرقی بین ۱۳۳و ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین ک ک گودرزی پل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین نبش شا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس تیرانداز بین فلکه دوم و سوم ..

۲نبش

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار دوراهی رهبر کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴شرقی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ پانزدهم شرقی پ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۰۸ بین ۱۰۵و ۱۰۳ پلا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ بختیاری بین ۲..

۳۰مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۸غربی پلاک ..

۳بر

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر بوستان ۸..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۷۷ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۲۴۴شر..

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۳۸ متر - زمین: ۳۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۹ و خ الله ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۳۸متر تجاری در همکف

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۴۸۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس ۱۱۱ خ ۱۲۸عربی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; نهرانپارس خ جشنواره خ امین نبش گلها ..

دارای دستور نقشه - ۲بر-موقعیت تجاری ومسکونی

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ زهدی کوی ملکی رو..

امکانات: کولر . گاز

۴۰متر تجاری- در کل یک پارکینگ

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ سازمان گوشت ک..

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی میدان تختی پل..

دارای۴۰مترتجاری در۲باب

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳۲غربی بین رشید ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی بین ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۶شرقی نرسیده به..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۴۵متری جنب مترو ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادارشرقی بالاترازال..

امکانات: تودلی

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۶۵۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۰شرقی خ ۱۲۳(..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶غربی بیین عادل و زرین..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۲۱۷ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره پلاک ه..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸غربی بین رشید و تیراند..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ابتدای اتوبان باقری از خ دماوند خ..

قابل تجیمع

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه چهارم توحید ..

دارای جواز۴طبقه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان ۱۹۶شرقی خ شریعتی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۴۴۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز و رشید..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی نبش کو..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳۱ بین ۲۰۸ و..

تجاری دارد

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین آهنی آمینه..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی جنب مدر..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار شرقی خ ک..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز خ ..

بازسازی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار شرقی خ سازمان گوشت کوی انقلاب ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین ۱۳۵..

امکانات: گاز

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۶۶۰ متر ; تهرانپارس جشنواره درخ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تهرانپارس کوی دوم ..

۲کله

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ب..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی شهید ..

قولنامه ای

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; تهرانپارس بین زرین و رشید ..

۱۵مترتجاری

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۱۶غربی بین باقری و اردیبهشت ..

معاوضه با ۴واحدآپارتمان تک واحدی

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی گلستا..

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی/ویلا تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۳۰۰ متر - زمین: ۴۲۵ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۸ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین ۲۱۶ شرقی بین ..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی دوراهی رهبر خ..

۲۲مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۲۸شرقی پلاک ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین کوی بوستا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۸شرقی بعد از ۴ راه تیرانداز ک ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۶۴۵ متر قدیمی ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز خ ۱۲۳شمالی ..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۰۰۰ متر ; تهرانپارس خ جشنواره جنب قالیشوئی تهرانپار..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ ایزدپناه نب..

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۳۱۳ متر ; تهرانپارس سازمان آب خ پنجم شیدائی شرقی نبش بابائ..

امکانات: بایر

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ اسفندانی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنو..

۲۲مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ آهنی آمینه خ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۶۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار پروین خ پروین پل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۲۷ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳و ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; بلوار پروین ۱۹۶شرقی خ ۱۳۵جنوبی ۲۰متری ولیعص..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۸۰/۱غربی بین عادل ..

جواز ۴طبقه

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس شهرک گلستان ک نرگس پل..

جواز ساخت

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم جشنواره م اشراق خ اسفندانی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ بهشت شرقی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶ غربی بین عادل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ احسان کوی ا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر بوستان چهارم پل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار اردیبهشت نبش ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۴۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۴..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی خ علامه..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۳۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان استخر خ وفادارشرقی خ سلطان..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری خ ۲۰۰غربی بین اردیبهش..

۲۰مترمغازه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار بین خ ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۳۸۹ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۴..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان نبش ۱۳ پلاک..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۹۶شرقی بین۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۶۲شرقی خ ا..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس اتوبان باقری نرسیده به آتش نشانی..

۵۰درصد معاوضه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس رشید خ ۱۶۶غ..

۳دانگ از ۶دانگ

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۵۴ شرقی کوی د..

سه بر-۲کله

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ تیرانداز روبروی برج سام ۱۲ م..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر خ انقلاب شمالی خ گلستان..

دارای جواز ساخت ۲ طبقه تجمیع دو ملک همجوار هم

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۲۲ بین ۱۳۷ و ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین کوی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری کوی س..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره بلوار احسان خ ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۴۶شرق..

تجاری دارد

فروش زمین تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر ; تهرانپارس میدان استخ..

امکانات: بایر

درحال اخذجواز۵طبقه

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی خ مطهری نبش بهزاد..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; تهرانپارس اشراق خ ناهیدی خ زهدی ۱۵..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس اتوبان زین الدین شرقی خروجی باقری جنوبی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۱۹۶غربی بین عادل و..

فروش مستغلات/کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۳۵ متر - زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم بر خ عادل بین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی بین ۱۳۳..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوارپروین۱۳۵جنوبی کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی پلاک ..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه اول نبش ۱۳۸شرقی و پرو..

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; تهرانپارس تقاطع رسالت و پروین خ ..

باجواز ۵طبقه

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از چهارراه جنب بر..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم کوی ۲۰۲غربی خ تیران..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین فرعی اکبری پلا..

۲کله

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۷۸۴ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از سه راه تهران پارس خ اتحاد و جشن..

انبار صنعتی

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۲۳ نبش ۱..

۱۸مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۳۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۵۵۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ احسان خ زمرد ۴۵متری شریع..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۰۲شرقی بین ۱۳۵ و ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۵۶۲ متر قدیمی ; تهرانپارس تیرانداز نبش ۱۵۶..

موقعیت تجاری و اداری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۸۱ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره ۱۲متری زارع کو..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر خ آل ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳۳جنوبی خ مطهری پل..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۱۸۱۴ متر قدیمی ; تهرانپارس مترو فرهنگسرا جنب قالیشویی ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۳۳ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم جشنواره خ زهدی میدان رهبر خ قد..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات