ایران فایل اسکان

فروش مغازه نیروی هوایی

فروش مغازه نیروی هوایی دو روز قبل

۶۶ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ امامت خ عبدال..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

تعویض روغنی

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۶ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; نیروی هوایی فلکه دوم نبش خ ۲۰پاسا..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز لوازم مخابراتی

فروش مستغلات/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۹۰ متر - زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ ۸/۳۰ جنب مسجد..

امکانات: کولر . گاز

۱۶متر تجاری

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروهوایی ۳۰متری نیروهوایی خ شورا خ خشی نرسیده..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دو دهنه جواز خرازی

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵/۲۴ پل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بین فلکه اول ودوم بین فرعی ۵/۲۷و..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه-دارای جوازلوازم خانگی با سرقفلی

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم نبش فرعی ۵/۳۰..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۳دهنه - جواز آزاد - ۲کنتور آب و وبرق

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بین فلکه اول..

فروش ویلا/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۰۰ متر - زمین: ۸۴ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ سی متری خ امامت بعد از مسیل منوچهری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۱۰۰ متر تجاری

فروش معاوضه مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۸۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۶/۳۰ ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر . آب و برق

۲دهنه - جواز آزاد - معاوضه با کلنگی یا آپارتمان نوساز

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۲۰۰ متر نوساز ; سیمتری نیروهوایی بین ۷.۴۱ ..

فروش معاوضه مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ اول روبروی حسینیه خوانساریها بین میرعابدینی و..

یک دهنه-فاقد جواز-معاوضه با آپارتمان-از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوایی خ ۳۰متری جنب بانک ملی روبروی ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز نمایشگاه اتومبیل

فروش مستغلات/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۳۰ ساله ; نیرو هوایی ۳۰متری نیروهوایی بین فرعی۷/۲۶ و ۷/..

امکانات: کولر . گاز

۱۳۰متری تجاری

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۷۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ هشتم بین فرعی ۷/۳۵..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش کلنگی/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول نبش کوی شهید ..

۲۴متر تجاری ۲بر

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۱ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۵/۲..

امکانات: گاز

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی نبش امیری پل..

یک دهنه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم ابتدای فلکه ا..

۳۰۰متر تجاری در ۲طبقه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نیروی هوایی فلکه دوم نیروی هوایی پاس..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز طلا فروشی-یک دهنه

فروش معاوضه مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۸۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم..

امکانات: کولر . اسپلیت . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه - جواز آزاد-معاوضه با آپارتمان نوساز یاکلنگی

فروش کلنگی/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; نیروی هوایی خ اول نبش کوی فتح الهی ..

۱۳۴متر تجاری-۵دهنه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۴۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰ متری بین فرعی ۶/۲..

امکانات: کولر . آب و برق

جوازابزارفروشی-یک دهنه بالکن جدا گانه محاسبه میشود

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بین فلکه اول و دوم بین فرعی ۵/۲۷..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نیروهوایی خ اول روبروی درمانگاه صلواتی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۵ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول روبروی خ ..

امکانات: کولر . آب و برق

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نیروی هوایی خ پنجم نبش کوی ۴/..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

یک دهنه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی میدان سبز (فلکه چها..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه-۳۷سال سابقه پارچه فروشی

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ ششم نیروی هوا..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیرو هوایی خ ۵ نیروهوایی فرعی ۵.۳۰ پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نیرو هوایی خ اول پلاک ۴۴ (..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز مانتو فروشی یک دهنه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوایی خ پنجم فلکه دوم مرکز خری..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بین فرعی ۵/۲۶ و ۵/۲..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۲دهنه-جواز پوشاک

فروش معاوضه مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۲۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نیروی هوایی جنب پمپ بنزین پلا..

امکانات: گاز . آب و برق

بالکن تجاری میباشد-سابقه نمایشگاه اتومبیل

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیرو هوایی خ ۴ نیرو هوایی نبش ۳/۲۳ پ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۷۱ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نیروی هوایی خ بلال حبشی بین حافظ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز- ۱۲۰متر زیرزمین که در صورت تمایل فروخته می شود

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۳۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ دوم فلکه ماد..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود -یک دهنه - ارتفاع از نصف مغازه ۳ میشود

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیرو هوایی خ ۳۰ متری نیرو هوایی ایستگاه سنگکی جنب ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز تعمیر موتو سیکلت ۲۱ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه کلا۵۰متر

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۶ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیرو هوایی فلکه دوم مرکز خرید ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آب و برق

ارتفاع ازکف ۳متر

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری نرسیده به پمپ..

کمیسیون کامل

فروش کلنگی/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۱۹۹ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

۲۲مترتجاری-دستورنقشه

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوایی ۳۰متری نرسیده به پمپ..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چها..

امکانات: کولر

کمیسیون کامل

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم نبش فرعی ۵/۳۰..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۱۸مترتابلوخور-۲کنتور آب و گاز-پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری نرسیده به پمپ..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری نرسیده به پمپ..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

نوساز ; نیرو هوایی خ دوم نیرو هوایی بالاتر از فلکه م..

امکانات: گاز

ت.ت/جواز خیاطی-ارتفاع ۴ متر- سرقفلی

فروش کلنگی/مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نیروی هوایی خ ۲۱متری دهقان خ پنجم غربی ..

۱۵ مترتجاری

فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چها..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-بالابر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات