ایران فایل اسکان

فروش کلنگی بنی هاشم

فروش کلنگی بنی هاشم دیروز

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش زمین بنی هاشم چهار روز قبل

زمین: ۲۰۵۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از پل زیرگذر روبروی خ گیلا..

سه دانگ از شش دانگ

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم پنج روز قبل

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نبش کوی مرادی پل..

۶۲مترتجاری:--۲/۱۷۰میلیارد

فروش کلنگی بنی هاشم پنج روز قبل

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا پلا..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم شش روز قبل

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی نبش خ..

۳بر-بردیگر ۲۰متر-تجاری دارد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسرو آبادی خ فرجادی کوشا ..

ت.ت/۲کله /تجاری

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی نبش شجاعیان پل..

۱۶۰متر بنا

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی بین مجیدیه و بنی هاشم جن..

غیر قابل سکونت

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی شجاعیان پل..

۱۸ متر تجاری

فروش مشارکت کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی انتهای خ شهرآبادی خ ش..

۴۰متر تجاری - ۲بر- بردیگر۸متر-قابلیت تجمیع با ملک همجوار-درصورت تمایل ۳دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

۱۶متر تجاری

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی اذر نیا بن بست ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لق..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کیما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتویی ک آذ..

دستورنقشه۵طبقه

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

گذر ۶متر

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول ر..

۱۰۰متر تجاری و اداری

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی نبش شجاعیان پل..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم خ اکبر خرم..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; بنی هاشم ک شهرآبا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذ..

گذر۸متری

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

۱۶ تجاری

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۸۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی فرجادی کوشا نبش امیرنیا کوی متق..

فقط مشارکت

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی نص..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی ولیزاده روبروی نانوائی لواشی..

بردیگر:۱۲متر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به م خ فر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول ر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ صالحی کوی غلامعلی کوی پرواز ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

۲ دانگ فروش- ۴ دانگ مشارکت

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمیان پلاک ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

گذر ۶متر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به م خ فر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ س..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; رسالت بنی هاشم شمالی کوی م..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول..

فروش زمین بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۵۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از پل زیرگذر روبروی خ گیلان..

۳دانگ بفروش می رسد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی استاد حسن بنا خ مرادی کوی سوری..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لق..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کسما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسرو ابادی خ ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به م خ فر..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

ازطول براطلاع نداشتند

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

گذر ۶

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ سا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لال..

۳۴۰مترتجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم ک تنگستانی ک زارعی بن بست..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لقم..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظری پل..

تجمیع ۲ملک همجوار

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قادر..

۵۰ درصد فروش۵۰ درصد مشارکت

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۵۶ متر قدیمی ; بنی هاشم ۲۰متری نصیبی پلاک..

موقعیت تجاری مسکونی

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ نو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید کسم..

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خسرو ابادی خ فرجادی کوشا پ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

۲ملک باهم- تجاری دارد-۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۴۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش زمین بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۰۵۰ متر ; بنی هاشم بالاتر از پل زیرگذر روبروی خ گیلا..

محصور شده- ۳دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی اکبرخر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان خ ف..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ س..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی شهرآبا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ فرجادی کوشا خ کیماسی..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قادری..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کسمای..

به غیر از ۵۰متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآبادی خ فرجادی کوشا پ..

۲کله-قابلیت تجاری

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

۲ملک همجوار- ۹۰مترتجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآبادی خ فرجادی کوشا پ..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول رحیمی پلا..

دارای ۱۱۰متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; بنی هاشم نبش ک ولی زا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآبادی پلاک..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ولی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; مجیدیه شمالی ابتدای بنی هاشم خ رحیمی کلور کوی مقد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم فرجادی کوشا خ کیماسی ک..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۸۶ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی بن بست ج..

پهنه M۱۱۲ - گذر ۲۴ و ۱۲ متری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم ک پیم..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۹۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ کیماسی خ بهارست..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی اکبرخر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان خ ف..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کیماس..

۵۰متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; بنی هاشم نبش ک ولی زا..

۱۷۰ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

۹مترتجاری- بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۸۵ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبرخر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی استادحسن بنا خ مرادی کوی سوری..

گذر۶ متری-قابلیت تجمیع

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ولی ز..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذر نیا بن بست ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقمان..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی اکبرخرم..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کیماسی روبروی بهارستا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان خ فر..

۲کله

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ولی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسرو آباد..

۲باب تجاری۲۴و۱۸متری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جوادطا..

فروش معاوضه کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا بن بست شر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کو..

گذر۱۰ متری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رض..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی مراد..

جواز۸طبقه

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

دارای ۱۶متر تجاری ملکیت-پهنه R۱۲۲

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ جاویدان خ کیماسی بهارستان چهار..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; رسالت بنی هاشم شمالی کوی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوی ..

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۷۵ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۵ ساله ; بنی هاشم کوی تنگستان ک ز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی ..

جواز ۵طبقه ۷۵متری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ نصیبی خ شعبانی صف..

دستور نقشه ۴ط

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۸۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی شهید خر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ نصیبی خ شعبانی صفا..

تجمیع شده ۳ملک ۱۰۸و۵۵و۴۵متری-دارای دستورنقشه ۴طبقه درکل ۸ واحد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ خ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ولی ز..

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۳۰ ساله ; بنی هاشم کوی شهید خرم..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی مراد..

گذر ۱۲متری-۴۳متر مغازه

فروش مشارکت زمین بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

زمین: ۴۷۶ متر ; بنی هاشم شمالی روبروی بانک پاسارگاد ..

امکانات: محصور شده

فقط مشارکت

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی کوی ..

۲۵متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم نبش خ پرتوی پلاک ..

دارای۱۱۵ متر تجاری در ۲ باب

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی ۱۲متری حافظ بهار..

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی روبروی ا..

فروش کلنگی/دفتر کار بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۱۶۲ متر - زمین: ۷۰ متر ۳۰ ساله ; رسالت نبش بنی هاشم جنوبی(حاجی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم حافظ غرب..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی حافظ غر..

۲کله

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

زمین: ۷۹ متر قدیمی ; بنی هاشم تنگستانی شرافتی پور پل..

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ حافظ شرقی پلا..

۲نبش-مشارکت ۶۰به ۴۰-متری یک میلیون بلاعوض دریافت میگردد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ فرجادی ک..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ خسرو آبا..

فروش زمین بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

زمین: ۴۱۵ متر ; بنی هاشم کوی شاهین پلاک ..

از یک طرف محصور شده است

فروش معاوضه کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی برادران..

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی ک اکبر خر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی ک..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

زمین: ۱۰۸ متر ۲۵ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ شهید تنگستانی خ شه..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کسمای..

امکانات: گاز

نقدی متری ۱۱و متری ۱۲ م

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۸۸ متر ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی انتهای خ شهرآبادی خ شج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۴۰متر تجاری سرقفلی ملکیت

فروش معاوضه کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی تنگستانی کوی آ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی تنگستانی ک ز..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی تقاطع شهرآبادی و شج..

۲ بر - ۴۰ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از ک مر..

امکانات: گاز

۳۰متر تجاری ، قیمت زمین و تجاری با هم

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی ک آذرنیا ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری ک طباطبایی کو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از کوی م..

۲۵متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

زمین: ۱۷۹ متر قدیمی ; بنی هاشم روبروی پمپ گاز کوی ب..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ کیماسی خ ..

گذر ۱۲متری-قابل تجمیع با ملک مجاور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات