ایران فایل اسکان

فروش کلنگی آزادی

فروش کلنگی آزادی امروز

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی بالاترازمیدان حسن حسینی ..

فروش کلنگی آزادی سه روز قبل

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به حبیب اللهی کوی نورزاد بن ب..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۱۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین خ لعل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲۴۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۱۳۲۲ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف پلا..

۲کله-دارای پایان کار-بردیگر ۱۸/۵متر

فروش زمین آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر ; آزادی بزرگراه فتح بلوارخلیج فارس خ ابوسعیدغربی جنب کو..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۸۰ متر ; آزادی بزرگراه فتح بلوارخلیج فارس خ ابوسعیدغربی شهرک اما..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی مترو حبیب اللهی کوی نورزاد فر..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوی قدیر بن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف خ شهید ابوالفضل غدیر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; آزادی بلوار استادمعین خ هاشمی بین ۲۱متری و یاد..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; آزادی استاد معین نرسیده به دامپزشکی ک شهید ابو..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; آزادی رودکی ک آز..

گذر ۱۲ متری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۳۲۲ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف پلا..

۲کله-دارای پایان کار-بردیگر ۱۸/۵متر

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی بلوار تیموری ضلع شرقی م حسن حس..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۲۵۶ متر قدیمی ; آزادی خ قانعی کوی ح..

گذر۸ متری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگان نبش ک شاه ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوی قدیر ..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیا..

۱۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; آزادی خوش شمالی کوی زارع ر..

دارای جواز۴طبقه +پارکینگ

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی بعداز دانشگاه شریف ک ن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; آزادی خوش شمالی کوی ر..

جواز ۴ طبقه ---/۱۳۰م هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; آزادی حیدرتاش کوی کاظم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; آزادی بین خوش و بهبودی خ وزارت کار نبش کوی سع..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۲۶۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

با تراکم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان پلا..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; آزادی خوش خ بریانک پلاک ..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهم..

۲۰مترتجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ ه..

گذر۱۲ متری

فروش معاوضه کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگان نبش ک شاه ..

امکانات: کولر . گاز

۵۵ متر مسکونی و ۵۸ متر تجاری در ۳ باب مغازه که سرقفلی ۱۸ متر آن واگذار شده - قیمت زمین وتجاری باهم -قابل

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کویچه قدیر ..

۳ ملک همجوار ۱۰۰ و ۱۲۰متری قیمت متری ۷ونیم

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان پلا..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان کوی زمانی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن بست..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر بن..

۱۶۶متر بنا مفید-قابلیت تجمیع با دو ملک همجوار(با همین قیمت)

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین پلاک ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

تجمیع شده با ملک مجاور

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; آزادی خ هاشمی روبروی ۲۱متری جی ک..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین ک۱۳ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ بهبودی نرسیده به نصرت کوی حس..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۵۰۰۰ متر ; آزادی خ بیمه باشگاه سوارکاری پل..

امکانات: محصور شده

درحال حاضر باشگاه سوارکاری میباشد

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشمی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اله..

امکانات: کولر . گاز

۲۸ متر مغازه

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار کوی حی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استادمعین پلاک ه..

۲۲۷متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; آزادی قبل از دانشگاه شریف ۸متری قدی..

امکانات: گاز

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۱۰۰ متر ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; آزادی خ رودکی شمالی نبش کوی قندهار..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی خ اخت..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۶۱۶ متر قدیمی ; آزادی بالاترازدانشگاه صنعتی شریف بلوارجوا..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی نبش امید..

امکانات: کولر . گاز

۳۰ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; آزادی خ دکترهوشیار کوی حید..

بازدید با هماهنگی

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۱۱۰۰۰ متر ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

کاربری صنعتی کاربریS۳۲۲

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; آزادی خ رودکی شمالی بالاتر از نیایش کوی صائب پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی کوی بر..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; آزادی خ رودکی نرسیده به آذربایجان کوی ..

بردیگر ۱۷متر

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; آزادی دکترهوشیار کوی تاجیک کوی ابوالفض..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی خ نورزاد بالاترازمترو ..

تجمیع ۲ ملک-درحال گرفتن جواز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; آزادی بعداز دانشگاه شریف ک ن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

۴بر

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش مستغلات/کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

۱۰۴ متر - زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; آزادی چهارراه اوستا خ کل..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیا..

۱۸متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; آزادی حبیب اله..

۲۵و۱۲متری تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک مس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

تجمیع ۲ملک

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; آزادی هاشمی بعدازکارون پ..

دارای ۴۰ مترتجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

تجمیع ۲ملک

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; آزادی جنب شهرک اکباتان خ فلسفی بن ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به میدان خ شهید می..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر ۲۵ ساله ; آزادی جنب دانشگاه شریف ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک برا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ نورزاده کوی ثمره..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کو..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; آزادی مترو شریف تیموری حبیب زادگان پ..

امکانات: گاز

فروش مشارکت کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ نورزاده کوی ثمره..

تجمیع ۲ ملک

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک برا..

قابل سکونت

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک برا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; آزادی جنب مترو دانشگاه شریف نبش ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; آزادی جنب مترو دانشگاه شریف نبش ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

زمین: ۳۸ متر قدیمی ; آزادی خ نورزاد کوی ثمره ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کار ک آذر شهر بن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی استادمعین پلاک ه..

امکانات: گاز

۲۴۸متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشورک آذر شهر ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; آزادی نیایش پشت حج و زیارت پلا..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی سه راه آذری خ شمشیری خ ق..

موقعیت تجاری اداری میباشد

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی استادمعین پلاک ه..

امکانات: گاز

۲۴۸مترمغازه

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی مترو شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; آزادی مترو شریف تیموری حبیب زادگان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ نورزاده..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی کوی بر..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; آزادی یادگار امام بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی استاد معین ک زینعلی..

امکانات: گاز

جواز۴طبقه و گذر۸متری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشور ک آذر شهر ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; آزادی حبیب اله..

۲۵و۱۲متری تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ نورزاده..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی حبیب زادگان نبش شه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; آزادی یادگار امام بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشور ک آذر شهر ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار بهم..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی مترو شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; آزادی جیحون خ حسام الدین خ قهرمان..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/دفتر کار آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

زمین: ۱۵۰ متر ۱۸ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم بعد از دانشگاه شری..

امکانات: گاز . پکیج

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; آزادی بین خوش و بهبودی خ قانعی ک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; آزادی یادگار امام بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی حبیب زادگان نبش شه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی پلاک ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشور ک آذر شهر بن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ نورز..

امکانات: گاز

تجمیع ۴ ملک مجاور هم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; آزادی زنجان ش خ اقبال غربی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی مترو شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; آزادی خ دستغیب ک اولی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۱۳۳ متر قدیمی ; آزادی خ میمنت ک دورودیان ک دا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی استادمعین پلاک ه..

امکانات: گاز

۲۴۸مترمغازه

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

زمین: ۳۰۸ متر قدیمی ; آزادی روبه روی مترو شادمان دک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی پلاک ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشور ک آذر شهر ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ نورز..

امکانات: گاز

تجمیع ۴ ملک مجاور هم -

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به م ازادی ک ..

امکانات: گاز

گذر۱۲

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی مترو شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

زمین: ۶۶۷ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی نرسیده به س..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۱۳۳ متر قدیمی ; آزادی خ میمنت ک دورودیان ک دا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; آزادی جنب ایستگاه مترو شریف ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی استادمعین پلاک ه..

امکانات: گاز

۲۴۸مترمغازه

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; آزادی دانشگاه شریف ۸متری قدیر ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; آزادی بلوار عزیزی ک ش..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۳۰۸ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان دک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

زمین: ۳۰۶ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی پلاک ه..

امکانات: گاز

۲۰۰ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی پلاک ه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ نورز..

امکانات: گاز

تجمیع ۴ ملک مجاور هم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی وزارت کشور ک آذر شهر ب..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات