ایران فایل اسکان

فروش کلنگی بلوار مرزداران

فروش زمین بلوار مرزداران چهار روز قبل

زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار بین خ ابراهیمیان و خ سه..

فروش زمین بلوار مرزداران چهار روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان ب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران شش روز قبل

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران خ پاس فرهنگیان شهرک ارشا..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به قنادی ماه بانو نبش خ۳۵..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; مرزداران جلال شهرک ژاندارمری پشت پمپ گاز جلال ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوالفضل کی..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری نرسیده به ..

امکانات: بایر

فروش مشارکت کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ نارون خ ال..

ترجیحا مشارکت

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری ساز..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۳۰۵ متر ; مرزداران بین ابراهیمی وس..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; مرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار رو..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۲۸۷ متر ; بلوارمرزداران شهرک ژاندارمری خ ابرا..

دارای دو سند ۳ دانگ.گذر ۱۶متر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به اطاعتی ..

فروش مشارکت زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۴۰۰۰ متر ; مرزداران روبروی کلانتری پلاک..

فاقد جواز-۵۰%مشارکت ۵۰%نقد-کاربری اداری و تجاری

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله ب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ گلدیس..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۳۰۵ متر ; مرزداران خ ایثار بین خ ابراهیمیان و خ سه..

پهنه R۱۱۲

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی ک..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۳۴۷ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ام..

امکانات: گاز

فروش معاوضه زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۵۰ متر ; مرزداران خ نصیبه پلاک ه..

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوالفضل کی..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۳۲۵ متر ; بلوارمرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار روبروی قنادی ا..

امکانات: بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ نارون خ البر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری ساز..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری بزرگراه آل احمد خ ایثار خ ابرا..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به اطاعتی ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله بوستان ۶شرقی پ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ آریافر خ نیل..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران پارس فرهنگیان خ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

جواز ۴ط مسکونی

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۳۰۵ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ایثار..

۲بر

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۹۰۰ متر ; مرزداران خ ناهید پلاک ه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به اطاعتی ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۳۶۲ متر قدیمی ; بلوار مرزداران خ بهار نبش ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ارشاد خ..

امکانات: گاز

گذر۱۲متری

فروش معاوضه کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; مرزداران ایثار کوی بهارکو..

معاوضه با۲واحدآپارتمان-فروش ۳دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی نامد..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران خ آریافر خ نیلوفر قطعه یازدهم ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی کوی ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران بین اطاعتی شمالی و سرس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۳۴۷ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ام..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; بلوارمرزدارزان خ ایثار ک..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۳۰۰ متر ; شهرک ژاندارمری الوند۱۳جنب ک..

امکانات: بایر

دستور نقشه ۵ط مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران بلوار شقایق شمالی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران بلوار جانباز..

۳ دانگ از ۶ دانگ

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی کوی ق..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۲۸۷ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی کوی الوند شانز..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله بوس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی اب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۶۲ متر قدیمی ; بلوارمرزداران خ بهار نبش ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران ناهید عرب حسینی خ دریانی ش..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان بل..

امکانات: بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شه..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران خرم رودی الوند ی..

امکانات: بایر

جواز ۲طبقه +پیلوت

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم پل..

۲بر-فروش ۳دانگ از۶ دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران خ خرمرودی ..

با جواز ۸ طبقه پرداخت شده

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوالفضل کی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مرزداران به سمت قنادی ماه بانو نبش..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران ناهید خ عرب حسینی خ دریانی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; مرزداران خ البرز نه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ یاس فرهنگیان خ ارشاد کوی..

دستور نقشه ۴طبقه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۳۴۷ متر ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پورامیر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار انتهای ک ابوذر نبش اتو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران نرسیده به اطاعتی..

موقیعت تجاری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ یاس فرهنگیان خ ارشاد نبش کوی ر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران خ پاس فرهنگیان شهرک ارشاد..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان ۶شرقی پ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران ناهید خ گلست..

جواز ۴ط مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ آریافر پلاک ه..

تجمیع ۳ملک همجوار که ۱۶۰۰متربنا دارد

فروش مستغلات/کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۲۵۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر ۱۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان خ گلبرگ کوی گلب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ حیاط

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; بلوار مرزداران بلوار شایق شما..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

زمین بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی یاس فرهنگیان خ ارشاد نبش کوی رو..

دستور نقشه ۴طبقه- موقعیت تجاری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۷۶۸ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ یگ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران بین اطاعتی شمالی و سرس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران خ پس فرهنگیان شهرک ارشاد ..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش مشارکت معاوضه زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۲۸۰۰ متر ; شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان نبش گلبرگ..

۳ دانگ از زمین معاوضه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵متری لاله پلاک ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران بین ایثار و آریافر پلا..

۲کله-دستورنقشه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار انتهای ک ابوذر نبش اتوبا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ابوالفضل خ مهتاب خ عباسی ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران خ ابوالفضل خ ان..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران ناهید گلستان ۶ کوی ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; مرزداران ایثار نامدار..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران بین اطاعتی شمالی و سرس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران عرب حسینی شایق بن ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران ژاندارمری خ پاس فرهنگیان شهرک ار..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق کوی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی اب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلست..

جواز ۴ط مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق کوی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی ۳ بن..

۳۰متر تجاری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران خ ابوالفضل خ ان..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; مرزداران خ عرب حسینی خ ناهید گلست..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۱۰۳۶ متر قدیمی ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شهرک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران سپهر سپهر ه..

۴ دانگ از ۶ دانگ به فروش میرسد

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۳۰۲ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ میثاق خ می..

امکانات: بایر

جواز ۲ طبقه مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران بین اطاعتی شمالی و سر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

زمین: ۳۴۷ متر قدیمی ; مرزداران خ آیت الله طالقانی بن ..

۲بر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثارکوی ابوذر نبش اتوبا..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران خ ابوالفضل خ ان..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری ایثار کوی ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوفضل کیه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; بلوارمرزداران خ پاس فرهنگیان خ ارشاد سوم ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مرزداران به سمت قنادی ماه بانو نبش..

امکانات: گاز

فروش مشارکت آپارتمان/کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۴۶۶ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار نبش مالک پلا..

۱واحد مشارکت میشود-۵واحد جهت فروش

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران بین اطاعتی شمالی و سر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران ابوالفضل خ ان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی اب..

فروش کلنگی/ویلا بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ۴طبقه تکواحدی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران ابوالفضل خ ان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مرزداران ناهید کوی مح..

۲کله-دارای دستورنقشه

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ اطاعتی خ سرسبز شمال..

محصورنشده-در طرح شهرداری واقع شده است-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی ابو..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; مرزداران ناهید گلستان چ..

تجمیع ۲ ملک ۱۲۶متری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران ابوالفضل خ ان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار خ بهار میدان..

۲بر-بردیگر:(۶متر)-دارای ۱۹متر مغازه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوفضل کیه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرکهای ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شهر..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران بلوار دانش خ نیلو..

جواز ساخت ۵طبقه مسکونی-۲طبقه مشاعات

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران روبروی بانک آینده بین اطاع..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران خ ایثار خ معصومیه کوی ..

زمین محصور شده-جواز ۳طبقه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شهرک..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

زمین: ۴۶۵ متر ; مرزداران خ خرمرودی پلاک ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوفضل کیه..

بدون تخفیف

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; مرزداران ابوالفضل خ ان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شهرک ارشا..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله بوستان..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری ال..

امکانات: بایر

فاقدجواز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵متری لاله خ بوستان چهارم شرقی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری بلوار فرزانگان خ میثاق کوی..

سه دانگ فروخته میشود

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوفضل کوی کی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی کوی ق..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی جنوبی کوی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; بلوارمرزداران بلوارآریافر نبش شمالی گلبرگ یک..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق کوی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ آرش خ نامدار..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ عرب حسینی خ شایق ب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری خ آفتاب پلاک..

فروش مستغلات/کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۴۷۰ متر - زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; بلوار مرزداران خ البرز اصلی کوی آف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; مرزداران آرش خ جها..

گذر ۱۲ متری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران مرزداران اطاعتی شمالی ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران بین ایثار و دانش ..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

زمین: ۲۲۸ متر ; مرزداران خ ابراهیمی خ میثا..

امکانات: بایر

دستور نقشه ۴ طبقه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; مرزداران بلوار ناهید خ طالقانی ک یاس ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری بلوار خرم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ نارون خ البر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شقایق خ نا..

قابل تجمیع با ملک همجوار

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران سپهر سپهر..

امکانات: گاز

قیمت ۴ دانگ از ۶ دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جلال آل احمد خ آرش ک نا..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بلوارمرزداران بین خ سرسبز و اطاعت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش معاوضه کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; محمد علی جناح ک گوهری..

امکانات: گاز

با

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

زمین: ۹۱۲ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی ک مه..

ساختمان نیمه ساخته تا۲پارکینگ با ۲۶۱۲متر جواز ساخت

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

زمین: ۳۰۰ متر ; شهرک ژاندارمری بلوار آریافر خ..

تجمیع ۲قطعه ۱۵۰متری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; ژاندارمری خ سرسبز جنوبی کوی ع..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ شایق بن بس..

گذر۸ متری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران خ خرم رودی ک نام..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ابراهیمی کوی الوند هفتم پ..

دارای جواز۶طبقه مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان جنب کمانلو روبروی ساختما..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر ; مرزداران خ سرسبز شمالی بن ..

امکانات: بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران سپهر سپهر..

امکانات: گاز

قیمت ۴ دانگ از ۶ دانگ

فروش معاوضه کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; مرزداران خ نارون خ البرز..

قابل معاوضه نیز میباشد

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران بلوار خرمر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; مرزداران خ آریا فر خ لاله پلا..

دارای دستور نقشه ۸ط

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خرم رودی ک الون..

امکانات: چیلر . بایر

زمین جواز ۴ط مسکونی ۱ط پیلوت ۱ ط زیرز مین هزینه جواز ۲۵م

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خرم رو..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران سرسبزشمالی ق..

باکمیسیون کامل-۱۵۰متر بفروش میرسد(۳دانگ از۶ دانگ)

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۹۱۲ متر قدیمی ; شهرک آزمایش مهدی دوم پلاک ..

امکانات: محصور شده

دارای جواز ۷طبقه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ شایق کو..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری خ پردیس نبش پردیس سوم ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران سپهر سپهر..

امکانات: گاز

قیمت ۴ دانگ از ۶ دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرک ژاندارمری ضلع جنوبی بلوارفرزانگان کوی براد..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

زمین: ۱۵۰ متر ; مرزداران خ سرسبز شمالی بن بس..

کاربری R-زمین بایر-فاقد جواز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۱۸۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران انتهای عرب حسینی خ ..

امکانات: کولر . گاز

۱ طبقه ۱۰۰ متری و سوئیت ۴۰ متری و زیر زمین ۴۰ متری قابل سکونت - قیمت زمین

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ابراهیمی الون..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ابراهیمی الوند ..

دارای جواز۵طبقه ۲ واحدی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات